План роботи по реалізації науково методичної проблеми icon

План роботи по реалізації науково методичної проблемиНазваниеПлан роботи по реалізації науково методичної проблеми
страница1/4
Дата конвертации05.12.2012
Размер0.7 Mb.
ТипПлан роботи
источник
  1   2   3   4

Затверджено

педагогічною радою школи

від____________ протокол №____

Голова педагогічної ради ________________

В.Гаврилова


Перспективний план

роботи педагогічного колективу

Володимирівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

над єдиною

науково- методичною проблемою

" Формування потреби, умінь і навичок

самостійної роботи учнів

у навчально – виховному процесі –

одна з важливих умов розвитку

творчої особистості"

на 2009 - 2013 роки


^ ПЛАН РОБОТИ

по реалізації науково - методичної проблеми: "Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості"


Робота розрахована на чотири роки і розчленована на 4 етапи .


І ЕТАП

2009- 2010 н. р.


^ ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Завдання:

• створення творчої групи;

• розробка програми реалізації методич­ної проблеми ( серпень , 2009);

• розробка плану заходів з питань реалі­зації методичної проблеми (вересень, 2009);

• вивчення психолого-педагогічної та ме­тодичної літератури з питань формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі (вересень, 2009);

• вивчення теоретичних основ щодо впровадження нової науково - методичної проблеми школи (травень-серпень, 2009);

• створення тематичного каталогу в шкіль­ній бібліотеці та електронної бази да­них з даної теми (упродовж роботи над програмою);

• діагностика учасників навчально-ви­ховного процесу з даної науково – методичної проблеми (жовтень, 2009);

• діагностування учнів з метою визначення навчальних цілей, рівня тривожності, можливості і прагнень, спрямованості особистості, особливостей мислення, уваги, уяви, пам'яті, способів навчальної діяльності (листопад, 2009);

• планування навчальної діяльності: укладання тематичних та поу­рочних планів; підготовка матеріалів для поточної та тематичної атестацій, технологічної карти; складання індиві­дуальних планів проходження теми для окремих учнів ( вересень 2009);

• організація роботи психолого - педагогічного семінару з проблеми "Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості"(за окремим планом);

• виховні бесіди з учнями (за окремими планами);

• робота з батьками, зустрічі за «круглим» столом;

• батьківські збори з питань сутності новітніх процесів, специфіки навчання та виховання дітей у нових складних умовах;

• сумісна робота вчителів та батьків над розвитком позитивної мотивації у ді­тей до навчання та саморозвитку (за окремим планом);

• моніторинг отриманого результату ро­боти ( травень, 2010).


Очікуванні результати:

1. Учителі знають суть самостійної роботи, кла­сифікацію видів самостійної роботи , основні вікові ха­рактеристики навчальної мотивації у школярів, методи та прийоми впливу на розвиток умінь і навичок самостійної роботи до навчання та саморозвитку.

2. Учителі планують навчальну діяльність: складають тематичні та поурочні пла­ни; готують матеріали для поточної та тематичної атестацій; укладають техно­логічні карти; складають індивідуальні плани проходження теми для окремих учнів, при складанні поурочних планів формулюють діагностичні цілі {учні знають, учні вміють)

3. Школярі заохочені до конкретних кро­ків, за якими вони починають активно навчаться пізнавати, ставити цілі, пла­нувати свою роботу, аналізувати свої досягнення.
п/п

^ ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальні


1

ОПЕРАТИВНА НАРАДА

Особливості роботи педколективу над науково - методичною проблемою: " Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвиткутворчої особистості"вересеньД1^ МЕТОДИЧНА НАРАДА


Мета, зміст і основні напрямки методичної роботи в школі по реалізації проблеми"Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості"
вересеньГолова МР за участю голів ШМО та МШМО

2


Наукові засади інноваційної освітньої діяльності

листопад

ЗД

3

Профільне навчання: можливості й реалії

січень

Д1


^ НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ

Про підсумки організації та проведення ЦО в школі за 2008 – 2009 н.р., завдання ЦО на новий навчальний рік
вересень
ЗД2


Про стан та результативність роботи гуртків

жовтень


ЗВР


3Про підсумки громадського огляду позакласної та гурткової роботи в школі.

листопадЗВР4

Про роботу класних керівників з формування в учнів відповідального ставлення до навчання.

листопад

ЗВР

5

Про проведення та результативність Всеукраїнських олімпіад різних рівнів.

грудень

ЗД

6

Про виконання Закону про мову

грудень

Д

7

Про рівень вихованості та згуртованості класних колективів

січень

ЗВР

8

Про стан роботи педколективу з профілактики правопорушень та злочинності. Правова освіта

березень

ЗВР

9

Про стан спортивно – масової роботи в школі

квітень

ЗВР

10

Про роботу класних керівників по вихованню естетичної культури та свідомої дисципліни учнів

травень

ЗВР

11

Про роботу з батьками та громадськими організаціями

червень

ЗВР1^ ПЕДАГОГІЧНА РАДА


Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у підвищенні рівня знань учнів та їхньої самостійної творчої активності.листопад

ЗД2

Удосконалення самоосвіти вчителя – важливе завдання внутришкільної методичної роботи.


січень


ЗД

3

Особливості організаці навчально – виховного процесу у сучасній школі.

березень

ЗД

4

Розвиток учнівського самоврядування – важливий фактор удосконалення навчально – виховної роботи та формування самостійної роботи школяра.

травень

ЗД

5

Про запровадження технології вдосконалення загально навчальних умінь та навичок у початковій школі та технології проектної діяльності у 2009 – 2010 н.р.»

травень

ЗД1^ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР


Психологічне супроводження адаптації до нових умов навчання учнів 5 класулистопадЛісайчук Н.С.

2Психолого - педагогічні особливості самостійної роботи з обдарованими дітьми

лютий

Дудник Н.В.

3Організація самостійної роботи учнів у процесі формування знань.

квітень

Прошко О.В.


1


^ МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ


Визначення готовності педпрацівників і учнів до інноваційної діяльностілистопадЗД

2

Діагностика творчого потенціалу учнів у процесі викладання української мови.

січень

Д

3

Удосконалення навчально – виховного процесу на основі сучасних технологій у початкових класах.

березень

ЗД

4

Новаторський підхід до організації самостійної роботи учнів вчителя історії Дудник Н.В.

травень

Д


1

^ МЕТОДИЧНІ ОБ´ЄДНАННЯ


Запровадження методів технології вдосконалення загально навчальних умінь та навичок у початковій школівересеньШМО вчителів початкових класів

2

Плекаємо творчу особистість

березень

ШМО класних керівників

3

Особистісно орієнтоване навчання: шлях до успіху

січень

ШМО вчителів філологічного циклу

4

Запровадження методів технології проектної діяльності

вересень

МШМО вчителів суспільного циклу

5

Інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчого потенціалу учасників навчального процесу.

листопад

МШМО вчителів природничого циклу

6

Вивчення художньої культури

вересень

МШМО вчителів худ - естетичного циклу

7

Активізація розумової діяльності учнів шляхом використання інноваційних технологій та їх вплив на якість навчання на уроках математики

січень

МШМО вчителів фізико - математичногоциклу

8

Як провести моніторинг здоров'я

січень

МШМО вчителів фіз – ри та ОЗВ циклу1

^ РОБОТА 3 ПЕДКАДРАМИ


Проведення відкритих уроків вчителями школи ( згідно графіка)протягом рокуЗД

2

Шкільний конкурс «Класний керівник року»

жовтень

ЗВР

3

Шкільний конкурс «Учитель року»

листопад

ЗД

4

Шкільний конкурс « Кращий урок року»

травень

ЗД

5

Звіт вчителів про курсову перепідготовку (згідно графіка)

протягом року

ЗД

6

Впроваджувати в практику роботи інновації:

  • Технологія проектної діяльності

  • Технологія вдосконалення загальнонавчальних умінь та навичок у початковій школі

протягом року

протягом року
Дудник Н.В.

Кращенко О.В.7

Семінар – практикум для вчителів фізичної культури з проблеми «Використання інноваційних технологій на уроках фізкультури»

лютий


Тімурджі А.Г.

8

Семінар – практикум по роботі з обдарованими діитьми з проблеми «Розвиток індивідуальних здібностей і таланту школярів»

лютий

Чупрій О.Л.

9

Створити умови для професійного зростання молодих спеціалістів та малодосвідчених вчителів

протягом року

дирекція

10

Створити умови для роботи на базі школи районних методичних структур:

• опорної школи з моніторингової діяльності

• опорної школи вчителів математикипротягом року

протягом рокуГаврилова В.О.

Лазарчук Г.О.

11

Вивчити, узагальнити і описати досвід кращих вчителів школи

  • Кращенко О.В. з проблеми «Використання елементів інноваційних технологій на уроках в початкових класах» (вивчення)

  • Ляхович І.Б. з проблеми «Використання елементів інноваційних технологій на уроках географії та основ економіки» (вивчення)протягом року


протягом року

ЗД


ЗД

12

Курсова перепідготовка вчителів: Дудник Н.В. (етика), Чупрій О.Л. (російська мова), Іванова О.В. (укр. Мова), Ляхович І.Б. (ОБЖ), Майданик З.А. (англійська мова), Хомич Л.М. (хімія), Тімурджі А.Г. (фізична культура), Лазарчук Г.О. (інформатика), Марченко В.І. (ОЗВ)

протягом рокуЗД

13

Систематичне поповнення папок «На допомогу вчителю – предметнику», «На допомогу класному керівникові»

протягом рокуЗД, ЗВР

14

Участь учителів школи у районних та обласних методичних заходах


згідно плану

ЗД1

^ ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ


Стан спортивно – масової роботиквітеньЗВР

2

Про результативність проведення предметних тижнів

травень

ЗВР

3

Рівень вихованості учнів, згуртованості класних колективів

травень

ЗВР

4

Про стан виховної роботи в 1 – 4 класах

жовтень

ЗВР

5

Про навантаження домашніми завданнями

листопад

ЗД

6

Про індивідуальну роботу з дітьми і підлітками, які вимагають особливої педагогічної уваги

березень

ЗД

7

Про роботу гуртків і секцій за інтересами, їх роль у розвитку здібностей школярів

березень

ЗВР

8

Про роботу з дітьми трудових мігрантів

червень

ЗВР

9

Про роботу з мало захищеною категорією дітей

січень

ЗВР1

^ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


Про стан техніки безпеки, охорони праці, пожежної безпеки і здоров'я учнівсерпеньД

2

Про організацію і проведення ЦО у школі

вересень

Д

3

Про роботу педагогічного колективу по попередженню відсіву учнів із школи, правопорушень і аморальних вчинків.

жовтень

ЗВР

4

Про стан роботи дитячих організацій

лютий

ЗВР

5

Про стан роботи зі здібними учнями

лютий

ЗД

6

Про використання сучасних освітніх технологій як один із засобів розвитку особистості

лютий

ЗД

7

Про стан роботи з попередження неуспішності учнів з недостатнім рівнем підготовки

березень

ЗД

8

Про самоосвітню роботу вчителів та її результативність

березень

ЗД

9

Про виконання Закону про мову

грудень

Д

10

Про стан методичної роботи в школі

березень

ЗД1


^ ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Запровадження методів технології вдосконалення загально навчальних умінь та навичок у початковій школіпротягом рокуЗД

2

Запровадження методів технології проектної діяльності


протягом року

ЗД1


КОНФЕРЕНЦІЯ


Роль методів самостійного набуття знань в організації пізнавальної діяльності учнівчервеньЗД
  1   2   3   4
Похожие:

План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconДовідка про підсумки моніторингу здійснення науково методичної роботи у 2011/2012 н р
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2011 року №173 був проведений моніторинг діяльності науково методичної...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconНаказ №173 Про проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи
Відповідно до плану роботи школи на 2011 / 2012 навчальний рік та з метою вивчення ефективності науково – методичної роботи для професійного...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconЗаходи щодо здійснення моніторингу ефективності науково – методичної роботи у 2011/2012 н р
Аналітична довідка «Про підсумки моніторингу ефективності науково – методичної роботи»
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconНаказ №1 89 с. Володимирівка Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 н р
«Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан роботи засідань шкільної комісії привовчанської загальноосвітньої школи І ііі ступенів на 2011/2012 н р
Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на новий навчальний рік. Новини...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан засідань методичної ради
Узгодження і утвердження плану роботи методичної ради, планів роботи методичних об’єднань
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан засідань методичної ради на 2011-2012 н р
Про підсумки результативності методичної роботи в 2010-2011 н р Основні напрямки роботи, цілі та завдання на 2011-2012 н р
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан роботи методичної ради на 2009 2010 н р. Склад методичної ради: Погорєла Т. М. голова методичної ради
Погорєла Т. М. голова методичної ради, відповідальна за вивчення і аналіз стану навчально
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconКваліметрична модель оцінки рівня ефективності науково – методичної роботи
Ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями та організацією їх впровадження
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы