Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладівНазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
страница8/11
Дата конвертации06.12.2012
Размер1.52 Mb.
ТипПрограма
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (перший рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина

Природа


Свята i традиції


Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;

— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;

— описувати когось / щось;

— запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;

— повідомляти про смаки,уподобання;

— виражати своє ставлення до когось / чогось;

— запрошувати на свято, в гості тощо;

— реагувати на чиєсь запрошення;

— робити пропозицію та реагувати на неї;

— повідомляти про когось / щось;

— називати дії;

— повідомляти про діяльність;

— розповідати про повсякденні дії;

— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;

— реагувати на репліки вчителя та однокласників;

— визначати час / проміжки часу;

— просити повторити інформацію.His / Her name • is ...

They are…

Are you Ukrainian? Is he from...?

They are kind.

My room is big and light.

How are you? I am fine. Have you got?

I like... I don't like. He likes it because... .

He doesn't like. Can you come to my party? Yes, sure.

Let's go to...

He usually plays ... every day.

Where were you yesterday? I was in the park.

When does the lesson start?

Whose bag is that?

It's Amy's.

It's five o'clock / half past two / It's quarter to...

It's winter now.

In the morning... In the afternoon... In the evening...Людина (професії, види діяльності).

Опис зовнішності.

Числа до 1000.

Щоденні обов'язки.

Дім, квартира.

Захоплення.

Навчальні предмети.

Свята.

Дієслово: Present Continuous, Past Simple.

^ Модальні дієслова: can, may, must.

Іменник: злічувані, незлічувані, присвійний відмінок.

Прикметник: якісні, відносні.

Прийменник: місця, напрямку, часу.Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання.

Інтонація розповідних, питальних,наказових речень.


— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов'язаних із повсякденним життям;

— вживання та вибір привітань;

— вживання та вибір форм звертання;

— вживання та вибір вигуків.

Правила ввічливості.


— уважно стежити за презентованою інформацією;

— усвідомлювати мету поставленого завдання;

— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;

— активно застосовувати мову, що вивчається;

— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації на основі спостереження, здогадки, запам'ятовування тощо).

^ НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа і навколишнє середовище


Свята і традиції


Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— робити пропозицію та реагувати на неї;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію.


Der Wievielte ist heute? Heute ist der zweite November. Wie ist das Wetter heute? Es ist sonnig. Er/sie heißt... Er/sie ist ... Er/sie kommt aus ...

Ich komme aus der Ukraine. Ich bin Ukrainer.

Kommst du aus Deutschland?

Wir haben eine Zwei/Dreizimmerwohnung. Unsere Wohnung liegt im ersten Stock.

Mein Zimmer ist groß und hell. In meinem Zimmer gibt es/liegt/ steht ...

Der Computer steht auf... Ich bin krank/ gesund. Kann ich dir (Ihnen) helfen?

Kannst du mir helfen?

Gerne. Das gefällt mir gut/nicht gut.

Ich lade dich zu ... ein. Kannst du morgen kommen?

Das möchte ich nicht.

Nein, ich kann heute nicht.

Meine Mutter ist Krankenschwester.

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 1000.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.
Іменник: Утворення складних і похідних іменників. Іменники в Gen.

Артикль: Вживання означеного артикля.

Дієслово: Prдteritum дієслова sein.

Прикметник: Ступені порівняння.

Займенник: Особові займенники в Dat. i Akk. Присвійні займенники unser, euer, ihr, Ihr. Вказівний займенник dieser.

Числівник: 100— 1000. Порядкові числівники.

Прийменник.

Прислівник: Прислівники, які виражають самопочуття.

Речення з безособовим зворотом es gibt.

Удосконалення навичок і вмінь, набутих на першому році навчання, а саме: — усі звуки німецької мови;

— довгі й короткі голосні;

— приглушення приголосних у кінці складу і слова;

— відсутність пом’якшення приголосних;

— наголос у складних словах;

— відсутність наголосу y службових словах;

— фразовий наголос;

— поділ речень на смислові групи.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа і навколишнє середовище


Свята і традиції


Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— робити пропозицію та реагувати на неї;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію.


Quelle saison est-ce ? C’est l’automne.

Quel temps fait-il en automne ... ? Il fait frais...
Quel est ton emploi du temps ? Aujourd’hui, j’ai...

Comment est ta classe ? Ma classe est claire ... C’est une maison de ... C’est une maison à deux etages. Notre appartement est grand ...

Comment est ta famille ? Ma famille est nombreuse. C’est la fête de Noël.

Ça coûte combien ? Qu’est-ce que tu prends au déjeuner ? J’ai faim (soif).

Qu’est-ce qu’on met ...

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 1000.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.
Теперішній час, заперечна форма дієслів, наказовий спосіб (Impératif );

множина іменників;

якісні, відносні, займенникові, присвійні прикметники;

узгодженя прикметників;

особові самостійні займенники;

вказівні займенники

часткові артиклі;

дієслівні конструкції типу: verbe + Infinitif;

verbe + nom;

спеціальні запитання типу:

Pourquoi;

Comment.

Усі звуки французької мови.

Інтонація розповідних, питальних, наказових речень.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).^ ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

6-й клас (другий рік навчання)

Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Я, моя сім’я і друзі


Відпочинок і дозвілля


Людина


Природа і навколишнє середовище


Свята і традиції


Школа

— представляти співрозмовників / третіх осіб;
— запрошувати інформацію про співрозмовника / третю особу;
— описувати когось / щось;
— запитувати про відчуття/самопочуття та відповідати на запитання;
— повідомляти про смаки, уподобання;
— виражати своє ставлення до когось / чогось;
— запрошувати на свято, в гості тощо;
— реагувати на чиєсь запрошення;
— робити пропозицію та реагувати на неї;
— повідомляти про когось / щось;
— називати дії;
— повідомляти про діяльність;
— розповідати про повсякденні дії;
— запитувати з метою отримання більш детальної інформації;
— реагувати на репліки вчителя та однокласників;
— визначати час / проміжки часу;
— просити повторити інформацію.


Esta chica se llama...

¿Quién es? Es María.

¿Qué es?
Es Ucraniano (-a).

¿De dónde es?

Es de Ucrania/ España.

¿Dónde vive?

¿Cuántos años tiene?

Es rubia.

Mi clase es cómoda.

Me (te) gusta.

Prefiero...

Te invito...

Con motivo de...

¿Qué te parece...?

¿Qué es el Zoo?

¿Te apetece?

Vale. Magnífico. Super. ¡Qué bien!

Soy alumno (-a).

Me llevanto...

Desayuno...

Voy al colegio.

Estudio.

Regreso a casa.

Hago los deberes de casa.

Me acuesto.

Dime, por favor...

Dame, por favor...

Aquí lo (la) tienes...

Gracias. De nada.

¿Qué hora es?

Людина (професії, види діяльності).
Опис зовнішності.
Числа до 1000.
Щоденні обов’язки.
Дім, квартира.
Захоплення.
Навчальні предмети.
Свята.
Дієслово: часові форми Presente de Indicativo, Futuro Simple. Зворотні діє- слова.

Дієслова індивідуального дієвідмінювання: в Presente de Indicativo. Іменник: рід, число.

Прикметник: рід, число.

Прийменник: часу, напрямку, місця.

Прислівник: часу, місця.

Займенник: особові, присвійні, вказівні.

Артикль: (не)означений.

Числівники: кількісні від 100 до 1000, порядкові (1°—10°).

Сполучники: y(e), pero.

Питальні слова: ¿A dónde?, їQuiйn?, їCuбndo?, їPor quй?, їQuй?, їA quiйn?, їCuánto(s)?, ¿Dónde?, ¿Con quién?, ¿Cómo?, ¿De dónde?

Дифтонги і трифтонги.

Ритміка та мелодика речень різного типу. Злитна вимова допоміжних слів із повнозначними. Наголос у словах і реченнях.

— знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, пов’язаних із повсякденним життям;
— вживання та вибір привітань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається;
— сприймати новий досвід (нову мову, нових людей, нові способи поведінки тощо) і застосовувати інші компетенції для того, щоб діяти у специфічній навчальній ситуації (на основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо).


^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 6-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— реагують на запитання, які вимагають відповідей “так/ні” чи інших простих відповідей;
— розуміють мовлення вчителя у повільному темпі, з довгими паузами, підтверджені невербальними засобами;
— розуміють інструкції, сформульовані ретельно та повільно на вербальному та невербальному рівні;
— розуміють діалогічне мовлення в достатньо повільному темпі з довгими паузами та чіткою інтонацією;
— розуміють основні ідеї віршованого чи писемного тексту, який звучить у повільному темпі за підтримкою невербальних засобів. Текст побудований на засвоєному матеріалі.

— описують місце (помешкання, клас), явище (погода, свято), об’єкт (людина, сім’я, іграшки, предмети шкільного вжитку, тварини);
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— висловлюють вдячність, задоволення, спонукання;
— повідомляють про виконання повсякденних дій та дій, що відбуваються в момент мовлення, в межах засвоєного мовного матеріалу та адекватно до тем спілкування;
— спонукають до виконання дії (наказують, пропонують тощо);
— вказують час дії (день, місяць, пору року);
— коментують свої дії та дії інших людей.
Обсяг висловлювання — не менше 8 речень.

— ставлять загальні, спеціальні, альтернативні запитання;
— відповідають на них згідно з мовним матеріалом і відповідно до ситуації спілкування;
— підтримують елементарне спілкування у межах діалогів етикетного характеру;
— висловлюють пропозицію та відповідають на чиюсь пропозицію згодою/ незгодою;
— висловлюють твердження і відповiдають на чиєсь твердження схваленням/ несхваленням;
— реагують на чіткі репліки вчителя, пред’явлені у відносно уповільненому темпі;
— звертаються з проханням повторити фразу/слово або за роз’ясненням незрозумілого;
— використовують стягнені форми, жести і міміку.
Висловлення кожного співрозмовника — не менше 6 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.


— знають алфавіт та основні звукобуквені зв’язки;
— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі, прості тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 250 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, короткі речення;
— пишуть адресу;
— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують місце (помешкання, клас), явище (погода), об’єкт (людина, сім’я). Обсяг письмового висловлювання — не менше 8 речень.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Похожие:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія (12-річна школа)
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы