Тема семінару icon

Тема семінаруНазваниеТема семінару
Дата конвертации24.10.2012
Размер112.93 Kb.
ТипДокументы
источникВідділ освіти Свалявської районної

державної адміністрації

ТЕМА СЕМІНАРУ


22 жовтня 2009 рокуТемою нашого семінару є Корпоративність в управлінні навчальним закладом. Що ж таке корпоративність?

Корпоративність – здатність працювати в команді, приймати і змінювати правила гри у своєму колективі. По суті, «корпорація» (від латинського corporatio – спільнота, об’єднання, ціле) не обов’язково є юридичною особою, проте однозначно є колективом.

Так як я в порівнянні з деякими колегами є ще молодий керівник, то багато планів маю на майбутнє, а з тими що вже вдалось втілити в життя хочу представити вашій увазі.

В своїй роботі я керуюсь такими принципи корпоративного управління, що визначаються у світовій практиці:

 • Захист прав:

 • Участь зацікавлених осіб в управлінні;

 • Розкриття інформації: механізм внутрішкільного контролю;

 • Збалансованість дій адміністрації;

 • Звітність (комунікація) перед внутрішніми й зовнішніми контактними групами.

Корпоративне керівництво передбачає колегіальний підхід;

люди разом координують роботу,

визначають завдання, висувають ідеї,

планують діяльність і незважаючи на труднощі,

доводять справу до кінця.

До вашої уваги розроблена мною ^ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ (таблиці є у вас в кожного в папці)

Самоконтроль


Учитель


Взаємоконтроль

Контрольні зрізи


Науково-методична рада школи

Тематична атестація


Адміністративний контроль


Адміністрація


Індивідуальний контроль

Контрольно-аналітична діяльність

Державно підсумкова атестація

Контакти з внутрішніми та зовнішніми групами в нас базуються на таких

принципах внутрішньої та зовнішньої комунікації над якими ми працюємо тепер і будемо працювати і надалі:

 1. ^ Адаптація діяльності школи до розвитку соціальних процесів.

Інтереси й побажання суспільства щодо школи постійно змінюються. Персонал школи повинен уміти виявляти й аналізувати зміну потреб. Найбільш істотні зміни позначаються на освітній активності школи.

 1. ^ Сприяння соціальному визнанню шкільної політики.

Школа, що втрачає підтримку громадськості, опиняється в ізоляції, що знижує її конкурентоспроможність. Школа має домогтися лобіювання своїх інтересів у всіх органах влади, а не потурати різноманітним, найчастіше суперечливим, вимогам із боку суспільства.

 1. ^ Поліпшення іміджу школи.

Імідж, чи образ школи, - це бачення її суті оточенням. Образ складається з комплексу вражень і очікувань. У самій школі необхідно визначити, який образ вона хоче створити, а потім оцінити, на скільки бажаний образ збігається з дійсним.

 1. ^ Сприяння встановленню комунікацій між школою та різними групами.

Комунікація – це процес отримання, передачі й перетворення інформації

різними суб’єктами. Школа як джерело інформації зацікавлена в адекватній реакції всіх членів суспільства.


Я вважаю, що сучасний керівник освітнього закладу повинен уміти не лише розпоряджатись, а й співпрацювати. Це означає покращення стилю керівництва та управлінської культури керівника. В своїй роботі намагаюсь відмовитись від командно-адміністративного керівництва, моїм прагненням у керівництві є не тиснути на вчителя, учня, а здобути більше інформації про людину її інтереси, спосіб життя. Я обрала для себе демократичний – корпоративний стиль управління. Метою управлінської діяльності для мене , як керівника є створення та розвиток педагогічного колективу – команди.

Коли мене в 2005 році призначили директором школи то я як керівник прийшла у вже діючий і давно співпрацюючий колектив. Але розвиток педагогічного колективу є не менш важливою і складною проблемою, ніж його створення. І я як керівник працюю над тим, щоб колектив школи розвивався і надалі. Як я собі це уявляю я зобразила ось так:
Саме у справжній творчій команді розкривається найкраще, що є в кожного педагога. Навчальний заклад не може обійтись без значної кількості постійних і тимчасових команд. Визначена глобальна ціль вимагає спрямованої діяльності всього колективу, а означені складові цієї цілі – завдання – потребують роботи спеціально створених команд. Глобальна ціль має бути ретельно поділена на завдання. Кількість таких завдань визначає кількість груп, які слід створити. В разі відсутності одного з члена команди його роботу виконує інший бо у команді спільні інтереси вищі за індивідуальні. До вашої уваги, які постійнодіючі та тимчасові команди є у нас в школі( ось наприклад)
Аналізуючи всю отриману інформацію щодо створення команди мною виділено основне:

 • Створення умов, що сприяють плідній праці кожного із членів команди;

 • Надання індивідуальної допомоги кожному члену команди для повного розкриття їхніх професійних якостей та формування потреби в професійному рості;

 • Створення в команді умов, які заохочують доброту, щирість, дбайливе ставлення один до одного.У вас в папці є таблиці як навчитись працювати в команді і що для

цього потрібно, а саме:

 • Навчитись мистецтву працювати ;

 • Навчитись мистецтву пізнавати;

 • Навчитись мистецтву жити разом.

Для формування команди та продуктивної роботи всіх її членів як я

вже говорила я використовую демократичний стиль керівництва, колективне прийняття рішень, підбір членів команди, індивідуальну роботу щодо координації діяльності членів команди, своєчасне й достатнє інформування членів команди. Щоб вибрати саме цей стиль мною була опрацьована і проаналізована ось така КАРТА ЗАЛЕЖНОСТІ ПСИХІЧНОГО

СТ АНУ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ ВІД СТИЛЮ КЕРІВНИЦТВА я думаю що і для вас вона буде корисною у виборі чи зміні стилю керівництва.


Стиль

Результати взаємодії

Стан членів команди

Стан педагога

Стан учня

Ліберальний

Невизначеність

Тривожність. Невпевненість. Байдужість.

Байдужість.

Розгубленість . Невпевненість. Невизначеність.

Авторитарний

Підлабузництво

Агресія. Насолода від влади.

Розчарування. Агресія.

Тривожність. Агресивність. Невпевненість.

Демократичний (корпоративний)

Співпраця

Самореалізація. Задоволення від праці. Упевненість. Доброзичливість.

Доброзичливість. Самовдосконалення. Бажання творити.

Упевненість. Задоволенні від співпраці. самореалізаціяКоманди в нашій школі створюються на основі певних професійних і моральних цінностей, шкільної філософії, загальних принципів. Без цього жоден учитель не забезпечить ефективної роботи. Перед дирекцією стоїть важливе завдання: організувати педколектив як єдину згуртовану команду, у якій кожен виявляє найвищу кваліфікацію й робить максимально можливий внесок у досягнення цілей школи. Таким чином оптимізуються процеси адміністративного управління й групової самореалізації. Пропрацювавши деякий період я зрозуміла, що для ефективної управлінської роботи першим визначальним кроком є створення управлінської команди, яка сповідує спільно визначені головні цінності й принципи, і працює задля досягнення глобальних цілей школи. Головне , щоб проголошена мета школи стала метою кожного.


Хочу представити вашій увазі управлінську команду Сасівської ЗОШ І-ІІ ст. може хтось зі мною не погодиться але на даний момент ця команда є дієвою.

Управлінська команда школи

^ Завуч школи

Голови шкільних методоб’єднань
Голова профспілки

Голова батьківського комітету


Педагог -організатор

Психолог

Завгосп

Для членів управлінської команди повинні бути характерні такі риси:

 • Любов до дітей, до справи, яку виконують;

 • Перспективність (діяльність спрямована на майбутнє);

 • Компетентність (здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні потреби);

 • Узагальненість (узагальнення індивідуальних стратегій реагування та керування)

Особливостями стилю управлінської команди є:

 • Об’єктивність (кожен член команди повинен зберігати неупередженість в оцінюванні явищ, подій);

 • Послідовність (спочатку все продумати, аналізувати, а потім робити висновок);

 • Варіативність та гнучкість ( кожен член команди завжди має бути готовим до творчої імпровізації);

 • Активність (виявлення інтелектуальної та творчої ініціативи);

 • Порядність .

Для того щоб створити діючу управлінську команду і усунути всі негативні сторони, проведено анкетування кожного з вчителів, що дало змогу чіткіше розподілити ролі і функції кожного в роботі щодо досягнення спільної мети.

Ця анкета дасть вам змогу зясувати які вчителі можуть співпрацювати в команді, а які ні.


АНКЕТА


Ознаки корпоративної культури

Прізвища членів командиЧи вміє Вас слухати? Чи дає можливість висловлюватись?Тактовний, терпляче пояснює незрозумілу моменти в роботі.Має контакт з вчителями. Веде діалоги, а не монологи, повчанняУміє викликати й підтримувати інтерес до інноваціїФормує прагнення до самоосвіти та самовдосконаленняВиявляє повагу до вчителівПривертає увагу приємною зовнішністю, культурою поведінкиПовністю відповідає Вашому уявленню про педагога високої комунікативної культури
Безумовно, члени команди - талановиті, незалежні, амбіційні працівники. Кожен із них – особистість. У кожного з них свої позитивні та негативні риси характеру, свій стиль спілкування із членами педагогічного колективу, з директором. Щоб досягти ефективності в роботі свого педагогічного колективу, треба серед членів команди знайти тих працівників, чия мотивація, зацікавленість у вирішенні поставлених питань відповідає баченню керівника, захопленню спільної діяльності.


Вже не один рік наш колектив намагається більше залучати до роботи школи батьківську громадськість. Не можна не рахуватися з думкою батьків щодо особливостей формування сучасного педагогічного професіоналізму в адміністрації школи. З точки зору батьківської громади, основні ознаки сучасного педагогічного професіоналізму управлінців полягають у:

 • Умінні бачити в кожному учасникові навчально-виховного процесу самостійну особистість, яка постійно змінюється, має право на самоствердження;

 • Умінні дозувати міру свого втручання в особисте життя дитини, поділяти проблеми на ті, які має розв’язати сама дитина, вчитель, і ті, де необхідний вплив адміністрації;

 • Умінні дозувати ступінь своєї активності, розподіляти увагу між усіма учасниками найоптимальнішим способом;

 • Прагненні до зміцнення свого здоров’я та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 • Готовності виконувати свою справу з повною віддачею;

 • Умінні жити в реальному світі, об’єктивно сприймати факти й працювати з ними.

Найзацікавленіше й най достовірніше джерело інформації – учні. На сучасному етапі роботи деякі вчителі не вважають за потрібне спілкуватись з ними «рівне-рівному», перейматись їхніми проблемами. Проте, більшість із наших вчителів вважають, що саме завдяки спілкуванню з учнями, можна виявити позитивні та негативні явища в навчальному середовищі.

Учні, як ніхто інший, найбільшою мірою зацікавлені в такому вчителеві, який працював би з ними творчо, на високому рівні професійної майстерності. Саме учні найчастіше не мають можливості вибору й цілковито залежать від «везіння» - з яким учителем доведеться мати справу. Відвідуючи уроки, спілкуючись із учнями, розглядаючи важливі питання на педагогічних та методичних радах, підводячи відповідні підсумки на адміннарадах, психолого-педагогічних семінарах, Управлінська команда школи старається зробити все для того, щоб учні почували себе комфортно, а вчителі прагнули б до самовдосконалення. Я думаю, що сьогодні ви побачите і оціните роботу команди Сасівської школи.
Похожие:

Тема семінару iconПлан «Затверджую» семінару-практикуму

Тема семінару iconПрограма науково-методичного семінару
«Вчитель року-2011 з предметів духовно- 30 хв морального спрямування»
Тема семінару iconПостійно діючий семінар
Волохович Людмила Петрівна – керівник постійно діючого семінару, директор Сквирської зош І-ІІІ ст. №3
Тема семінару iconПлан інтегрованого семінару-практикуму вчителів математики та інформатики
...
Тема семінару iconПсихолого-педагогічний семінар «Психологічний мікроклімат класу та його вплив на духовний розвиток учня» План проведення семінару
Позитивний мікроклімат класного колективу та його вплив на успішність та відчуття комфорту учнів
Тема семінару iconРекомендації семінару-практикуму учителів основ здоров’я 15. 02. 2013 Садківська зош і-іііст. Проблема:«Інформаційно-комунікаційні технології в оздоровчій освіті»
Нині змінюються цілі та завдання сучасної освіти,- відбувається зміщення акценту із засвоєння знань на формування компетентностей,...
Тема семінару iconВідділ освіти Харцизької міської ради Міський методичний кабінет узгоджено: зав. Ммк н. М. Гур’єва 25. 10. 2010 р. Методична майстерня керівника шкільної пнмк вчителів початкових класів „ Система роботи керівника шкільної пнмк ”
Мета: формування управлінської компетентності керівника шкільної пнмк, поширення обізнаності учасників семінару щодо системи роботи...
Тема семінару iconКонспект подгруппового логопедического занятия ( 1 класс, ффнр) Тема: «Звуки [м], [м`], буква «м». Лексическая тема: «Игрушки»
Грамматическая тема: «Согласование имени существительного с именами прилагательными»
Тема семінару icon«Особливості встановленя педагогічної взаємодії з учнями, що мають підвищений рівень агресивності» План проведення семінару Мозковий штурм «Що таке агресія»
«Особливості встановленя педагогічної взаємодії з учнями, що мають підвищений рівень агресивності»
Тема семінару iconПланирование образовательной деятельности и ее обеспечения на 2011 2012 учебный год
Выявленные проблемы… Ключевая проблема Цель… Задачи … Приоритеты года… Тема Программы развития… Тема районной инновационной площадки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы