Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» icon

Театр Леся Курбаса Театр «Березіль»НазваниеТеатр Леся Курбаса Театр «Березіль»
Дата конвертации24.10.2012
Размер56.67 Kb.
ТипДокументы
источник

Театр Леся Курбаса

Театр «Березіль» був у 20—30-х pp. XX століття найбільш сміливим, оригінальним і цікавим. Його директор і художній керівник Олександр Степанович Курбас формував колектив творчої динамічної думки, високої сценічної культури, волі й пошуку.

Лесь Курбас — митець європейської освіченості, знав вісім мов, вивчав історію і теорію світового театрального мистецтва, розвивав кращі традиції українського театру корифеїв, прагнув зберегти при­таманну йому національну самобутність. Він також спирався на до­свід режисерів-новаторів К. Станіславського, Б. Брехта та ін. Творча програма Леся Курбаса відзначилася історичною далекоглядністю. Митець уперше в історії українського професійного театру розро­бив комплексну програму театральної реформи, що включала вихо­вання нового актора — громадянина, нового типу режисера — ідей­ного і творчого інтерпретатора п'єси, вистави, розвиток принципу стадійності, втілення на практиці естетичних засад діяльності теат­рального колективу.

На початку творчої діяльності Лесь Курбас зазнає впливу театраль­ної стилістики відомого реформатора західноєвропейського театру Макса Рейнгардта. Керуючись положенням, що театр не відтворює, а фор­мує життя, він прагне естетично об'єднати слово, рух, текст, музику, світло й декоративне мистецтво в одну театральну естетику.

Лесь Курбас був закоханий в Україну і створив свій театр на рів­ні кращих театрів Європи. У 1922 році діячі «Молодого театру» ство­рюють у Києві творче мистецьке об'єднання — модерний український театр «Березіль». Це було ціле об'єднання, яке мало шість майстерень-лабораторій, де проводилися дослідження з технології сце­ни. Робота цехів мала два напрямки: студійне навчання і практич­ну діяльність. Найцікавішою була режисерська лабораторія, в якій вибирався репертуар, обговорювалися п'єси, визначалися концеп­ції, жанрово-стильові особливості майбутньої вистави та мізансце­ни, проводилась робота з акторами, художниками, інспекторами сце­ни, глядачами.

Лесь Курбас пристосовує модерні принципи до класичного захід­ноєвропейського (драми В. Шекспіра, В. Гюґо, Ф. Шиллера) й україн­ського репертуару (п'єси М. Старицького, І. Карпенка-Карого). З творчо­го об'єднання беруть початок театральні бібліотека, музей, журнал.

Олександр Степанович турбувався не тільки про свій «Березіль», а й про розвиток всієї театральної справи в Україні. Він розумів, що художник у театрі — це найближчий помічник драматурга і режисе­ра. Раніше українська сцена не мала справжніх декораторів. Курбас же залучив до роботи талановитих художників Меллера, Петрицького, Єлева — майстрів костюму і театрального оформлення і створив упер­ше співдружність драматурга, режисера і декоратора.

Втіленням творчих пошуків театру стали вистави, постановку яких Лесь Курбас здійснює в різних стилях: традиційно-реалістичному, на­родного гротеску, імресіоністичному. Етапною у творчості українсько­го театру стала вистава «Гайдамаки» Т. Шевченка.

У 1926—1933 рр. театр «Березіль» працює в Харкові. До його скла­ду входять видатні митці — М. Крушельницький, А. Бучма, Н. Ужвій, І.Мар'яненко, Й. Гірняк, Н. Титаренко,

О. Добровольська та інші. Найближчим помічником Леся Курбаса в модернізації українського театру став драматург Микола Куліш. У його п'єсах знайшли відображення взаємозв'язки людини і нового історичного часу. Гострі дискусії викликали п'єси М. Куліша «Народний Малахій» та «Мина Мазайло», поставлені Лесем Курбасом на сцені «Березіль».

Щаслива доля поєднала талановитого драматурга, оригінально­го мислячого режисера і цікавого художника. Виник чудовий симбіоз, що дав змогу українському театрові першої половини XX ст. підняти­ся відразу на кілька щаблів.

У 1934 році театр «Березіль» перейменовано на театр імені Т. Шев­ченка. Доля Леся Курбаса, Миколи Куліша склалася трагічно. Вони були репресовані й розстріляні 1937 року в Соловецькому таборі особ­ливого призначення.

Творчість Леся Курбаса належить до визначних здобутків світово­го театру XX століття. В Австралії у Мельбурні існує театр імені Леся Курбаса. Сучасна американська письменниця і режисер, українка за походженням, Вірляна Ткач поставила 1990 року в Нью-Йорку власну композицію «Світло зі сходу» про Леся Курбаса, де використала його щоденники. З цією виставою гастролювала 1991 року в Києві, Львові, Харкові. Вона — автор кількох театрознавчих праць про «Березіль», співзасновник Міжнародного товариства Леся Курбаса.

(556 сл.) (З кн. «Українська культура: історія і сучасність»)


1. Позначте складові комплексної програми Леся Курбаса.

а) Виступ проти «шароварщини».

б) Виховання актора-громадянина, нового типу режисера.

в) Розвиток принципу стадійності.

г) Втілення естетичних засад театрального колективу.

2. Вкажіть напрямки роботи майстерень-лабораторій.

а) Теоретичний і практичний.

б) Натуралізм у відображенні життя.

в) Фотографізм.

г) Студійне навчання і практична діяльність.

3.Лесь Курбас користувався положенням, що театр...

а) відтворює життя;

б) відірваний від життя;
в) формує життя;

г) є школою життя.

4.З якого колективу утворився модерний театр «Березіль»?
а) «Молодого театру»;

б) Театру імені Т. Шевченка;

в) « Руської трійці»;

г) Театру корифеїв.

5.З творчого об'єднання «Березіль» бере початок театральна...

а) п'єса, постанова;

б) бібліотека, музей, журнал;

в) трупа, салон;

г) трупа, бібліотека, музей.

6.Яка вистава стала етапною в історії «Березоля»?

а) «Бояриня» Лесі Українки;

б) «Назар Стодоля» Т. Шевченка;
в) «Гайдамаки» Т. Шевченка;

г) «Маклена Граса» М. Куліша.

7.У яких стилях здійснює постановку вистав Лесь Курбас?

а) В імпресіоністичному, традиційно-реалістичному та в народного

гротеску;

б) реалістичному, психологічному, символічному;

в) пригодницькому, романтичному, класичному;

г) натуралістичному, експресіоністичному, символічному.


8.Що дало змогу українському театру першої половини XX століття
піднятися у своєму розвитку?

а) Вдалий підбір акторів;

б) чудовий репертуар;

в) підтримка влади, закон про розвиток театру в Україні;

г) поєднання таланту драматурга, оригінального мислення

режисера і цікавої роботи художника.

9.Хто з видатних митців працював у «Березілі»?
а) М. Крушельницький, І. Мар'яненко;

б) Й. Гірняк, М. Садовський, М. Заньковецька;

в) Н. Титаренко, М. Крушельницький, І. Карпенко-Карий;
г) А. Бучма, Н. Ужвій, О. Добровольська.

10.Як у 1934 році перейменовано театр «Березіль»?

а) Театр імені Леся Курбаса;

б) Театр імені Т. Шевченка;

в) Театр імені І. Франка;

г) Театр ім. М. Заньковецької.

11.Як склалася доля Леся Курбаса і Миколи Куліша?

а) Вони працювали до 70-х років;

б) загинули під час Вітчизняної війни;
в) були репресовані й розстріляні;

г) були нагороджені Державною премією ім. Т. Г. Шевченка.

12.Де ще, крім Харкова, є театр імені Леся Курбаса?

а)У США;

б) у Канаді;

в) в Австралії;

г) в Аргентині.
Похожие:

Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconТеатр и киноискусство 20 века Экспериментальный театр
Цель психодрамы создание идеальной реальности, добавочной действительности для решения своих проблем
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconТеатр королевы музыки
Учитель: Сегодня у нас необычный урок, а урок-поход. А пойдем мы сегодня в музыкальный театр театр королевы Музыки
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconТеатр как особый вид сценического искусства
Театр учреждение культуры, осуществляющее профессиональную театральную деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconКастинг в театр Буратино Ведущий
Ведущий: Сегодня в нашем лагере состоится кастинг для набора новых, молодых актеров в знаменитый театр господина Буратино. Победителю...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconСоставили: утверждаю: муз руководители Перспективный план проведения праздников и развлечений на 2007 2008 учебный год Младшие и средние группы
Драматизация «Сказка о глупом мышонке» (театр кружок). Кукольный театр (благотв вечер)
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconЛобова И. В., учитель русского языка и литературы
Античности. Школа и театр очень похожи. И театр, и школа создают модели мира, это маленькие планеты, где люди (мы с вами) и наши...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconГ. Амурск, проспект Мира, 19, офис 5 Телефоны: 2-24-08, 8-914-415-15-50
Голливуд Китайский театр Сида Гроумана, аллея Звезд, место вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", Кодак театр, Голливудская...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconГ. Амурск, проспект Мира, 19, офис 5 Телефоны: 2-24-08, 8-914-415-15-50
Голливуд Китайский театр Сида Гроумана, аллея Звезд, место вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", Кодак театр, Голливудская...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconМы выбираем театр… 10 – летие театра «spiegel»
Корнилова Любовь Васильевна Театральные постановки показываются ежегодно на классных родительских собраниях, для родителей будущих...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconКонсультация для родителей. Пальчиковый театр
В нашем детском саду для развития детского творчества широко применяется различные виды кукольного театра. Один из его видов доступен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы