Семінар молодих спеціалістів icon

Семінар молодих спеціалістівНазваниеСемінар молодих спеціалістів
Дата конвертации25.10.2012
Размер292.33 Kb.
ТипДокументы
источник

Носівська

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1Семінар молодих спеціалістів

01.03.2012 р.


Семінар молодих спеціалістів

01.03.2012 р.

Програма проведення семінару

молодих спеціалістів

8.45-9.00- реєстрація учасників, огляд методичної виставки

^

9.00-9.15 - презентація шкільної методичної роботи з проблеми “Сучасні технології навчання”

\Заступник директора з НВР Білобловська С.М.\

9.25-10.10 - відкритий урок світової літератури у 6 класі з теми “Сильний людський характер в екстремальній ситуації (за оповіданням Джека Лондона “Жага до життя”).

^

\Молодий вчитель Клименко Є.В.\

10.20-11.00 - відкритий урок з курсу “Я і Україна” (громадянська складова) у 3-А класі з теми “Правила поведінки в громадських місцях”.

^

\Вчитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель Харченко Н.Г.\

11.25-12.05 - відкритий виховний захід - КВК “Квітковий дивограй” для учнів ГПД 3-х класів.

^

\Вихователь вищої кваліфікаційної категорії, вихователь-методист Чистоткіна В.Б.\

12.10-12.30- підведення підсумків семінару.


^ Шкільна методична робота з проблеми

«Сучасні технології навчання»

Педагогічний колектив нашої школи працює над науково-методичною проблемою «Формування особистості учня через розвиток його творчих можливостей та самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованої системи навчання та виховання». У школі працює 51 педагог, із них 9 - молоді спеціалісти. У закладі працює Школа становлення педагога, склалася система наставництва. Щороку проводиться відкрите засідання школи молодого вчителя у формі конкурсу “Дерзання, пошук, творчість молодих”, на якому кожен із учасників має змогу продемонструвати свої здібності та вміння.

Вчителі нашої школи розуміють, що робота над єдиною науково-методичною проблемою має на меті вдосконалити та оптимізувати навчально-виховний процес, підвищити професійно-кваліфікаційний рівень вчителів. А без інноваційної діяльності цей процес неможливий.

Роль центру педагогічної думки в школі виконує Педагогічна рада. Актуальним питанням методичної роботи присвячуються її тематичні засідання. Педагогічна рада вирішує питання, пов’язані безпосередньо з організацією навчально-виховного процесу, визначенням шляхів його удосконалення.

^ Тематика педрад, проведених протягом декількох останніх років:

 • Діяльність педагогів та соціально-психологічної служби школи щодо збереження здоров’я та пропаганди здорового способу життя серед учнівської молоді.  

 • Компетентнісний підхід до викладання предметів – стратегічний орієнтир модернізації освіти.

 • Метод проектів як особистісно орієнтована технологія навчання та виховання.

 • Запровадження новітніх освітніх технологій як один із шляхів реалізації особистісно орієнтованої системи навчання і виховання.

 • Виховна система школи: проблеми, пошуки, знахідки. Шляхи перебудови і вдосконалення.

 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні різних навчальних дисциплін, в позакласній і виховній роботі.

В школі склалася система щорічних традиційних методичних заходів, які сприяють впровадженню сучасних технологій у НВП, поширенню передового педагогічного досвіду, пошуку нових форм, методів організації навчально-виховного процесу, творчому та професійному зростанню кожного педагога.

^ Один із таких заходів - тижні педагогічної майстерності

Протягом тижня відбуваються відкриті уроки, на яких демонструється кращий досвід, ведеться пропаганда нових педагогічних надбань з актуальних питань методики. Із 27 лютого розпочалася декада педагогічної майстерності вчителів, що мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

У школі проходять психолого-педагогічні семінари, які є однією з основних форм методичної роботи, що полягає в ознайомленні з новітніми досягненнями психолого-педагогічної науки і передового досвіду та в обговоренні слухачами повідомлень, доповідей, рефератів, виконаних ними за результатами досліджень самостійно під керівництвом спеціалістів соціально-психологічної служби школи.

^ Члени педагогічного колективу розуміють, що запровадження ІКТ у НВП є одним із пріоритетних напрямків у розвитку освіти.

З метою створення в школі інформаційно-навчального середовища, на виконання Державної цільової програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у НВП загальноосвітніх навчальних закладів на період до 2015 року “Сто відсотків” та рішення педагогічної ради від 27.10.2011 року було затверджено програму впровадження ІКТ у НВП “Крок за кроком до інформаційного суспільства”, складену на 2011-2015 рр..

^ Одне із завдань, яке має вирішити ця програма – це 100-відсоткове опанування педагогами основами комп’ютерної грамотності.

З цією метою створена школа комп׳ютерної грамотності. Зараз робоча група працює над створенням сайту нашої школи.

Завдяки особистим зусиллям директора Дубовик С.Е. наша школа отримала у подарунок від спонсорів мультимедійний проектор та екран, які активно використовують учителі під час проведення уроків, позакласних та виховних заходів.

^ Значну роль у підвищенні фахової та методичної майстерності педагогів відіграє шкільна бібліотека.

 • Бібліотека за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи сприяє самоосвіті учнів і педагогів.

 • Тут організовуються панорами методичних новинок, тематичнi художньо-iлюстративнi виставки, папки, полицi.

 • Ведеться робота з популяризацiї лiтератypи.

 • Наявний постійний доступ вчителів до Інтернет-ресурсів, що дає змогу педагогам постійно ознайомлюватися з новітніми досягненнями психолого-педагогічних

дисциплін і методик викладання, збагачуватися прогресивними методами, технологіями і засобами навчання, вдосконалювати навички самоосвітньої роботи.

^ Вчителі школи беруть участь у фахових конкурсах, займаються самоосвітою, співпрацюють з районними методичними службами

Протягом 2009-2011н.рр. на базі школи було проведено науково-практичні семінари районного рівня:

 • Методологічні основи викладання курсу “Художня культура” \для вчителів, що викладають ХК\

 • Мотивація навчальної діяльності як один із чинників підвищення якості знань учнів. \Для вчителів початкових класів\

 • Гендерна рівність в закдадах освіти \ для практичних психологів\

 • Реалізація компетентнісного підходу до викладання природничих дисциплін. \для вчителів біології,хімії, географії\

 • Системно-цільовий підхід до організації методичної роботи в школі. \для заступників директорів з НВР\

 • Героїко-патріотичне виховання як складова громадянського становлення молоді \для заступників з ВР\

 • Інноваційні технології навчання /для вчителів початкових класів/

^ В школі запроваджено рейтингову систему оцінки діяльності шкільних методичних об׳єднань та членів педагогічного колективу.

Дирекцією школи ведеться зведена рейтингова таблиця (розміщена в канцелярії школи).

Результативність роботи враховується при атестації педагогічних кадрів та розподілі щорічної грошової винагороди.

Якщо порівняти успішність учнів за 5 навчальних років, то можна констатувати , що спостерігається певна динаміка підвищення загальношкільного середнього якісного показника знань.

Спостерігається також підвищення кількості учасників позашкільних заходів, що свідчить про вияв навчально-пізнавальних мотивів учнів, а також про поширення діапазону їх пізнавальних інтересів.

Значно зросла результативність участі учнів та їх наставників у районних, обласних інтелектуальних та творчих конкурсах, турнірах.

Як наслідок, серед загальнооосвітніх закладів району за підсумками 2009-2010, 2010-2011 навчальних років наш навчальний заклад займає лідируючі позиції.

^ Урок світової літератури у 6 класі

Вчитель: Клименко Є.В.

Тема уроку: Сильний людський характер в

екстремальній ситуації

Мета: ознайомити учнів зі змістом та героями оповідання, розкрити роль пейзажу, вчити вдумливому читанню; показати силу людського характеру, втілену в образі головного героя; розвивати зв’язне мовлення, творчу уяву учнів, вміння аналізувати та робити висновки; виховувати вольові якості, життєвий оптимізм і гуманізм.

Обладнання: портрет письменника, слайди до твору, картки для роботи в парах.

^ Тип уроку: комбінований урок.


Епіграф:

Лише ті здатні цінувати життя,

кому доводилося бути на краю смерті.

Дж. Неру

І. Актуалізація опорних знань учнів.

Складання «асоціативного куща». Що вам відомо про Джека Лондона

Бесіда

 1. Що вам відомо про перебування Дж. Лондона на Півночі?

 2. Як вплинула поїздка на Північ на Джека Лондона-письменника?

 3. Які його «Північні оповідання» вам відомі? («Поклик предків», «Біле Ікло», «Син Вовка», «Дочка снігів», «Жага до життя»)ІІ. Оголошення теми і мети уроку.

(Демонстрація слайду № 1)

- Сьогодні нас чекає подорож до Північної Америки. Разом із героями оповідання «Жага до життя» ми пройдемо дикими просторами Аляски. Звернемо увагу на тому, як Джек Лондон показав силу людського характеру в образі головного героя. А ще поміркуємо над такими одвічними темами як вірність у дружбі, життя і смерть.

У житті будь-хто може опинитися у екстремальній ситуації, коли знаходишся на межі життя і смерті. І тоді головне знайти у собі сили вистояти і перемогти, як це зробив головний герой оповідання Джека Лондона «Жага до життя».

(Учні записують тему уроку в зошити)

Робота з епіграфом.

ІІІ. Основна частина уроку.

(Демонстрація слайдів № 3, 4)

"Любов до життя" - це дуже цікаве й повчальне оповідання про Північ, про ненаситну жадобу людей до золота, про золоту лихоманку, яка охопила американців наприкінці ХІХ ст., після того як у 1896 р. на річці Юкон, що на Алясці, було знайдено золото. Уже через два роки на пустельних землях виросло місто Доусон-сіті з 10 тисячами жителів. А всього на Аляску прибуло 25 тисяч золотошукачів.

1) Доведіть, що цей твір є оповіданням. Наявні усі ознаки:

 • Невеликий прозовий твір;

 • Невелика кількість героїв (двоє);

 • Однолінійний сюжет (тема: як людина бореться за життя в Білій Пустелі);

 • Невеликий проміжок часу (декілька тижнів);

 • Стислі описи.

2) Робота в парах.

Дуже часто на шляху золотошукачів трапляються різні непередбачувані ситуації. Так сталося і з нами. Події оповідання перемішалися і вам необхідно відновити правильний їх перебіг у творі.

 • Зрада Біла;

 • Боротьба з голодом

 • Фінал життя Біла

 • На китобійному судні

 • Поєдинок із вовком

3) Робота над текстом.

- Визначте ідею оповідання. (Людина кидає виклик смерті і перемагає її)

- Які проблеми порушує автор у творі? (Проблеми людської гідності, життя і смерті, вірності у дружбі чи здатність зрадити її)

- Визначте елементи сюжету оповідання.

(Експозиція – опис Півночі та золотошукачів.

Зав’язка – Білл кидає свого хворого товариша.

^ Розвиток дій – герой бореться за життя.

Кульмінація – сутичка з вовком.

Розв’язка – порятунок героя.)

-В оповіданні дуже правдиво описана природа Аляски – це і надзвичайно красивий півострів, і водночас сувора місцевість.

(Презентація: слайди №5, 6)

Умови Півночі нерідко породжують особливі екстремальні ситуації, в яких найяскравіше розкриваються як позитивні, так і негативні риси кожної людини. Драматичні умови змушують людей швидко приймати рішення, від яких залежить їхнє життя. За таких обставин кожен повинен вести боротьбу за виживання, іти на жертви, балансувати на межі успіху і краху, життя і загибелі. Іде боротьба за життя не тільки з тваринами, але й з самим собою.

Є три основні складові подолання героєм надважкого шляху і ми їх з вами зараз розглянемо:

^ Система образів героїв

1) Герой-Білл

- Хто є героями оповідання і з якою метою вони приїхали в суворий край?

- Перед нами в тексті постають два напарники-золотошукачі: Білл та герой. Знайдіть в тексті опис героїв. («Вони ступали, кульгаючи, до річки; сходячи вкритим каменюками берегом, передній заточився і мало не впав. Обидва були стомлені і виснажені, з облич їх не сходив вираз тупого терпіння, що його карбують тривалі незгоди. На спині вони несли важкі клунки, загорнені в укривала й підтримувані ремінцями, які вони накинули на лоби. Кожен ніс рушницю. Вони ступали, схиливши низько плечі, а ще нижче голову, втупившись очима в землю»). (слайд № 8).

- Як вчинив із героєм Білл? (Білл шкандибав далі через молочно-біле шумовиння. Він так і не обернувся. Білл вийшов, кульгаючи, на той берег і подався далі не повертаючи голови.)

- Як ви оцінюєте поведінку Білла? (Аморальну, він не повинен був так вчиняти за що і поплатився).

- Які риси характеру притаманні героям? (на дошці наклеїти риси характеру)

- Чи можна назвати Білла справжнім другом? (слайд № 9) (Думки учнів)

- Як Білл поплатився за зраду? (слайд № 10)

- Чому герой не взяв золото товариша? (слайд № 10)

- Чи є в тексті моменти, де Людина нагадує нам тварину? (Відповіді учнів.)

 • Полювання на куріпок. «В одному видолинку з-поміж скель й трави злетіла, фуркаючи крильми, зграя білих куріпок. «Кр-кр-кр!»   — лунали їхні крики. Він жбурляв у них камінцями, але не міг влучити. Тоді він покликав клумака на землю і почав підкрадатись до птахів плазом, як кіт до горобця».

 • Зустріч із ведмедем. «Ведмідь ступив незграбно вперед, став на задні лапи й вичікувально рикнув. Якби чоловік побіг, ведмідь погнався б за ним, але чоловік не втік. Осмілілий зі страху, він теж загарчав, дико, люто, вкладаючи в це гарчання весь свій страх».

 • Головний герой натрапив на кістки, залишені вовками. «Надвечір він натрапив на кістки, розкидані там, де вовки загризли свою жертву. Годину тому це було живе оленя, що мекало і вибрикувало. Він споглядав дочиста обгризені, блискучі кості, досі рожеві, бо в їхніх клітинах ще не згасло життя».

- Отже, що відрізняє людину від звіра?

2) Герой - Природа

- Яка роль пейзажу в оповіданні? (Пейзаж підкреслює настрій головного героя, допомагає краще зрозуміти внутрішній стан, почуття героя.)

- Який емоційний стан героя? ( біль, відчай, страх, розгубленість, муки голоду, напівсвідоме існування)

- Які символічні образи допомагають нам зрозуміти підтекст оповідання? (Пустеля — символ непорозуміння, самотності.)

- Знайдіть і зачитайте уривки з тексту про природу Півночі. («Він перевів погляд на південь — десь там, за оцими похмурими горбами, простяглося Велике Ведмеже озеро». «Він знову поглянув на те коло світу, в якому залишився. Невесела картина. З усіх боків, аж до обрію, одноманітна пустеля, пагорби всі пологі й низькі. Ані деревця, ані кущика, ні травинки — нічого, крім безкрайньої, страшної пустелі, і в його очах нараз проблиснув страх».)

- Які кольори переважають в описі природи? (Сірий "сіре море на моху", "сірі скелі", "на небі ні сонця, і навіть проблиску сонця". Сірий колір найбільше відповідає настроєві героя)

^ 3) Герой і Вовк

- Які почуття викликає у героя Вовк? (Лише увагу до нього; страх уже зник; ненависті теж немає; і Вовк, і Людина — в скрутному становищі; голодні, хворі, самотні.)

- Якими зображено у тексті Вовка та Людину? (Слайд № 12)(«Почулося сопіння й бухикання — між двома каменями, не далі як за двадцять кроків од себе він угледів вовчу голову. Гострі вуха не стирчали догори, як у інших вовків; очі були налиті кров’ю, голова понурилася». «Всю ніч він чув бухикання хворого вовка і час від часу мекання оленят. Навколо буяло життя, але життя повне сил і здоров’я, і він розумів: хворий вовк іде слідом за хворою людиною. Він тремтів на пронизливому вітрі й понуро вишкірився, коли чоловік обізвався до нього хрипким шепотом». «Якось він побачив, що вовк пожадливо вилизує слід, і зрозумів, який його чекає кінець, якщо… якщо він сам не вб’є вовка і почалась одвічна страшна трагедія боротьби за існування: хвора людина повзла, хворий вовк шкутильгав за нею — дві вмирущі істоти волоклися через пустелю». «Ось вовк засопів йому біля самого вуха. Шорсткий сухий язик тернув його по щоці. Він миттю випростав руки. Пальці зімкнулись, мов пазури, але нічого не схопили. Для швидких упевнених рухів потрібна сила, а йому саме сили й бракувало. Вовкове терпіння було незмірне. Півдня він пролежав нерухомо, борючись із запамороченням, чекаючи на звіра, який хотів ним поживитись і яким він жадав поживитись сам».)

- Чому Людина перемагає? (Людина, як і Вовк, бореться за виживання, і завдяки волі й упертості перемагає у цьому двобої.)

- Що символізує вовк? (це символ смерті, яка повзе за людиною, якій судилося померти. Але людина перемагає. Недаремно, смерть зображена у вигляді хворого вовка – життя – сильніше за смерть)

^ IV. Підсумки уроку.

- Чому автор не дав імені головному герою? (Висловлювання учнів.) (Він визнає, що кожна людина, якщо вона справді Людина, має бути такою, як його герой, - сильною, здатною постояти за себе, вийти переможцем з будь-якої ситуації).

В оригіналі оповідання Дж. Лондона називається «Любов до життя». Російською мовою перекладено назву як «Любовь к жизни». ^ Як ви гадаєте, чому український переклад називається «Жага до життя»?

Жага – гаряче бажання. (Словник Б.Грінченка)

Саме це слово найкраще передає головну мету героя – у нього було гаряче бажання вижити, яке й допомогло йому побороти голод, холод, хворобу, навіть смерть.

Любов до життя – дорожча за гроші, сильніша за хворобу, самотність і страх.

У кожного на парті є листочок, на якому ви можете написати символічне послання майбутнім шестикласникам «Чому варто читати це оповідання?» або «Чого вони навчаться, прочитавши це оповідання»

^ Урок з предмету «Я І Україна»

3 клас

Вчитель: Харченко Н.Г.

Тема: Правила поведінки в громадських місцях.

Мета: Упорядкувати й розширити досвід учнів про правила поведінки в громадських місцях; розвивати спостережливість; виховувати бажання наслідувати зразки культурної поведінки, приязних і ввічливих стосунків між людьми.

Обладнання: ілюстрації до теми уроку, відеоролик „Вовк і Заєць у метро, музеї, театрі”.

^ Тип уроку: комбінований.


Хід уроку


І. Організаційний момент.

Задзвенів для всіх дзвінок –

Час почати нам урок.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

^ 1. Гра „Скажи швидко”

- Якою є ввічлива людина?

- Ти ввічливий чи грубий?

- Уважний чи байдужий?

- У тебе є брат чи сестра?

- Чи допомагаєте один одному?

- Що ви любите робити разом?

- Чи часто сваритеся?

- Який вихід знаходите зі стану війни?

- Пригадайте. Які мирилки ми з вами вчили на уроках читання?

2. – Добре, коли родина живе дружно. Усі піклуються один про одного.

- А тепер, діти, ми з вами трішечки пофантазуємо і будемо будувати „Дім для родини”.

Але перед тим як будувати дім, пригадаємо з уроків образотворчого мистецтва на які групи діляться кольори (теплі і холодні).

- Закриваємо очі і в уявному будинку у кожній з кімнат поселяєте по одній близькій людині: тата, маму, брата, сестру.

- Якого кольору буде кімната для кожного з них.

- Хто вже розселив членів своєї сім’ї в будинку?

Це дуже добре, що всі ви близьких для вас людей поселили у світлих, теплих кольорах кімнатах. Я рада, що в нашому класі в усіх чудові сім’ї.

3. – А тепер звернімось до усної народної творчості.

І побуваємо „У світі мудрих думок”

- На дошці в рядочках переставлені слова,

давайте складемо речення.

- Робота над змістом прислів’їв:

Без сім’ї нема щастя на землі.

Птах спирається на крила, а людина на рідню.

Поважай старих людей, як батьків рідних.


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів.

1. – Діти, а чи бували ви з батьками в магазині, в транспорті, в музеї, в театрі.

- А чи говорили вам батьки, як потрібно там поводити себе?

- Чи хочете ви про це знати?


ІV. Повідомлення теми, мети уроку.

-

Так от, сьогодні на уроці ви і будете вчитись як саме поводитись в громадських місцях, будем знайомитись з правилами

культурної поведінки, спираючись на ті знання, які ви отримали в 1 та 2 класах та на ваш, хоч і малий

життєвий досвід.

^ V. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу.

1. Бесіда:

- А чи знаєте ви, які місця прийнято називати громадськими?

- У громадських місцях є свої правила поведінки. Кожна вихована людина повинна їх дотримуватися. Ці правила культури поведінки прийшли до нас з давніх часів і за традицією вони продовжують існувати і служити людям. Дотримуючись правил культури поведінки в громадських місцях, ми виражаємо повагу до людей.

- Але на жаль, у нашому суспільстві є люди, які не знають, як себе поводити в громадських місцях, або ж не бажають цього робити. Вони думають тільки про своє благополуччя, а не про те, що відчувають люди, які поруч з ними.

2. Зараз ми з вами переглянемо відео ролик про поведінку Вовка і Зайця в громадських місцях: у метро, музеї, театрі.

Але перед переглядом, я хочу поставити перед вами завдання. Будьте уважні. Дивіться, які правила культурної поведінки порушив Вовк, бо після перегляду ми будемо складати ці правила.

(Перегляд відеоролику)

 • Чи сподобалася вам поведінка Вовка?

 • Чи помітили ви, які правила поведінки порушував Вовк?

^ 3. Робота в групах

(повторення правил роботи в групах)

 • Діти діляться на 6 груп. Кожна група складає правила поведінки в громадському місці.

 • Громадські місця: 1 група – храм; 2 група – кіно; 3 група – музей; 4 група – транспорт; 5 група – бібліотека; 6 група – магазин.

 • Презентація групами правил поведінки в громадських місцях.

- А хто може доповнити?

- Подивіться, які правила поведінки в громадських місцях записані в мене.

(Читання правил з таблиці)

4. Фізкультхвилинка.

5. – А тепер закріпимо, як же ви запам’ятали ці правила.

а). Будьте уважні. Учні перед вами розіграють сценку „Сашко” Г. Бойка, а ви переглянете і скажете:

- Чи згодні ви з хлопчиком Сашком?

б). Обговорення ситуації за малюнками.

(Розгляд малюнків)

6. – Діти, а ви пам’ятаєте, що сьогодні за день? (Перший день весни)

- І мені так хочеться, щоб у нас в класі засяяло сонечко і привітало нас всіх із першим Днем весни. Але сонечко заховалося за хмарки. І воно вигляне лише тоді, коли ми ці казкові хмарки візьмемо до рук і правильно вирішимо ситуації, які на них написані. (Учні вирішують ситуації)

- Сонечко засяяло! І нам усім стало веселіше. Воно придало нам сил. Тому продовжуємо активно працювати далі.

^ 7. Робота в парах

Завдання: з’єднати громадське місце з відповідним правилом поведінки поводження. (Робота з картками)


VІ. Рефлексія.

^ 1. Гра „Так чи ні?”

 • До кінозалу приходжу вчасно. (Так)

 • Р

  озштовхую інших дітей, займаючи місце. (Ні)

 • У салоні автобуса голосно розмовляю. (Ні)

 • Поступаюсь місцем старшим. (Так)

 • Завжди чемний з продавцем. Дякую за покупку. (Так)

 • Кидаю папірці від цукерок в магазині. (Ні)

 • В магазині не бігаю і не кричу. (Так)

 • У музеї чіпаю експонати. (Ні)

 • Коли хочу запитати, забуваю сказати „будь ласка”. (Ні)

 • У громадських місцях не смітити. (Так)

2. На початку уроку, діти, я вам говорила, що на уроці ми навчимося як себе поводити в громадських місцях, для чого потрібно дотримуватися цих правил культурної поведінки. Отже давайте перевіримо чи ви навчилися цього, чи мені не буде соромно за вас?

а). ^ Вправа „Закінчи речення”

Я запам’ятав: ...

Я навчився: ...

Я усвідомив: ...

3. Висновок.

- Дотримуючись культури поведінки в громадських місцях, ми виражаємо повагу до людей.

- Адже, ми пам’ятаємо „золоте” правило поведінки:


„Ставитись до людей треба так, як би ви хотіли, щоб ставилися до вас”


^ VІІ. Домашнє завдання.

Завдання: намалювати ілюстрацію до одного з правил поведінки в громадських місцях.


Відкритий виховний захід

для учнів 3-х класів

^ К В К

«Квітковий дивограй»

Вихователь ГПД: Чистоткіна В.Б.

Мета: формувати навички дружніх стосунків між хлопчиками та дівчатками, виховувати почуття взаємної поваги, розвивати творчі здібності дітей.


Обладнання: святково прибрана зала,атрибути для проведення конкурсів,запис фонограм та музичних творів,подарунки та квіти.


( Наперед виходять ведучі, звучить лагідна музика. )

1-ведучий

День святковий настає,

Веселковий та ясний!

Ми вітаємо дівчат

З першим променем весни.

2-ведучий

Приймайте, подружки, від нас

Вітання щирі й дружні !

І пам’ятайте, біля вас

Сміливі хлопці й мужні !

( Під музику виходять всі хлопчики на сцену. )

1 хлопчик.

Дорогі наші дівчатка !

Від імені усіх хлопчиків нашої групи ми вітаємо Вас зі святом весни, святом 8-Березня.

2 хлопчик.

Хоч не завжди вам, дівчата,

Ми допомагаємо,

Проте знайте, що ми вас

Дуже поважаємо.

3 хлопчик.

Обіцяємо надалі

Стати дуже чемними,

Й обіцянки наші щирі

Будуть недаремними !

4 хлопчик.

Хоч сьогодні біля сцени

Стоїмо прегарними,

Та гарніші за дівчаток

Все одно не стали ми !

5 хлопчик.

Кожен з нас давно вже знає:

Ви, дівчата, - прoсто клас !

І зі святом березневим

( Всі разом.)

Ми вітаємо всіх вас !


( Звучить пісня у виконанні хлопчиків.)

1-ведучий

Сьогодні свято для наших любих дівчаток. Кожна з них : розумна, кмітлива, артистична, талановита. Тож давайте проведемо конкурс винахідливих і кмітливих « Квітковий дивограй»

2-ведучий

Слухай, друже, а чому « Квітковий дивограй» ?

1-ведучий Юні учасниці нашого конкурсу, як весняні квіти : такі ж прекрасні, тендітні, чутливі, дивні.

2-ведучий Їхня краса чарує очі. А хто не любить красу ?Її люблять всі. Краса врятує світ !

1-ведучий Це дійсно так. Згоден, наші дівчата найкращі у всьому світі.

2-ведучий Отож, на сцену запрошуються наші конкурсантки. Давайте покажемо, що ми з вами виховані глядачі, підтримаєм всіх учасниць гучними оплесками та щирими усмішками.

( На сцену піднімаються дівчатка та виконують вальс квітів.)

1-ведучий Поки команди дівчаток займають свої місця, я познайомлю вас із людьми, які сьогодні будуть працювати на нашому святі, і саме від них залежить

хто ж переможе. Це члени вельмишановного журі.

Вітайте : …………………………………………………..

2-ведучий

Журі готове працювати,

А глядачі аплодувати.

Отож, більше часу не гаймо

І перший конкурс починаймо.

1-ведучий

Змагайтесь чесно, квіточки весняні,

Хай день цей радість принесе і сміх,

Виконуйте всі конкурсні завдання

І буде перемога для усіх !

2-ведучий Наш перший конкурс так і називається «Знайомство». Потрібно презентувати назву своєї команди.

1-ведучий Що ж , любі дівчатка, починайте !

*Команда «Пролісок»

( дівчатка виходять на перед сцени.)

Наша команда називається «ПРОЛІСОК»

Учасниця №1

Я- перша квіточка весни,

Я- пролісковий цвіт.

Я пережив зимові сни

і знов родивсь на світ.

Зелені рученьки мої листочками зовуть. Я полюбив ліси й гаї, живу я здавна тут. У мене очі голубі, такі як неба синь.

Росту між кленів та дубів,

Люблю і сонце, й тінь.

І вірю, люблять всі мене,

як весну золоту,

Бо знають, що зима мине,

коли я розцвіту.


Учасниця №2

Про походження проліска довелось чути таку легенду. Давно то було. Тікала з турецької неволі українська дівчина. Блукала не один день, не два…Тікала вона і знала, що в разі невдачі чекає її жахлива розправа.

Учасниця №3

Незабаром виснажена дівчина дісталась рідних країв і в знемозі опустилася на землю під вітами лісу.

Учасниця №4

А з небесної блакиті опустилися на галявину голубі сутінки і заховали втікачку. З тих пір говорить легенда там, де опустився на землю блакитний туман, заясніли на лісових галявинах весняні квіти - кольору вечірнього неба.

Учасниця №5

Ця квітка нагадує про хоробру українську дівчину, її незгасне прагнення до волі. Ця квітка--квітка волі.

*Команда «Підсніжники»

( Дівчатка виходять на перед сцени.)

Наша команда називається «ПІДСНІЖНИКИ»

Учасниця № 1

У проміннях сонця ніжних,

Край веселого струмка,

Білий, росяний підсніжник

Раптом блиснув з-під листка…

Отакий малий неначе,

Ледь прокинувся від сну,

Тихий-тихий, а одначе

Він привів до нас весну!..

Ой, йому вже й друзі треба-

І, дивись, під берестком,

Мов на землю впало небо-

Сині проліски кругом…

Та йому потрібні гості,-

Із далекої землі

Вже летять у високості

І шпаки, і журавлі.

Учасниця № 2

Масове цвітіння підсніжників- воістину захоплююче видовище. Здається, грунт у весняному лісі покрився якоюсь тонкою, білою скатертиною, зітканою з безлічі дзвоникоподібних сніжнобілих квіточок.

Учасниця № 3

Одна із стародавніх легенд говорить, що в той час, коли перші люди були вигнані із раю, йшов сніг, і Єва дуже змерзла.

Учасниця № 4

Щоб її зігріти і подати надію на кращі часи, декілька ажурних сніжинок перетворилися у ніжні квіти підсніжника - провісника тепла, символа сподівань на краще майбутнє.

Учасниця № 5

Ось так підсніжники залишилися у народі символом надії. Квітка підсніжника завдяки своїй красі одна з перших відкриває весняний карнавал цвітіння.

1-ведучий :

Дякуємо. А зараз наступний конкурс «Привітання»

2-ведучий :

І першою запрошую до слова команду «Пролісок».

^ Учасниця команди : Команда «Пролісок» вітає вас. Бажає щастя в цей чудовий час ! Весна-чаклунка до нас прийшла,Тепло і радість всім принесла!

Учасниця № 2 : Нашим суперницям з команди «Підсніжних», Даруєм багато посмішок ніжних !

Чесно хочем боротись в змаганні, Тому до справи беремось без вагання.

Учасниця № 3 : Просимо журі судити чесно.

Адже перемога – річ почесна !

Хай переможе найкращий із нас!

Тож почнемо, вже змагатися час.

2-ведучий :

Запрошую до слова команду «Підсніжник».

Учасниця № 1 : Суперниці дорогенькі,

Щиро вас вітаємо !

Вам терпіння

й благородства

У цій грі бажаємо.

Учасниця № 2 : Наша команда «Підсніжник»

Геть не любить сумувать.

Із задоволенням з вами

В КВК всі будем грать.

Учасниця № 3: Дозвольте нам правдивеє журі, Звернутися до вас з таким проханням: Щоб ви лиш справедливими були, Ми ж чесно будемо вести змагання.

1-ведучий : Дякуємо. Максимальна оцінка за конкурси 5 балів. Журі визначається з оцінками. А я хочу на сцену запросити … з піснею «Маленькая страна» (звучить пісня у виконанні дівчинки).

2-ведучий : Мамина пісня, батькова хата, дідусева казка, бабусина вишиванка, прозора криниця, з якої пив воду мандрівник,- все це наша історія.

В ній - корінь українського роду. І де б ми не

були, скрізь відчуваємо поклик рідної України,

чуємо рідну мову, пісню, бачимо вишиту сорочку,стрічку, вплетену в дівочу косу.

1-ведучий : Тому наступний конкурс ми назвали «Україночка». Його оригінальність полягає в тому, щоб кожна команда зобразила своє бачення українського вбрання з елементами сучасності.

(Конкурсантки виходять на сцену в українських костюмах під фонограму пісні «Україночка» О. Білозір.)

Звучить пісня « А у нас на Україні» у виконанні …

2-ведучий: Вельмишановні журі, приступайте до роботи. А ми продовжуємо наше свято. Гадаю, що після цього конкурсу ні в кого й на думку не спаде сумніватись у тому, що найкрасивіші дівчата-в нашій групі.

1-ведучий :

Найкрасивіші, найкрасивіші, а їсти хочеться

завжди! Адже шлях до серця чоловіка лежить

через його шлунок. Ех ! Заговорив про шлунок,

згадав про їжу, аж апетит розігрався. А може,

наші дівчатка наліпили б нам вареничків?

2-ведучий : Про варенички не знаю, а от щодо вишуканих страв – запросто ! Оголошую конкурс «Господарочка». Умови конкурсу : потрібно показати свої кулінарні здібності. Конкурс складається з двох частин : перша – це приготування салату на вибір, безпосередньо тут, на сцені ; друга – презентація цієї страви.

1-ведучий : Учасниць команд я прошу підготуватись до роботи і починати приготування салатів.

2-ведучий :А поки дівчатка готують, у нас конкурс з глядачами, який називається «Попелюшка».

Учасникам потрібно посортувати окремо квасолю, окремо горох у скляночки.

(Учасникам роздають мисочки з горохом і квасолею.)

1-ведучий: Страви вже готові й зараз учасниці представляють їх суддям.

2-ведучий :Ох , як я зараз заздрю нашим суддям. Але мені нічого не залишається , як побажати їм смачного.

( Команда «Пролісок» представляє свою страву.»


Учасниця 1 : Салат «О – ба –нан» !

Ніби справжній бумеранг.

Беремо жовтого банана

І апельсина трохи додамо.

Ще ківі кільцями наріжемо,

Щоб кольору салатик наш набув.

Ну, а тепер про головне скажу я :

Морозиво розріжу і сюди ж,

Притрусим зверху шоколадом

І страва вже готова до вживання.

Приємного смаку !

(Команда «Підсніжник» представляє свою страву.)

Учасниця 1

Салат «Маскарад»

Цей поживний маскарад,

Все ви тут знайдете,

Тут цибулька і яйце,

Вітаміни : А, Б, С

І ковбаска, майонез,

раді будете без меж, Смачного !

1-ведучий : А поки журі наше працює оголошую веселу хвилинку.

( Діти читають гуморески.)

2-ведучий :

Подивіться на наших дівчаток, на жінок, які

вони гарні, елегантні. А тепер запитання до

глядачів : що на вашу думку відіграє велику

роль у вигляді дівчат, жінок ? (зачіска)

1-ведучий: Тому наступний конкурс має назву «Кращий перукар». Учасниці повинні зробити зачіску і представити її.

Поки дівчата працюють ми проведемо конкурс

2-ведучий: серед глядачів «Найдовша коса». Дівчаток, які мають довге волосся, я прошу вийти в зал.

1-ведучий :Вельмишановне журі визначить дівчинку з найдовшою косою. (переможцям вручають приз.)

2-ведучий : Зачіски готові, учасниці повинні їх представити.

(Свою зачіску представляє команда «Пролісок».)

Учасниця команди.

Я маю зачіску практичну

Зручну, звабливу, романтичну.

Вона нагадує про літо,

Де колоски, трава і квіти.

Вона легка, як пух тополі.

Згодиться вдома і у школі.

(Свою зачіску представляє команда «Підсніжник».)

Учасниця команди.

Косички у дівчаток-

Щоб смикати за них ?

Так думав хтось спочатку.

А я скажу, що ні.

Вони ростуть для того,

Щоб заплітатись довго,

Та банти в них носити,

Великі і красиві,

Щоб хтось про них сказав: « Ах – ах, яка краса !»

1-ведучий :Поки журі виставляє оцінки, у нас музична пауза.

(Діти виконують вальс.)

2-ведучий : Кажуть, в Парижі найкращі красуні, Але це, скоріше, мабуть, навпаки. Найкращі живуть у наших місцях.

Всі дівчата мов справжні принцеси.

1-ведучий : Пора їх в скульптурі творити,

У лаврі з Венерою в ряд помістити,

Усіх затьмарять красою сьогодні, Ви, мабуть, будете зі мною згодні.

2-ведучий : А скільки в їх таланту і емоцій,

Це неповторна гордість наша,

Пісня для них-одна відрада,

Саме пісня, саме музика.

1-ведучий : Ось ми з вами і наблизились до останнього конкурсу. В ньому дівчатка повинні показати свої таланти. Першою починає команда

«Пролісок».( дівчатка грають на музичних інструментах)


2-ведучий:Запрошуємо на сцену команду «Підсніжник». ( дівчатка виконують пісню).

1-ведучий:Ось і настала найурочистіша хвилина, яку ми так чекали. Слово надається журі.

( Нагородження.)

Хлопчик : Ми вас сьогодні всіх вітаєм

З весною і з жіночим днем,

І від душі усім бажаєм,

Щоб не було у вас проблем.

Красу жінок вже оспівали

Шевченко, Пушкін і Шекспір,

Та теми, що їх хвилювали,

Турбують хлопців до цих пір.

Ночами і тепер не сплять поети, Складаючи на вашу честь сонети. Бо без жінок - як без води : І ні туди, і ні сюди.

( Виходять хлопчики з квітами.)

1. Даруйте дівчаткам квіти

Даруйте у свята і будні,

Дарунку любішого в світі

І не було, і не буде.

2. Коли їх купити важко

І надворі зима,

А в магазині «Ромашка»

Ромашок в помині нема

3. Крокуйте на площу центральну,

Там сива від літ чи морозу,

Бабуся протягне в долоні

Вже трохи прив’ялу мімозу

4. І хоч дороге страшенно

Те диво не підступить,

А ви потрусіть кишені,

І за останні купіть.

5. Даруйте дівчаткам квіти,

Даруйте у свята і в будні,

Дарунку любішого в світі,

І не було, і не буде!


( хлопчики дарують дівчаткам квіти .)

1-ведучий : Шановні гості ! Наше свято добігло кінця .

Хай шлях життєвий буде легким,

Хай все ладнається у вас,

2-ведучий : Здоровя зичим та любові,

Хай буде все завжди гаразд!

Похожие:

Семінар молодих спеціалістів iconМетодичні вказівки щодо виконання дипломної роботи (проекту) для спеціалістів із спеціальності
Методичні вказівки щодо виконання атестаційної дипломної роботи (проекту) для спеціалістів за спеціальністю «Інтелектуальні системи...
Семінар молодих спеціалістів iconНавчальний семінар з питань децентралізації управління професійно-технічними навчальними закладами 23 грудня на базі дптнз «Одеський професійний ліцей будівництва І архітектури»
Навчальний семінар з питань децентралізації управління професійно-технічними навчальними закладами
Семінар молодих спеціалістів iconПроведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів для студентів та молодих вчених
Міністерство освіти назвало офіційні збірники для державної підсумкової атестації
Семінар молодих спеціалістів iconРеферат на тему: Осип Назарук автор Роксолани
Олександр Барвінський поставив О. Назарука в ряд “особняків, що тепер рвалися до діяльности на широкій і видній світові арені, молодих...
Семінар молодих спеціалістів iconПсихолого-педагогічний семінар «Насильство та його вплив на психіку дитини»
Ознаки, за якими можна виявити дитину, що стала жертвою насильства. Індикативні таблиці
Семінар молодих спеціалістів iconПостійно діючий семінар
Волохович Людмила Петрівна – керівник постійно діючого семінару, директор Сквирської зош І-ІІІ ст. №3
Семінар молодих спеціалістів iconПлан роботи методичного об’єднання вчителів української мови і літератури
«Заслужений учитель України», 12-«Відмінник освіти України», 4-вчителі-методисти, 10-старші вчителі, 35 педагогів мають вищу кваліфікаційну...
Семінар молодих спеціалістів iconПостійно діючий семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи
Петриченко Микола Анатолійович – відповідальний за роботу з новопризначеними заступниками директорів, заступник директора з нвр сквирської...
Семінар молодих спеціалістів icon10 клас 16 учнів з 15 шкіл, призове місце виборов учасник Буківського нвк
До складу рмо вчителів математики входить 50 вчителів: з них спеціалістів – 10( минулого навчального року 8); ІІ категорії –4(5),...
Семінар молодих спеціалістів iconСьогодні – це те завтра, про яке ти подбав учора
Зош №6 відбувся семінар заступників директора з виховної роботи навчальних закладів міста Комсомольська з проблеми «Формування соціально-правової...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы