Положення про систему управління охороною праці Загальні положення icon

Положення про систему управління охороною праці Загальні положенняНазваниеПоложення про систему управління охороною праці Загальні положення
Дата конвертации06.12.2012
Размер112.2 Kb.
ТипПоложення
источник

Положення про систему управління охороною праці


1.Загальні положення.


 1. На виконання ст.13 Закону України «Про охорону праці» система управління охороною праці на _________________(підприємство) призначена для забезпечення створення  в кожному структурному підрозділі, на кожному робочому місці умов праці у відповідності з вимогами нормативних актів, а також забезпечення прав працюючих, гарантованих законодавством про охорону праці.

 2. У відповідності з цілями, вказаними в пункті 1.1 цього положення система управління охороною праці вирішує наступні основні завдання:

  1. навчання працюючих безпеки праці та пропаганда питань охорони праці;

  2. забезпечення безпеки виробничого обладнання;

  3. забезпечення безпеки виробничих процесів;

  4. забезпечення безпеки будівель і споруд;

  5. нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

  6. забезпечення оптимальних режимів роботи і відпочинку працюючих;

  7. організація лікувально-профілактичного обслуговування працюючих;

  8. санітарно-побутове обслуговування працюючих;

  9. професійний відбір працюючих по окремих спеціальностях.


^ 2.Структура управління охороною праці.


 1. Загально керівництво системою охорони праці на підприємстві покладається на керівника підприємства.

 2. Керівництво роботою по забезпеченню безпечності виробничого обладнання та автомобільної техніки покладається на механіка підприємства.

 3. Керівництво роботою по забезпеченню санітарно-побутових умов праці, лікувально-профілактичного та санітарно-побутового обслуговування працюючих покладається на керівників відповідних структурних підрозділів.

 4. Керівництво роботою по забезпеченню оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих, виконанню Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства покладається на менеджера з персоналу.

 5. Забезпечення планування фінансування міроприємств по охороні праці, контроль за правильним використанням коштів на ці цілі покладається на головного бухгалтера підприємства.

 6. Керівництво роботою по забезпеченню електробезпеки покладається на головного енергетика.

 7. Керівництво роботою по забезпеченню газобезпеки покладається на інженера-теплотехніка.

 8. Керівництво роботою по забезпеченню пожежної безпеки покладається на заступника голови правління з питань будівництва.

 9. Керівництво роботою по контролю за виконанням вимог законодавчих і нормативних актів по охороні праці, надання методичної допомоги керівникам структурних підрозділів по виконанню цього напрямку роботи покладається на інженера з охорони праці.

 10. Керівництво роботою по управлінню охороню праці в структурних підрозділах, персональна відповідальність за створення та забезпечення на дільницях безпечного виконання робіт, виконання нормативних актів з охорони праці, електро-, газо-, пожежобезпеки, правил поводження з машинами та механізмами, обладнанням та іншими засобами виробництва покладається на керівників цих структурних підрозділів.


3.    Загальні обов’язки посадових осіб підприємства в системі управління охороною праці.


3.2 У відповідності з пунктом 2.1 цього Положення керівник підприємства зобов’язаний:

 • створити відповідні служби та призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, розглянути та затвердити їхні посадові інструкції з конкретизацією покладених на них обов’язків;

 • за участю профспілкового комітету (уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці) розробляти і реалізовувати комплексні міроприємства по досягненню встановлених нормативів з охорони праці;

 • забезпечити усунення причин, які викликають нещасні випадки, професійні захворювання та виконання профілактичних заходів, визначених комісіями по результатах розслідування цих причин;

 • організовувати проведення лабораторних досліджень умов праці, атестацію робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці;

 • розглядати і затверджувати Положення, Інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, які діють в межах підприємства;

 • через службу охорони праці, відповідні служби і структурні підрозділи підприємства здійснювати постійний контроль за виконанням робіт у відповідності з вимогами з охорони праці, електро-, газо- і пожежобезпеки;

 • організовувати пропаганду безпечних методів праці, співробітничати з працівниками в сфері охорони праці;

 • видавати відповідні накази і розпорядження.

3.3  У відповідності з пунктом 2.2 цього Положення механік зобов’язаний:

 • знати виробничі процеси та обладнання, яке представляє собою підвищену небезпеку для навколишнього середовища, життя і здоров’я працюючих;

 • очолювати експертну комісію по проведенню оцінки небезпечних виробничих факторів підприємства;

 • розробляти, погоджувати та затверджувати в установленому порядку міроприємства по підвищенню рівня безпеки виробництва, передбачаючи на це необхідні матеріальні засоби;

 • розробляти плани по ліквідації можливих аварій та проведенню аварійно-рятувальних робіт;

 • забезпечити своєчасне виконання робіт по технічному обслуговуванню та ремонту всього технологічного обладнання та автомобільної техніки підприємства, звертаючи особливу увагу на обладнання з підвищеним фактором ризику;

 • організовувати навчання своїх підлеглих з питань охорони праці;

 • чітко знати і керуватися в повсякденній діяльності вимогами Правил безпеки руху на підприємстві;

 • здійснювати жорсткий контроль за виконанням вимог інструкцій з охорони праці, електро-, газо-, пожежобезпеки в своєму структурному підрозділі;

 • забезпечувати утримання автомобільного транспорту в технічно справному стані;

 • організовувати і особисто випускати автомобілі в рейс;

 • аналізувати причини ДТП і опрацьовувати міроприємства по їх попередженню;

 • виконувати реєстрацію автомобільної техніки в ДАЇ і органах Держнаглядохоронпраці;

 • вести облік напрацювання автотехніки і розробляти плани її ремонту і обслуговування.

3.3    У відповідності з пунктом 2.3 цього Положення керівник структурного підрозділу зобов’язаний:

 • чітко знати всі виробничі і технологічні процеси в підпорядкованому структурному підрозділі;

 • забезпечувати своєчасне виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту всього технологічного обладнання структурного підрозділу, не допускати виконання робіт на несправному обладнанні;

 • організовувати і забезпечувати трудову та навчальну діяльність на кожному робочому місці в суворій відповідності з вимогами законодавчих та нормативних актів по охороні праці, норм та правил по електро-, газо- і пожежобезпеці;

 • розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку програми інструктажів, інструкції з охорони праці та ін.;

 • особисто проводити первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці, вести необхідну документацію;

 • не рідше одного разу на рік організовувати навчання і подати на здачу заліків по питаннях охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою;

 • не допускати до роботи осіб, які не пройшли інструктаж та не здали заліки по питаннях охорони праці;

 • контролювати виконання підлеглими на робочих місцях інструкцій з охорони праці, правил електро-, газо- і пожежобезпеки;

 • відсторонювати від роботи осіб, які порушують вимоги інструкцій з охорони праці, ухиляються від проходження обов’язкових медичних оглядів та ін.;

 • забезпечувати надання першої медичної допомоги постраждалим при нещасних випадках;

 • приймати участь в роботі комісії по розслідуванню нещасних випадків в структурному підрозділі;

 • приймати заходи по усуненню виявлених недоліків по питаннях охорони праці;

 • притягувати до відповідальності підлеглих, які винні в порушенні норм і правил охорони праці, електро-, газо- і пожежобезпеки.

3.4 У відповідності з пунктом 2.4 цього Положення менеджер з персоналу зобов’язаний:

 • розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку Правила внутрішнього трудового розпорядку, здійснювати контроль за його виконанням усіма категоріями працюючих;

 • при оформленні документів при прийомі на роботу направляти працівника до інженера з охорони праці і контролювати проходження ним вступного інструктажу з охорони праці, доводити під розписку працівника, вимоги колективного договору та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

 • очолювати комісію по визначенню Переліку посад з ненормованим робочим днем та визначенню кількості днів додаткової оплачуваної відпустки, затверджувати цей Перелік у встановленому порядку;

 • при прийомі на роботу жінок, неповнолітніх та інвалідів суворо дотримуватись вимог ст. 55, 63, 172-200 КЗПП України, Законом України «Про основи соціального захисту інвалідів в Україні», наказів Міністра охорони здоров’я України від 10.12.93 р. № 241, від 29.12.93 р. № 256, від 31.03.94 р. № 45, від 31.04.94 р. № 46, іншими нормативними документами;

 • скеровувати працівників на проходження попереднього медичного огляду;

 • при зміні посад посадових осіб в межах підприємства своєчасно інформувати інженера з охорони праці для прийняття заходів по їх навчанню та атестації по охороні праці.

3.5    У відповідності з пунктом 2.5 цього Положення головний бухгалтер підприємства зобов’язаний:

 • вносити свої пропозиції щодо відсотків відрахування прибутку від госпрозрахункової діяльності (з наступним затвердженням в колективному договорі) для включення в фонд охорони праці підприємства;

 • створити Фонд охорони праці підприємства за рахунок: відсоткового відрахування частини прибутку від госпрозрахункової діяльності (відповідно до колдоговору); відрахування грошей підприємства в розмірі 1 % від прибутку госпрозрахункової діяльності на підставі Інструкції, затвердженої спільним наказом Держнаглядохоронпраці і Міністерства фінансів України від 25.01.94 р. № 4 (60 % від перерахованої суми направляється в фонд охорони праці підприємства); штрафних санкцій Держнаглядохоронпраці ( 50% загальної суми штрафу направляється в Фонд охорони праці підприємства);

 • здійснювати контроль за правильністю використання коштів Фонду охорони праці підприємства у відповідності з «Переліком заходів, виконання яких може виконуватися за рахунок фонду охорони праці підприємства», затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 2.06.99 р. № 102;

 • при плануванні фонду заробітної плати підприємства завбачати кошти на доплати до посадових окладів працівників, які зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці.

3.6    У відповідності з пунктом 2.6 цього Положення головний енергетик підприємства зобов’язаний:

 • чітко знати і керуватися в повсякденній діяльності вимогами правил по забезпеченню електробезпеки на підприємстві;

 • приймати заходи по забезпеченню електробезпеки на всіх об’єктах підприємства;

 • здійснювати загальне керівництво роботою, надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів по забезпеченню електробезпеки на робочих місцях;

 • мати та своєчасно вести комплект виконавчо-технічної документації по електробезпеці на підприємстві;

 • розробляти, погоджувати і затверджувати у встановленому порядку інструкції по електробезпеці на підприємстві, своєчасно доводити їх до керівників структурних підрозділів підприємства;

 • проводити інструктажі по питаннях електробезпеки зі всіма категоріями осіб, які приймаються на роботу на підприємство;

 • не рідше одного разу на рік організовувати і проводити навчання по питаннях охорони праці, пожежно-технічному мінімуму з електротехнічним персоналом , приймати участь в роботі комісії по прийманню заліків в цієї категорії працівників.

3.7    У відповідності з пунктом 2.7 цього Положення особа, відповідальна за газове господарство підприємства (інженер-теплотехнік) зобов’язана:

 • чітко знати та керуватися в повсякденній діяльності вимогами правил по забезпеченню газової безпеки на підприємстві;

 • приймати необхідних заходів по забезпеченню газової безпеки на всіх об’єктах підприємства;

 • здійснювати загальне керівництво роботою, надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів по забезпеченню газової безпеки на робочих місцях;

 • мати і своєчасно вести комплект виконавчо-технічної документації по газовій безпеці на підприємстві;

 • розробляти, погоджувати та затверджувати в установленому порядку інструкції по газовій безпеці на підприємстві, своєчасно доводити їх до керівників структурних підрозділів;

 • проводити інструктажі по газовій безпеці зі всіма категоріями осіб, яких приймають на роботу на підприємство;

 • не рідше одного разу на рік організовувати і проводити заняття по охороні праці, пожежно-технічному мінімуму з персоналом, зайнятим експлуатацією газових установок, приймати участь в роботі комісії по прийому заліків в цієї категорії працівників.

3.8    У відповідності з пунктом 2.8 цього Положення відповідальний за пожежну безпеку на підприємстві зобов’язаний:

 • чітко знати і керуватися в повсякденній роботі вимогами правил забезпечення пожежної безпеки на підприємстві;

 • приймати заходи по забезпеченню пожежної безпеки на всіх об’єктах підприємства;

 • здійснювати загальне керівництво роботою, надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів по забезпеченню пожежної безпеки на робочих місцях;

 • мати і своєчасно вести комплект виконавчо-технічної документації по пожежній безпеці на підприємстві;

 • розробляти, погоджувати та затверджувати в установленому порядку інструкції по пожежній безпеці на підприємстві, своєчасно доводити їх до керівників структурних підрозділів;

 • проводити інструктажі по пожежній безпеці зі всіма категоріями осіб, яких приймають на роботу на підприємство;

 • не рідше одного разу на рік організовувати і проводити заняття по охороні праці, пожежно-технічному мінімуму зі всім персоналом, приймати участь в роботі комісії по прийому заліків у працівників.

3.9    У відповідності з пунктом 2.9 цього Положення інженер з охорони праці підприємства зобов’язаний:

 • здійснювати оперативно-методичне керівництво всією роботою з охорони праці на підприємстві;

 • керувати складанням комплексного плану заходів по охороні праці, приймати участь в створенні розділу «Охорона праці» в колективному договорі;

 • забезпечувати проведення вступного інструктажу з охорони праці всім категоріям працівників, яких приймають на роботу;

 • приймати заходи по забезпеченню працівників нормативними актами з охорони праці;

 • вести встановлену документацію;

 • очолювати комісію по розслідуванню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на підприємстві; приймати участь в роботі комісій: по прийманню заліків у працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою; атестації робочих місць за умовами праці; приймання в експлуатацію новозбудованих, перепрофільованих, відремонтованих споруд, будівель та приміщень підприємства;

 • надавати методичну допомогу керівникам структурних підрозділів в розробці та реалізації заходів з охорони праці;

 • контролювати виконання законодавчих і нормативних актів з охорони праці в структурних підрозділах, доповідати про всі виявлені недоліки керівнику підприємства;

 • готувати проекти наказів і розпоряджень по охороні праці.4.    Права посадових осіб підприємства в системі управління охороною праці.


Всі посадові особи підприємства, які перераховані в розділі 2 цього Положення мають право:

 1. вносити вмотивовані пропозиції по організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, які направлені на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та аваріям в процесі виробництва;

 2. в межах своєї компетенції, передбаченої розділом 3 цього Положення, Посадовою інструкцією, зупиняти роботу окремого обладнання у випадку порушення технологічного процесу, при його експлуатації, відсторонювати від роботи осіб, які грубо порушують вимоги нормативних актів з охорони праці, норм та правил по забезпеченню електро-, газо- та пожежної безпеки, про що треба терміново повідомляти керівника підприємства;

 3. клопотати перед керівником підприємства про заохочення працівників за ініціативу та добросовісне відношення до роботи по охороні праці, а також притягнення до відповідальності осіб, які порушують вимоги нормативних актів по охороні праці, норм і правил електро-, газо-, пожежної безпеки.

^ 5.    Відповідальність посадових осіб підприємства в системі
управління охороною праці.Всі посадові особи підприємства, перераховані в розділі 2 цього Положення несуть персональну відповідальність за :

 1. невідповідність прийнятих ними рішень вимогам існуючих в Україні законодавчих та нормативних актів по охороні праці;

 2. невиконання своїх обов’язків, передбачених розділом 3 цього Положення, Посадовими інструкціями;

 3. недостовірність інформації, яка надається керівнику підприємства, про положення справ в системі управління охороною праці на дорученій дільниці;

 4. низька якість ведення документації, передбаченої системою управління охороною праці, невідповідність переданих даних фактичному положенню справ на дільниці.  

Розробив:
Інженер з охорони праці                ___________________
Похожие:

Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про службу охорони праці загальні положення
Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом державного комітету України з нагляду за охороною праці №255 від15....
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про порядок проведення навчання І перевірки знань з питань охорони праці Загальні положення
Положення спрямоване на реалізацію у навчальному закладі системи безперервного навчання з питань охорони праці посадових осіб та...
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу Загальні положення
Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (далі комітети) визначає їх функції у державно-громадській...
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про розробку інструкцій з охорони праці ", „Положення про навчання з питань охорони праці ", "Правила охорони праці, для підприємств громадського харчування"
Дія інструкції поширюється на працівників кухні навчальних закладів відділу освіти Сквирської рда
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconРозпорядження смт. Великий Бурлук від 27 липня 2011 року №237 Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту населення Великобурлуцької районної державної адміністрації
Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення...
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про районний конкурс "Урок ХХІ сторіччя" Загальні положення
Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку...
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про кредитно модульну систему неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників району
На виконання наказу Головного управління освіти і науки від 14. 06. 2012 №272 «Про апробацію Положення про кредитно – модульну систему...
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про самоврядування. Загальні положення
Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconПоложення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "колосок" І. Загальні положення Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу "колосок"
До участі у Конкурсі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за наявності національного координатора Конкурсу
Положення про систему управління охороною праці Загальні положення iconРеферат з охорони праці на тему : Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
Державний комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці і соціальної політики України
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы