Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики icon

Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізикиНазваниеРішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики
Дата конвертации16.09.2012
Размер128.05 Kb.
ТипРішення
источник

Історія тестування


Тестування в педагогіці відоме дуже давно. Історики стверджують, що ще в стародавньому Китаї тестування використовувалося для оцінки рівня знань і підготовленості кандидатів на ті або інші посади. Для перевірки знань учнів тестування вперше було застосоване у Великобританії в 1864 році Дж. Фішером. Уже в 1883 році британський психолог Ф. Гальтон розробив теорію проведення тестування. А саме слово "тест" у його теперішньому змісті вперше використав у 1890 році американський психолог Дж. Кеттелл. В 1911 році німецький психолог В. Штерн придумав поняття "коефіцієнта інтелектуальності", зараз широко відоме як "IQ".


Піонерами в практичному застосуванні тестування для випускників шкіл були американці. The SAT Reasoning Test, стандартизований тест для вступу до коледжу в США, веде свою історію з 17 червня 1901 року, коли вперше 973 абітурієнта пройшли тестування, за результатами якого приймалося рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики.


Звичайно ж, за сто з лишком років система тестування SAT дуже сильно змінилася. Хоча метод тестування SAT і не прийнятий у США федеральним законом, має досить багато супротивників і критиків, але дотепер саме з його допомогою в США проводиться відбір серед абітурієнтів при вступі до більшості вищих навчальних закладів. Існує ще один досить популярний у США метод тестування для абітурієнтів - ACT (American College Testing Program), що застосовується з 1959 року.


У Радянському Союзі інтерес до тестування в педагогіці з'явився у двадцятих роках ХХ століття, коли в навчальних закладах намагалися знайти надійний спосіб перевірки знань у великої кількості учнів. В 1926 році була розроблена й перевірена перша в СРСР система тестування для школярів, заснована на розробках американської школи педагогіки. Але в 1936 році за рішенням партії система тестування в школах була згорнута.


З 2009 року система тестування для випускників шкіл і вступу до ВУЗу прийнята в Росії, там вона називається ЕГЭ, "Единый государственный экзамен".


Сьогодні система тестування для оцінки рівня знань абітурієнтів застосовується в багатьох країнах світу: Австралії, Бразилії, Франції, Німеччині, Індії, Китаї, Ізраілі та в багатьох інших.


^ Зовнішнє незалежне оцінювання 2010 року


Загальні положення по проведенню зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році визначені наказом Міністерства освіти та науки України №570 від 26.06.09 року.


В 2010 році зовнішнє незалежне оцінювання буде проводитись з української мови та літератури, історії України, математики, фізики, хімії, географії, біології та іноземних мов (англійської, французької, німецької чи іспанської - за вибором).


Обов'язковим буде оцінювання з української мови та літератури, а також за вибором учасника оцінювання - з математики або історії України.


Кожен з учасників зовнішнього незалежного оцінювання зможе скласти тести не більше як із п'яти навчальних предметів.


Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році визначені наказом Міністерства освіти та науки України №824 від 04.09.09 року (змінені наказом №1081 від 01.12.2009) та наведені в таблиці:

Предмет, за яким проводиться зовнішнє незалежне оцінювання


Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Українська мова і література 2, 3, 4 червня 2010 року

Іноземні мови 7 червня 2010 року

Біологія 9 червня 2010 року

Географія 11 червня 2010 року

Математика 14, 15 червня 2010 року

Історія України 17, 18 червня 2010 року

Хімія 21 червня 2010 року

Фізика 23 червня 2010 року


Новим є те, що з трьох предметів - української мови, історії України та математики - оцінювання буде проводитися протягом декількох днів. Український центр оцінювання якості освіти роз'яснив, що зовнішнє незалежне оцінювання 2010 з української мови та літератури, математики та історії України буде проводитися під час декількох сесій, кожна з яких буде проводитись в інший день. Зовнішнє оцінювання з української мови та літератури буде проводитися 2, 3 і 4 червня 2010 року, з математики - 14 і 15 червня, з історії України - 17 і 18 червня. Пов'язано це зі скороченням кількості пунктів тестування. Особа, яка зареєструвалася для участі в цьому оцінюванні, отримає запрошення на одну з цих сесій. Тестові завдання для кожної сесії будуть різними. За складністю всі варіанти будуть однаковими.


Результати зовнішнього оцінювання із усіх предметів будуть оприлюднені до 14 липня.


Про реєстрацію для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році


Реєстрація бажаючих взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2010 року розпочалась 15 грудня 2009 року і триватиме до 31 березня 2010 року.


Офіційні "Правила реєстрації осіб, які виявили бажання пройти зовнішнє незалежне оцінювання у 2010 році"

10 кроків, які необхідно зробити для того ,щоб зареєструватися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році"

Пункти реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2010 року


С 1 листопада до 15 грудня на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти проводилась реєстрація бажаючих прийняти участь у пробному тестуванні.


Пробне тестування - це добровільне тестування осіб, які мають намір вступати до вищих навчальних закладів, що дає їм можливість ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання.


Проводиться пробне тестування буде 13 і 20 березня 2010 року в кожному районному та обласному центрах.13.03.2010 20.03.2010

І зміна - українська мова і література


ІІ зміна - хімія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) І зміна - математика, історія України


ІІ зміна - біологія, географія, фізика


Зверніть увагу, що пробне тестування проводиться на кошти його учасників.


^ Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з математики


Мета зовнішнього незалежного оцінювання з математики


Оцінити ступінь підготовленості учасників тестування з математики з метою конкурсного відбору для навчання у вищих навчальних закладах.


Завдання зовнішнього незалежного оцінювання з математики полягають в тому, щоб оцінити знання та уміння учасників зовнішнього незалежного оцінювання:

будувати математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ та досліджувати ці моделі засобами математики;

виконувати математичні розрахунки (дії з числами, поданими в різних формах, дії з відсотками, складання та розв’язування пропорцій, наближені обчислення тощо);

виконувати перетворення виразів (розуміти змістове значення кожного елемента виразу, знаходити допустимі значення змінних, знаходити числові значення виразів при заданих значеннях змінних, виражати з рівності двох виразів одну змінну через інші тощо);

будувати й аналізувати графіки функціональних залежностей, досліджувати їхні властивості;

розв’язувати рівняння, нерівності та їх системи, текстові задачі складанням рівнянь, нерівностей та їх систем;

зображати та знаходити на рисунках геометричні фігури, встановлювати їхні властивості й виконувати геометричні побудови;

знаходити кількісні характеристики геометричних фігур (довжини, величини кутів, дуг, площі, об’єми);

обчислювати ймовірності випадкових подій та розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі;

аналізувати інформацію, яка подана в різних формах (графічній, табличній, текстовій та ін.).


^ АЛГЕБРА І ПОЧАТКИ АНАЛІЗУ


Розділ: ЧИСЛА І ВИРАЗИ


Раціональні та ірраціональні числа, їх порівняння та дії над ними - правила дій над цілими і раціональними числами;

- порівняння дійсних чисел;

- ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10;

- правила округлення цілих чисел і десяткових дробів;

- означення кореня n-го степеня та арифметичного кореня;

- властивості коренів;

- означення та властивості степеня з раціональним показником - розрізняти види чисел;

- порівнювати дійсні числа, значення числових виразів, зокрема таких, що містять арифметичні квадратні корені (без використання обчислювальних засобів);

- виконувати обчислення значень числових виразів, що містять арифметичні операції над дійсними числами;

- виконувати дії над степенями з раціональним показником;

- виконувати дії над наближеними значеннями


Відсотки. Основні задачі на відсотки - означення відсотка;

- правила виконання відсоткових розрахунків;

- формули простих і складних відсотків - знаходити відношення чисел у вигляді відсотка, відсоток від числа, число за значенням його відсотка;

- розв’язувати задачі на відсоткові розрахунки, зокрема використовуючи формулу складних відсотків


Раціональні, ірраціональні, степеневі, показникові, логарифмічні, тригонометричні вирази та їх тотожні перетворення - означення області допустимих значень змінних виразу зі змінними;

- означення тотожно рівних виразів, тотожного перетворення виразу, тотожності;

- означення одночлена і многочлена;

- правила додавання, віднімання і множення одночленів і многочленів;

- формули скороченого множення;

- означення алгебраїчного дробу;

- правила виконання арифметичних дій над алгебраїчними дробами;

- означення і властивості логарифма, десятковий і натуральний логарифми;

- означення синуса, косинуса, тангенса, котангенса числового аргументу;

- співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу;

- формули зведення;

- формули додавання та наслідки з них - виконувати тотожні перетворення многочленів, алгебраїчних дробів, виразів, що містять степеневі, показникові, логарифмічні й тригонометричні функції та знаходити їх числове значення;

- спрощувати показникові, логарифмічні та тригонометричні вирази;

- виконувати перетворення виразів, що містять корені, згідно основних співвідношень;

- доводити показникові, логарифмічні та тригонометричні тотожності


Розділ: ^ РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ


Лінійні, квадратні, раціональні, ірраціональні, показникові, логарифмічні,тригонометричні рівняння, нерівності та їх системи. Застосування рівнянь, нерівностей та їх систем до розв’язування текстових задач.

- означення рівняння з однією змінною, кореня (розв’язку) рівняння з однією змінною;

- означення нерівності з однією змінною, розв’язку нерівності з однією змінною;

- означення розв’язку системи рівнянь з двома змінними;

- означення рівносильних рівнянь, нерівностей та їх систем;

- методи розв’язування систем лінійних рівнянь;

- методи розв’язування раціональних, ірраціональних і трансцендентних рівнянь, нерівностей та їхніх систем

- розв’язувати рівняння й нерівності першого і другого степеня, а також рівняння і нерівності, що зводяться до них;

- розв’язувати системи рівнянь і нерівностей першого і другого степеня, а також ті, що зводяться до них;

- розв’язувати рівняння і нерівності, що мають степеневі, показникові, логарифмічні і тригонометричні функції;

- розв’язувати ірраціональні рівняння;

- застосовувати загальні методи та прийоми (розкладання на множники, заміна змінної, застосування властивостей функцій) у процесі розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем;

- користуватися графічним методом розв’язування та дослідження рівнянь, нерівностей та їх систем;

- застосовувати рівняння, нерівності та їх системи до розв’язування текстових задач;

- доводити нерівності;

- розв’язувати рівняння й нерівності, що містять змінну під знаком модуля

Розділ: ФУНКЦІЇ


Лінійні, квадратичні, степеневі, показникові, логарифмічні та тригонометричні функції, їх основні властивості. Числові послідовності - означення функції;

- способи задання функцій, основні властивості та графіки функцій, вказаних у назві теми;

- означення функції, оберненої до заданої;

- означення арифметичної і геометричної прогресій;

- формули n-го члена арифметичної і геометричної прогресій;

- формули суми n перших членів арифметичної і геометричної прогресій;

- формула суми всіх членів нескінченної геометричної прогресії із знаменником |q| < 1

- знаходити область визначення, область значень функції;

- визначати парність (непарність), періодичність функції;

- будувати графіки елементарних функцій, вказаних у назві теми;

- установлювати властивості числових функцій за їх графіками чи формулами;

- застосовувати геометричні перетворення при побудові графіків функцій;

- розв’язувати задачі на арифметичну і геометричну прогресії


Похідна функції,її геометричний та механічний зміст. Похідні елементарних функцій. Похідна суми, добутку й частки функцій. Похідна складеної функції

- означення похідної функції в точці;

- механічний та геометричний зміст похідної;

- таблиця похідних елементарних функцій;

- правила знаходження похідної суми, добутку, частки двох функцій;

- правило знаходження похідної складеної функції - знаходити похідні елементарних функцій;

- знаходити числове значення похідної функції для даного значення аргументу;

- знаходити похідну суми, добутку і частки функції;

- знаходити похідну складеної функції;

- розв’язувати задачі з використанням геометричного і механічного змісту похідної


Дослідження функції за допомогою похідної. Побудова графіків функцій

- достатня умова зростання (спадання) функції на проміжку,

- означення точок екстремуму та екстремумів функції;

- необхідна і достатня умови екстремуму функції;

- означення найбільшого і найменшого значень функції

- знаходити проміжки монотонності функції;

- знаходити екстремуми функції за допомогою похідної, найбільше та найменше значення функції на заданому відрізку;

- досліджувати функції за допомогою похідної та будувати графіки функцій;

- розв’язувати прикладні задачі на знаходження найбільших і найменших значень


Первісна та визначений інтеграл. Застосування визначеного інтеграла до обчислення площ та об’ємів - означення первісної функції, визначеного інтеграла, криволінійної трапеції;

- таблиця первісних елементарних функцій;

- правила знаходження первісних;

- формула Ньютона – Лейбніца.

- знаходити первісну з використанням таблиці первісних та правил знаходження первісних;

- застосовувати формулу Ньютона – Лейбніца для обчислення визначеного інтеграла;

- обчислювати площу криволінійної трапеції за допомогою інтеграла;

- розв’язувати найпростіші прикладні задачі, що зводяться до знаходження інтеграла

Розділ: ^ ЕЛЕМЕНТИ КОМБІНАТОРИКИ, ПОЧАТКИ ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА ЕЛЕМЕНТИ СТАТИСТИКИ


Перестановки(без повторень), кількість перестановок. Розміщення (без повторень), кількість розміщень. Комбінації (без повторень), кількість комбінацій. Біном Ньютона. Поняття ймовірності випадкової події. Найпростіші випадки підрахунку ймовірностей. Поняття про статистику. Статистичні характеристики рядів даних - формули для обчислення числа кожного виду сполук без повторень;

- формула бінома Ньютона;

- класичне означення ймовірності події, найпростіші випадки підрахунку ймовірностей подій;

- означення статистичних характеристик рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення випадкової величини)

- обчислювати кількість перестановок, розміщень, комбінацій;

- застосовувати набуті знання до розв’язування найпростіших комбінаторних задач;

- обчислювати у найпростіших випадках ймовірності випадкових подій;

- застосовувати правила обчислення ймовірностей суми та добутку подій у процесі розв’язування нескладних задач;

- обчислювати статистичні характеристики рядів даних (розмах вибірки, мода, медіана, середнє значення випадкової величини)


ГЕОМЕТРІЯ


Розділ: ПЛАНІМЕТРІЯ


Геометричні фігури та їх властивості. Аксіоми планіметрії. Найпростіші геометричні фігури на площині. Трикутники, чотирикутники, многокутники, коло і круг. Вписані в коло та описані навколо кола многокутники. Рівність і подібність геометричних фігур. Геометричні перетворення фігур

- аксіоми планіметрії;

- означення геометричних фігур на площині та їх властивості;

- властивості трикутників, чотирикутників і правильних многокутників;

- властивості хорд і дотичних;

- означення й ознаки рівності та подібності фігур;

- види геометричних перетворень

- застосовувати означення, властивості та ознаки зазначених у назві теми геометричних фігур у процесі розв’язування задач на доведення, обчислення, дослідження та побудову;

- застосовувати здобуті знання до розв’язування задач практичного змісту;

- розв’язувати трикутники


Геометричні величини та їх вимірювання. Довжина відрізка, кола та його частин. Градусна та радіанна міра кута. Площі фігур - міри довжини, площі геометричних фігур;

- величина кута, вимірювання кутів;

- формули довжини кола та його дуги;

- формули для обчислення площ основних геометричних фігур - знаходити довжини відрізків, градусні міри кутів, площі геометричних фігур;

- обчислювати довжину кола та його дуг, площу круга, сектора


Координати та вектори. Координати точки. Координати середини відрізка. Рівняння прямої та кола. Рівні вектори. Колінеарні вектори. Координати вектора. Додавання векторів. Множення вектора на число. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів - рівняння прямої та кола;

- формула для обчислення відстані між точками та формула для обчислення координат середини відрізка - виконувати дії над векторами;

- застосовувати вектори та координати у процесі розв’язування геометричних та найпростіших прикладних задач


Розділ: СТЕРЕОМЕТРІЯ


Геометричні фігури. Аксіоми стереометрії. Взаємне розміщення прямих і площин у просторі. Многогранники і тіла обертання, їх види та властивості. Побудови в просторі - аксіоми і теореми стереометрії;

- означення геометричних фігур у просторі та їх властивості;

- взаємне розміщення прямих і площин у просторі - зображати геометричні фігури та їх елементи на площині;

- використовувати правила паралельного проектування;

- будувати перерізи многогранників і тіл обертання;

- застосовувати означення, властивості та ознаки поданих у програмі геометричних фігур до розв’язування задач


Геометричні величини. Відстані. Міри кутів між прямими й площинами. Площі поверхонь та об’єми - означення відстані: від точки до площини; від прямої до паралельної їй площини; між паралельними площинами; між мимобіжними прямими;

- міри кутів між прямими й площинами;

- формули площ поверхонь, об’ємів многогранників і тіл обертання.

- визначати відстані та градусні міри кутів у просторових фігурах;

- застосовувати означення і властивості відстаней та кутів у процесі розв’язування задач;

- розв’язувати задачі на обчислення площ поверхонь та об’ємів геометричних фігур


Координати та вектори у просторі. Координати точки. Координати середини відрізка. Рівні вектори. Координати вектора. Додавання векторів. Множення вектора на число. Кут між векторами. Скалярний добуток векторів.

- формула для обчислення відстані між двома точками та формула для обчислення координат середини відрізка

- виконувати дії над векторами;

- застосовувати вектори та координати в процесі розв’язування задач
Похожие:

Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconПідготувала: Атрощенко Л. В. «Минуще все, лиш слово не мине»
А потім знання зі словесності поширюються. Дитина спинається на ноги, пізнає за день десятки нових слів, звучних та красивих… Світ...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconПояснювальна записка цілі навчання математики
Цілі навчання математики. Курс математики початкової школи є складовою частиною курсу математики спеціальної загальноосвітньої школи...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconУрок рідної мови та праці, англійської та французької мови у 4 класі
Розвивати образне мислення, креативне мовлення,пам ять,уміння робити висновки,порівнювати, розширювати знання дітей про калину, як...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconНаказ №15 Про підсумки обласних олімпіад з базових дисциплін у 2008-2009 навчальному році серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
Обласного методичного центру професійно-технічної освіти в Одеській області проведені олімпіади з фізики, математики, української...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconКобеляцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені О. Т. Гончара Кафедра історії та географії
Проблема, над якою працює дослідницька лабораторія вчителів математики, фізики та інформатики
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconПравила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів
Ці Правила встановлюють вимоги безпеки під час проведення занять у кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconІнформація про схвалення Джерело (де опублікована програма, розміщена на сайті) Корекційне на­вчан­ня з розвитку мов­лен­ня
Розділ VI. Перелік програм для організації навчання дітей з особливими освітніми потребами
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconНаказ №196-од про підсумки обласних олімпіад з базових дисциплін у 2008-2009 навчальному році серед учнів професійно-технічних навчальних закладів
Одеської обласної державної адміністрації від 19. 02. 2009 року №97-од «Про проведення обласних олімпіад з базових дисциплін у 2008-2009...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconПро організацію навчально-виховного процесу з хімії в загальноосвітніх навчальних закладах Полтавської області у 2011-2012 навчальному році
За ініціативи Міжнародного союзу теоретичної та практичної хімії – іюпак (International Union of Pure and Applied Chemistry – iupac),...
Рішення про зарахування на навчання до коледжу. Першопрохідники здавали тести з англійської, французької, німецької, латинської та грецької мов, історії, математики, хімії та фізики iconОголошення про проведення тижня фізики Орієнтовний план проведення тижня фізики
В посібнику вміщено методичні рекомендації щодо організації та проведення предметних тижнів в школі, зокрема тижня фізики. Пропонуються...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы