В I семестрі 62 год № Дата Тема урок icon

В I семестрі 62 год № Дата Тема урок



НазваниеВ I семестрі 62 год № Дата Тема урок
в I семестрі 62 год)<><> <> <> <> <> <> <> <> <> <> <> №<> <> <
Дата конвертации16.09.2012
Размер277.12 Kb.
ТипУрок
источник


МАТЕМАТИКА 6 клас

(4 год на тиждень, в I семестрі 62 год)



Дата

Тема уроку

Кількість

годин

Вид

контролю

Повторення

Подільність чисел (12 год)

1




Узагальнення і систематизація знань з теми «Натуральні числа. Звичайні дроби».

1







2




Узагальнення і систематизація знань з теми «Геометричні фігури».

1







3




Узагальнення і систематизація знань з теми «Десяткові дроби».

1







4




Дільники натурального числа.

1







5




Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10.

1







6




Діагностична контрольна робота.

1







7




Аналіз контрольної роботи Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9 і 10.

1







8




Прості і складені числа.

1







9




Розкладання натуральних чисел на прості множники. Самостійна робота.

1







10




Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

1







11




Кратні натурального числа. Найменше спільне кратне. Самостійна робота.

1







12




Узагальнення і систематизація знань з теми «Подільність чисел».

1







Додавання і віднімання звичайних дробів (12 год)

13




^ Основна властивість дробу.

1







14




Застосування основної властивості дробу. Скорочення дробу.

1







15




Зведення дробу до нового знаменника.

1







16




Зведення дробу до нового знаменника. Самостійна робота.

1







17




Зведення дробів до спільного знаменника. Порівняння дробів.

1







18




Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

1







19




Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

1







20




Розв’язування вправ на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками.

1







21




^ Розв’язування вправ на додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Самостійна робота.

1







22




^ Узагальнення і систематизація знань з теми «Додавання і віднімання звичайних дробів».

1







23




Контрольна робота з теми «Додавання і віднімання звичайних дробів»

1







24




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Множення звичайних дробів (8 год)

25




^ Множення звичайних дробів.

1







26




Множення звичайних дробів.

1







27




Задачі на множення дробів. Знаходження дробу від числа.

1







28




Розв’язування задач. Самостійна робота.

1







29




Взаємно обернені числа.

1







30




Узагальнення і систематизація знань з теми «Множення звичайних дробів».

1







31




Контрольна робота з теми «Множення звичайних дробів»

1







32




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Ділення звичайних дробів (10 год)

33




^ Ділення звичайних дробів.

1







34




Ділення звичайних дробів.

1







35




Задачі на ділення дробів.

1







36




Розв’язування задач на ділення дробів. Самостійна робота.

1







37




Перетворення звичайних дробів у десяткові. Періодичні десяткові дроби.

1







38




Наближені значення чисел та дії над ними. Правила підрахунку цифр.

1







39




Розв’язування вправ на всі дії із звичайними дробами. Самостійна робота.

1







40




Узагальнення і систематизація знань з теми «Ділення звичайних дробів».

1







41




Контрольна робота з теми «Ділення звичайних дробів»

1







42




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Відношення і пропорції. Основна властивість пропорції (10 год)

43




^ Відношення. Основна властивість відношення.

1







44




Відношення. Основна властивість відношення.

1







45




Випадкова подія.

1







46




Імовірність випадкової події.

1







47




Розв’язування задач імовірнісного характеру. Самостійна робота.

1







48




Пропорція. Основна властивість пропорції.

1







49




Розв’язування рівнянь на основі властивостей пропорції.

1







50




Узагальнення і систематизація знань з теми «Відношення і пропорції».

1







51




Контрольна робота з теми «Відношення і пропорції»

1







52




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Пропорційна залежність. Відсоткові розрахунки (10 год)

53




^ Пряма пропорційна залежність.

1







54




Задачі на пропорційний поділ.

1







55




Відсоткове відношення двох чисел.

1







56




Відсоткові розрахунки. Самостійна робота.

1







57




Задачі економічного змісту.

1







58




Коло. Довжина кола.

1







59




Круг. Площа круга.

1







60




Узагальнення і систематизація знань з теми «Пропорційна залежність».

1







61




Контрольна робота за І семестр.

1







62




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1








МАТЕМАТИКА 6 клас

(4 год на тиждень, в II семестрі 74 год)



Дата

Тема уроку

Кількість

годин

Вид

контролю

Повторення

Раціональні числа (11 год)

63




Додатні та від’ємні числа. Число 0.

1







64




Координатна пряма. Раціональні числа.

1







65




Координатна пряма. Раціональні числа.

1







66




Модуль числа.

1







67




Модуль числа.

1







68




Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1







69




Порівняння чисел.

1







70




Порівняння чисел.

1







71




Узагальнення і систематизація знань з теми «Раціональні числа».

1







72




Контрольна робота з теми «Раціональні числа»

1







73




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Додавання і віднімання раціональних чисел (14 год)

74




^ Додавання від’ємних чисел.

1







75




Додавання від’ємних чисел.

1







76




Додавання двох чисел з різними знаками

1







77




Додавання двох чисел з різними знаками

1







78




Властивості додавання.

1







79




Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1







80




Віднімання раціональних чисел.

1







81




Віднімання раціональних чисел.

1







82




Розкриття дужок.

1







83




Розкриття дужок.

1







84




Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1







85




^ Узагальнення і систематизація знань з теми «Додавання і віднімання раціональних чисел».

1







86




Контрольна робота з теми «Додавання і віднімання раціональних чисел»

1







87




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Множення раціональних чисел (12 год)

88




^ Множення раціональних чисел.

1







89




Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт.

1







90




Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт.

1







91




Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1







92




Розподільна властивість множення.

1







93




Розподільна властивість множення.

1







94




Розкриття дужок. Зведення подібних доданків.

1







95




Розкриття дужок. Зведення подібних доданків.

1







96




Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1







97




Узагальнення і систематизація знань з теми «Множення раціональних чисел».

1







98




Контрольна робота з теми «Множення раціональних чисел»

1







99




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Ділення раціональних чисел (9 год)

100




^ Ділення раціональних чисел.

1







101




Ділення раціональних чисел.

1







102




Ділення раціональних чисел. Самостійна робота.

1







103




Дії з раціональними числами.

1







104




Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами.

1







105




Розв’язування вправ на всі дії з раціональними числами. Самостійна робота.

1







106




Узагальнення і систематизація знань з теми «Ділення раціональних чисел».

1







107




Контрольна робота з теми «Ділення раціональних чисел»

1







108




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Рівняння (10 год)

109




Рівняння.

1







110




Рівняння. Корені рівняння.

1







111




Розв’язування рівнянь. Самостійна робота.

1







112




Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

1







113




Розв’язування задач за допомогою рівнянь.

1







114




Розв’язування задач. Самостійна робота.

1







115




Узагальнення і систематизація знань з теми «Рівняння».

1







116




Контрольна робота з теми «Рівняння»

1







117




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування рівнянь.

1







Координатна площина (8 год)

118




^ Паралельні та перпендикулярні прямі.

1







119




Координатна площина.

1







120




Координатна площина.

1







121




Розв’язування вправ. Самостійна робота.

1







122




Приклади графіків залежностей між величинами.

1







123




Узагальнення і систематизація знань з теми «Координатна площина».

1







124




Контрольна робота з теми «Координатна площина»

1







125




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







Повторення і систематизація навчального матеріалу (10 год)

126




^ Узагальнення і систематизація знань з теми «Подільність чисел».

1







127




Узагальнення і систематизація знань з теми «Звичайні дроби».

1







128




Узагальнення і систематизація знань з теми «Розв’язування задач на відсотки».

1







129




Узагальнення і систематизація знань з теми «Розв’язування задач на відсотки».

1







130




Узагальнення і систематизація знань з теми «Пропорції».

1







131




Узагальнення і систематизація знань з теми «Дії з раціональними числами».

1







132




Узагальнення і систематизація знань з теми «Дії з раціональними числами».

1







133




Узагальнення і систематизація знань з теми «Рівняння».

1







134




Підсумкова контрольна робота.

1







135




Аналіз контрольної роботи. Розв’язування вправ.

1







136




Розв’язування задач на рух та відсотки

1










Похожие:

В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconВ I семестрі 62 год № Дата Тема урок
Узагальнення І систематизація знань з теми «Числові та буквені вирази. Порівняння»
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУ І семестрі 32 години № п/п Дата Зміст урок
Повторення І систематизація знань з теми «Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості»
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУ І семестрі 32 години № п/п Дата Зміст урок
Аналіз контрольної роботи. Алгебраїчні дроби, раціональні та дробові раціональні вирази. Допустимі значення змінних
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУрок математики Дата Тема
Тема
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок icon7 клас алгебра 86 год, у І семестрі — 48 год, 3 години на тиждень
Розв'язування лінійних рів­нянь з однією змінною І рів­нянь, що зводяться до них. Самостійна робота
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУчебно-тематическое планирование занятий (1 занятие 2 академических часа) № п/п Тема Дата Информационно-коммуникационные технологии
Тема: План работы на год. Презентация конкурсов декоративно-прикладного творчества. Цветоведение. Основные законы композиции
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУрок №5 Группа № Дата проведения Тема : Практическая работа №14 «Проектирование окон здания»
Оборудование : компьютер, проектор, программное обеспечение: ArchiCad10, карточки с заданием
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУрок №6 Группа № Дата проведения Тема : Практическая работа №15 «Построение дверей здания»
Оборудование : компьютер, проектор, программное обеспечение: ArchiCad10, карточки с заданием
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУрок №4 Группа № Дата проведения Тема : Практическая работа №13 «Проектирование второго этажа здания»
Оборудование : компьютер, проектор, программное обеспечение: ArchiCad10, карточки с заданием
В I семестрі 62 год № Дата Тема урок iconУрок №7 Группа № Дата проведения Тема : Практическая работа №16 «Построение лестниц и кровли здания»
Оборудование : компьютер, проектор, программное обеспечение: ArchiCad10, карточки с заданием
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы