Театр Леся Курбаса Театр «Березіль»
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» icon

Театр Леся Курбаса Театр «Березіль»НазваниеТеатр Леся Курбаса Театр «Березіль»
Дата конвертации24.10.2012
Размер56.67 Kb.
ТипДокументы
источник

Театр Леся Курбаса

Театр «Березіль» був у 20—30-х pp. XX століття найбільш сміливим, оригінальним і цікавим. Його директор і художній керівник Олександр Степанович Курбас формував колектив творчої динамічної думки, високої сценічної культури, волі й пошуку.

Лесь Курбас — митець європейської освіченості, знав вісім мов, вивчав історію і теорію світового театрального мистецтва, розвивав кращі традиції українського театру корифеїв, прагнув зберегти при­таманну йому національну самобутність. Він також спирався на до­свід режисерів-новаторів К. Станіславського, Б. Брехта та ін. Творча програма Леся Курбаса відзначилася історичною далекоглядністю. Митець уперше в історії українського професійного театру розро­бив комплексну програму театральної реформи, що включала вихо­вання нового актора — громадянина, нового типу режисера — ідей­ного і творчого інтерпретатора п'єси, вистави, розвиток принципу стадійності, втілення на практиці естетичних засад діяльності теат­рального колективу.

На початку творчої діяльності Лесь Курбас зазнає впливу театраль­ної стилістики відомого реформатора західноєвропейського театру Макса Рейнгардта. Керуючись положенням, що театр не відтворює, а фор­мує життя, він прагне естетично об'єднати слово, рух, текст, музику, світло й декоративне мистецтво в одну театральну естетику.

Лесь Курбас був закоханий в Україну і створив свій театр на рів­ні кращих театрів Європи. У 1922 році діячі «Молодого театру» ство­рюють у Києві творче мистецьке об'єднання — модерний український театр «Березіль». Це було ціле об'єднання, яке мало шість майстерень-лабораторій, де проводилися дослідження з технології сце­ни. Робота цехів мала два напрямки: студійне навчання і практич­ну діяльність. Найцікавішою була режисерська лабораторія, в якій вибирався репертуар, обговорювалися п'єси, визначалися концеп­ції, жанрово-стильові особливості майбутньої вистави та мізансце­ни, проводилась робота з акторами, художниками, інспекторами сце­ни, глядачами.

Лесь Курбас пристосовує модерні принципи до класичного захід­ноєвропейського (драми В. Шекспіра, В. Гюґо, Ф. Шиллера) й україн­ського репертуару (п'єси М. Старицького, І. Карпенка-Карого). З творчо­го об'єднання беруть початок театральні бібліотека, музей, журнал.

Олександр Степанович турбувався не тільки про свій «Березіль», а й про розвиток всієї театральної справи в Україні. Він розумів, що художник у театрі — це найближчий помічник драматурга і режисе­ра. Раніше українська сцена не мала справжніх декораторів. Курбас же залучив до роботи талановитих художників Меллера, Петрицького, Єлева — майстрів костюму і театрального оформлення і створив упер­ше співдружність драматурга, режисера і декоратора.

Втіленням творчих пошуків театру стали вистави, постановку яких Лесь Курбас здійснює в різних стилях: традиційно-реалістичному, на­родного гротеску, імресіоністичному. Етапною у творчості українсько­го театру стала вистава «Гайдамаки» Т. Шевченка.

У 1926—1933 рр. театр «Березіль» працює в Харкові. До його скла­ду входять видатні митці — М. Крушельницький, А. Бучма, Н. Ужвій, І.Мар'яненко, Й. Гірняк, Н. Титаренко,

О. Добровольська та інші. Найближчим помічником Леся Курбаса в модернізації українського театру став драматург Микола Куліш. У його п'єсах знайшли відображення взаємозв'язки людини і нового історичного часу. Гострі дискусії викликали п'єси М. Куліша «Народний Малахій» та «Мина Мазайло», поставлені Лесем Курбасом на сцені «Березіль».

Щаслива доля поєднала талановитого драматурга, оригінально­го мислячого режисера і цікавого художника. Виник чудовий симбіоз, що дав змогу українському театрові першої половини XX ст. підняти­ся відразу на кілька щаблів.

У 1934 році театр «Березіль» перейменовано на театр імені Т. Шев­ченка. Доля Леся Курбаса, Миколи Куліша склалася трагічно. Вони були репресовані й розстріляні 1937 року в Соловецькому таборі особ­ливого призначення.

Творчість Леся Курбаса належить до визначних здобутків світово­го театру XX століття. В Австралії у Мельбурні існує театр імені Леся Курбаса. Сучасна американська письменниця і режисер, українка за походженням, Вірляна Ткач поставила 1990 року в Нью-Йорку власну композицію «Світло зі сходу» про Леся Курбаса, де використала його щоденники. З цією виставою гастролювала 1991 року в Києві, Львові, Харкові. Вона — автор кількох театрознавчих праць про «Березіль», співзасновник Міжнародного товариства Леся Курбаса.

(556 сл.) (З кн. «Українська культура: історія і сучасність»)


1. Позначте складові комплексної програми Леся Курбаса.

а) Виступ проти «шароварщини».

б) Виховання актора-громадянина, нового типу режисера.

в) Розвиток принципу стадійності.

г) Втілення естетичних засад театрального колективу.

2. Вкажіть напрямки роботи майстерень-лабораторій.

а) Теоретичний і практичний.

б) Натуралізм у відображенні життя.

в) Фотографізм.

г) Студійне навчання і практична діяльність.

3.Лесь Курбас користувався положенням, що театр...

а) відтворює життя;

б) відірваний від життя;
в) формує життя;

г) є школою життя.

4.З якого колективу утворився модерний театр «Березіль»?
а) «Молодого театру»;

б) Театру імені Т. Шевченка;

в) « Руської трійці»;

г) Театру корифеїв.

5.З творчого об'єднання «Березіль» бере початок театральна...

а) п'єса, постанова;

б) бібліотека, музей, журнал;

в) трупа, салон;

г) трупа, бібліотека, музей.

6.Яка вистава стала етапною в історії «Березоля»?

а) «Бояриня» Лесі Українки;

б) «Назар Стодоля» Т. Шевченка;
в) «Гайдамаки» Т. Шевченка;

г) «Маклена Граса» М. Куліша.

7.У яких стилях здійснює постановку вистав Лесь Курбас?

а) В імпресіоністичному, традиційно-реалістичному та в народного

гротеску;

б) реалістичному, психологічному, символічному;

в) пригодницькому, романтичному, класичному;

г) натуралістичному, експресіоністичному, символічному.


8.Що дало змогу українському театру першої половини XX століття
піднятися у своєму розвитку?

а) Вдалий підбір акторів;

б) чудовий репертуар;

в) підтримка влади, закон про розвиток театру в Україні;

г) поєднання таланту драматурга, оригінального мислення

режисера і цікавої роботи художника.

9.Хто з видатних митців працював у «Березілі»?
а) М. Крушельницький, І. Мар'яненко;

б) Й. Гірняк, М. Садовський, М. Заньковецька;

в) Н. Титаренко, М. Крушельницький, І. Карпенко-Карий;
г) А. Бучма, Н. Ужвій, О. Добровольська.

10.Як у 1934 році перейменовано театр «Березіль»?

а) Театр імені Леся Курбаса;

б) Театр імені Т. Шевченка;

в) Театр імені І. Франка;

г) Театр ім. М. Заньковецької.

11.Як склалася доля Леся Курбаса і Миколи Куліша?

а) Вони працювали до 70-х років;

б) загинули під час Вітчизняної війни;
в) були репресовані й розстріляні;

г) були нагороджені Державною премією ім. Т. Г. Шевченка.

12.Де ще, крім Харкова, є театр імені Леся Курбаса?

а)У США;

б) у Канаді;

в) в Австралії;

г) в Аргентині.
Похожие:

Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconТеатр и киноискусство 20 века Экспериментальный театр
Цель психодрамы создание идеальной реальности, добавочной действительности для решения своих проблем
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconТеатр королевы музыки
Учитель: Сегодня у нас необычный урок, а урок-поход. А пойдем мы сегодня в музыкальный театр театр королевы Музыки
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconТеатр как особый вид сценического искусства
Театр учреждение культуры, осуществляющее профессиональную театральную деятельность в целях удовлетворения и формирования духовных...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconКастинг в театр Буратино Ведущий
Ведущий: Сегодня в нашем лагере состоится кастинг для набора новых, молодых актеров в знаменитый театр господина Буратино. Победителю...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconСоставили: утверждаю: муз руководители Перспективный план проведения праздников и развлечений на 2007 2008 учебный год Младшие и средние группы
Драматизация «Сказка о глупом мышонке» (театр кружок). Кукольный театр (благотв вечер)
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconЛобова И. В., учитель русского языка и литературы
Античности. Школа и театр очень похожи. И театр, и школа создают модели мира, это маленькие планеты, где люди (мы с вами) и наши...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconГ. Амурск, проспект Мира, 19, офис 5 Телефоны: 2-24-08, 8-914-415-15-50
Голливуд Китайский театр Сида Гроумана, аллея Звезд, место вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", Кодак театр, Голливудская...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconГ. Амурск, проспект Мира, 19, офис 5 Телефоны: 2-24-08, 8-914-415-15-50
Голливуд Китайский театр Сида Гроумана, аллея Звезд, место вручения наград Американской киноакадемии "Оскар", Кодак театр, Голливудская...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconМы выбираем театр… 10 – летие театра «spiegel»
Корнилова Любовь Васильевна Театральные постановки показываются ежегодно на классных родительских собраниях, для родителей будущих...
Театр Леся Курбаса Театр «Березіль» iconКонсультация для родителей. Пальчиковый театр
В нашем детском саду для развития детского творчества широко применяется различные виды кукольного театра. Один из его видов доступен...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы