Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р icon

Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н рНазваниеНаказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р
Дата конвертации30.01.2013
Размер108.25 Kb.
ТипНаказ
источник
НАКАЗ

ПО ВОЛОДИМИРІВСЬКІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ

ПЕТРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ


від «29»травня 2012року № 182


с.Володимирівка

Про результати проведення моніторингу

ефективності науково - методичної роботи

у 2011/2012 н.р.


Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2011 року № 173 був проведений моніторинг діяльності науково - методичної роботи, метою якого було вивчення рівня ефективності науково - методичної роботи для професійного зростання та розвитку творчого потенціалу педагогічних працівників закладу.

Для успішного проведення моніторингу було створено експертну групу у складі 10 осіб:

1. Погорєла Т.М., голова методичної ради

2. Іщенко І.В..

3. Ющенко П.С.

4. ШеферЛ.М.

5. Лазарчук Г.О.

6. Хомич Л.М.

7. Лісайчук Н.С.

8. Тімурджі А.Г.

9. Дудник Н.В.

10. Ляхович І.Б.

Були розроблені заходи щодо здійснення моніторингу науково – методичної роботи, які реалізовувалися в 4 етапи.

Експертною комісією був підготовлений інструментарій для здійснення моніторингу: тести, анкети для вчителів, анкети для учнів, підібрані критерії оцінювання моніторингу та створено кваліметричну модель діяльності науково - методичної роботи школи.

Протягом навчального року було проведено анкетування та діагностування педагогічних працівників на тему:

- « Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя»;

- «Діагностична карта вчителя»;

- «Анкета для оцінювання вчителем своєї діяльності»;

- «Анкета по вивченню задоволеності педагогів системою роботи методичної служби»;

- "Використання інтерактивних технологій у навчально - виховному процесі школи",

- «Формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов»;

- "Які форми методичної роботи вас цікавлять?";

- "Моя проблема";

- "Оцінка рівня інноваційного потенціалу педагогічного потенціалу";

- "Рівень професійної підготовки";

- "Оцінка реалізації потреб педагогів у розвитку й саморозвитку";

- «Оцінка та самооцінка готовності вчителя до саморозвитку»;

Адміністрація школи відвідала 115 уроки, 41 виховний захід та 3 методичних заходи, з метою впровадження інноваційних технологій в навчально - виховний процес.

Члени педагогічного колективу школи протягом року відвідували методичні заходи різного спрямування, які зареєстровані в методичних щоденниках кожного педагога.

Роботу педагогічного колективу було спрямовано на реалізацію науково-методичної проблеми «^ Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої особистості» та виконання таких завдань:

- підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

- залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;

- підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи опорних шкіл, ШМО та МШМО, проведення методичних тижнів, декад;

- підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

- удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

- забезпечення ефективності методичної роботи школи;

- підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

- продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

- забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

- підвищення іміджу навчального закладу.

- поширення передового педагогічного досвіду працівників навчального закладу.

На початку навчального року було затверджено структуру методичної роботи Володимирівського освітнього округу та структуру методичної роботи навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор школи, заступник директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних та міжшкільних методичних об’єднань, творчих груп учителів.

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- шляхи реалізації науково-методичної проблеми «Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах особистісно орієнтованого навчання та виховання»;

- обговорення роботи з обдарованими дітьми «Плекаймо обдарованість!»;

- підготовка та проведення педагогічної ради школи «Причини неуспішності школярів та шляхи їх подолання» (листопад)

- підготовка та проведення педагогічної ради «Ефективний урок. Шляхи досягнення ефективності»; (січень)

- підготовка та проведення педагогічної ради «Робота педколективу з розвитку творчих здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури та самостійної роботи»; (травень)

- про підготовку узагальнених матеріалів на районну виставку- ярмарок передових педагогічних ідей ;

- підведення підсумків методичної роботи за 2011/2012 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 2012/2013 н.р.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, шкільних та районних семінарів, інших методичних заходів.

Методична робота школи здійснювалася відповідно до завдань, визначених у наказі № 192 від 29.09.2011 р. було забезпечено науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 5-х, 10-х класів, «Робота з обдарованими учнями. Творчі здібності та шляхи їх розвитку», «Впровадження в практику роботи методу проектів», «Новий формат навчання та роботи».

Протягом 2011/2012 н.р було проведено відкриті уроки:

 1. Художня культура, 9 клас, «Художні напрями та стилі»

 2. Правознавство, 9 клас, «Де і як можуть працювати неповнолітні»

 3. Алгебра, 11 клас, «Обчислення площі криволінійної трапеції»

 4. Українська література, 11 клас, «Нелюди й люди в романі Л.Костенко «Маруся Чурай»

 5. Читання, 2 клас, «У світі казки чарівної»

 6. Математика, 5 клас, «Розв´язування задач» та інші

Уроки проведенні на належному науково-теоретичному та методичному рівні.Протягом року на базі школи працювала:

 • опорна школа з моніторингової діяльності з проблеми: «Моніторинг як засіб підвищення готовності педпрацівників до інноваційної діяльності» (керівник Гаврилова В.О.)

 • опорна школа вчителів математики з проблеми: “Впровадження інноваційних технологій на уроках математики” (керівник Гаврилова В.О.);

 • опорна школа вчителів ОЗ з проблеми: “Формування життєвих навичок – шлях до здорового способу життя і елемент високоякісної освіти” (керівник Гаврилова В.О.);

 • школа із підвищення педагогічної майстерності вчителів початкових класів. З проблеми: «Розвиток зв'язного мовлення та комунікативних здібностей із використанням елементів диференціації у початкових класах» (керівник Кращенко О.В.);

Один із напрямків методичної роботи - узагальнення та презентація матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

Протягом року продовжувалася робота щодо поповнення узагальнених матеріалів з досвіду роботи вчителів школи.

Узагальнений досвід вчителя географії Ляхович І.Б. з проблеми: «Використання елементів інноваційних технологій на уроках географії”.

Протягом 2011/2012 н.р. було організовано роботу 3 шкільних та 4 міжшкільних методичних об’єднань вчителів, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали шкільні та міжшкільні методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення підсумкових контрольних робіт, проведення державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі школи проводили позакласні заходи в межах шкільних предметних тижнів, декад.

У 2012/2013 н.р. ШМО та МШМО необхідно чітко спланувати роботу:

 • з обдарованими дітьми,

 • працювати над підвищенням рівня якості знань учнів,

 • підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад;

 • активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах,

 • продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні тижні:

 • Тиждень музики, образотворчого мистецтва та художньої культури;

 • Тиждень російської мови;

 • Тиждень української мови та літератури;

 • Тиждень історії та правознавства;

 • Тижні з безпеки життєдіяльності;

Кожен тиждень був проведений на належному методичному рівні. Складений план проведення тижня, розроблені заходи, написаний звіт по тижню і все узагальнено в тематичній папці.

З метою підвищення своєї педагогічної майстерності було направлено на курси до обласного ОІППО Іщенко І.В.. учителя музичного мистецтва, Дудник Н.В., вчителя історії, Погорєлу Т.М., вчителя початкових класів, Гаврилову В.О., вчителя світової літератури.

Кожен вчитель - предметник (крім голів МО) веде предметний гурток, де має усі можливості по реалізації свого творчого потенціалу. В кінці навчального року на нараді при директору заслуховуються звіти керівників гуртків про проведену роботу.

Вчасно були проведені директорські контрольні зрізи з навчальних предметів, по яких був проведений моніторинг навчальних досягнень учнів.

Серед учнів 2-6 класів було перевірено навички читання і вказано на недоліки, які необхідно опрацювати і усунути.

Кожен вчитель навчального закладу проводить самоосвітню роботу за складеними планами, які зберігаються у шкільному методичному кабінеті.

Вчителі школи є активними слухачами

 • шкіл передового педагогічного досвіду. Прошко О.В., вчитель початкових класів, відвідує ШзППМ вчительки Володмимирівської ЗШ І - III ступенів Кращенко О.В. з проблеми: «Розвиток зв'язного мовлення та комунікативних здібностей із використанням елементів диференціації у початкових класах»;

 • Ляхович І.Б., вчитель ОЗ, відвідує ШзППМ вчительки основ здоров'я Чечеліївської ЗШ І – ІІІ ступенів Філіпченко І.В. з проблеми «Формування компетенцій під час проведення уроків із основ здоров'я, тренінгових занять та позакласних заходів на основі розвитку життєвих навичок учнів у процесі здоров'яформуючої політики школи;

 • Лісайчук Н.С., вчитель математики є слухачем методичної сесії під керівництвом Швиданенко Л.С., вчительки математики Балахівської ЗШ І - III ступенів з проблеми «Науково-теоретична та методична підготовка вчителя до виявлення, розвитку і підтримки обдарованих учнів»;

 • Шефер Л.М. є слухачем майстер-класу вчителя початкових класів Логачевської С.П. з проблеми: «Розвиток творчого мислення молодших школярів».


Лазарчук Г.О. є керівником районного методичного об'єднання вчителів математики та керівником школи комп'ютерної грамотності педагогічних працівників району.

Дудник Н.В. є керівником районного методичного об'єднання вчителів етики.

Ляхович І.Б. є керівником районного методичного об'єднання вчителів основ здоров'я та активним членом творчої групи вчителів географії, які працюють над проблемою «Інноваційні підходи у використанні краєзнавчого матеріалу на уроках географії»

Погорєла Т.М. є керівником школи управлінської майстерності з моніторингової діяльності.

Ющенко П.С., учитель української мови та літератури Володимирівської ЗШ І - III ступенів, є членом творчої групи з проблеми «Родинно – побутове виховання на основі традицій українського народу».

Дудник Н.В., вчитель історії, етики та правознавства, є учасником постійно діючої обласної історико - краєзнавчої конференції, членом обласної творчої групи вчителів історії.

Ляхович І.Б., вчитель ОБЖ та основ здоров'я, є членом обласної творчої групи вчителів ОБЖ та основ здоров'я з проблеми "Сучасний урок з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності".

Слід відмітити належне проведення шкільного конкурсу «Учитель року – 2012», який проходив у 3 етапи: І-й етап – проведення відкритих уроків, ІІ – й етап – написання есе «Якби я був Міністром освіти…»; ІІІ – й етап – конкурсна програма. Учителем року – 2012 стала вчитель історії Дудник Н.В.

А Іванова О.В., класний керівник 8 класу, здобула перемогу на районному етапі конкурсу «Класний керівник року 2012».

На належному рівні на базі школи були проведені районні семінари-практикуми вчителів математики, художньо-естетичного циклу та вчителів географії.

Важливе місце у всій методичній роботі займають внутрішкільний контроль, педагогічний моніторинг, аналіз ефективності роботи всіх методичних підрозділів.

Розроблені графік контролю, критерії оцінювання, схеми аналізу. Здійснюючи контроль за методичною роботою, ставиться за мету не лише моніторинг і діагностування реального стану, а й підтримка її стабільності, надання необхідної допомоги, нагромадження кращого досвіду, подальшу модернізацію форм її організації, підвищення результативності. Такий підхід стимулює добросовісну, результативну працю педагогів, їх інтелектуальну ініціативу, пробуджує у них інтерес до творчості, прагнення досягти кращих результатів, отримати визнання у колективі.

Щороку видається наказ аналітичного характеру, практикується проведення занять в нетрадиційній формі, з використанням інноваційних технологій.

З року в рік удосконалюється індивідуальна творча лабораторія кожного вчителя, збагачуючись новими ідеями і знахідками, зростає творчий потенціал педагогічного колективу. В кінці навчального року експертна група опрацювала результати досліджень, заповнили кваліметричні моделі і визначили рівень науково - методичної роботи, який становить допустимий рівень (0,70%).

Аналіз стану методичної, навчально – виховної роботи за 2011/2012 н.р. дає підстави вважати, що загальношкільна науково – методична робота має допустимий рівень.

Заступник директора з навчально - виховної роботи Погорєла Т.М. підготувала аналітичну довідку про стан науково - методичної роботи в школі. На основі вищесказаного


НАКАЗУЮ:

1. Вчителям - предметникам:

1.1.Систематично працювати над підвищенням рівня самоосвіти.

2. Головам методичних об'єднань:

2.1 .Спланувати тематику засідань на 2011/2012 н.р. згідно проблеми школи.

2.2. Залучати до активної діяльності всіх членів МО.

2.3.Залучати до активної діяльності всіх учителів у конкурсі "Учитель року"

2.4. Залучати до активної діяльності всіх класних керівників у конкурсі "Класний керівник року".

2.5.Домагатися повного виконання спланованої роботи.

3. Заступникам директорів з навчально - методичної роботи Погорєлій Т.М., Іщенко І.В.:

3.1.Систематично працювати над підвищенням рівня методичної роботи в школі.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на директора з навчально - виховної роботи

Погорєлу Т.М.


Директор школи В.Гаврилова

Похожие:

Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconНаказ №173 Про проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи
Відповідно до плану роботи школи на 2011 / 2012 навчальний рік та з метою вивчення ефективності науково – методичної роботи для професійного...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconЗаходи щодо здійснення моніторингу ефективності науково – методичної роботи у 2011/2012 н р
Аналітична довідка «Про підсумки моніторингу ефективності науково – методичної роботи»
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconНаказ №1 89 с. Володимирівка Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 н р
«Формування потреби, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально – виховному процесі – одна з важливих умов розвитку творчої...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconДовідка про підсумки моніторингу здійснення науково методичної роботи у 2011/2012 н р
Відповідно до наказу по навчальному закладу від 09 вересня 2011 року №173 був проведений моніторинг діяльності науково методичної...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconНаказ №9 Про вивчення стану організації методичної роботи, ведення ділової документації в дошкільних навчальних закладах
На виконання п. 2 ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту», з метою контролю за організацією методичної роботи ведення ділової...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconНаказ №23 Про вивчення стану організації методичної роботи, ведення шкільної документації в загальноосвітніх, навчальних закладах
На виконання з п. 2 ст. 14 Закону України “Про освіту”, ст Закону України “Про загальну середню освіту ” з метою контролю за організацією...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconНаказ № «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012-2013 навчальному році»
На основі аналізу результативності методичної роботи за 2011-2012 навчальний рік, колективної та індивідуальної діяльності педагогічних...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconПлан роботи методичної ради Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів на 2011-2012 н р
Рівень педагогічної майстерності зріс. У цьому відіграла роль система методичної роботи навколо науково-методичної проблеми «Забезпечення...
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconКваліметрична модель оцінки рівня ефективності науково – методичної роботи
Ознайомлення з сучасними педагогічними технологіями та організацією їх впровадження
Наказ №182 с. Володимирівка Про результати проведення моніторингу ефективності науково методичної роботи у 2011/2012 н р iconНаказ №35 Про проведення обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт обдарованої учнівської молоді у 2011 році
України, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації, виявлення та підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы