План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р icon

План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н рНазваниеПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Дата конвертации24.10.2012
Размер119.55 Kb.
ТипПлан роботи
источник

Затверджую


Директор школи Стасик М.В.


П Л А Н

роботи методичної ради Сасівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів

на 2011-2012 н. р.


І. Вступ


Згідно з принципами і положеннями нормативних і директивних документів про освіту, рекомендаціями районного методичного кабінету , методична рада школи в минулому навчальному році була спрямована на розвиток творчої особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери , такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. Це сприятиме оптимізації навчально-виховного процесу в школі.

Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми « Забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів , здібностей ї талантів у процесі навчання і виховання».

Систематично в школі проводяться засідання шкільних методичних об’єднань вчителів, де обговорюють, проводять, аналізують:

 • результати навчально-виховної роботи,

 • динаміку зростання (спаду0 успішності;

 • результати контрольних робіт (ДПА), навички читання;

 • діяльність членів МО щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позаурочної діяльності;

 • аналіз стану викладання предметів;

 • стан виконання навчальних планів і програм;

 • інновації, їх ефективність;

 • система ї результативність підвищення професійного рівня вчителя;

 • робота факультативів, спецкурсів;

 • результати участі учнів в олімпіадах, конкурсах;

 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.Систематично проводиться внутрішкільна методична робота з питань:

- самоосвіта педагогічних працівників;

- атестація і творчі звіти педагогів;

- курсова перепідготовка;

- семінари-практикуми (шкільні, районні);

- 2-

- конкурс « Вчитель року»;

- індивідуальні та групові консультації для учителів та батьків;

- участь у роботі предметних тижнів;

- поповнення кабінетів методичною, довідниковою літературою, розробками уроків , виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів.

Проводяться відкриті уроки з подальшим їх детальним аналізом і обговоренням. У школі створено постійно діючу виставку розроблених вчителями школи уроків, виховних занять, сценаріїв позакласних заходів, учнівських творчих робіт.

Результати атестації педпрацівників свідчать, що методична рада в школі стимулювала окремих працівників до підвищення кваліфікаційної категорії. Успішно відбулися творчі звіти вчителів Белла А.М., вчителя математики (підтвердження вищої категорії та звання «старший учитель»), Прожегач Т.Ю., вчителя початкових класів ( встановлення вищої категорії), Павлик Т.І., вчителя математики і фізики ( встановлення другої категорії).

Належна робота здійснюється у напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки виконано.

Вчителі школи Черепаня Т.Я., вчитель німецької мови , Ля винець О.О., вчитель музики, трудового навчання стали призерами ІІ етапу конкурсу «Вчитель – 2011»У конкурсі профмайстерності брали участь Прожегач Т.Ю., вчитель початкових класів , номінація «Християнська етика», Яковенко Н.В., шкільний бібліотекар

Учні школи брали участь у районних , обласних конкурсах, де посіли призові місця. Призові місця здобули учні школи на ІІ етапі учнівських олімпіад (7) : математика – ІІІ місце Мутовкіна Г., 9 клас, математика – ІІІ місце Алмаші В.,8 кл., вчитель Белла А.М. ; німецька мова – ІІІ місце Легеза М. ,8 кл., вчитель Черепаня Т.Я.; географія - ІІ місце Попович О., 8 кл, географія – ІІІ місце Фурдело Л., 9 кл. , вчитель Мигович П.С.; фізика – ІІІ місце Мутовкіна Г., 9 кл, вчитель Павлик Т.І.; правознавство – ІІІ місце Туряниця А. , 9кл., вчитель Стасик М.В.

Свою високу професійну майстерність показали вчителі школи під час проведеного на базі школи районного семінару вчителів української мови і літератури. Відкритий урок з української мови у 8 класі проведено Грабар М.А., а позакласний захід підготовлено і проведено Матвійків М.Г.


Разом з тим у методичній роботі недостатньо уваги приділено використанню на уроках ІКТ.


ІІ. Завдання на 2011-2012 н. р.


 1. Аналізуючи стан справ у школі, порівнюючи його з потребами часу, розвитком психолого-педагогічної науки, сконцентрувати роботу методичної ради навколо науково-методичної проблеми: « Забезпечення

 2. всебічного розвитку дитини як особистості, її нахилів , здібностей ї талантів у процесі навчання і виховання».

 3. Удосконалювати методичну роботу в школі , своєчасно визначати і підтримувати позитивні починання, які забезпечують високу результативність методичної роботи.

 4. Працювати над підвищенням теоретичної, науково-методичної, професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи шкільних МО вчителів-предметників, класних керівників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад.

 5. Вдосконалювати роботу шкільних медодооб’єднань. Активніше впроваджувати такі форми роботи:

 • заслуховувати звіти вчителів по роботі над проблемним питанням;

 • складання методичних розробок, уроків, створення щоденника вчителя в комп’ютерній мережі;

 • реалізовувати функцію діагностування, інформування;

 • спрямувати самоосвітню роботу вчителів.
 1. Підвищувати рівень профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.

 2. Удосконалювати роботу органів учнівського самоврядування, ширше залучати їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу.

 3. Продовжувати роботу щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів.

 4. Працювати на підвищення іміджу навчального закладу.ІІІ. Заходи щодо підвищення кваліфікації вчителів

п\п

Зміст роботи

Час проведення

Відпові-

дальний

1.

Скласти план курсової перепідготовки, погодити його з методичним кабінетом райво


вересень


Белла АМ.

2.

Організувати роботу вчителів з питань самоосвіти

вересень
3.

Систематично ознайомлювати вчителів школи з інструктивно-методичними листами МОН України

постійно
4.

Організувати роботу семінару-практикуму «ІКТ – сучасному вчителю»

4 тиждень
5.

Провести індивідуальні консультації для вчителів «Вибір методів навчання»

жовтень
6.

Організувати роботу психолого-педагогічного семінару «Розвиток креативності. Засоби і прийоми розвитку потенціалу особистості».

жовтень –

квітень

Заст.. директора,

шкільний психолог

7.

Проводити інструктивно-методичну нараду для вчителів, які атестуються з питань підготовки творчого звіту.

листопад

Белла А.М.

8.

Провести цикл бесід « Сучасний учитель. Який він?»

жовтень,

березень
9.

Організувати роботу участі педпрацівників школи у конкурсі «Вчитель року»

вересень-січень


ІV. Вивчення, узагальнення й втілення ППД
п\п

Зміст роботи

Час проведення

Виконавці

1.

Зібрати і систематизувати матеріали з досвіду роботи вчителів, які атестуються


березень

Белла А.М.

2.

Оновити картотеку ППД вчителів

грудень
3.

Вивчити, узагальнити, поширити досвід роботи вчителів Стасик М.В., вчителя історії і правознавства, Попович В.Ю., вчителя початкових класів


лютий


методична рада

4.

Надати практичну допомогу вчителям по впровадженню по володінню сучасними педагогічними технологіями, використання ІКТ в навчально-виховному процесі


протягом року


методична рада^ V. Видати такі накази по вивченню і аналізу навчально-виховного процесу

п\п

Зміст роботи

Час проведення

відповідальний

1.

Про організацію методичної роботи на 2011-2012 н. р.

початок вересня

БеллаА.М.,

заступник директора

2.

Про проведення предметних олімпіад


жовтень
3.

Про написання перевірочних робіт з української мови і математики

грудень,

травень

4.


Про стан і заходи щодо поліпшення техніки читання в початкових класах

квітень
5.

Про навантаження учнів домашніми і позакласними завданнями

грудень
6.

Про виконання навчальних програм

січень,

травень


^ VІ. Методична база методкабінету
п\п

Зміст роботи

Час

виконання

Хто

виконує

1.

Поновити матеріали постійних стендів:

 • методичний центр

 • атестація педпрацівників

 • на допомогу класному керівнику

 • організаційна робота

 • новітні технології


01.10

10.10

10.09

15.09

20.10


Белла А.М.

2.

Поповнити кабінет методичною літературою, періодикою, методичними розробками


протягом року
3.

Створити картотеку:

 • аудіовізуальних засобів;

 • комп’ютерних програм ;


І семестр


Методична рада школи


^ 1. Белла Алла Михайлівна, голова ради, заступник директора школи,


2. Грабар Магдалина Андріївна, голова МО вчителів гуманітарного циклу,

вчитель української мови і літератури,

^ 3. Плоскіна Ірина Михайлівна, голова МО вчителів природничо-

математичного циклу, вчитель хімії, біології ,

4. Перец Віра Іллівна, голова МО вчителів початкових класів, вихователів

ГПД,

^ 5. Кіндрат Валерій Васильович, голова МО класних керівників,


6. Фізер Світлана Михайлівна, шкільний психолог


7. Яковенко Наталія Василівна, шкільний бібліотекар


П Л А Н

засідань методичної ради на 2011-2012 н. р.

1.


2.


3.


4.


5.

6.

7.Засідання І


Підсумки роботи методичної ради , шкільних МО за 2010-2011 н. р.

Обговорення і затвердження планів роботи методичної ради та шкільних методичних об’єднань на 2011-2012 н. р.

Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2011-2012 н. р.

Обговорення навчальних програм, підручників, методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів.

Обговорення Державного стандарту в початковій школі

Огляд методичної літератури за літній період.вересень
1.

2.


3.


Засідання ІІ


Про використання ІКТ в навчально-виховному процесі

Про участь у конкурсі педагогічної майстерності «Учитель року – 2012»

Про підготовку учнів до участі в предметних олімпіадах
жовтень1.

2.

3.

4.

5.

Засідання ІІІ


Аналіз результативності методичної роботи за І семестр

Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах

Про хід атестації педагогічних працівників школи

Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні званнясічень1.

2.


3.


4.

Засідання ІV


Робота шкільних факультативів, гуртків.

Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки

Підсумки результатів конкурсів « Учитель року», «Кращий навчальний кабінет»

Підготовка до проведення ДПА.
березень1.


2.


3.

4.

5.Засідання V


Діяльність роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня

Результати адаптації учнів 1,5 класів до навчально-виховного процесу

Аналіз проведених предметних тижнів

Виконання наказу про методичну роботу в школі.

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи школи та планування методичної роботи на наступний навчальний ріктравеньГолова методичної ради Белла А.М.
Похожие:

План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconПлан роботи засідань шкільної комісії привовчанської загальноосвітньої школи І ііі ступенів на 2011/2012 н р
Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на новий навчальний рік. Новини...
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconСтатут учнівської ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Свалявського району Закарпатської області
Учнівський комітет – орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам, затверджується дирекцією школи
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconЗатверджено сруктура педагогічною радою методичної роботи
2012 року володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconПлан засідань методичної ради на 2011-2012 н р
Про підсумки результативності методичної роботи в 2010-2011 н р Основні напрямки роботи, цілі та завдання на 2011-2012 н р
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconПлан роботи методичної ради на 2009 2010 н р. Склад методичної ради: Погорєла Т. М. голова методичної ради
Погорєла Т. М. голова методичної ради, відповідальна за вивчення і аналіз стану навчально
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconСтруктура методичної роботи спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 з поглибленим вивченням основ економіки І правознавства на 2010-2011 н р
Науково-методична проблема школи: «Розвиток особистості з високою національною і громадянською свідомістю через систему навчальних...
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconПлан засідань методичної ради
Узгодження і утвердження плану роботи методичної ради, планів роботи методичних об’єднань
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconВідділ освіти павлоградської райдержадміністрації привовчанської загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів робота з обдарованими дітьми вчитель початкових класів купріна світлана вікторівна
Посада, місце роботи вчитель початкових класів, привовчанської загальноосвітньої школи 1 – 3 ступенів
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconЗатверджено наказ №25 від 06. 04. 2013 р. План заходів щодо порядку організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4 – го, 9 – го, 11 – го класів Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім А.
Білопільської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім А. С. Макаренка
План роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р iconРежим роботи Володимирівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів у 2012/2013 н р. 1 клас

Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы