Програма для загальноосвітніх навчальних закладів icon

Програма для загальноосвітніх навчальних закладівНазваниеПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
страница9/11
Дата конвертации06.12.2012
Размер1.52 Mb.
ТипПрограма
источник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ АНГЛІЙСЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

Фонетична
Особистісна


Публічна


Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції


Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати свої враження, думки, ставлення.

Where do you live? I live in ...
What is your address? My address is ...
What is the weather like today? It’s sunny.
When did you go there? On Sunday.
There is a computer on the desk.
There are many chairs in the classroom.
The boy was playing with a ball.
It is / was interesting.
He is taller than...
She is the youngest in the family.
You are lucky!
Did you like it? Yes, I did. / No, I didn’t.
You / they are going to ...
Are they / you going to... ?
I’ll return your book tomorrow.

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.
Future Simple, Past Continuous.

Структура to be going to.
Іменник: однина, множина.
Прикметник: ступені порівняння.
Займенники: особові, присвійні, вказівні.
Артикль: означений, неозначений.
Числівник: 1—1000, порядкові числівники.
Питальні слова (в складі структур): ^ What? Where? When? How? How much? How many?
Сполучник: then, or.
Безособові речення: It’s sunny.

Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.
Поділ речень на ритмічні групи.
Логічний наголос.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.^ НІМЕЦЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції


Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати свої враження, думки, ставлення.

Mein Cousin ist ordentlich/älter (als ich).

Ich wohne in ...

Ich wohne in der Stadt/auf dem Lande.

Wie komme ich zu ...?

Wohin gehst du? — Ich gehe in/auf/zu ...

Was machst du/macht ihr am liebsten?

Das macht mir (keinen) Spaß.

Welche Frisur/ ... gefällt dir? Gefällt dir ... ?

Welchen Sport/Welche Sportart treibst/machst du am liebsten?

Hast du ein Lieblingsbuch/-fernsehprogramm?

Was liest/siehst du lieber/am liebsten fern?

Was kannst du/kann man für die Natur tun/machen?

Welche Gefahren gibt es für den Wald?

Kann man ohne Wasser

leben?

Ich möchte gern nach ... fahren. Wo liegt ...? Im Süden.

Was feierst du im Winter? — Karneval.

Wie kommst du zum Karneval? — Ich komme als ... zum Karneval.


Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.
Іменник: Вживання іменників без артикля.

Дієслово: Модальні дієслова.

Прикметник: Відмінювання прикметників.

Займенник: Питальні займеники welcher, was für ein. Неозначено-особовий займенник man (man kann).

Прийменник: Прийменники, що керують Akk.

Прислівник: Ступені порівняння прислівника gern.

Речення: речення зі сполучниками aber, oder, denn, darum, deshalb.

Наголос у словах і реченнях.
Особливості інтонації.
Поділ речень на ритмічні групи.
Логічний наголос.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.^ ФРАНЦУЗЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції


Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати свої враження, думки, ставлення.


Où as-tu passé tes vacances ? C’était très bien. Tu es en quelle classe ? Je suis en quatrième. J’adore les maths. Je déteste. Je voudrais. Qu’est-ce que tu àdores... ?

C’est comment chez toi ? Combien de pièces a votre appartement ? Comment est ta chambre? Elle est petite, mais claire. C’est l’anniversaire de ... Qu’est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Il faut inviter les amis. Comment est ton copain ? Pour toi une journée idéale, c’est quoi ? Quelle heure est-il ? Il est... À quelle heure. Comment est ta ville? Pour aller à l’école, je prends le bus. Qu’est-ce que tu aimes faire ? J’adore la lecture et toi ?

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.
Особові займенники. Означені та неозначені артиклі.

Злиті артиклі à la, à l’, au, aux.

Теперішній час — минулий час діє- слів.

Заперечна форма дієслів.

Наказовий спосіб рід і число прикметників.

Ступені порівняння прикметників.

Місце прикметників.

Прийменники avec, chez, dans, sur.

Дієслівні конструкції типу: Je voudrais + Infinitif.

On sait + Infinitif.

Il y a ...

Il fait (beau) ...

Особливості французької вимови (довгота, носові звуки, відкриті/закриті голосні).

Поділ речень на ритмічні групи.

Iнтонація різного типу речень.

Логічний наголос. Транскрипція.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.^ ІСПАНСЬКА МОВА (друга іноземна)

7-й клас (третій рік навчання)Сфери спiлкування

Тематика ситуативного спілкування

Мовленнєві функції

Засоби вираження

Лінгвістичні компетенції

Соціокультурна компетенція

Загальнонавчальна компетенція

Лексична
Граматична

ФонетичнаОсобистісна


Публічна


Освітня

Місце проживання


Помешкання


Відпочинок і дозвілля


Природа і навколишнє середовище

Подорож

Свята і традиції


Шкільне життя

— запрошувати та надавати інформацію про особи / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати особи/ місця / об’єкти / явища / події / факти;
— описувати дії, зображені на малюнках, фото тощо;
— характеризувати та оцінювати когось / щось;
— виражати емоції;
— робити короткі повідомлення про події та факти;
— розповідати про прочитане, почуте, побачене;
— запитувати про чиїсь враження, думки, ставлення;
— висловлювати свої враження, думки, ставлення.

¿Cuál es tu dirección?

¿Por qué (no) te gusta...?

(No) Me gusta porque...

¿A qué eres aficionado?

En el centro de...

A la derecha...

A la izquierda...

¡Qué interesante!

¡Qué pena!

Mi fiesta preferida es...

Prefiero (más).

¿Cuáles son tus asignaturas preferidas?

Me encanta ...

Hay que...

Населені пункти.
Покупки.
Види дозвілля.
Види помешкань.
Умеблювання.
Подорожування.
Види транспорту.
Вільний час.
Опис природи.
Довкілля.
Свята.
Дієслово: часові форми дієслів у Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto, Futuro Simpleу, Pretérito Indefinido.

Зворотні дієслова. Дієслова індивідуального дієвідмінювання.

Іменник: рід, число іменників.

Прикметник: рід, число прикметників, узгодження іменника з прикметником.

Прийменник: місця, напрямку, часу.

Прислівник: місця, напрямку, часу.

Займенник: особові, присвійні, вказівні.

Артикль: означений, неозначений.

Числівник: кількісні (від 1 до 1000).

Порядкові (1°— 20°).

Сполучники: y / е — перед словами з i або hi.

Безособові речення.


Злитність голосних.

Інтонація кличних, наказових речень.

Знання культурних реалій спільноти, мова якої вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, пов’язаної з такими аспектами:
— повсякденне життя;
— умови життя;
— норми поведінки;
— соціальні правила поведінки;
— вживання та вибір привiтань;
— вживання та вибір форм звертання;
— вживання та вибір вигуків.
Правила ввічливості.

— ефективно використовувати навчальні можливості у навчальних ситуаціях;
— уважно стежити за презентованою інформацією;
— усвідомлювати мету поставленого завдання;
— ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи;
— активно застосовувати мову, що вивчається.^ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЯ


На кінець 7-го класу учні:


Аудіювання

Говоріння

Читання

Письмо
Монологічне мовлення

Діалогічне мовлення— розуміють мовлення в дещо уповільненому темпі, ретельно артикульоване, з довгими паузами;
— розуміють інструкції, прості вказівки;
— розуміють основний зміст прослуханих текстів різного характеру, які побудовані на засвоєному мовному матеріалі;
— розуміють запитання та інструкції, сформульовані ретельно і повільно.

— роблять короткі повідомлення про повсякденні й минулі дії, події;
— роблять короткий переказ змісту почутого, побаченого, прочитаного повідомлення, що містить знайомий мовний і мовленнєвий матеріал;
— коментують зображене на малюнку або фото;
— описують свій клас, кімнату, ігри і забави, погоду, сім’ю, свято, людей, тварин;
— порівнюють особи, предмети відносно певної ознаки;
— висловлюють своє ставлення до об’єктів, явищ, подій;
— висловлюють певні емоції;
— спонукають до дії (закликати, запропонувати, наказати);
— використовують позамовні засоби (жести, міміку).
Обсяг висловлювання — не менше 10 речень.

— розуміють і реагують на повсякденні вирази, спрямовані на задоволення потреб конкретного типу відповідно до ситуацій спілкування в межах мовного матеріалу, набутого протягом початкової школи;
— ініціюють і закінчують діалог;
— ведуть короткі діалоги етикетного характеру;
— підтримують спілкування, використовуючи діалоги різних типів;
— розігрують короткі сценки, виступаючи у певних ролях;
— беруть участь у розмові на прості та звичні теми, використовуючи при цьому всі види запитань;
— використовують стягнені форми, характерні для діалогічного мовлення;
— емоційно забарвлюють діалог, використовуючи відповідну інтонацію, жести, міміку, вигуки, характерні для мовленнєвої поведінки носіїв мови.
Висловлення кожного — не менше 8 реплік, правильно оформлених у мовному відношенні.

— читають вголос та про себе з повним розумінням короткі тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні;
— розуміють основний зміст різнопланових текстів;
— читають і розуміють нескладні короткі тексти, де значення незнайомих слів розкривається на основі здогадки.
Обсяг — не менше 300 друкованих знаків.

— пишуть слова, словосполучення, речення;
— оформляють лист, листівку-вiтання;
— описують свій клас, кімнату, погоду, сім’ю, людей.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Похожие:

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Вступ. Програма з образотворчого мистецтва для 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів розроблена відповідно до Державного...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 1 години...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо-математичний, технологічний, спортивний напрями
Зарубіжна література. 5–12 кла­си. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г. М. Гребницький,...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів художня культура (9 11 класи) Укладачі : Л. М. Масол, Н.Є. Миропольська
Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів „Художня культура” (9-11 класи)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія (12-річна школа)
Міністерством освіти і науки для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням українською...
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
У 2012-2013 навчальному році навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься за такими програмами
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для учнів 5 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма. Навчальна програма для учнів 5 — 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізика. Астрономія. 7-11 класи. К.: Ірпінь: Перун, 2005
...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы