Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання icon

Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. ЗавданняНазваниеМета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання
Дата конвертации25.10.2012
Размер202.54 Kb.
ТипДокументы
источник

Мета: Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед

дітей та підлітків.

Завдання:

 • ознайомити учнів з небезпечними наслідками паління;

 • виділити найефективніші способи утримання молоді від паління;

 • довести, що той, хто обирає здоровий спосіб життя, не менше поважається суспільством, ніж той, хто палить, що паління - не метод для самоствердження в підлітковому середовищі;

 • навчити приймати усвідомлене рішення;

 • ознайомити з результатами наукових експериментів;

 • навчити робити вільний вибір за повної поінформованості.


Психолог

Сьогодні ми з вами поговоримо про куріння.

Як ви вважаєте курити престижно?

Сьогодні курять дуже багато і дівчат і хлопців. Це вважається нормою. Але так було не завжди.

А для початку перевіримо, що ж ви знаєте про цю згубну звичку.

^ Тест «Що я знаю про паління».

Відповісти на наведені нижче пи­тання «Правильно» — «Неправильно»!

1. Одна з головних причин, палін­ня — прагнення «бути як усі».

2. Некурці змушені страждати від захворювань дихальної системи внас­лідок пасивного паління.

3. Паління допомагає розслабити­ся, коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року по пачці цига­рок, осідає літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, яку завдає паління.

6. Однієї пачки цигарок цілком достатньо, щоб участився пульс, підви­щився артеріальний тиск і порушило­ся нормальне кровопостачання та циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців дістає від паління задоволення та не збирається кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з ос­новних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть по­кинути палити в будь-який час.

10. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, якщо вони залишать це заняття до того, як паління перетвориться на звичку

Психолог:

Як тютюн прийшов до нас?

У жовтні 1992 р. людство відзна­чило сумний ювілей — 500-річчя сво­го прилучення до паління. Правда, знайомство людини з тютюном відбу­лося задовго до відкриття Америки. Так, у Єгипті під час розкопок могил фараонів, що належать до XXI— XXVIII ст. до н.е. були знайдені гли­няні курильні трубки. Геродот, розпо­відаючи про скіфів, згадував, що вони вдихали дим рослин, що спалюються. У древній китайській літературі мож­на знайти свідчення про паління тю­тюну. Зображення трубок збереглося на старих індійських картинах. Палили тютюн й у ряді країн Азії. Однак біль­шість народів довідалися про тютюн після відкриття Колумбом Америки 1492 р. Поширився тютюн у Європі після другого відвідування Колумбом Америки 1496 р. Його супутник — іспанський монах Роман Пано вивіз із провінції Табаґо на острові Гаїті на­сіння тютюну й уперше посіяв його в Іспанії як декоративну рослину. З Іспанії тютюн потрапив до Португалії. Потім плантації тютюну з'явилися в ряді південних країн.

1560 р. французький посол Жан Ніко підніс у подарунок своїй коро­леві Катерині Медічі листки тютюну, здрібнені в порошок для нюхання. На його думку, листи тютюну мали ліку­вальні властивості, зокрема, могли рятувати від головного болю. Від прізвища Ніко і з'явилася назва основ­ного діючого компонента тютюну — нікотину. Мода нюхати тютюн поши­рилася й в інших країнах. Лікарі цьо­го часу вважали, що тютюн лікує ба­гато хвороб. Купці стали скуповувати тютюн в Америці й обмінювати його на коштовності. У Росії паління поши­рилося тільки в XVII ст.

Спочатку паління переслідувалося й курців жорстоко карали. В Англії вони піддавалися суворим покаранням, аж до страти. Голови з трубкою в роті виставляли на площах. У Туреччині злісних курців саджали на палю. В Італії римський папа Урбан VII відлу­чав од церкви католиків, що палять чи нюхають тютюн. Олексій Романов заборонив увіз у Росію тютюну, а курців наказав карати батогом.

Уже у VIII ст. з'являються повідом­лення про шкоду паління. Із 40-х рр. — XVIII ст. у медичній літературі вчені писали про шкідливу дію тютюну на організм людини. З цього моменту втрачаються ілюзії щодо лікувальних властивостей тютюну.

Але виробництво тютюну в Європі все більше розвивалося, тому що торгівля ним приносила великі прибутки.

У Росії паління поширилося з над­звичайною силою. При Петрові І (сам цар був курцем) 1697 р. були зняті всі заборони. У Криму з'явилися цілі плантації тютюну, а перша тютюнова фабрика в Україні з'явилася в першій чверті XVIII ст. у м. Охтирка.

Чи є яка-небудь користь від тю­тюну?

Тютюн — трав'яниста рослина сімейства пасльонових. У світі нарахо­вується понад 60 його видів. Тютюн має красиві квіти, і деякі його види використовують у декоративному са­дівництві. З тютюну одержують хімічний продукт — нікотин-сульфат, що використовують у сільському гос­подарстві для захисту рослин від шкідників. Іноді господарки переси­пають тютюном вовняні речі, рятую­чи їх від молі.

Тільки у 80-х роках XX ст. у США було зроблено комплексне досліджен­ня впливу тютюну на організм люди­ни. Ще раніше було відомо про шкоду основного складового тютюну — ніко­тину. Нікотин швидко всмоктується слизовими оболонками, шкірними покривами, легко надходить у кров. От­руйні речовини розносяться в організмі людини за 21—23 секунди. Нікотин — одна з найнебезпечніших отрут рослин­ного походження. Людина загине мит­тєво, якщо дозу нікотину з однієї ку­рильної трубки ввести в організм через Ін'єкцію. У момент затягування тем­пература на кінчику цигарки досягає 600—900 °С. Під час паління відбу­вається суха перегонка тютюну, унасл­ідок чого утворюються токсичні речо­вини. Понад 200 з них небезпечні для організму. Це, крім нікотину, ефірні олії, окис вуглецю (чадний газ), вугле­кислий газ, аміак, тютюновий дьоготь, радіоактивні речовини (полоній-210), свинець, вісмут, арсен, калій, а також масляна, оцтова, мурашина, валеріанова та синильна кислоти, сірководень, фор­мальдегід тощо.

Особливу небезпеку представляє виділений з тютюнових листків 1964 р. радіоактивний ізотоп полоній - 210. Учені довели, що велика його ча­стка залишається и нагромаджується в організмі. Унаслідок його впливу відбу­вається онкоперетворення клітин організму. Цей факт у США був засек­речений, тому що міг завдати серйоз­ного удару тютюновій промисловості. Людина, що випалює в день 20 цига­рок, одержує таку саму дозу радіації, яку б вона отримала, якщо б їй зроби­ли 200 рентгенівських знімків на рік.

Курці завдають відчутної шкоди не тільки собі. Проведені дослідження свідчать, що в людей, які постійно вдихають дим цигарок, клітини сли­зової оболонки бронхів піддаються гру­бим змінам своєї внутрішньої струк­тури. Повне припинення паління че­рез кілька місяців сприяє зникненню нетипових клітин епітелію бронхіаль­ного дерева. Ризик виникнення брон­хіальної астми в курця в кілька разів вищий, ніж у людей, що не палять. Курець — у тому чи іншому ступені хвора людина, тому що тютюновий дим грубо втручається в усі види об­мінних процесів, а також у структуру генів і хромосом. Під час паління в організмі відбувається розпад вітамінів. Тютюновий дим нейтралізує вітамін С. Різко падає вміст вітамінів В6 і В12. Імунна система в курців сильно по­шкоджена; підвищується небезпека алергійних захворювань. Особливо чутливі до нікотину шлунок, кишеч­ник. Надзвичайно небезпечний вплив тютюну на печінку. Печінка в усіх курців збільшена в об'ємі. Паління яко­юсь мірою вгамовує почуття голоду внаслідок підвищення змісту цукру у крові. Це відбивається на функції підшлункової залози, розвиваються її захворювання.

Нікотин згубно впливає на органи чуття: знижується зір (підвищується внутрішній тиск очей), гострота слуху в курця знижена.

Паління — складний умовно-реф­лекторний психологічний процес. Будь-яке, навіть мінімальне, паління шкідливе для здоров'я.

Сьогодні іноземні тютюнові моно­полії рекламують цигарки, які містять менше нікотину та смол, як «не­шкідливі для організму».

Щодо цього генеральний директор Національного інституту ракових за­хворювань доктор А-Антон (США) по­мітив, що нетоксичною цигаркою може вважатися та, яка не горить.

Мозковий штурм «Чому люди починають курити»

Основні твердження:

 • Щоб бути дорослішим

 • За компанію

 • Це модно

 • Не хочеться бути «білою вороною»


Завдання 1 «Причина і наслідок»

Клас ділиться на групи і кожна група обирає один з можливих варіантів початку паління і витягує відповідну картку. А ле з кожною карткою причин витягується картка наслідок

Обговорення: чи варті ті сумнівні позитиви реальної шкоди, яку приносить паління?

Запитання: як впливає куріння на організм людини?

Завдання2

Кожній групі надають базову інформацію. Група готує повідомлення на одну з тем і презентує його.

 1. Вплив паління на нервову систему.

 2. Дія тютюну на серцево-судинну систему.

 3. Вплив тютюну на органи дихання.

 4. Вплив тютюну на органи трав­лення.

 5. Вплив тютюну на органи по­чуттів, ендокринну систему.

 6. Організм жінки, дітей

Запитання: Що таке пасивне паління?

Завдання 3

Використовуючи 10-бальну шкалу, оцінити, наскільки шкідливо впливає на дитину, яка зна­ходиться в утробі матері, батько - курець.

Думки розділилися, і тому тут тре­ба навести аргументовані приклади.

1. Перебування протягом 8 годин у закритому приміщенні, де палять, відповідає випалюванню понад як 5 цигарок. Тому здоров'ю ненародженої дитини наноситься шкода, як у тому випадку, якщо палить майбутня мати, так і в тому випадку, коли палить батько.

2. Бронхіт і запалення легень у дітей протягом першого року життя розвиваються частіше, якщо батьки палять. Маленька дитина значно сильніше дорослих страждає від пасивного паління. У родинах курців у дітей, що перебувають в одному приміщенні з батьками, удвічі частіше реєструються респіраторні захворювання, порівняно з тими дітьми, чиї батьки палять в окремому приміщенні, або взагалі не палять.


Як впливає паління на сімейний бюджет?

Завдання 4. Учасникам пропонується порахувати, скільки грошей із сімейного бюджету витрачається на паління.

Строк

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курець

Підліткам, якщо вони самі не палять, пропонується вручити результати роботи людям-курцям, які витрачають гроші з сімейного бюджету, знижуючи, таким чином, матеріальний статок своєї родини.

Завдання 5

Що мені подобається в собі? (Зовнішність, характер, спеціальні навички).

Учню для роботи дається 3 хвилини, за які він повинен написати 5 своїх позитивних якостей. Після цього йому пропонують проранжувати свої відповіді від 1 до 5 у порядку убування значущості, важливості. Тобто 1 – найважливіша, 5 – найменшої важливості.

Ким і яким я хочу бути у майбутньому? Необхідно написати 5 характеристик.

Обговорення: Чи є у цих портретах паління? Чи справді воно необхідне у досягненні мети? Чи буде воно шкодити?

Завдання 6.

Повернемося до питання: «Палити чи не палити?»

Нагадаємо, що кожен повинен приймати рішення сам. Але перш ніж зробити вибір, давайте виробимо схему прийняття рішень.

Проблема: Багато підлітків палять, а як бути мені – почати палити чи ні? Учасникам роздають картки послідовності прийняття рішень.


Картка прийняття рішень

 1. Які існують можливі варіанти?

 2. Які негативні й позитивні наслідки кожного з варіантів?

 3. Чи можу я відмовитись од цього варіанта?

 4. Якщо ні, чи приймав я подібне рішення в минулому? Якщо так, то чи було це рішення правильним і чи можу я знову прийняти таке саме рішення нині?

 5. До кого я можу звернутися за порадою щодо цього рішення?

 6. Яке моє остаточне рішення?

 7. Як я повинен діяти?

Усі «за» і «проти» проробляються по картках ухвалення рішення.


Психолог:

Остаточне рішення те, що має менше негативних наслідків, і вибір тільки за вами, а вибрати правильну відповідь може тільки людина, упевнена в собіСтрок

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курець
Строк

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курець
Строк

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курець
Строк

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курець
Строк

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курець
Строк

Кількість цигарок

Сума грошей

Що можна придбати за ці гроші

День


Тиждень


Місяць


Рік


Від чого відмовляється курецьКартка прийняття рішень

 1. Які існують можливі варіанти?

 2. Які негативні й позитивні наслідки кожного з варіантів?

 3. Чи можу я відмовитись од цього варіанта?

 4. Якщо ні, чи приймав я подібне рішення в минулому? Якщо так, то чи було це рішення правильним і чи можу я знову прийняти таке саме рішення нині?

 5. До кого я можу звернутися за порадою щодо цього рішення?

 6. Яке моє остаточне рішення?

 7. Як я повинен діяти?


Картка прийняття рішень

 1. Які існують можливі варіанти?

 2. Які негативні й позитивні наслідки кожного з варіантів?

 3. Чи можу я відмовитись од цього варіанта?

 4. Якщо ні, чи приймав я подібне рішення в минулому? Якщо так, то чи було це рішення правильним і чи можу я знову прийняти таке саме рішення нині?

 5. До кого я можу звернутися за порадою щодо цього рішення?

 6. Яке моє остаточне рішення?

 7. Як я повинен діяти?


Картка прийняття рішень

 1. Які існують можливі варіанти?

 2. Які негативні й позитивні наслідки кожного з варіантів?

 3. Чи можу я відмовитись од цього варіанта?

 4. Якщо ні, чи приймав я подібне рішення в минулому? Якщо так, то чи було це рішення правильним і чи можу я знову прийняти таке саме рішення нині?

 5. До кого я можу звернутися за порадою щодо цього рішення?

 6. Яке моє остаточне рішення?

 7. Як я повинен діяти?


Картка прийняття рішень

 1. Які існують можливі варіанти?

 2. Які негативні й позитивні наслідки кожного з варіантів?

 3. Чи можу я відмовитись од цього варіанта?

 4. Якщо ні, чи приймав я подібне рішення в минулому? Якщо так, то чи було це рішення правильним і чи можу я знову прийняти таке саме рішення нині?

 5. До кого я можу звернутися за порадою щодо цього рішення?

 6. Яке моє остаточне рішення?

 7. Як я повинен діяти?Картка прийняття рішень

 1. Які існують можливі варіанти?

 2. Які негативні й позитивні наслідки кожного з варіантів?

 3. Чи можу я відмовитись од цього варіанта?

 4. Якщо ні, чи приймав я подібне рішення в минулому? Якщо так, то чи було це рішення правильним і чи можу я знову прийняти таке саме рішення нині?

 5. До кого я можу звернутися за порадою щодо цього рішення?

 6. Яке моє остаточне рішення?

 7. Як я повинен діяти?


. Тест «Що я знаю про паління».

Відповісти на наведені нижче пи­тання «Правильно» — «Неправильно»!

1. Одна з головних причин, палін­ня — прагнення «бути як усі».

2. Некурці змушені страждати від захворювань дихальної системи внас­лідок пасивного паління.

3. Паління допомагає розслабити­ся, коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року по пачці цига­рок, осідає літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, яку завдає паління.

6. Однієї пачки цигарок цілком достатньо, щоб участився пульс, підви­щився артеріальний тиск і порушило­ся нормальне кровопостачання та циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців дістає від паління задоволення та не збирається кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з ос­новних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть по­кинути палити в будь-який час.

10. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, якщо вони залишать це заняття до того, як паління перетвориться на звичку

Відповісти на наведені нижче пи­тання «Правильно» — «Неправильно»!

1. Одна з головних причин, палін­ня — прагнення «бути як усі».

2. Некурці змушені страждати від захворювань дихальної системи внас­лідок пасивного паління.

3. Паління допомагає розслабити­ся, коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року по пачці цига­рок, осідає літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, яку завдає паління.

6. Однієї пачки цигарок цілком достатньо, щоб участився пульс, підви­щився артеріальний тиск і порушило­ся нормальне кровопостачання та циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців дістає від паління задоволення та не збирається кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з ос­новних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть по­кинути палити в будь-який час.

10. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, якщо вони залишать це заняття до того, як паління перетвориться на звичку


Відповісти на наведені нижче пи­тання «Правильно» — «Неправильно»!

1. Одна з головних причин, палін­ня — прагнення «бути як усі».

2. Некурці змушені страждати від захворювань дихальної системи внас­лідок пасивного паління.

3. Паління допомагає розслабити­ся, коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року по пачці цига­рок, осідає літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, яку завдає паління.

6. Однієї пачки цигарок цілком достатньо, щоб участився пульс, підви­щився артеріальний тиск і порушило­ся нормальне кровопостачання та циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців дістає від паління задоволення та не збирається кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з ос­новних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть по­кинути палити в будь-який час.

10. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, якщо вони залишать це заняття до того, як паління перетвориться на звичку


Відповісти на наведені нижче пи­тання «Правильно» — «Неправильно»!

1. Одна з головних причин, палін­ня — прагнення «бути як усі».

2. Некурці змушені страждати від захворювань дихальної системи внас­лідок пасивного паління.

3. Паління допомагає розслабити­ся, коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року по пачці цига­рок, осідає літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, яку завдає паління.

6. Однієї пачки цигарок цілком достатньо, щоб участився пульс, підви­щився артеріальний тиск і порушило­ся нормальне кровопостачання та циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців дістає від паління задоволення та не збирається кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з ос­новних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть по­кинути палити в будь-який час.

10. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, якщо вони залишать це заняття до того, як паління перетвориться на звичку

Відповісти на наведені нижче пи­тання «Правильно» — «Неправильно»!

1. Одна з головних причин, палін­ня — прагнення «бути як усі».

2. Некурці змушені страждати від захворювань дихальної системи внас­лідок пасивного паління.

3. Паління допомагає розслабити­ся, коли людина нервує.

4. У легенях людини, що викурює щодня протягом року по пачці цига­рок, осідає літр тютюнової смоли.

5. Фізичні вправи нейтралізують шкоду, яку завдає паління.

6. Однієї пачки цигарок цілком достатньо, щоб участився пульс, підви­щився артеріальний тиск і порушило­ся нормальне кровопостачання та циркуляція повітря в легенях.

7. Більшість курців дістає від паління задоволення та не збирається кидати палити.

8. Тютюнопаління є однією з ос­новних причин захворювань серця.

9. Більшість підлітків можуть по­кинути палити в будь-який час.

10. Немає нічого страшного, якщо підлітки «бавляться» цигарками, якщо вони залишать це заняття до того, як паління перетвориться на звичку


Картки для роботи.

1. 80% хворих на рак легень — курці.

2. Серед курців захворюваність раком підшлункової залози в 2—5 разів вища, ніж серед тих, хто не па­лить.

3.Ті, хто полюбляє цигарки, хво­ріють на рак губів, язика, рота, гор­тані, стравоходу і сечового міхура.

4. Виразки шлунка в курців зустрі­чаються частіше і важко піддаються лікуванню, ніж у некурців.

5. Жінки-курці частіше народжу­ють дітей з браком ваги, що є основною причиною смертності серед немовлят.

6. Курці хворіють у 3,5 рази часті­ше за некурців.

7. Курці стають жертвами нещас­них випадків на виробництві вдвічі частіше, ніж некурці.

8. Діабетикам — курцям потрібно на 20% інсуліну більше,

9. Люди, що випалюють пачку на день, у 20 разів частіше хворіють на рак легень, порівняно з тими, хто не палить.

10. Смертність серед тих, що по­кинули палити, починає зменшувати­ся на рік по тому після відмови од паління. Зрештою цей показник дося­гає низького рівня, характерного для людей, що ніколи не палили.

11. За рахунок відмовлення од паління, смертність, пов'язана із захворюваннями коронарних судин, могла б бути знижена на 30% на рік.

12. У випадку будь-якого захворювання ймовірність смерті в курця вища на 70%, ніж у некурця.

13. Паління притуплює смакові та нюхові відчуття, веде до передчасного утворення зморщок на обличчі. Крім того, деякі дослідження довели неспри­ятливий вплив на слух.

14. Під час горіння тютюну утво­рюється два види димів: вільнострумливий, що йде безпосередньо в повітря з тліючого кінця цигарки, і основний, який вдихають курці.

15. Курець удихає і видихає основний дим 8—9 разів, на що в середньому йде 24 секунди. Щодо вільнострумливого диму, то забруднення повітря відбувається впродовж усього часу го­ріння цигарки, що продовжується близько 12 хвилин.

16. Чадний газ міститься у крові впродовж декількох годин і навіть че­рез 3—4 години його надлишок при відсутності доступу нікотину все ще знаходиться у струмі крові.

17. Некурці дружини курців більш піддані захворюванню на рак легень — у 4 рази - порівняно з дружинами некурців.

І 8. Діти батьків-курців, страждають на захворювання дихальних шляхів удвічі частіше, ніж їхні ровесники з родин, де не палять.

19. Пачка цигарок на день збільшує небезпеку госпіталізації та кількість прогулів з неповажної причини на 50%. Дві пачки на день — подвоюють цю цифру.

20. Новонароджені діти батьків-курців мають удвічі більше шансів за­недужати пневмонією чи бронхітом на першому році життя.

21. Дружини запеклих курців ма­ють у четверо більше шансів умерти від раку легень, ніж дружини некурців.

22. У середньому пульс курця на 10—20 ударів на хвилину частіше за пульс некурця, а це значить, що за рік серце курця робить на 5—10 мільйонів скорочень більше, ніж серце некурця.

23. Паління збільшує смертність на 86% у віковій групі від 35 до 44 років і на 52% у віковій групі від 45 до 54 років.

24. Причиною 19% усіх пожеж з людськими жертвами є цигарка.

25. Запеклий курець має втричі більшу ймовірність дістати серцевий напад.

26. Курці в 2,5 рази частіше хворіють на респіраторні захворювання.


Похожие:

Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconЗвіт про кількість дітей і підлітків шкільного віку в 20 році Загальні положення
Рвк "Звіт про кількість дітей І підлітків шкільного віку" розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04....
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconНаказ №304 од про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей в підлітків шкільного віку від 20. 01. 2010
На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 20. 01. 2010 №42 «Про вдосконалення контролю за охопленням...
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconНаказ №06 Про заборону тютюнопаління в школі
України, з метою запобіганання виникнення тютюнової залежності у дітей і молоді, захисту здоров’я людей та забезпечення їхнього права...
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconРозпорядження смт. Великий Бурлук від 16 серпня 2011 року №260 Про затвердження списків дітей І підлітків шкільного віку На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
Закону України «Про загальну середню освіту» і відповідно до абзацу першого п. 8 «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного...
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconРозпорядження великий Бурлук 15 серпня 2012 року №246 Про затвердження списків дітей І підлітків шкільного віку На виконання Закону України «Про загальну середню освіту»
України «Про загальну середню освіту» і відповідно до абзацу першого п. 8 «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»,...
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconВересень місячник основ безпеки життєдіяльності «Збережи здоров’я та й на все життя»
Мета: пропагувати здоровий спосіб життя; проводити оздоровчо-профілактичну роботу серед підлітків; формувати усвідомлення учнями...
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconРішення засідання колегії відділу освіти
Забезпечити виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12. 04. 2000 №646 “Про затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків...
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconІнформація про проведення розміщується в бібліотеці на сайті організаторів. Мета та завдання Конкурсу Конкурс проводиться з метою
Шкльний конкурс «Кращі друзі книги» є відкритим І проводиться як творче змагання серед учнів 1-11 класу
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconПоложення про проведення відкриття сезону, крос. I. Мета та завдання Змагання проводяться з метою: агітації та пропаганди серед населення здорового способу життя
Заст директора Департаменту – начальник управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міської ради
Мета : Профілактика та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків. Завдання iconПро попередження смертності серед дітей
З початку навчального року серед учнів навчальних закладів області почастішали нещасні випадки зі смертельними наслідками
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы