План роботи по реалізації науково методичної проблеми icon

План роботи по реалізації науково методичної проблемиНазваниеПлан роботи по реалізації науково методичної проблеми
страница3/4
Дата конвертации05.12.2012
Размер0.7 Mb.
ТипПлан роботи
источник
1   2   3   4^ ПЛАН РОБОТИ

по реалізації науково – методичної проблеми: « Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості»


ІІІ ЕТАП


ПРАКТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ

2011 – 2012 н.р.


Завдання:

•поповнення тематичного каталогу в шкільній бібліотеці та електрон­ної бази з даної проблеми (упродовж етапу);

•накопичення методичних матеріалів з досвіду роботи вчителів школи (уп­родовж етапу);

•відкриті уроки вчителів творчої групи з даної проблеми;

•взаємовідвідування уроків та позакласних заходів вчителів творчої групи з по­дальшим аналізом та обговоренням;

•обмін досвідом між вчителями школи: засідання творчої групи, засідання мето­дичної ради, методичних об’єднань;

•педради (за окремими планами упродовж етапу);

•звіти керівника творчої групи, творчі звіти вчителів;

• вивчення результатів діагностування і вихідного та поточного рівня навчальної мотивації учнів: •аналіз та співставлення результатів діагностування вихідного та поточного рівня навчальної мотивації учнів;

•аналіз вивчення результатів поточної та тематичної атестації;

• аналіз анкетування батьків про відношен­ня дітей до навчання та їхню поведінку;

• оцінка відношення учнів до навчання та їх поведінки шляхом соціологічного вивчення думки батьків, вчителів;

• обмін досвідом з питань впровадження потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально-виховний процес школи;

• популяризація в засобах масової інфор­мації творчих надбань вчителів школи (упродовж етапу);

• звіт директора з питань впровадження новітніх освітніх технологій у практику роботи школи (жовтень, 2011);

• моніторинг отриманого результату ро­боти ( травень; 2012).


Очікуванні результати:

1. Спрямованість уваги вчителів на учня, на його власну та спільну зі школярами діяльність.

2. Сформованість внутрішньої мотива­ції учнів до самостійної роботи та саморозвитку.

3. Активна участь батьків у реалізації про­блеми «Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості»

4. Зростання професійного рівня педа­гогів.

5. Досвід роботи педагогічного колективу
п/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальні1

^ МЕТОДИЧНА НАРАДА

Корекція знань в умовах моніторингулистопадЗД

2

Профільне навчання: форми і способи організації

січень

ЗД

3

Пошуки нових форм і методів організації освіти школярів

вересень

ЗД1

^ НАРАДИ ПРИ ДИРЕКТОРОВІ


Про підсумки організації та проведення ЦО в школі за 2010 – 2011 н.р., завдання ЦО на новий навчальний ріквересеньЗД

2

Про стан та результативність роботи гуртків

жовтень

ЗВР

3

Про підсумки громадського огляду позакласної та гурткової роботи в школі.

листопад

ЗВР

4

Про роботу класних керівників з формування в учнів відповідального ставлення до навчання.

листопад

ЗВР

5

Про проведення та результативність Всеукраїнських олімпіад різних рівнів.

грудень

ЗД

6

Про виконання Закону про мову

грудень

Д

7

Про рівень вихованості та згуртованості класних колективів

січень

ЗВР

8

Про стан роботи педколективу з профілактики правопорушень та злочинності. Правова освіта

березень

ЗВР

9

Про стан спортивно – масової роботи в школі

квітень

ЗВР

10

Про роботу класних керівників по вихованню естетичної культури та свідомої дисципліни учнів

травень

ЗВР

11

Про роботу з батьками та громадськими організаціями

червень

ЗВР1

^ ПЕДАГОГІЧНА РАДА


Використання інноваційних технологій на уроці – шлях до виявлення та формування творчої особистості.листопадЗД

2

Робота педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи.

квітень

ЗВР, ЗД

3

Активні методи навчання як основа підвищення пізнавального інтересу учнів та розвитку самостійної роботи на уроці.

лютий

ЗД1

^ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНИЙ СЕМІНАР

Проект «Психологічний клімат у педагогічному колективі»лютийПрошко О.В.

2

Я не хочу вчитисялистопад

Прошко О.В.

3

Пізнавальна самостійна діяльність учнів

квітень

Прошко О.В.1

^ МЕТОДИЧНА РАДА ШКОЛИ


Робота з обдарованими дітьми. Проблеми та способи їх вирішеннягруденьЗД

2

Громадський огляд знань – одна з форм контролю навчальних досягнень учнів

лютий

ЗД

3

Формування самоосвітньої компетенції учнів

травень

ЗД1

^ МЕТОДИЧНІ ОБ´ЄДНАННЯ


Виховання «важких» школярів. Помилки сімейного виховання як причина «важких» школярів.січеньШМО класних керівників

2

Секрети швидкого читання

листопад

ШМО вчителів початкових класів

3

Моніторингові дослідження якості навчальних досягнень учнів.

січень

ШМО вчителів філологічного циклу

4

Використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики

листопад

МШМО вчителів фізико - математичного циклу

5

Сучасний урок образотворчого мистецтва: пошук, проблеми, знахідки»

січень

МШМО вчителів художньо - естетичного циклу

6

Як і чому треба організовувати пізнавальну активність учнів

листопад

МШМО вчителів суспільного циклу

7

Метод проектів на уроках природничого циклу

січень

МШМО вчителів природничого циклу

8

Запорука здоров'я, або Ти виконала домашнє завдання з фізкультури?

лютий

МШМО вчителів

фіз. – ри та ОЗВ1

^ РОБОТА 3 ПЕДКАДРАМИ


Проведення відкритих уроків вчителями школи ( згідно графіка)протягом рокуЗД

2

Шкільний конкурс «Класний керівник року»

жовтень

ЗВР

3

Шкільний конкурс «Учитель року»

листопад

ЗД

4

Шкільний конкурс « Кращий урок року»

травень

ЗД

5

Звіт вчителів про курсову перепідготовку (згідно графіка)

протягом року

ЗД

6

Впроваджувати в практику роботи інновації:

  • Технологія ситуативного моделювання

  • Ігрові технології навчання

  • Технологія формування творчої особистості

протягом року

протягом року

протягом року


Ляхович І.Б.

Шефер Л.М.

Чупрій О.Л.7

Семінар – практикум для вчителів _______________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________


протягом рокувчителі школи

8

Створити умови для професійного зростання молодих спеціалістів та малодосвідчених вчителів

протягом рокуЗД9

Створити умови для роботи на базі школи районних методичних структур:

• опорної школи з моніторингової діяльності

• опорної школи вчителів математики

протягом року

протягом року

Гаврилова В.О.

Лазарчук Г.О.10

Вивчити, узагальнити і описати досвід кращих вчителів школи

  • Кращенко О.В. з проблеми «Використання елементів інноваційних технологій на уроках в початкових класах» (узагальнення)

  • Ляхович І.Б. з проблеми «Використання елементів інноваційних технологій на уроках географії та основ економіки» (узагальнення)

протягом рокуЗД

11

Курсова перепідготовка вчителів: Погорєла Т.М. (початкові класи), Ляхович І.Б. (географія)

протягом рокуЗД

12

Систематичне поповнення папок «На допомогу вчителю – предметнику», «На допомогу класному керівникові»

протягом рокуЗД, ЗВР

13

Участь учителів школи у районних та обласних методичних заходах

згідно плану

ЗД1

^ ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ


Про організацію і проведення ЦО у школівересеньЗД

2

Про стан виховної роботи в 1 – 4 класах

жовтень

ЗВР

3

Про навантаження учнів домашніми завданнями

листопад

ЗД

4

Про рівень вихованості школярів, згуртованості класних колективів

грудень

ЗВР

5

Система роботи класних керівників по вихованню естетичної культури та свідомої дисципліни учнів

лютий

ЗД

6

Про стан профілактики правопорушень і злочинності. Правова освіта

лютий

ЗД

7

Про стан роботи з батьками та громадськими організаціями

березень

ЗВР

8

Про індивідуальну роботу з дітьми та підлітками, які вимагають особливої педагогічної уваги

березень

ЗД

9

Про роботу гуртків і секцій за інтересами, їх роль у розвитку здібностей школярів

березень

ЗВР

10

Про роботу з батьками та громадськими організаціями

березень

ЗВР

11

Про роботу з дітьми трудових мігрантів

грудень

ЗВР

12

Про роботу з мало захищеною категорією дітей

квітень

ЗВР1

^ ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ


Про роботу педагогічного колективу по попередженню відсіву учнів із школи, правопорушень і аморальних вчинків.жовтеньД

2

Про виконання Закону про мову

грудень

Д

3

Про стан роботи зі здібними учнями

лютий

ЗД

4

Про використання сучасних освітніх технологій як один із засобів розвитку особистості

лютий

ЗД

5

Про стан роботи з попередження неуспішності учнів з недостатнім рівнем підготовки

березень

ЗД

6

Про самоосвітню роботу та її результативність

березень

ЗД

7

Про систему роботи вчителів, класних керівників, зокрема тих, що атестуються. Опис досвіду.

травень

ЗД

8

Про результативність проведення предметних тижнів

травень

ЗД

9

Про стан методичної роботи в школі

травень

ЗД1


ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ


Запровадження методів технології ситуативного моделюванняпротягом рокуЗД

2

Запровадження методів ігрової технології навчання

протягом року

ЗД

3

Запровадження методів технології творчої особистості

протягом року

ЗД1


КОНФЕРЕНЦІЯ


Використання досягнень науки у системі роботи вчителя – основа творчої педагогічної діяльностічервеньЗД
1   2   3   4
Похожие:

План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconДовідка про підсумки моніторингу здійснення науково методичної роботи у 2011/2012 н р
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2011 року №173 був проведений моніторинг діяльності науково методичної...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconНаказ №173 Про проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи
Відповідно до плану роботи школи на 2011 / 2012 навчальний рік та з метою вивчення ефективності науково – методичної роботи для професійного...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconЗаходи щодо здійснення моніторингу ефективності науково – методичної роботи у 2011/2012 н р
Аналітична довідка «Про підсумки моніторингу ефективності науково – методичної роботи»
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconНаказ №1 89 с. Володимирівка Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 н р
«Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан роботи засідань шкільної комісії привовчанської загальноосвітньої школи І ііі ступенів на 2011/2012 н р
Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на новий навчальний рік. Новини...
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан засідань методичної ради
Узгодження і утвердження плану роботи методичної ради, планів роботи методичних об’єднань
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан засідань методичної ради на 2011-2012 н р
Про підсумки результативності методичної роботи в 2010-2011 н р Основні напрямки роботи, цілі та завдання на 2011-2012 н р
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconПлан роботи методичної ради на 2009 2010 н р. Склад методичної ради: Погорєла Т. М. голова методичної ради
Погорєла Т. М. голова методичної ради, відповідальна за вивчення і аналіз стану навчально
План роботи по реалізації науково методичної проблеми iconКваліметрична модель оцінки рівня ефективності науково – методичної роботи
Ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями та організацією їх впровадження
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы