Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) icon

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається)НазваниеПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається)
Дата конвертации05.12.2012
Размер382.6 Kb.
ТипПоложення
источник

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 772/16788 від 17.08.2009

Статус: Чинний


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ

N 518,674

20.07.2009

м.Київ
^ Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України "Про охорону дитинства", на виконання рішення колегій Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року № 13/1-2/10/11/1 та з метою впорядкування питання щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах України

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити:

1.1. Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається).

1.2. Інструкцію про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури (додається).

2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

2.1. Довести цей наказ до відома керівників лікувально-профілактичних закладів і загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечити контроль за впровадженням положень цього наказу.

2.2. Заповнити кадрами існуючі вакансії посад медичних працівників лікувально-профілактичних закладів з організації медичної допомоги учням у загальноосвітніх навчальних закладах.

2.3. Забезпечити проведення навчання медичних та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та перевірку знань з питань організації та здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей в загальноосвітніх навчальних закладах.

2.4. Вжити заходів щодо покращання оснащення медичних блоків (кабінетів) відповідно до діючих вимог та подальшого впровадження їх в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Директору Українського центру спортивної медицини МОЗ, головному позаштатному спеціалісту МОЗ зі спеціальності "Спортивна медицина та лікувальна фізкультура" Дехтярьову Ю.П.надавати організаційно-методичну і консультативну допомогу медичним працівникам в організації і проведенні медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

4. Директору Департаменту кадрової політики, освіти і науки Банчуку М. В., ректорам і директорам вищих медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та закладiв післядипломної освiти забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки i підвищення квалiфікацiї лікарів та молодших медичних спеціалістів і бакалаврів щодо медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

5. Ректорам та директорам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та закладів післядипломної педагогічної освіти, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, забезпечити внесення доповнень до навчальних програм підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо проведення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

6. Департаменту материнства, дитинства та санаторного забезпечення МОЗ забезпечити подання наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров'я України Лазоришинця В.В.та заступника Міністра освіти і науки України Полянського П. Б.

8. Наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування.

 

Міністр охорони здоров'я
__________В.М. Князевич


Міністр освіти і науки
__________ І.О.Вакарчук
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України

20.07.2009 № 518/674

ПОЛОЖЕННЯ

про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах

1. Загальні положення

1.1. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням – невід`ємна частина навчального процесу та медичного обслуговування учнів у загальноосвітньому навчальному закладі (далі - навчальний заклад), що включає заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури.

1.2. Медико-педагогічний контроль є необхідним компонентом педагогічного процесу, що забезпечує своєчасне визначення рівня функціональних можливостей організму учнів, адекватність фізичних навантажень та раннє виявлення ознак хвороб і ушкоджень.

1.3. Організація і зміст медико-педагогічного контролю в навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форм власності регламентуються Законами України «Про охорону дитинства», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фізичну культуру і спорт», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Основами законодавства України про охорону здоров’я, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Медико-педагогічний контроль здійснюється медичним персоналом лікувально-профілактичних закладів, медичними та педагогічними працівниками навчального закладу.

1.5. Оздоровчий ефект занять фізичною культурою забезпечується за умови повної відповідності фізичного навантаження функціональним можливостям організму. У свою чергу, функціональний стан організму характеризує ефективність і раціональність організації фізичного виховання у навчальному закладі.

^ 2. Мета і завдання медико-педагогічного контролю

2.1. Метою медико-педагогічного контролю є:

визначення стану здоров’я, фізичного розвитку і функціонального стану організму учнів, які займаються фізичною культурою;

оптимізація рухової активності учнів;

вирішення питань щодо відповідності фізичних навантажень стану здоров’я та функціональним можливостям учнів навчальних закладів.

2.2. Завдання медико-педагогічного контролю:

визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного навантаження;

систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, стану здоров’я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого ефекту;

виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що виникають під час занять фізичною культурою;

профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання учнів.

^ 3. Організація медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів та порядок проведення медико-педагогічного спостереження на заняттях з фізичного виховання

3.1 Організацію медико-педагогічного контролю в навчальному закладі забезпечує його керівник.

3.2. Оцінку стану здоров’я учнів з подальшим розподілом їх на групи для занять фізичною культурою здійснює медичний працівник навчального закладу за результатами:

обов’язкових медичних профілактичних оглядів (рівень та гармонійність фізичного розвитку, наявність захворювань чи вад розвитку, травм, гострих хронічних захворювань, частота та тривалість захворювань, патологічна враженість);

функціональних проб з дозованим фізичним навантаженням (визначення рівня функціонального стану організму);

медико-педагогічних спостережень за різними формами фізичного виховання у навчальному закладі.

3.3. Основними формами медико-педагогічного контролю є:

медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання;

диспансерний облік учнів, які за станом здоров’я займаються в підготовчій та спеціальній групах;

оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;

медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;

медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;

профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;

санітарно-просвітницька робота;

контроль за ефективністю організації фізичного виховання у навчальних закладах.

3.4. Обов`язки педагогічних працівників щодо фізичного виховання учнів у навчальних закладах визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

3.5. Загальне керівництво організацією медичного контролю за станом здоров'я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюють місцеві органи охорони здоров'я та освіти і науки відповідно до чинного законодавства України.

3.6. Медико-педагогічний контроль входить до обов’язкових функцій медичних і педагогічних працівників навчального закладу. Медико-педагогічне спостереження здійснюється згідно з кратністю проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 12-х класах загальноосвітнього навчального закладу та спеціалістами, визначеними в додатку 1.

3.7. Медико-педагогічне спостереження проводиться медичним працівником (лікарем, медсестрою) разом з вчителем безпосередньо під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, занять спортивних секцій, змагань та інших форм фізичного виховання.

3.8. Під час медико-педагогічного спостереження вирішуються такі завдання:

ознайомлення з навчально-методичною документацією (класний журнал, календарно-тематичний план, конспект уроку);

контроль за навантаженням учнів, віднесених за станом здоров’я до основної, підготовчої та спеціальної груп, під час проведення уроків із фізичної культури;

оцінка методики проведення уроків із фізичної культури та фізкультурно-оздоровчих заходів, матеріально-технічного забезпечення, відповідність нормативам щодо забезпечення обладнанням та інвентарем, їх справність;

оцінка гігієнічних умов місць проведення уроків із фізичної культури (температура та вологість повітря, ефективність вентиляції, рівень освітленості, якість і своєчасність вологого прибирання приміщень, дотримання правил техніки безпеки, наявність засобів першої медичної допомоги тощо);

контроль за відповідністю одягу та взуття умовам проведення занять;

контроль за відповідністю фізичного навантаження статі учнів;

вивчення реакції організму дітей на фізичне навантаження, хронометраж уроку.

3.9. Під час проведення уроку враховуються основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження (додаток 2).

3.10. Для оцінки ефективності уроку використовуються хронометражні спостереження, які дозволяють обчислити моторну щільність (далі - МЩ), загальну щільність уроку (далі - ЗЩУ) за розрахунком, визначеним у додатку 3.

Відповідно до гігієнічних вимог величина ЗЩУ має становити не менше ніж 80-90%.

3.11. Графічним зображенням реакції серцево-судинної системи (пульсу) у відповідь на фізичне навантаження є фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне навантаження (додаток 4).

3.12. За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень учнів.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко

Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 1

до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


Орієнтовна кратність проведення спеціалістами медико-педагогічного спостереження за уроками фізичного виховання у 1 – 12-х класах загальноосвітнього навчального закладу


Посада контролюючого

Мінімальна кількість разів

Мета

перевірки

на

місяць

протягом семестру

протягом навчального року

Директор

школи *
1

2 – 3

адміністративне інспектування

Заступник директора з навчально-виховної

роботи *
1

2 – 3


методичне інспектування

Заступник директора з виховної

роботи *

1

4

8


оздоровчо-виховна робота

Класні керівники **

1

4

8

відвідування учнями уроків, дисциплінованість, успішність учнів

Медичний

персонал **

1

3

6

МПК*** за змістом і методами проведення уроків фізичної культури, за відповідністю фізичного навантаження функціональним можливостям учнів

Питання щодо ефективності організації шкільного фізичного виховання розглядається на педагогічній раді 2 рази на рік.

* Для одного потоку класів.

** Для кожного класу.

*** МПК – медико-педагогічний контроль.


Продовження додатка 1


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 2

до Положення про медико-педагогічний

контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


^ Схема візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження


Об’єкти спостереження

Ознаки втоми

Колір шкіри обличчя

значне почервоніння

Міміка

вираз обличчя напружений

Пітливість

виразна у верхній половині тіла

Дихання

сильно прискорене, уривчасте дихання через рот

Рухи

хитання, нетвердий крок

Самопочуття

скарги на втому, біль у м’язах, серцебиття, задуху, шум у вухах, запаморочення

Увага

помилки при виконанні команд, нечітке їх виконання^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 3

до Положення про медико-педагогічний

контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


^ Розрахунок загальної щільності уроку, показника моторної щільності уроку


1. Загальна щільність уроку визначається відношенням доцільно витраченого часу з точки зору педагогічної діяльності до загальної тривалості уроку:


ЗЩУ= сума раціонально витраченого часу х 100 % .

45
Загальна щільність включає:

виконання учнями вправ (стройові, загальнорозвивальні вправи, вправи на увагу, підвідні, основні вправи, ігри, перевірка домашнього завдання);

сприйняття (повідомлення і закріплення теоретичної інформації, інструктаж, спостереження за виконанням вправ, керівництво, використання наочних та технічних засобів);

відпочинок (відпочинок між підходами, очікування черги до спортивного снаряда);

допоміжні дії (страховка, корекція, перестроювання, перехід до інших снарядів, підготовка до уроку, прибирання обладнання);

простій з вини вчителя і учнів (передчасне закінчення уроку, пошук інвентарю, тривале переодягання учнів).

2
МЩУ= сума часу, витраченого однією дитиною на виконання різних рухів, х 100 % .

45

. Показник моторної (рухової) щільності уроку розраховується за формулою:

Так, наприклад, якщо за 45 хв. уроку загальна тривалість занять фізичними вправами однією дитиною становила 30 хв., то МЩУ становитиме:

30 хв. х 100% : 45 хв. = 66% (при гігієнічній нормі не менше 60%).


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 4

до Положення про медико-педагогічний

контроль за фізичним вихованням учнів

у загальноосвітніх навчальних закладах


^ Фізіологічна крива оцінки реакції учня на фізичне

навантаження


Одночасно з хронометражем складових частин уроку фізичного виховання у 2–3-х учнів різної статі, які обираються об’єктами спостереження за критеріями достатньої активності, дисциплінованості та середньої фізичної підготовленості, проводять пульсометрію. За стандартом підрахунок проводять протягом 10 с. Обов’язковим є вимір пульсу до уроку та після його закінчення.

Пульс вимірюють до початку занять, після ввідної частини уроку, після проведення загальних вправ, після рухової гри, після заключної частини уроку та через 3-5 хв. після закінчення уроку.

Графічне зображення кривої фізичного навантаження будується з дотриманням таких умов: по осі абсцис (по горизонталі) від вихідної точки відкладають час уроку із зазначенням його частин, по осі ординат (по вертикалі) – пульс за 1 хв., починаючи шкалу осі із вихідної точки «60». За умови правильної побудови уроку фізіологічна крива повинна мати двовершинну (або одновершинну) параболічну форму.
Інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС, уд./хв.)

до 140 уд./хв. – легке фізичне навантаження;

141 – 160 уд./хв. – середнє фізичне навантаження;

більше 160 уд./хв. – значне фізичне навантаження;

ЧСС- частота серцевих скорочень.

Продовження додатка 4


^ Структура уроку (залежить від навчальної програми і теми уроку):

3-5 хв. – ввідна частина;

35 хв. – основна частина (розминка, навчання основним рухам, рухові ігри);

3 – 5 хв. – заключна частина.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


^
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
та Міністерства освіти і науки України

20.07.2009518/674

Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури


1. Медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (далі – навчальний заклад) проводиться в установленому законодавством порядку.

2. Медичний працівник навчального закладу на підставі довідки про стан здоров’я, в якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою (додаток 1).

3. Учні, які не пройшли медичного обстеження (рекомендованого додаткового обстеження), до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються, про що повинні бути поінформовані їх батьки.

4. Наказом директора навчального закладу списки учнів, віднесених до підготовчої та спеціальної груп, затверджуються на поточний рік і доводяться до відома вчителів (викладачів) фізичної культури, класних керівників.

5. На підставі наказу класний керівник за участю медичного працівника навчального закладу оформлює Листок здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять (додаток 2).

6. У разі необхідності зміни щодо групи заносяться в Листок здоров’я класу з обов’язковим підписом класного керівника або медичного працівника навчального закладу.

7. Визначення гармонійності та рівня фізичного розвитку учнів проводиться з використанням стандартів фізичного розвитку.

8. Функціонально-резервні можливості серцево-судинної системи дітей визначаються в амбулаторно-поліклінічних закладах медичним працівником, результати проби вносяться до амбулаторної карти та довідки про дозвіл відвідування навчального закладу з визначенням групи для занять на уроках фізичної культури.

9. Визначення функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи проводиться за пробою Руфьє (додаток 3).

10. Показання для проведення проби Руфьє після перенесеного гострого захворювання визначає лікар-педіатр або сімейний лікар залежно від особливостей індивідуального розвитку та перебігу хвороби.

11. У разі визначення зниження рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи за відсутності клінічних проявів хвороби проводиться додаткове обстеження відповідного спеціаліста зі зміною групи для занять на уроках фізичної культури.

12. До спеціальної групи також відносять учнів, які мають дефекти опорно-рухового апарату і не можуть займатися за загальною програмою.

13. Після перенесення гострих захворювань, оперативного втручання чи травмування на період реабілітації учні тимчасово зараховуються за призначенням лікаря до підготовчої групи, оскільки повне звільнення від фізкультури призводить до явищ гіпокінезії з несприятливими для організму наслідками.

Оцінювання у цей період проводиться згідно з навчальними програмами груп.

14. За місяць до закінчення терміну перебування учня в спеціальній або підготовчій групі класний керівник письмово повідомляє учня та його батьків про необхідність проходження повторного медичного огляду з метою визначення групи для занять фізичною культурою. Перші визначення групи для занять на уроках фізичної культури проводяться при поглибленому обстеженні дитини перед вступом до навчального закладу. Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм зазначені у додатку 4.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ України Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН України О.В. Єресько


Додаток 1

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Характеристики груп для занять на уроках фізичної культури та особливості організації занять з учнями в навчальних закладах


^ Назва медичної групи


Критерії віднесення учнів до груп

Характеристика фізичного навантаження

Примітка

1

2

3

4

Основна група

Здорові діти та діти, які мають гармонічний, високий або середній рівень фізичного розвитку з високим або вище середнього рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Фізична підготовка проводиться в повному обсязі згідно з навчальними програмами з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дитини

Дозвіл лікаря щодо занять, які супроводжуються підвищеними фізичними навантаженнями (заняття в спортивних секціях, танці, хореографія тощо), надається тільки після поглибленого обстеження

Підготовча група

Діти в реабілітаційному періоді після випадку гострої захворюваності, що не потребує курсу лікувальної фізкультури, з середнім рівнем функціонально-резервних можливостей серцево-судинної системи

Поступове збільшення навантаження без здачі нормативівЗаборонено заняття в спортивних секціях, але рекомендовано додаткові заняття у групах загально-фізичної підготовки або в домашніх умовах з метою ліквідації недоліків у фізичній підготовці (за індивідуальними комплекс-завданнями вправ, спрямованими на підвищення рівня функціональних можливостей серцево-судинної системи та системи дихання, на зміцнення певної групи м’язів, на оволодіння певними руховими навичками або підвищення рівня їх виконання)Продовження додатка 11

2

3

4

Спеціальна

група

Значні відхилення постійного чи тимчасового характеру в стані здоров’я, що не перешкоджають навчанню в школі, але протипоказані для занять фізичною культурою за навчальною програмою.

Рівень функціонально-резервних можливостей: низький або нижче середнього

Фізична підготовка проводиться за спеціальними програмами з урахуванням характеру та ступеня відхилень

Заняття проводяться вчителем фізичної культури з наданням індивідуальних завдань безпосередньо на уроках^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 2

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Листок здоров’я


Прізвище, ім’я, по батькові

Дата народження

^ Група з фізкультури

Термін дії

Зміна групи з фізкультури

Термін дії

Примітка

^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 3

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Методи діагностики функціонального стану серцево-судинної системи дітей шкільного віку


Методика проведення функціональної проби Руфьє:

Учень повинен виконати 30 присідань з витягнутими вперед руками протягом 45 с. Учневі пропонують самостійно і голосно проводити рахунок („один“, „два“ і т.ін.), що дозволяє уникнути затримки дихання.

Після 3-5 хв. відпочинку, у положенні сидячи, в обстежуваного підраховують пульс кожні 15 с., доки не буде отримано 2-3 однакові цифри. Отримані дані записують до протоколу, і пропонується виконати навантаження.

Під час виконання проби необхідно стежити за збереженням стандартних умов виконання навантаження, за зовнішніми ознаками втоми дитини.

Після закінчення присідань учень сідає і проводиться підрахунок пульсу за перші 15 с. першої хвилини відновлення та за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Оцінку функціональних можливостей серцево-судинної системи проводять за індексом Руфьє (ІР), що розраховується за формулою


,

де: ЧСС1 – пульс за 15 с. у стані спокою; ЧСС2 – пульс за перші 15 с. першої хвилини відновлення; ЧСС3 – пульс за останні 15 с. першої хвилини відновлення.

Рівні функціонального резерву серця визначаються з урахуванням п’яти градацій:

менше 3 – високий рівень;

4 – 6 – вище середнього (добрий);

7 – 9 – середній;

10 – 14 – нижче середнього (задовільний);

більше 15 – низький;

ЧСС – частота серцевих скорочень.


^ Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти

МОН О.В. Єресько


Додаток 4

до Інструкції про розподіл

учнів на групи для занять

на уроках фізичної культури


^ Терміни відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм


1. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм визначаються лікарем індивідуально для кожного учня (учениці) з урахуванням всіх клінічних даних (тяжкості й характеру захворювання або травми, ступеня функціональних порушень, які були викликані захворюванням або травмою). Беруться до уваги також стать, вік, компенсаторні здатності організму й інші індивідуальні особливості.

2. Повне припинення занять фізичними вправами може мати тільки тимчасовий характер.

3. Терміни відновлення занять фізичною культурою після перенесених захворювань і травм зазначено в таблиці:

з/п

Класи хвороб та окремі захворюванняКод


^ Допуск до фізичних навантажень після одужанняПримітки

1

2

3

4

5

Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

1

Кишкові інфекційні хвороби;

паразитарні хвороби:

гельмінтоз,

ентеробіоз,

аскаридоз,

трихоцефаліоз,

гемінококоз,

лямбліозА 02-А 09не обмежується


токсокороз,

опісторхоз,

ехінококоз та інші:

вісцеральні гельмінтози, малярія

лейшманіоз


підготовча група 6 міс.

2

Інші бактеріальні хвороби без ускладнень:


кашлюк,

дифтерія,

скарлатина


менінгококова інфекція

А36- А39

не обмежується


підготовча група 6 міс.


підготовча група до 2 років

дотримуватися

поступовості навантажень

3

Вірусні інфекційні хвороби, які характеризуються ураженням шкіри та слизових оболонок (вітряна віспа, кір, краснуха тощо)

В00-В02, В05-В09


не обмежується


4

Гострий гепатит А, В

В15,

В16

підготовча група 6 міс.

виключаються фізичні вправи на витривалість

5

Інші вірусні хвороби:

епідемічний паротит,


інфекційний мононуклеоз

В25-В34

не обмежується


спеціальна група 6 міс.
вірусний кон’юнктивіт тощо

В30

підготовча група до повної реабілітації
6

Мікози, дерматофітія шкіри

при глибоких мікозах

В 35-В49

не обмежується


підготовча група до повної реабілітації
^ Хвороби крові й кровотворних органів

та окремі порушення із залученням імунного механізму
Анемії

D50-D53

з гемоглобіном 90-100 г/л –підготовча група

3 місяці,

з гемоглобіном 100 г/л і більше – не обмежується


^ Хвороби нервової системи

1

Запальні хвороби центральної нервової системи

(бактеріальний менінгіт, менінгоенцефаліти)

G00-G09

підготовча група 12 міс.
2

Ураження нервів, нервових корінців та сплетіння

G50-G59

підготовча група 6-8 міс.
^ Хвороби ока та придаткового апарату

1

Хвороби повік, сльозових шляхів та орбіти (ячмінь тощо)

Н00- Н06

не обмежується
2

Хвороби кон’юнктиви

Н10- Н13

не обмежується
^ Хвороби вуха та соскоподібного апарату

1


Хвороби зовнішнього вуха

Н60- Н62

не обмежується
2

Хвороби середнього вуха та соскоподібного відростка (отити, мастоїдит тощо)

Н65- Н75

підготовча група 1 міс.

необхідна обережність при заняттях плаванням

^ Хвороби системи кровообігу

1

Гострий ревматизм без залучення серця

І00

не обмежується
2

Кардіоміопатія

І43

не обмежується
3

Міокардит гострий

І40, І41

підготовча група

3 міс.
^ Хвороби дихальної системи

1

Гострі респіраторні інфекції дихальних шляхів

J00-J06, J22, J99

не обмежується
2

Грип та пневмонія

J10-J18

не обмежується

остерігатися різких і особливо раптових охолоджень дихальних шляхів при виконанні фізичних вправ

3

Бронхіт, бронхіоліт гострий

J20, J21

не обмежується

-//-


4

Плеврит ексудативний

J90

підготовча група

3 міс.

-//-


5

Плеврит без випоту

J94

підготовча група 1 міс.

-//-


6

Стан після тонзилектомії, аденотомії

J35

не обмежується
^ Хвороби органів травлення

1

Гастрит, дуоденіт, гастродуоденіт гострий

К29, К52

не обмежується
2

Холецистит гострий

К81

не обмежується
3

Панкреатит гострий

К85

не обмежується


4

Стан після апендектомії

К35-К38

підготовча група 1 міс.

перший час варто уникати напруження, стрибків і вправ, що дають навантажен-ня на м'язи живота

^ Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

1

Інфекційні хвороби шкіри й підшкірної клітковини: імпетиго, фурункул і карбункул, піодермія тощо

L00-L09

не обмежується
2

Дерматити: атопічний, себорейний

алергічний, інші

L20, L21,

L23-L27

не обмежується
3

Псоріаз, пара- псоріаз, червоний, плескатий лишай тощо

L40-L45

не обмежується
4

Кропив’янка, еритема

L50, L51

не обмежується
^ Хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини

1

Інфекційні та запальні артропатії

М00-М14

підготовча група

3 міс.
2

Ураження м’язів

М60- М63, М70- М79

підготовча група

3 міс.
3

Синовіїти, тендосиновіїти, розриви синовіальної оболонки та сухожилля

М65- М68

підготовча група

3 міс.
4

Порушення щільності та структури кісток


М80- М94

підготовча група

3 міс.
^ Хвороби сечостатевої системи

1

Гострий пієлонефрит

N10

підготовча група

3 міс.
2

Гострий цистит

N30

не обмежується
3

Гострі запальні хвороби органів малого таза у жінок (сальпінгіти, оофорити, запалення піхви та вульви тощо)

N70-N77

не обмежується
4

Незапальні хвороби жіночих органів (ендометрити, дисплазії, ерозії, ектопіони шийки матки тощо)

N80-N90

не обмежується
5

Надмірна, часта та нерегулярна менструація

N92

підготовча група
6

Варикоцеле (стан після операції)

І86

підготовча група

2 міс.
^ Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників

1

Внутрішньо-черепна травма, в тому числі струс головного мозку

S06.0

підготовча група 3 міс.


підготовча група 1-3 міс.

необхідна особлива обережність і поступовість навантаження на заняттях

2

Перелом кісток черепа та обличчя

S02

підготовча група 6 міс.
3

Компресійні переломи шийного відділу хребта без неврологічних порушень

S12

спеціальна група 12 міс.
4

Ушкодження передньої хрестовидної зв’язки, задньої хрестовидної зв’язки, колатеральних зв’язок колінного суглоба

S73

спеціальна група 6 міс.
5

Компресійні переломи в грудному і поперековому відділах хребта

S22,

S30,

S34

спеціальна група 12 міс.
6

Перелом кісток таза без порушення функцій тазових органів


S32.8

спеціальна група 6 міс.
7

Перелом ключиці

S42.0

підготовча група 3 міс.
8

Перелом дрібних кісток: передпліччя,

стопи,

кисті, ключиці

S50- S69

спеціальна група 3 міс.

варто виключити вправи, що дають активне навантаження на ушкоджену кінцівку

9

Звичний вивих плечового суглоба, ушкодження ротаторної манжети

S40

підготовча група 3 міс.
10

Ушкодження сухожиль м’язів плеча і передпліччя, кисті

S40- S49

спеціальна група 3 міс.
11

Вивих ліктьового і плечового суглобів

S53

спеціальна група 3 міс.
12

Ушкодження ахілового сухожилля

S86.0

спеціальна група 3 міс.
13

Травми коліна, гомілки та ступні

S80- S99

спеціальна група 3 міс.
14

Травми численних ділянок тіла

Т00-Т07

спеціальна група 12 міс.

Тривалість відсторонення від фізичних навантажень на уроках фізичної культури при захворюваннях, що не наведені в таблиці, зарахування до підготовчої або спеціальної груп вирішуються лікарем, який лікував (лікує) дитину.


Директор Департаменту материнства,

дитинства та санаторного забезпечення

МОЗ Р.О. Моісеєнко


Директор Департаменту загальної

середньої та дошкільної освіти МОН О.В. Єресько

Похожие:

Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається). Інструкцію про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури (додається)
Нструкцію про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури (додається)
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПро забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до частини десятої статті 19 Закону України
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 11 листопада 2008 року №13/1...
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про організацію фізичного виховання І масового спорту Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів Календарний план спортивно-масових заходів мон 2010/2011 Положення Козацький гарт 2010/2011
Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників державних навчально-виховних заходів України
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою підвищення рівня організації
Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (додається)
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів Відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ), з метою підвищення рівня організації
Затвердити Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (додається)
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconНаказ №230 Про стан харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Протягом листопада – грудня 2010 року перевірено стан харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Перевірку здійснювали...
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconНаказ №203 Про проведення перевірки організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22. 11. 2004 №1591 «Про затвердження...
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconРозпорядження від 30 серпня №631 Про організацію харчування учнів шкіл району та вихованців Сквирського дитячого будинку «Надія»
Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» №236 та з метою забезпечення виконання...
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про огляд-конкурс виховних систем загальноосвітніх навчальних закладів
України за №1133 від 17. 12. 2007 року «Про затвердження «Основних орієнтирів виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних...
Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (додається) iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад", наказу Міністерства освіти І науки України від 05. 05. 2008 №371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти", наказую
Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы