Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\

Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власностіНазваниеПостанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності
Дата конвертации21.10.2012
Размер121.6 Kb.
ТипПостанова
источник

ПОСТАНОВА

від 10 серпня 1993 р. N 615

м. Київ


Про заходи щодо вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності.

(Із змінами, затвердженими Постановами КМУ № 1038 від 27.6.00 п.14, 18).


З метою вдосконалення охорони об'єктів державної та інших форм власності Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Утворити на базі підрозділів охорони при органах внутрішніх справ Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ.

2. Затвердити Положення про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ та перелік об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами цієї Служби за договорами (додаються).

3. Ураховуючи, що діяльність з надання послуг по охороні об'єктів державної, колективної та приватної власності, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації безпосередньо зачіпає особисті та майнові права громадян і юридичних осіб, спеціальні дозволи (ліцензії) на зайняття вказаною діяльністю видаються суб'єктам підприємництва за умови їх відповідності вимогам, визначеним Міністерством внутрішніх справ за погодженням з Державним комітетом по сприянню малим підприємствам і підприємництву.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1966 р. N 308 "Про затвердження Положення про позавідомчу охорону при органах міліції Української РСР".

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Перший заступник

Міністра Кабінету Міністрів України В.НЕСМІХ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 10 серпня 1993 р. N 615


П О Л О Ж Е Н Н Я

про Державну службу охорони при Міністерстві внутрішніх справ

 

1. Державна служба охорони при Міністерстві внутрішніх справ (надалі - Служба охорони) є централізованою системою підрозділів, створених для охорони на договірних засадах об'єктів та іншого майна державної, колективної та приватної власності, майна іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних юридичних осіб, а також громадян.

"Служба охорони діє на засадах госпрозрахунку за рахунок коштів, одержаних її підрозділами, підприємствами, установами і

організаціями за підготовку і здійснення заходів охорони та безпеки за договорами, укладеними відповідно до законодавства";

2. Служба охорони разом із своїми підрозділами становить єдину державну централізовану систему, підпорядковану Міністру внутрішніх справ, очолювану Головним управлінням Державної служби охорони при МВС (далі - Головне управління Служби охорони), у складі управлінь (відділів) Державної служби охорони при Головних управліннях МВС в Криму, м. Києві та Київській області, при управліннях МВС в областях та м. Севастополі (далі – управління Служби охорони), підпорядкованих їм відділів, відділень Служби охорони при міських, районних, селищних управліннях, відділах органів внутрішніх справ та інших підрозділів, а також навчальних закладів підготовки особового складу. Положення про Головне управління Служби охорони затверджується Міністром внутрішніх справ. Положення про управління, відділи, відділення, інші підрозділи та навчальні заклади підготовки особового складу затверджуються Головним управлінням Служби охорони";

3. Служба охорони у своїй діяльності керується Конституцією І законами України, постановами Верховної Ради України, указами І розпорядженнями Президента України, декретами, постановами І розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, нормативними актами МВС, а також рішеннями місцевих державних адміністрацій, органів регіонального та місцевого самоврядування.

  1. Основними завданнями Служби охорони є:

здійснення на договірних засадах охорони особливо важливих об'єктів згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, інших об'єктів (обмежені території, будівлі та споруди, гроші, цінні папери, вантажі тощо) незалежно від форм власності, а також охорони громадян з метою забезпечення їхньої особистої безпеки;

розроблення та здійснення заходів щодо реалізації єдиної на території України концепції охорони об'єктів усіх форм власності та громадян;

розроблення основних вимог до захисту об'єктів усіх форм власності та громадян від злочинних посягань, типових договорів І вимог до технічної укріпленості та оснащення засобами охоронної сигналізації об'єктів державної та інших форм власності,

інструкцій, технічних умов, а також інших документів, що регламентують виконання охоронних функцій;

забезпечення проведення єдиної технічної політики з розробки систем охоронної сигналізації, відповідних датчиків і приладів, їх промислового освоєння та виробництва, здійснення контролю за якістю цих систем та інших технічних засобів, їх впровадженням, тактикою використання та обслуговування.

5. Служба охорони відповідно до покладених на неї завдань:

1) визначає за погодженням із власниками майна або уповноваженими ними органами та громадянами вид охорони при її організації (міліцейська, воєнізована, сторожова, спеціалізована, за допомогою пунктів централізованої охорони тощо);

2) запобігає правопорушенням і припиняє іх у місцях несення служби;

3) провадить монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів сигналізації;

4) бере участь у розробленні комплексу стандартів на засоби охоронної сигналізації з урахуванням міжнародних вимог і норм, розвиває міжнародне співробітництво у галузі стандартизації засобів охоронної сигналізації, а також співробітництво з вітчизняними та іноземними підприємствами і фірмами у галузі спільної розробки, виробництва, монтажу та обслуговування вказаних засобів;

5) забезпечує випробування вітчизняних та іноземних зразків технічних засобів охорони для подальшого впровадження;

6) здійснює в установленому порядку сертифікації засобів охоронної сигналізації, що застосовуються на території України;

7) погоджує за заявками замовників проекти в частині забезпечення об'єктів і споруд, що будуються (реконструюються), засобами охоронної сигналізації та технічної укріпленості;

8) вирішує в установленому порядку питання фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності.

6. Служба охорони має право:

1) інспектувати діяльність служб відомчої охорони державних підприємств, організацій та установ, вносити до Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, органів місцевого та регіонального самоврядування пропозиції про усунення причин І умов, що сприяють розкраданню державного майна;

2) видавати керівникам об'єктів державної власності обов'язкові для виконання приписи про впровадження технічних засобів охорони;

3) контролювати в установленому МВС порядку діяльність суб'єктів підприємницької діяльності з надання охоронних послуг, монтажу, ремонту і профілактичного обслуговування охоронної сигналізації, підприємств і організацій, що займаються виробництвом засобів охоронної сигналізації, роботу служб охорони недержавних підприємств та організацій;

4) утримувати училища з підготовки та перепідготовки кадрів, здійснювати на договірних засадах навчання працівників підприємств, організацій і установ, у тому числі зарубіжних, що займаються охороною, монтажем, ремонтом і обслуговуванням засобів охоронної сигналізації;

5) створювати в установленому порядку автогосподарства, дрібнооптові бази та інші підприємства, в тому числі спільні, пов'язані з виконанням охоронних функцій, розробкою, виробництвом, реалізацією і монтажем засобів сигналізації та інших засобів захисту;

6) проектувати на договірних засадах технічні засоби та системи забезпечення особистої і майнової безпеки (охоронна, охоронно-пожежна та інша сигналізація, технічний захист, контроль за доступом та відеоспостереження) на умовах надання радіочастот правоохоронним органам для їх використання під час здійснення за договорами заходів особистої та майнової безпеки";

7) укладати договори на виробництво систем охоронної сигналізації, відповідних датчиків і приладів на державних та інших підприємствах України й інших країн;

8) спрямовувати залишки вільних коштів на розвиток власної виробничої бази та фінансування соціальних програм.

7. Пряме керівництво Службою охорони здійснює Головне управління Державної служби охорони при МВС.

Управління, відділи, відділення Державної служби охорони при виконанні покладених на них завдань оперативно підпорядковуються керівникам відповідних органів внутрішніх справ. Працівники Служби охорони не залучаються до виконання завдань, що не входять до її компетенції.

8. Управління, відділи, відділення Державної служби охорони створюються в містах, інших населених пунктах, у тому числі у сільській місцевості, та на окремих об'єктах і складаються з міліцейських, спеціалізованих (з комплектуванням кадрів на контрактній основі), воєнізованих і сторожових підрозділів, якими керують молодші інспектори охорони та інші працівники міліції охорони, а також пунктів централізованої охорони.

Воєнізовані та спеціалізовані підрозділи Служби охорони відповідно до чинного законодавства можуть мати на озброєнні вогнепальну зброю та оснащуватися спеціальними засобами індивідуального захисту та активної оборони. Працівники сторожових підрозділів під час несення служби в разі необхідності можуть бути в установленому порядку озброєні спортивно-мисливською зброєю.

9. Створення та ліквідація управлінь (відділів) Державної служби охорони при УВС Республіки Крим, ГУВС м. Києва, УВС областей та м. Севастополя здійснюється МВС, а навчальних закладів підготовки особового складу, відділів (відділень) Державної служби при міськ(рай)органах внутрішніх справ (крім УВС м. Севастополя), стройових і спеціальних підрозділів міліції охорони, пунктів централізованої охорони, фінансово-ревізійних та інших підрозділів, що утримуються за рахунок позабюджетних коштів, а також внесення змін до штатів управлінь (відділів) Державної служби охорони при УВС Республіки Крим, ГУВС м. Києва, УВС областей та м. Севастополя - Головним управлінням Державної служби охорони при МВС.

10. Порядок створення та ліквідації воєнізованих, сторожових і спеціалізованих підрозділів Служби охорони, інших самоокупних підрозділів визначається положеннями про управління (відділів) Державної служби охорони при УВС Республіки Крим, ГУВС м. Києва, УВС областей та м. Севастополя.

11. Чисельність міліції охорони встановлюється відповідно до чинного законодавства. Чисельність інших працівників відділів (відділень) Державної служби охорони встановлюється Головним управлінням Державної служби охорони при МВС виходячи з необхідності забезпечення охорони за укладеними договорами. Чисельність управлінського персоналу Служби охорони утримується понад загальну договірну чисельність охорони. Працівники підрозділів Служби охорони не входять до штатів органів внутрішніх справ, при яких вони створені.

12. Перелік посад у підрозділах Служби охорони, які підлягають заміщенню особами рядового й начальницького складу міліції, визначається МВС за поданням Головного управління Державної служби охорони при МВС. Розміри посадових окладів цих працівників установлюються на рівні посадових окладів працівників міліції відповідних підрозділів органів внутрішніх справ.

Номенклатура посад, які заміщуються вільнонайманими працівниками, визначається вказаним Головним управлінням, яке встановлює гарантовані мінімальні оклади по цих посадах відповідно до чинного законодавства на підставі діючої тарифної сітки ставок і окладів. Підвищені розміри тарифних ставок і окладів понад мінімальні можуть встановлюватися самостійно управліннями, відділами, відділеннями Службами охорони у межах наявних коштів на оплату праці відповідно до чинного законодавства у порядку, що визначається Головним управлінням Державної служби охорони при МВС.

13. Необхідна чисельність міліцейської, воєнізованої, сторожової та спеціалізованої охорони на один пост визначається Головним управлінням Державної служби охорони при МВС виходячи з норм робочого часу, що встановлюється Кодексом законів про працю України, Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ України та іншими нормативними актами.

14. Виключений.

(Із змінами згідно Постанови КМУ № 1038 від 27.6.00).

15. До Служби охорони приймаються особи, які досягли вісімнадцятирічного віку, за своїми фізичними даними і станом здоров'я здатні виконувати покладені на працівників охорони обов'язки та не були засуджені за вчинення злочину.

16. Працівники Служби охорони під час несення служби зобов'язані:

1) захищати власність і громадян від злочинних посягань та забезпечувати додержання режиму охорони згідно з укладеними договорами;

2) запобігати правопорушенням і припиняти їх у місцях несення служби;

3) взаємодіяти з органами внутрішніх справ у питаннях запобігання розкраданню власності, затримання правопорушників І проведення перевірок стану збереження матеріальних цінностей;

4) у разі виявлення пожеж чи загорянь, спрацювань пожежної сигналізації сповіщати про це підрозділи пожежної охорони та вживати заходів до ліквідації пожеж і загорянь;

5) зберігати державну, службову та комерційну таємницю.

17. Працівники Служби охорони під час виконання службових обов'язків мають право:

1) вимагати від працівників підприємств, установ і організацій, що охороняються, додержання встановлених пропускного та внутрішньо об'єктового режимів, а також громадського порядку;

2) затримувати й доставляти в службові приміщення охорони для встановлення особи та складання протоколу про правопорушення осіб, які вчинили правопорушення чи знаходяться без належних підстав на території об'єкта, що охороняється, у необхідних випадках передавати їх до органу внутрішніх справ для прийняття рішення;

3) провадити в установленому законодавством порядку особистий огляд громадян, які перебувають у приміщені чи на території об'єкта, що охороняється, або поблизу нього, а також огляд їхнього майна з метою запобігання розкраданню і вилучення викраденого;

4) здійснювати огляд транспортних засобів і перевіряти відповідність товарно-транспортним документам матеріальних цінностей, що вивозяться за межі території об'єкта, що охороняється;

5) складати відповідно до чинного законодавства і передавати на розгляд уповноважених законодавством органів протоколи про адміністративні правопорушення на осіб, які вчинили дрібні крадіжки чи вживали спиртні напої або з'явилися на підприємство в нетверезому стані;

6) застосувати до правопорушників заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та зброю у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

Працівники міліції охорони під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону України "Про міліцію" та інших законодавчих актів можуть застосовувати технічні засоби і здійснювати фотографування, звукозапис, кіно- та відеозйомку для виявлення вкраденого і фіксації противоправних діянь.

18. Працівники Служби охорони несуть відповідальність за неналежне виконання службових і трудових обов'язків згідно з Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ України, Кодексом законів про працю України.

(Із зміна згідно Постанови КМУ № 1038 від 27.6.00).

19. Відносини підрозділів Служби охорони з юридичними особами та громадянами, відповідальність, права та обов'язки сторін визначаються договорами.

Договір на охорону укладається відповідно до типових договорів після виконання власником обов'язкових вимог Служби охорони щодо технічної укріпленості об'єкта та обладнання його засобами охоронної сигналізації.

Необхідною умовою укладання договору є безкоштовне надання власником Службі охорони необхідних службових і допоміжних приміщень з обладнанням та інвентарем, забезпечення їх засобами зв'язку, водопостачанням, освітленням та опаленням, забезпечення додержання норм техніки безпеки, встановлених законодавством про охорону праці.

"Вартість заходів охорони та безпеки визначається виходячи з принципів самоокупності та застосування вільних цін";

20. Власник може надавати працівникам Служби охорони, які безпосередньо несуть службу по охороні об'єкта, за рахунок власних коштів або Служби охорони житло чи місця у гуртожитках, може забезпечувати обслуговування їх у медичних закладах, санаторіях, будинках відпочинку, а також місцями у дитячих садках та яслах, продуктами, товарами, сприяти задоволенню інших побутових потреб на загальних з працівниками об'єкта, що охороняється, підставах.

21. Службові приміщення, приміщення для пунктів централізованої охорони, підрозділів міліції охорони, навчальних закладів, зберігання матеріально-технічних цінностей, зброї та інших спецзасобів, автотранспорту, здійснення управлінської та інших видів діяльності, пов'язаних з охороною, надаються Службі охорони місцевими адміністраціями, виконкомами Рад народних депутатів.

Проект та будівництво службових і житлових приміщень, участь у спільному з іншими підприємствами, установами й організаціями будівництві на пайових засадах, розвитку виробничої бази, розширення сфери матеріального стимулювання та соціально-культурного забезпечення тощо здійснюється за рахунок фонду розвитку та надання фінансової допомоги, що створюється Головним управлінням Державної служби охорони при МВС із вільних коштів управлінь, відділів (відділень) Державної служби охорони.

22. Житлова площа працівникам Служби охорони може надаватися:

1) в установленому порядку Київською та Севастопольською міськими, районними у мм. Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконкомами селищних та міських Рад народних депутатів;

2) підприємствами, установами та організаціями, з якими укладено договори на охорону, на загальних з їхніми працівниками підставах за рахунок коштів підприємств або Служби охорони;

3) МВС України, УВС Республіки Крим, ГУВС м. Києва, УВС областей та м. Севастополя;

4) з житлового фонду, збудованого (придбаного) на кошти Служби охорони. Служба охорони може мати службовий житловий фонд. Перелік працівників Служби охорони, яким може надаватися службове житло, затверджується в установленому порядку".

23. Служба охорони для організації централізованої охорони використовує канали зв'язку, що надаються Мінзв'язку, а також проектує та здійснює їх будівництво за рахунок власних коштів та у межах лімітів капітальних вкладень і обсягів будівельно-монтажних робіт, які надаються для цього відповідними органами. Приміщення на АТС для встановлення апаратури охоронної сигналізації надаються підприємствами Мінзв'язку в установленому порядку.

24. Забезпечення Служби охорони зброєю та боєприпасами, спецзасобами та засобами зв'язку, речовим майном і спецодягом,

транспортними засобами та пально-мастильними матеріалам и здійснюється за рахунок коштів Служби охорони за її договорами з виробниками, органами постачання МВС, а також інших джерел відповідно до діючих норм.

25. Служба охорони здійснює за рахунок власних коштів особисте обов'язкове страхування своїх працівників, які безпосередньо виконують функції з організації та здійснення заходів охорони та безпеки, страхування належного їй майна, цивільної відповідальності, пов'язаної з експлуатацією службових транспортних засобів з віднесенням сум на валові витрати, а також може здійснювати особисте страхування спеціалістів, управлінського та обслуговуючого персоналу від нещасних випадків, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, та своєї цивільної відповідальності за неналежне виконання зобов'язань за укладеними цивільно-правовими договорами.

26. Головне управління Служби охорони є юридичною особою, має самостійний баланс та рахунки в установах банків, штамп, печатку і бланки із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням";

 

 
Похожие:

Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1993 р. N 615 перелі к об'єктів, що підлягають обов'язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами
Державні музеї, картинні галереї, історико-культурні заповідники, інші важливі об'єкти культури, де зберігаються історичні та культурні...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження смт. Великий Бурлук від 1 серпня 2011 року №253 Про додаткові заходи щодо забезпечення
Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 06....
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження великий Бурлук Від 1 серпня 2011 року №247 Про покладання функцій органу охорони культурної спадщини районної державної адміністрації Відповідно Законів України «Про охорону культурної спадщини»
«Про охорону культурної спадщини», на виконання рішення спільного засідання колегії районної державної адміністрації та зборів адміністративно-господарського...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження великий Бурлук 06 серпня 2012 року №237 Про додаткові заходи щодо посилення техногенної пожежної безпеки в районі
Лісового кодексу України, на виконання вимог розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 01 серпня 2012...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження великий Бурлук від 16 вересня 2011 року №300 Про створення інвентаризаційної Комісії та проведення інвентаризації меліорованих сільгоспугідь та розташованих на них об’єктів
України Присяжнюка М. В. від 09. 2011 №37-13-3-11\13740 щодо проведення інвентаризації меліорованих площ сільгоспугідь та розташованих...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження смт. Великий Бурлук від 18 листопада 2011 року №396 Про заходи щодо безаварійного
Харківської обласної державної адміністрації від 13 жовтня 2011 року №573 “Про заходи щодо безаварійного пропуску осінньо–зимових...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження смт. Великий Бурлук від 16 серпня 2011 року №261 Про надання дозволу на укладання договору дарування
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, враховуючи витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №30900796...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження смт. Великий Бурлук від 9 серпня 2011 року №258 Про надання дозволу на продаж частини квартири
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, враховуючи витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №30764156...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження смт. Великий Бурлук від 30 травня 2011 року №177 Про заходи щодо підготовки господарського комплексу та
Затвердити заходи щодо підготовки господарського комплексу та об’єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2011–2012 років (додаток...
Постанова від 10 серпня 1993 р. N 615 м. Київ Про заходи щодо вдосконалення охорони об\Розпорядження смт. Великий Бурлук від 9 серпня 2011 року №259 Про надання дозволу на укладання договору дарування 1/2 частини квартири
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, враховуючи витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно №30603230...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы