Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів icon

Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестівНазваниеПовідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів
Дата конвертации25.10.2012
Размер118.75 Kb.
ТипПовідомлення
источник

2011 р.6 клас. Тема. Число іменників. Іменники, що мають форми тільки однини або тільки множини


Мета уроку: повторити засвоєне про категорію числа іменників, дати поняття про збірні імен­ники; подати відомості про іменники, що вживаються тільки у формі однини або множини, удосконалювати вміння визначати число іменників; розвивати увагу, спостережливість, культуру усного й писемного мовлен­ня; виховувати любов до рідної мови.

Тип уроку: комбінований урок

Обладнання: завдання на картках, смайлик, ескіз будинку, індивідуальні завдання, ілюстрації

Міжпредметні зв’язки: географія, література, живопис


^ ХІД УРОКУ


І. Психологічна настанова

Учні, посміхніться собі,
Один одному, гостям, мені.
А я дарую усмішку всім вам,
Щоб радість допомогла у роботі нам (прикріплюю смайлик «радість»)

^ Девіз уроку: ” Уважність! Чіткість! Швидкість! “


ІІ. Перевірка домашнього завдання

 1. Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку)

 2. Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання.

 3. Оцінювання учнівських проектів, тестів


ІІ. Актуалізація опорних знань

«Мозковий штурм»

 • Розділ науки про мову, що вивчає частини мови…

 • В українській мові всіх частин мови …

 • Самостійних …

 • Серед них незмінних …

 • Службових …

 • Частина мови, за допомогою якої ми виражаємо емоції, звуки, але не називаємо їх …

 • Самостійна частина мови, що називає предмет…

 • Назви істот відповідають на питання …

 • А неістот …

 • До власних назв належать…

 • Ми їх пишемо з …

 • У лапки беремо…

 • Граматичні ознаки іменника …

 • Навести приклади іменників, які вказують на назви:

істот та неістот, власні та загальні, конкретні та абстрактні.

   • Третій зайвий (у папках 1 завдання)

Поні, шимпанзе, кенгуру

Плакса, підлиза, осика

Професор, секретар, піаніно

Масло, золото, канікули

 • Слово канікули спробуйте поставити в формі однини.


ІII. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності учнів.

– Послухайте усмішку.

Миколка запитує у бабусі:

– А у нас іще багато залишилося молок?

– Які дитячі помилки спричинили комічний ефект?

– Як буде правильно?

– Отже, сьогодні ми поговоримо про …

Мета уроку:

 • поглибити знання про число іменників

 • вміти визначати його

 • доповнити проект «Іменник»


ІV. Ознайомлення з новим мате­ріалом, його осмислення.

 • Опрацювавши вдома §17 про число іменників, до якого висновку ви прийшли?

Висновок: більшість іменників мають форму однини і множини, але є такі, що вживаються лише в однині або лише в множині (прикріпити на проект)


^ V. Виконання вправ на закріп­лення засвоєного, формуван­ня умінь і навичок.

  • Робота з підручником

Усне виконання вправи 248, 250

  • Диктант з коментуванням. Робота біля дошки

Визначити збірні іменники, з'ясувати рід, число, відмінок кожного.

1. Висипала на вулицю дітвора і збудила тишу кри­ком. 2. Дерево міцне корін­ням, а людина друзями.

Визначити іменники, що вжива­ються у формі тільки множини або тільки однини.

1. Говерла – найвища гора на території України. (Знаходиться вона у Карпатах. Висота 2061 метр, ширина – 430 кілометрів).

^ Визначити члени речення

Назвіть слова, в яких неоднакова кількість букв і звуків

  • Вибірковий диктант. Робота біля дошки (3 учні)

Виписати іменники:

І варіант – що мають форми однини і множини

ІІ варіант – що мають лише форму однини

ІІІ варіант – що мають лише форму множини

Земля, трава, очі, сон, заробітки.

Мед, сум, людство, мідь, малеча.

Меблі, ворота, іменини, вершки, шаровари.

  • ^ Хвилинка відпочинку

Посміхніться!

Учителька:

— Миколко, іменник штани – це однина чи множина?

— Верхня частина – однина, а нижня – множина! — відповів учень.

  • ^ Робота з підручником

Колективне опрацювання теоретичного матеріалу (с.139)

Усне виконання вправи 251

 • Лови помилку

- Відгадайте загадки. Відгадки запишіть.

Повзунки повзуть, бігунки біжать (Сани і коні). Літом борода виростає, а зимою опадає (Листя); Без коріння, без кори, а росте догори (Каміння); У воді росте, та води боїться (Сіль); Рідке, а не вода, біле, а не сніг (Молоко). Своїх очей не має, а бачить допомагає (Окуляри); Два кільця, два кінця, а посередині цвях (Ножиці); Ходить, ходить, а в хату не заходить (Двері); Чи у лузі, чи в садку, чи посеред грядки одним поводом веду коней два десятки (Граблі).

 • Чи правильно я визначила граматичні ознаки іменників-відгадок?

 • Хто більше? Робота в парах (2 завдання в папках)

За 3 хвилин записати якнайбільше іменників:

 1. які мають лише форму множини і означають назви предметів одягу

 2. які мають лише форму однини і означають власні назви

 • Творча робота

Користуючись ілюстраціями, складіть речення із власними назвами. Поясніть їх написання.

У центрі нашого міста знаходяться такі споруди: Носівська школа №1, магазини «Продукти», готель «Полісся» та інші. А он купол Свято-Троїцької церкви вознісся в небо. Кобзар, лірник, народний співак Василь Нечепа та художник Сергій Шишко – лауреати Державної премії імені Тараса Шевченка, Народні артисти України. У мистецькому доробку мого земляка Сергія Шишка є також ілюстрації до казок «Колобок» та «Червона Шапочка».


^ VІ. Підведення підсумків уроку. Рефлексія

Інтерактивні нотатки

Прізвище, ім’я_______________________________

Оціни себе по кожному з визначених напрямів від 0 до 4 балів.

 • За активну участь в роботі на уроці_____

 • За підтримку однокласників, або заохочування їх до роботи _____

 • За засвоєний матеріал на сьогоднішньому уроці ____

Всього балів: _____

Оцінювання


VIІ. Домашнє завдання

1. §17,

2. впр. 252, або записати по 10 іменників, які мають лише форму однини або тільки множини;

3. Підготувати проект на тему «Число іменника», або 3 тестові завдання

^ 5 клас 2010р. .Закріплення вивченого про однорідні члени речення та узагальнювальні слова.


Мета: закріпити, узагальнити й систематизувати знання учнів з вивченої теми; удосконалювати вміння визначати однорідні члени речення, ставити розділові знаки між ними та при узагальнювальних словах; вчити школярів використовувати однорідні члени речення в усному та писемному мовленні; розвивати культуру мовлення, творчу уяву; прищеплювати любов до рідної землі, пізнавальний інтерес до минулого.


^ Тип уроку: застосування знань та формування вмінь і навичок.


Засоби навчання: таблиця, картки із завданням для індивідуальної роботи, роботи в парах, програвач, карта Носівщини, герб Носівки, портрети славетних земляків, фотовиставка.


^ ХІД УРОКУ

Епіграф:

Не просто слухати, а чути.

Не просто дивитися, а бачити.

Не просто відповідати, а міркувати.

Дружно і плідно працювати.


^ I. Активізація пізнавальної діяльності


1. Слово вчителя:

– Усім відомо, що усе прекрасне в житті людини починається з любові. Тож давайте і ми почнемо урок з пісні у виконанні хору Носівського будинку культури. Слова і музика нашого земляка, нині вже покійного, Івана Васильовича Козаченка.


Бесіда:

1) Про що співається у пісні? (про Носівщину);

2) Який епітет підбирає автор, щоб змалювати її красу? (синьоока).


^ II. Оголошення теми, мети уроку. Мотивація навчання

– Тож і поговоримо сьогодні про наш рідний край — Носівщину.

А підпорядкуємо краєзнавчий матеріал лінгвістичній темі «Однорідні члени речення».

Запишіть число, класна робота.


– На уроці ми повинні (напис на дошці)

удосконалити вміння

 • визначати однорідні члени речення, узагальнювальні слова;

 • ставити розділові знаки між однорідними членами речення та при узагальнювальних словах.

– А епіграфом послужать слова: (зачитую з дошки).

– А під кінець уроку визначимо найактивніших.

Тож до роботи.


^ III. Актуалізація опорних знань

Y 1. Закінчити речення.

- Всі члени речення поділяються на …

- До головних членів речення належать …

- Підмет відповідає на питання …

- Присудок відповідає на питання …

- До другорядних членів речення належать …

- Означення відповідає на питання …

- Додаток відповідає на питання …

- Обставина вказує на …


^ Y 2. Влови помилку. Гра «Так», «Ні».(пошепки кажемо хором правильну відповідь)

- Однорідні члени речення відповідають на різні питання…

і відносяться до того ж самого слова…

- Однорідними бувають лише головні члени речення...

- Між однорідними членами речення завжди ставиться кома…

- Узагальнювальні слова – це об’єднувальна назва однорідних членів речення…

- Після узагальнювального слова завжди ставиться двокрапка…

- Після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом ставиться двокрапка…


^ IV. Застосування знань, удосконалення вмінь та навичок

– Погляньте на карту Носівщини. Що вона вам нагадує? (відповіді учів)

В центрі знаходиться наше рідне місто Носівка. Має воно і свій герб, який відомий з 1769 року.

Маленький клаптик землі на карті України, містечко сільського типу, а як багато для нас значить, як багато всього має. Переконаймося ж у цьому.


Y 1. Робота біля дошки (3 учні. речення написані на дошці).

1. Багатьом Носівщина дала життя талант славу (підкреслити члени речення, поставити розділові знаки.).

2. Я народилася в чудовому та мальовничому місті (підкреслити члени речення, надписати частини мови)

3. Зробить звуковий запис слова Носівщина. Поділити слова на склади для переносу, поставити наголос: багатьом, район.


^ Y 2. Диктант

Корінням своїм Носівка сягає в глибину віків. Знала вона навали печенігів і половців, турків і шведів. Та до сьогодні збереглися і православна віра, і національні звичаї, і рідна мова.

– Уважно подивіться на речення і скажіть, яке з них зайве і чому? (У якому з них немає однорідних членів речення?).


^ Y 3. Робота по варіантах (3 хв.)

– Визначити однорідні члени речення: І-й варіант – у 2-му реченні, ІІ-й – у 3-му. Назвати розділові знаки.


Перевірка виконаного


Y 4. Проблемне завдання

– Поясніть, чому в другому реченні перед сполучником і, що повторюється, не ставиться кома, а в третьому – ставиться?

– Перед якими сполучниками, що з’єднують однорідні члени речення, завжди ставиться кома, навіть якщо він вживається один раз? (а, але протиставними)


Перевірка роботи біля дошки

– Знання історії рідного краю, його минулого – одна із позитивних якостей людини. Тож згадаємо нашу минувшину.


^ Y 4. Відгадайте загадки

1) За її станом судили про охайність господині.

2) Вона слугувала замість гардероба.

3) Її починали будувати навесні чи влітку.


Y 5. Гра-змагання „Коректор”. Робота в парах (5 хв.)

Завдання 1. (у папках)

Записати речення, виправивши помилки при вживанні розділових знаків, пояснити їх. Підкреслити однорідні члени речення. Назвати узагальнювальне слово. Зробити графічне зображення однорідних членів речення.

І-й ряд. У печі господиня варила різні страви – борщ і кашу, куліш і галушки.

ІІ-й ряд. Сорочки́, плахти та хустки́: цей святковий одяг зберігався у скрині. ІІ-й ряд.

ІІІ-й ряд. Господарі майбутнього житла під сволок закладали освячені в церкві предмети: ладан гроші вовну.


^ Перевірка завдання (зачитують речення з розділовими знаками).


Самоперевірка схем (контроль-схеми у папках)


– А як ви гадаєте, для чого закладали ці предмети?


^ Y 6. Творча робота

Завдання 2 (завдання у папках) (усно)

Користуючись фотознімками, опорними схемами, словами, у речення замість крапок вставити пропущені однорідні члени речення.

1. В центрі Носівки знаходяться такі споруди:…

2. Ми пишаємося своїми земляками:… (розповідаю про Василя Нечепу кобзара-лірника, заслуженого артиста України, лауреата Шевченківської премії., демонструю фото кобзи та ліри; Миколу Будлянського, нагородженого медаллю «За труд і звитягу», ознайомлюю із його книгами «Стежки і вишні», «Соняшникова межа»; Сергієм Шишком (1911 – 1997), майстером пензля, лауреатом Державної премії України імені Т.Шевченка, демонструю його картини).

^

3. Сьогодні історико-краєзнавчі музеї створені в …

Y 7. Записування речень під диктовку вчителя (учні пояснюють правопис власних назв, вживання розділових знаків)

 1. ^

  Готель «Полісся», Свято-Троїцька церква, магазини, Носівська школа №1 – такі споруди знаходяться в центрі Носівки.

2. Ми пишаємося своїми земляками: кобзарем-лірником Василем Нечепою, письменником Миколою Будлянським, художником Сергієм Шишком.


3. Сьогодні історико-краєзнавчі музеї створені в Козарах, Червоних Партизанах та Носівській школі №1.

– А хто з вас уже відвідав наш музей?

– В якому реченні немає узагальнювального слова?


Y8. Творча робота

Завдання 3.(завдання у папках)

Записати речення, вставивши замість крапок потрібні слова.

– Носівська земля славетна широкими …, буйними … , квітучими … , синіми … , багатими на … лісами.


Індивідуальна робота

Записати речення, вставивши замість крапок потрібні слова.

Палахкотять біля носівських осель квіти: … і …, … й …, … та …

Довідка: мальви і жоржини, чорнобривці й маки, любисток та м’ята.


^ Перевірка виконаного


Y 9. Робота з підручником.

Усне виконаємо вправу 172 (було домашнє завдання).

– В усіх реченнях узагальнювальні слова де стоять – перед однорідними членами, чи після них?

– Перебудуйте речення навпаки, тобто, щоб спочатку були

узагальнювальні слова, а після них – однорідні члени речення.


– Як ми називаємо людей, які народилися або проживають у Носівці? (носівчани, носівчанка, носівчанин).

Отже, ми повинні гордитися, що живемо в цьому хоч і невеличкому, але такому рідному для нас місті – Носівці. А настановою хай будуть слова Миколи Будлянського:

Щасти, щасти, мій рідний край,

Тобі в усьому.

Стежок багато на землі,

Одна – додому.

До білих хат, що стали в ряд,

До спілих вишень.

Мій рідний край, Носівський край –

Душі затишок.


^ V. Узагальнення і систематизація поняття

засвоєння системи знань

(за структурно-логічною схемою)

Інтерактивна вправа «Мікрофон»

– Урок наближається до кінця. Проведемо самоаналіз здобутих на уроці знань та вмінь методом уявного мікрофону способом естафети. Дайте відповіді на запитання:

(Схема у папках)

* На уроці ми …

* Найцікавішим для мене було ...

* Свою роботу на уроці оцінюю в ... балів, тому що..

* Найактивнішими були …


VI. Оцінювання


VII. Домашнє завдання (за вибором учнів)

 1. Виписати з художніх творів 5-7 речень з однорідними членами.

 2. Виконати вправу 173, с. 97.

 3. Усім повторити §8,9.
 • Задайте питання своєму товаришеві по темі сьогоднішнього уроку.
Похожие:

Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconТема. Додавання десяткових дробів
Перевірте виконання свого домашнього завдання за готовими розв’язками самостійно. Ми з вами працюємо сьогодні на довірі, тому після...
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconПлан-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconВикористання тестів на уроках математики
Тестові завдання дозволяють за короткий час перевірити великий об’єм вивченого матеріалу, швидко діагностувати оволодіння учнями
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconТема уроку: Хобі. Мета уроку
Вчитель та черговий учень розмовляють про відсутніх учнів, про погоду і домашнє завдання
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconМетодичні рекомендації щодо підготовки до ІІІ етапу XXIX всеукраїнської олімпіади з трудового навчання
Етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання (технологій) складатиметься з 2-х турів: творчого (теоретичного), практичного...
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconУрок №12 7 класс Тема: Валентність хімічних елементів. Робота в парах. Завдання
Завдання: 7 пар. Кожна пара одержує картку з номером валентності: 1 гр. – ІІ; 2 гр. – ІІІ; 3 гр. – ІV; 4 гр. – V; 5 гр. – I; 6 гр....
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconМова програмування Скретч Самостійна робота «Пишемо на сцені слова»
Завдання. Скласти програму для написання слова (за 1 вірно написану літеру – 2 бали, кожна клітинка на зразку відповідає розміру...
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconКурсова робота з навчальної дисципліни «Аудит» на тему: «Аудит доходів підприємства» Виконав
Мета, завдання, нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту доходів підприємства
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconУрок №5 7 класс Тема: Речовини. Чисті речовини та суміші. ІІІ етап. Закріплення. Робота в малих групах. Клас поділяється на 5 груп. Завдання
Завдання: Запропонуйте засоби розділення нижче приведених сумішей; зробіть практичне розділення
Повідомлення чергових про виконання домашнього завдання учнями (запис на дошці до початку уроку) Самостійна робота (на карточках) для тих, хто не виконав домашнього завдання. Оцінювання учнівських проектів, тестів iconЗавдання II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з образотворчого мистецтва Критерії оцінювання
Переможці та призери визначаються за кількістю балів, набраних учнем за виконані завдання. При однаковій кількості балів визначається...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы