Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу icon

Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклуНазваниеПитання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу
Дата конвертации25.10.2012
Размер229.68 Kb.
ТипДокументы
источник

Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так і в інших науках гуманітарного циклу. Зв'язок між відношенням до себе та відношенням до інших піддається аналізу з великими труднощами, оскільки результат експериментальної перевірки залежить від різних факторів, перш за все від того, що саме розуміється під відношенням до себе і до інших.

Проблема впливу відношення до себе на відношення до інших не може вважатися вирішеною, адже не було ще досліджень впливу рівня самооцінки на схильність відчувати атракцію до іншої людини.

Багатьом з нас здається, що в галузі емоційних відносин між людьми все зрозуміло, на жаль, власний досвід дружби та кохання надто часто розбиває цю впевненість – наші близькі й самі ми здійснюємо неочікувані вчинки. Стосунки, які здавалися непорушними, руйнуються, а нові виникають там, де ми їх не чекали.

Споконвіку люди найбільше говорять про пять "С" -Сенсації, Скандали, Слабкості інших, Симпатії та Самих себе. А як відомо, люди говорять про те, що їх найбільше цікавить. Таким чином в даний перелік входить оцінка себе та відношення до інших, тобто проблематика, яку ми зачепили, є цікавою не лише для науковців, але й для широких мас громадськості.

Вважається, що між рівнем міжособистісної атракції та рівнем самооцінки існує зв'язок, а також, що підвищення рівня міжособистісної атракції впливає на підвищення рівня самооцінки особистості.

Самооцінка відіграє важливу роль в управлінні об'єкта своєю поведінкою, визначення ним свого рівня домагань, забезпечує впевненість у собі, та успішність своїх дій. Процес її становлення не є кінцевим, оскільки особистість постійно розвивається.

Цілісна самооцінка формується на основі самооцінок окремих сторін її психічного світу. Це результат самопізнання та самовідношення індивіда. Основна її функція в психічному житті особистості полягає в тому, що вона виступає необхідною внутрішньою умовою регуляції поведінки та діяльності. Вона не завжди буває адекватною, тобто такою, що відповідає дійсності. Тому що багато з того, що люди про себе думають - ілюзії, які часто не співпадають з тим, що людина реально собою являє. Одним із дослідників, які займались проблемами самооцінки є Джеймс. Відомою є формула Джеймса:

Самоповага = Успіх / Домагання,

Атракцією ж багато вчених вважають симпатію, яка виникає під час знайомства однієї людини з іншою. Термін "атракція" - це калька з англійського слова, яке визначається як привабливість. На думку Гозмана, атракція - це почуття однієї людини до іншої, це відношення до іншої людини, це оцінка іншої людини (на зразок: хороша, симпатична, мила).

Позитивно впливає на атракцію схожість соціальних установок і ціннісних орієнтацій. А також спільна робота, відпочинок і будь-яка інша сумісна діяльність.

З метою підвищення рівня самооцінки учнів, їх соціометричного статусу та атракції у класному колективі можна провести корекційні тренінги.


^ Тема програми: міжособистісна атракція як основа рівня самооцінки особистості.

Тип програми: ровивальний.

Учасники програми: підлітки, учні старших класів.

^ Термін виконання програми: три місяці (4 рази на місяць)

Мета програми: формування навичок спілкування, активного слухання, підвищення рівня емпатії.

Завдання програми:

1. Підвищення самооцінки - відношення суб'єкта до самого себе як носія певних властивостей і позитивних рис.

2. Підвищення рівня міжособистісної атракції (симпатії).

3. Формування дружнього, згуртованого колективу через активізацію ціннісних орієнтацій кожного члена.

Обладнання: фломастери, магнітофон з аудіозаписа-ми, бейджики.

^ Види занять: практикуми, рольові ігри, тренінги.

Термін виконання програми: три місяці (4 рази на місяць).

Кількість годин та термін виконання можуть бути збільшені залежно від ступеня реалізації програмових завдань.

^ Форми проведення: класна. Особлива увага приділяється груповій та індивідуальній роботі.

Форми контролю: спостереження за проблемними дітьми під час занять.

^ Актуальність проблеми. Інтенсивний соціальний розвиток країни неможливий без росту творчого і морального потенціалу її громадян, без розвитку їх активності, ініціативи. Формування соціально зрілої, працелюбної особистості, якій притаманні почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов'язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до самовдосконалення, активної участі у соціальному житті класу, школи, держави - головна мета сучасної освіти.

У формуванні означених, безперечно, дуже важливих якостей вагоме місце займає підвищення рівня усвідомлення свого місця серед людей та самого себе як особистості. А це неможливо у класних колективах, де панують приниження, агресивність, асоціальна поведінка. Тому дедалі більшу тривогу у вчителів сучасної загальноосвітньої школи викликає збільшення в соціумі кількості дітей із заниженою самооцінкою, сором'язливих, невпевнених у собі. Це призводить до появи у колективах ізольованих, відторгнутих членів.

Дана програма надасть змогу класним керівникам посилити свій вплив на дітей, тісніше згуртувати класний колектив, змінити внутрішні стимули поведінки окремих школярів, зменшити кількість соціально-дезадаптованих дітей, що знаходяться в групах ізольованих, відторгнутих та групі ризику, а також ріст негативних особистісних тенденцій, що перешкоджають нормальній адаптації школярів до


^ ХІД ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ


Заняття №1

Тема: Я і група.

Мета: формування атмосфери невимушеності, сприяння вираженню своїх думок, побажань, своєї сутності, вироблення навичок роботи в групі.

Обладнання: картки до вправи "Слово".

1. Вправа: " Правила, за якими працює група" (5 хв.).

Мета: опанувати правила роботи в групі. Правила, за якими працює група:

1. Добровільність і активність.

Ти можеш не виконувати всі завдання, але проявити себе можеш лише через активне виконання завдань.

2. Не перебивай нікого.

Пам'ятай, що ви всі зібрались тут, щоб бути почутими. Тож слідкуй за своїми жестами, мімікою, словами. Не ображай неповагою оточуючих.

3. Чесність і правдивість.

Тільки та відповідь правильна, яка насправді відображає твою думку, твої почуття.

4. Конфіденційність.

Все, що відбувається на наших заняттях, стане нашою таємницею.

5. Анонімність.

Розповідаючи про своє життя, не називай конкретних людей. Ситуація повинна бути анонімною.

6. "Тут і зараз".

Всі висловлювання повинні стосуватися теми. Ти не повинен відволікатися.

7. Доброзичливість.

Твоє відношення до інших членів групи повинне бути доброзичливим.

8. Не оцінюй, не давай порад.

Ти не повинен оцінювати поведінку інших учасників групи і давати поради, виходячи із власного життєвого досвіду.


2. Вправа: "Нетрадиційне привітання" (10хв.).

Мета: зняття напруженості, що, як правило, має місце на перших сеансах тренінгових занять, підвищення рівня інтегрованості групи; вправа має розслаблюючий характер.

Процедура: ведучий розповідає: "Ми звикли до стереотипів. Вони нам допомагають у житті, але ж інколи роблять його біднішим. Давайте спробуємо відчути нові емоції, а разом з цим залишимо традиційне привітання. Можливо, хтось запропонує новий варіант нетрадиційного привітання, але спочатку використаємо деякі з них:

- ступнями ніг;

- колінами;

- плечима;

- лобами.

Тепер ваші варіанти. Ми готові використати і їх."

Ведучий запитує: "Що ви відчули під час виконання цієї вправи? Розкажіть".


3. Вправа: "Слово" (13 хв.).

Мета: подолання "бар'єру" невимушеності висловлювання думок, побажань і т. ін. під час подальшої роботи групи.

Процедура: група ділиться на підгрупи по 3 чол.; кожному пропонується певна тема (слово). Члени групи обдумують завдання, а тоді протягом 1 хв. повинні логічно і чітко викласти свою тему в науковій формі.


4. Вправа: "Асоціації' (14 хв.).

Мета: підвищення рівня проникливості, ем-патійності в учасників тренінгу.

Процедура: один із учасників виходить за двері. Решта домовляється, хто буде героєм асоціацій, далі просять того, хто виходив, повернутися. Він повертається і отримує завдання: з допомогою питань відгадати, хто з учасників герой асоціації.

Наприклад, всім, хто бере участь у занятті, задається питання: "З якою твариною у вас асоціюється дана людина". Всі по черзі відповідають. Якщо учаснику "В" не відгадати людини, якої стосувалися асоціації, він знову задає питання. Наприклад: "З якою порою року (дня) асоціюється дана людина?" І так, поки учасник "В" не відгадає загадану людину. Потім за двері виходить інший учасник і асоціації складаються на когось іншого.

Психогімнастика

5. Вправа: "Ритуал прощання" (повторюється щоразу в кінці зустрічі) (3 хв).

Мета: створити атмосферу комфорту, довіри.

Процедура: усі стають в коло, обіймають один одного за плечі, заплющують очі, повільно хитаються вліво-вправо.


Заняття № 2

Тема: Який я насправді.

^ Мета: формування роботи в групах, а також осмисленої потреби реалізувати себе.

Обладнання: картки-самоклейки (бейджики), фло-майстери, чистий папір, коробочка.


1. Вправа: "Розповідь про себе" (10хв.).

Мета: знайомство учасників заняття.

Процедура: кожен учасник розповідає про себе, про те, чого йому хочеться, починаючи із справжнього чи обраного на час тренінгу імені.


2. Вправа: "Мінливі вогні" (15 хв).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи.

Процедура: учасники сидять по колу, один з них звертається до свого сусіда із якою-небудь дуже короткою вітальною формою, наприклад: "Привіт!". Сусід повинен якомога швидше встати, повторити цю форму і знову сісти, а його сусід повинен зробити те ж саме, і хвиля вставань і повторень оббіжить коло. Коли хвиля проходить півкола, до завдання додається ще один елемент, на вибір, скажімо, 7-го учасника. Наприклад, учасник, який сидить навпроти того, хто почав гру, встає і каже: "Привіт!", а потім двічі плескає в долоні, далі сідає. Тепер всі наступні гравці повинні виконувати саме цей комплекс, а потім (після 7-ми ходів) черговий учасник дає ще що-небудь, і так далі. Гра припиняється, коли членам групи доведеться повторити по п'ять рухів і стільки ж фраз.

1. Вправа: "Бізнесмен" (15 хв.).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи, розвиток вміння проникливого слухання.

Процедура: бізнесменові дзвонять і повідомляють, що його чекають на фірмі через 5 хв (фірма за 50 м від помешкання), оточуючі його люди чинять різні перешкоди:

  • сусідка - зірвало кран;

  • бабуся просить допомоги перейти дорогу;

  • водій питає, як проїхати до центру міста;

  • іноземці розпитують про дорогу;

  • секретарка...

Після виконання цього завдання "бізнесмен" отримує інше - зібрати підписи з тих людей, з якими спілкувався. У залежності від того, як він поводився попередньо, до нього ставитимуться (дарують або не дарують підпис ) інші члени групи.

Психогімнастика

^ 4. Заключне слово вчителя.

Вправа: "Ритуал прощання" (Зхв.)


Заняття №3

Тема: Подолання бар'єрів у спілкуванні.

Мета: формування навичок спілкування, активногс слухання, підвищення рівня симпатії, розвиток вмінн; приймати компромісні рішення.

Обладнання: картки до вправи "Дискусія", магнітофон, аудіозаписи музики з шумом моря, криком чайок

1. Вправа: "Як стати своїм?" (5 хв).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи.

Процедура: пропонується ситуація, коли у грут приходить "новенький", його завдання - якнайшвидше познайомитись, "вписатись" у групу, стати в ніі "своїм",, сказати декілька фраз, зробити так, щоб йогс прийняли.


2. Вправа: "Дискусія" (13 хв).

Мета: розвиток вміння слухати, підвищення рівня емпатійності учасників тренінгу.

Процедура: в групі роздаються карточки, де зазначені типи поведінки:

1) активний співучасник дискусії;

2) відводить дискусію вбік;

3) мовчазний;

4) говорить все невпопад;

5) невизначена поведінка (всіма способами привертає увагу до себе);

6) відстоює зовсім протилежну точку зору.

Визначається ведучий дискусії, задає свою тему (актуальну і цікаву для всіх).

Його завдання - організувати і керувати дискусією. Ті учасники, які отримують карточки із характеристикою поведінки, поводяться відповідно, інші - так, як у житті, тобто є самі собою.


3. Вправа: "Підводний човен" (тренінг) (24 хв.).

Мета: розвиток вміння приймати компромісні рішення; підвищення рівня згуртованості групи та ем-патійно-проникливого ставлення учасників один до одного.

Процедура: група сидить по колу і ведучий просить усіх закрити очі і уявити, що всі вони подорожують на підводному човні, де через скло ілюмінатора бачать цікавих, незвичайних рибок, зелені водорості. Вода спокійна; ось пропливла акула, але вона нікому не загрожує, адже всі у човні разом. Усе це ведучий розповідає під звучання спокійної музики.

Коли ведучий бачить, що група розслабилась, він голосно плескає у долоні, а після цього повідомляє, що човен тоне (велика тріщина), і є лише три костюми, у яких можна врятуватися, тому група повинна визначити, хто і чому виживе.

У момент емоційного напруження у центрі кола групи кладуть пістолет. Обговорення проходить 22 хвилини. Якщо після відведеного часу група нічого не вирішила, значить всі загинули.

Психогімнастика

^ 4. Заключне слово вчителя.

Вправа: "Ритуал прощання" (Зхв.)


Заняття №4


Тема: Конструктивне вирішення конфліктів.

Мета: формування навичок аналізувати і осмислювати свій життєвий шлях та уміння керувати своїми емоціями, застосування стилю, співпраці та компромісу.

Обладнання: картки (бейджики) з ролями до вправ „Мафія” та "Дорога"

^ Вправа: „Оригінальне привітання

Вправа на активізаціюПошук спільного”

Мета: підвищення психоемоційного тонусу групи, знайомство учасників.

Час — 5 хв.

Ресурси: м'яч.

Процедура: група стає в коло. Ведучий бере в руки м'яч і пояснює правила гри: "Той, у кого в руках знаходиться м'яч, повинен якомога скоріше перекинути його іншому учаснику, назвавши при цьому спільну з ним рису". На першому етапі вправи ознаки схожості можуть бути зовнішні (наприклад, колір волосся), потім — спільність інтересів в якійсь галузі.


^ Вправа Правда—неправда”

Мета: знайомство учасників

Час — 10 хв.

Процедура: кожен з учасників розповідає факти зі свого життя, один з яких неправдивий. Всі інші учасники повинні здогадатися, який саме неправдивий.


3. Вправа: "Мафія" (23 хв).

Мета: подолання почуття закомплексованості учасників, підвищення рівня згуртованості групи.

Процедура: на початку вправи всім учасникам пропонується витягнути згорнуті аркуші паперу (їхня кількість відповідає кількості учасників тренінгу). На двох таких аркушах є певні умовні позначки (наприклад, хрестики), решта папірців порожні. Всі, хто беруть участь у занятті, рухаючи коробочку із згорнутими папірцями по колу, витягують їх по одному та розгортаються по колу (витягуючи їх по одному та розгортаються так, щоб ніхто не бачив, є там позначка чи ні).

Далі всім пропонується така ігрова ситуація: "Всі ми звичайні чесні люди, живемо в одному місці, й оскільки надворі ніч, відпочиваємо після напруженого трудового дня. Але сплять лише чесні люди, а мафія не спить і знайомиться. У той час ті два учасники, які витягнули папірці з позначками, відкриваючи очі і, якщо це можливо домовляються, кого вони "вбиватимуть". Далі ведучий говорить такі слова: "Друзі, настав ранок, всі ми прокидаємося (всі відкривають очі), і я маю для вас прикру звістку - у нашому місті з'явилася мафія".

Наступним етапом гри є те, що всі учасники обговорюють, висувають припущення, аргументи з приводу того, хто ж є мафією. Наприклад, учасниця А каже; "Я думаю, що В - мафія: якщо з думкою А погодилися ще 2 учасники, то учасника В «вбивають». У випадку правильного вибору, тобто, коли В - мафія, знову продовжується обговорення з метою виявлення співучасника В. Якщо група помилилася і В виявився чесною людиною, то наступним етапом гри є те, що ведучий знову оголошує прихід ночі, всі закривають очі, і мафія з допомогою невербальних засобів "стріляє". Гра продовжується до закінчення відведеного на неї часу.

Заключне слово вчителя.


2. Вправа: "Дорога" (23 хв).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи та ем-патій кожного її учасника.

Процедура: пропонується ситуація, за якою в певному мікрорайоні міста будують автомагістраль. Учасникам роздають ролі: лікар-травматолог, священик, директор ресторану, безробітний, двірник, манекенниця, водій, вчитель і так далі. Кожен із учасників повинен висловити свою думку щодо будівництва дороги (за чи проти), аргументовано переконувати інших. Другий етап - формування груп за однаковими поглядами (за і проти). Вони проводять у своїх групах обговорення та обирають спікера, що буде захищати їхню точку зору. Далі виступають спікери, і вправа продовжується до тих пір, поки не буде знайдений оптимальний варіант вирішення проблеми.

Психогімнастика: показати пантоміму

^ 3. Загальне обговорення: (чи дізнались (навчились) чогось нового; що найбільше запам'яталось; настрій; побажання).


4. Вправа: "Ритуал прощання" (2хв.)


Заняття №5

Тема: Уміння керувати собою.

Мета: сформувати навики спокійної поведінки в будь-яких ситуаціях, вміння "виховувати" свій характер.

Обладнання: магнітофон, аудіокасета з записом мелодії з кінофільму "Заметіль" за повістю О.С.Пушкіна


^ 1. Вправа: "Екзамен" ( 20 хв.).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи.

Процедура: учасники діляться на 2 групи: одна складається з трьох чоловік (вчителі), друга - решта групи - учні. Всі, хто став учнями, обирають собі тему, яку розкриватимуть на екзамені. Тема може бути будь-яка. Наприклад, "Роль тварин у нашому житті" або "Життєвий і творчий шлях Лесі Українки" і т.д. Далі програється ситуація екзамену, і всі розповідають свої теми. На наступному етапі екзаменаційна комісія міняється місцями з деякими учнями.


2. Вправа: "Рольова гра" (15 хв.).

Мета: підвищення рівня проникливості, рівня інтегрованості групи, здатності оптимального вирішення конфліктних ситуацій.

Процедура: обирається певний сюжет, як правило, на побутову тематику, відповідно розподіляються ролі між учасниками групи і обігрується дана конкретна ситуація.


^ 3. Загальне обговорення. (5 хв).


4. Тренінг: "Зима" (Зхв).

Мета: зняти почуття втоми, напруженості.

Процедура: під тиху спокійну музику з кінофільму "Заметіль" за однойменною повістю О.С.Пушкіна учні зручно сідають і піднімають очі догори. Вчитель каже: "На вулиці холодно, вітряно. Зима. Йде сніг. Сніжинки так запорошують нам очі, що хочеться їх заплющити. Ми закриваємо очі. Відчуваємо, як тепло розливається по нашому тілу. Нам добре, хочеться спати. Але ось подув пронизливий вітер. Стало холодно, ми відчуваємо, як "мурашки" бігають по тілу. Нам потрібно прокинутись. Ось зараз я порахую до 10, плесну в долоні, і ви всі відкриєте очі (йде рахунок).

Психогімнастика

5. Вправа: "Ритуал прощання" (2 хв.).


Заняття №6

Тема: Світ навколо тебе.

Мета: допомогти учасникам групи через гру краще пізнати оточуюче середовище.

Обладнання: магнітофон, аудіокасета із записом легкої музики, предмет -"алмаз".

1. Вправа: "Прорвись у коло" (10 хв).

Мета: ця фізична вправа допоможе познайомитись із почуттям "виключеності-включеності" і стимулювати виникнення групової "єдності".

Процедура: на початку гри необхідно вирішити, хто з учасників вашої групи почуває себе менш за все залученим до гри. Потім всі члени групи беруться за руки і утворюють замкнуте коло. Учасник, який відчуває "невключеність" до групи, повинен прорвати коло і проникнути у нього.


2. Вправа: "Ототожнення себе з певним образом (героєм)" (20 хв.)."

Мета: поглиблення міжособистісної взаємодії між членами групи.

Процедура: кожен учень обирає собі особу, з якою він ототожнює себе чи хоче бути схожим на неї (діяч історії, герой роману). Обдумує, починає уявляти себе і розповідати від імені героя. Всі уважно слухають. Учасники групи повинні вгадати ім'я героя.

Друга частина: всі учасники заняття ставлять один одному питання, використовуючи імена героїв, з якими людина себе ототожнює.


3. Вправа: "Алмаз" (10 хв.).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи.

Процедура: один із учасників бере собі роль митника, решта-контрабандисти, які намагаються перевезти алмаз. Для цього митник стає посередині, всі інші ходять навколо нього, намагаючись непомітно передати який-небудь предмет. Завдання митника зупинити ту людину, в якої на даний момент знаходиться даний предмет -"алмаз".


^ 4. Загальне обговорення. (З хв).


5. Вправа: "Ритуал прощання" (2 хв).


Заняття №7

Тема: Світ твоєї душі.

Мета: допомогти учасникам краще пізнати один одного через пізнання власного внутрішнього світу.

Обладнання: газети, журнали до вправи "Вимушене спілкування".


1. Вправа: "Вимушене спілкування" (15 хв).

Мета: розвиток комунікативних здібностей, емпатійного, проникливого слухання.

Процедура: учасникам пропонується ситуація: "Уявіть собі, що ви зайшли в гості до людини, з якою вам необхідно побачитись, її не виявилось вдома. А хтось з її родичів, наприклад, сестра запевнила вас, що потрібна особа невдовзі повернеться. Отже, ви залишаєтесь наодинці з абсолютно незнайомою вам людиною, очевидним є те, що вам необхідно про щось з нею розмовляти. Далі розігрується така чи подібна імпровізована ситуація з моменту привітання, знайомства. Причому бажано, щоб кожен із учасників тренінгу побував у ролі господаря дому, а також несподіваного гостя.


2. Вправа: "Стрілець" (25 хв).

Мета: підвищення рівня згуртованості учасників заняття через краще пізнання ними внутрішнього світу один одного.

Процедура: кожен учасник групи по черзі сідає на стілець і сидить спиною до групи. Учасники заняття задають йому будь-які запитання. Той, що відповідає, повинен говорити правду, хоча може на певні запитання не давати відповіді. На стільці повинен посидіти кожен член групи.

Психогімнастика

^ 3. Загальне обговорення (Зхв).


4. Вправа: "Ритуал прощання" (2 хв.).


Заняття №8

Тема: Кожна людина унікальна та цінна.

Мета: допомогти кожному учаснику групи усвідомити власну значимість.

Обладнання: магнітофон з аудіозаписами легкої музики.

1. Вправа: "Асоціації-2" (10 хв).

Мета: дана вправа дозволяє досягти вищого рівня розуміння учасниками один одного та підвищити рівень згуртованості групи.

Процедура: один з учасників, наприклад 0, виходить за двері. Кожен із тих, хто залишився, називає якусь рису, характерну для того, хто вийшов. Учасника просять повернутися. Один з групи озвучує думку іншого члена заняття. Наприклад, А-веселий, В-розумний, С-спокійний. А коли їх запитують відповіді,

С-говорить: "Веселий", А-розумний, В-спокійний. Завдання 0 полягає в тому, щоб виявити, хто саме і що про нього сказав.


^ 2. Вправа: "Самотність" (10 хв.).

Мета: поглиблення міжособистісної взаємодії між членами групи.

Процедура: подумайте про той час, коли ви були найбільш самотніми у своєму житті. Спробуйте на 1-2 хвилини відновити це почуття. Далі поділіться цими переживаннями один з одним.


3. Вправа: "Комплімент" (20 хв.).

Мета: розвинути вміння бачити в людині позитивне.

Процедура: сидячи у колі, кожен учасник повинен подивитися на партнера, який сидить зліва, подумати про те, які риси характеру, звички тієї людини йому подобаються, і сказати про це (зробити комплімент). Той, кому зроблено комплімент, повинен, як мінімум, подякувати.


5. Вправа: "Ритуал прощання" (5 хв).


Заняття №9

Тема: Наші почуття.

Мета: формування навичок особистісної взаємодії із членами групи.

Обладнання: маркери, кольоровий папір, ножиці, хустинка, магнітофон з аудіозаписами легкої музики.


1. Вправа: "Концертний номер" (10 хв).

Мета: підвищення рівня згуртованості групи.

Процедура: пропонується ситуація, коли у школі готується вечір, і всі класи повинні представити себе підготувати який-небудь номер художньої самодіяль ності. Але учні досить пасивні, тому староста має зро бити так, щоб клас був максимально підготовлений ді вечора, тобто підготував номер. Можливе певне заохо чення (наприклад, якщо вдало виступить - отримує за охочувальний приз (печиво, цукерки).


2. Вправа: "Враження" (18 хв).

Мета: поглиблення міжособистісної взаємодії мі членами групи.

Процедура: тут учасники діляться своїми вражеь нями один про одного. Ведучий говорить: "Сідайте г черзі перед кожним учасником і дивіться йому в очі. Яі що хочете, можете торкатися його. Коротко розкажіт як ви сприймаєте його, які почуття викликає у вас йоі поведінка. Говоріть голосно, щоб чула вся група. Кої закінчите, наступний член групи повинен буде п реміщатись по колу. Коли настане ваша черга, не зад вайте питань, не сперечайтесь, не перебивайте, дискутуйте".

3. Вправа: "Проспівай ім'я" (7 хв).

Мета: підвищення рівня згуртованості в групі та с мооцінки кожного з.учасників.

Процедура: кожному учаснику пропонується будь-якій тональності, на будь-яку мелодію проспіває своє ім'я.


4. Вправа: "Остання зустріч" (8 хв).

Мета: дана вправа є своєрідною формою надання зворотного зв'язку, вона спрямована на досягнення емоційної стабільності учасників заняття та профілактику почуття "оголеності".

Процедура: ведучий говорить: "Закрийте очі і уявіть, що заняття закінчились. Ви йдете додому. Подумайте про те, що ви не сказали групі, а хотіли б сказати. Через кілька хвилин відкривайте очі і скажіть це.

Психогімнастика

^ 5. Загальне обговорення.


Вправа: "Ритуал прощання" (2 хв).


Заняття №10

Тема: "Що ще для щастя треба?"

Мета: підвищення рівня емпатійності учасників.

Обладнання: картки з віршами.


1. Вправа: "Камінь" (10 хв.).

Мета: підвищення інтегрованості, емоційної стабільності в групі.

Процедура: учасники заняття діляться на пари. Один із учасників пари сідає і робить серйозний вираз обличчя, інший намагається його розсмішити. Після цього учасники міняються місцями. Таке завдання виконує кожна пара.


2. Вправа: "Змія" (15 хв).

Мета: використовується для розрядки, зняття напруги, почуття закомплексованості.

Процедура: один із учасників виходить із кімнати. Інші беруться за руки, утворюючи ряд. Початок ряду -"голова", кінець - "хвіст". Далі учасники починають заплутуватись. "Голова" і "хвіст" ховають свої вільні руки. Учасник заходить в кімнату і намагається вказати, хто -"голова", а хто - "хвіст".


3. Вправа: "Вірш" (15 хв.).

Мета: підвищення згуртованості, єдності, емоційної стабільності групи.

Процедура: учасникам заняття пропонується колективно розповісти вірш. Обирається загальновідомий вірш, і кожен із учасників розповідає один з його рядків. Причому всім учасникам варто намагатись дотримуватись одного ритму, тональності та інтонації.

Психогімнастика

^ 4. Загальне обговорення.

Вправа:Ритуал прощання" (5 хв).з/п


Тематика занять


Види вправ

Час

1

Я і група

„Правила,за якими працюєгрупа”

„Нетрадиційне привітання”

„Слово”

„Асоціації”

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

2

Який я насправді

„Розповідь про себе”

„Мінливі вогні”

„Бізнесмен”

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

3

Подолання бар’єрів у спілкуванні

„Як стати своїм?”

„Дискусія”

„Підводний човен”

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

4

Конструктивне вирішення конфліктів

„ Оригінальне приватання”

„Пошук спільного”

„Правда – Неправдв”

„Мафія”

„Дорога”

Психогімнастика

Загальне обговорення

„Ритуал прощання”

1 год.

5

Уміння керувати собою

„Екзамен”

„Рольова гра”

Загальне обговорення

„Зима”

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

6

Світ навколо тебе

„Прорвися у коло”

„Ототожнення себе з певним образом (героєм)”

„Алмаз”

Загальне обговорення

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

7

Світ твоєї душі

„Вимушене спілкування”

„Стрілець”

Загальне обговорення

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

8

Кожна людина унікальна та цінна

„Асоціації – 2”

„Самотність”

„Комплімент”

Загальне обговорення

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

9

Наші почуття

„Концертний номер”

„Враження”

„Проспівай ім’я”

„Остання зустріч”

Загальне обговорення

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.

10

Що ще для щастя треба

„Камінь”

„Змія”

„Вірш”

Загальне обговорення

Психогімнастика

„Ритуал прощання”

1 год.


Похожие:

Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconУрок-казка з математики у 6 класі Тема
Навчати учнів розв’язувати приклади і задачі на обчислення відношень чисел та величин, в тому числі різнорідних величин. Розвиваюча:...
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconРозпорядження великий Бурлук від 7 липня 2011 року №215 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання в Великобурлуцькій районній державній адміністрації документів та інших
Великобурлуцькій районній державній адміністрації єдиного порядку обліку зберігання і використання документів та інших матеріальних...
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconПлан засідань шкільного методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2011-2012 н р
Обговорення І затвердження плану роботи шкільного мо вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2011-2012н р
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconПостанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності
З метою вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності Кабінет Міністрів України
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconРозпорядження великий Бурлук від 31 жовтня 2011 року №366 Про утворення комісії з інвентаризації матеріальних цінностей, розрахунків та інших статей балансу
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, керуючись Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей,...
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconРозпорядження великий Бурлук від 31 жовтня 2011 року №362 Про стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації
Про стан виконавської дисципліни в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconПлан роботи методичного об`єднання вчителів суспільного-гуманітарного циклу Великовільшанської зош І ііі ступенів на 2011 2012 навчальний рік
Аналіз роботи методичного об`єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2010-2011 навчальний рік
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconРозпорядження великий Бурлук від 22 лютого 2012року №48 Про посилення роботи щодо
Кабінету Міністрів України від 28. 12. 1992 №731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств...
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconПоложення про психологічну службу в системі освіти України, Етичного кодексу товариства психологів України та інших нормативних документів, що регламентують діяльність психологічної служби в системі освіти України; 2
Ця посадова інструкція розроблена на основі Закону України „Про освіту”, Положення про психологічну службу в системі освіти України,...
Питання про вплив відношення до себе на відношення до інших багаторазово досліджувалося як в психології, так І в інших науках гуманітарного циклу iconПоложення про районний конкурс "Урок ХХІ сторіччя" Загальні положення
Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы