Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи icon

Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. ЗадачиНазваниеНаши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи
Дата конвертации14.09.2012
Размер40.34 Kb.
ТипДокументы
источник

НАШИ ПРЕДКИ

Цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов.

Задачи: познакомить с легендой "Адкуль пайшлі беларусы"; формиро­вать интерес к истории белорусского народа.

Оборудование: карта Беларуси.

Ход занятия

Как называется страна, в которой мы живем? Какие белорусские города вы знаете? В нашей республике есть очень древние города. Некоторым из них более 900, 1000 лет. Есть книги, в которых рассказывается о том, как жили в старину люди, как они одевались, какой была их жизнь, как они трудились, защищались от врагов. Много интересного из истории нашей страны вы мо­жете узнать и в белорусских музеях.

А вам интересно, кто были наши предки, кто жил до нас? Кто сохранил для нас нашу прекрасную землю, с ее природной красотой и богатствами? Как вы думаете, почему люди должны знать свое прошлое, беречь память о своей истории? (Дети отвечают с помощью учителя.) Кого можно назвать "наши предки"?

Запись на доске:

^ Мои предки

Папа ► дедушка ► прадедушка - прапрадедушка

Мама ► бабушка ► прабабушка - прапрабабушка

Белорусская легенда рассказывает о наших с вами предках.

^ Адкуль пайшлі беларусы

Калі яшчэ свет толькі зачынаўся. дык нічога нідзе не было. Усюды ста­яла мёртвая вада, а пасярод вады тырчэў нібы камень, нібы што. Адзін раз Пярун як разыграўся і давай пыляць стрэламі ў гэты камень. Ад яго стрэлаў выскачьлі тры яскаркі: белая, жоўтая і чырвоная. Упалі тыя яскаркі на ваду; з гэтага ўся вада скаламуцілася, і свет памуціуся, як хмары. Але па некаторым ча­се, як усё высветлілатся, дык і адзначылася — дзе вада, дзе зямля. А яшчэ па не­каторым часе завялося і ўсякае жыццё і ў вадзе, І на зямлк I лясы, і травы, і звяры, і рыбы, а пасля і чалавек завёўся: ці ён прыйшоў адкуль, ці вырас тутака.

Па некаторым часе гэты жыхар стаў завадзіць свае чалавечыя парадкі. Ці доўга ён так жыў, ці мала, але меў ён ужо сваю сялібу, меў многа жонак, а яшчэ больш дзяцей. Было яму прозвішча Бай. А як прыйшла яго гадзіна смерці, дык ён скліпкаў сваіх сыноў і падзяліў усю сваю маёмасць. Тольм аднаго сына запамятаваў. Той у гэты час быў на палешні і з ім бьлі любімыя бацькавы сабак1 Стаўры і Гаўры. Прозвішча гэтаму сыну было Белаполь.

Неузабаве пасля смерці бацькі вярнуўся Белаполь з папешні А браты яму кажуць:

— Вось бацька падзяліў нам усю сваю маёмасць, а табе ён адказаў сваіх сабак, ды яшчэ наказаў, каб ты іх пусціў па волі: аднаго — у правы бок, а другога — у левы; колькі яны зямлі аббягуць у дзень, дык гэта ўся зямля твая будзе.

Вось пайшоў Белаполь і злавіў дзвюх птушак, што прыляцелі адна з паўднёвага мора, другая з заходняга. Пусціў адну птушку на поўдзень, ды і кажа аднаму сабаку:

— Бяры!

Пусціў другую на захад і кажа другой:

— Хапай!

Як паляцелі тыя птушкі: адна ў адзін бок, другая у другі... Як пабеглі сабакі за птушкамі, дык ажно зямля закурылася... Як пайгналі тыя сабакі, дык і да гэтага чаму не вярнуліся, а па іх слядах дзве рэчкі працягнуліся, у адзін бок прайшла Дзвіна, а ў другі бок — Дняпро.

Вось у гэтых абшарах Белаполь і пачаў сяліцца ды завадзіць свае лады...

У гэтага Белаполя ад розных жонак яго развяліся розныя плямёны пад прозвішчам Беларусы. Яны і да гэтага часу там ходзяць, зямельку скародзяць ды жыта сеюць.

(Учитель обращает внимание детей на карту Беларуси.)

Согласно летописям и археологическим раскопкам южную и централь­ную часть Беларуси занимали дреговичи, Посожье (земли по реке Сож) — родимичи, Подвинье (земли по реке Двина) и северное Поднепровье (земли по реке Днепр) — кривичи. Они имели свои города и государства — княжества.

Кривичи получили свое название от древнего рода Крив, а может от сло­ва "кривные" (близкие по крови). Дреговичи получили название от слова "дрегва" (болото). Они проживали в сырой, болотистой местности. Название племени родимичи происходит от имени Родим. Так звали человека, который был их предводителем.

Главным занятием кривичей, дреговичей, родимичей было земледелие. Они выращивали рожь, просо, пшеницу, лен, бобы, горох, репу: разводили коров, свиней, коней: охотились на лосей, зубров, волков, кабанов, зайцев. медведей, различных птиц, собирали мед. Крестьяне сами шили себе обувь, одежду, делали посуду, различные предметы, строили жилье.

Вопросы и задания:

Какие легенды о происхождении белорусов вы знаете? Назовите племена, от которых произошел белорусский народ. Откуда мы знаем об этих племенах? Составьте рассказ о том, кто были наши предки.

Материал для учителя

Продкі беларусаў і ўшанаванне іх памяці у легендах

У далёким мінулым тэрыторыя Беларусі была месцам рассялення многіх славянскіх плямён. Племя — группа людзей, аб'яднаных агульнай мовай, паходжаннем, тэрыторыяй пражывання. Сярод плямён, якія прыйшлі на яе тэрыторыю, былі крывічы, дрыгавічы, радзімічы і інш.

Доўгі час у народзе жыло падание пра прыход крывічоў і радзімічаў з захаду, а дрыгавічоў — з поўдня. Апорным пунктам крывічоў на тэрыторыі Беларусі стаў Полацк. Цэнтрам жа радзімічаў, паводле некаторых паданняў, бы­ло сяло Радомля на Гомельшчыне. (Назва гэтага племені быццам бы паходзіць ад роданачальніка Радзіма.)

Пэўны ўплыў на лад жыцця славянскіх плямён аказалі суседзі — продкі сучасных літоўцаў і латышоў.
Похожие:

Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconНациональный костюм белорусов цель: познакомить учащихся с особенностями белорусского националь­ного костюма. Задачи
Задачи: датъ представление об особенностях национальной одежды бело­русов; формировать интерес к истории белорусского народа
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconЧто такое общество? Цель: формировать у учащихся представления об обществе, взаимоотно­шениях в нем. Задачи
Задачи: дать понятие о значении слова ••общество*1; формировать цен­ностное отношение к себе как члену общества
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconКонкурс интегрированных уроков «урок +»
Цель: формировать представления учащихся об экосистеме леса и закреплять умение решать задачи изученных видов
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconЦель: продолжать формировать элементарные математические представления Задачи

Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconЖивотный и растительный мир беларуси цель: расширить представления учащихся о животном и растительном мире Республики Беларусь. Задачи
Задачи: воспитывать любовь и интерес к родной природе, желание при­нимать активное участие в ее охране; формировать бережное и ответственное...
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconНаши права и обязанности цель: познакомить учащихся с правами и обязанностями ребенка. Задачи
Задачи: раскрыть понятия "право", "обязанность"; учить детей различать права и обязанности; формировать желание соблюдать права других...
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconЛегенды белой руси
Задачи: формировать интерес к истории белорусского народа; воспиты­вать любовь и уважение к культуре и традициям белорусов
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconТема: «Спешите делать добро». Цель
Цель: формировать у учащихся этические представления, знания о категориях добра и зла
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи iconКлассный час "Наши права и наши обязанности"
Цели и задачи: на основе имеющихся у учащихся знаний расширить и конкретизировать их представления о правах и обязанностях ребёнка;...
Наши предки цель: формировать у учащихся представления о предках белорусов. Задачи icon«Знакомство дошкольников с электричеством»
Цель: формировать у дошкольников простейшие представления о происхождении электричества, желание узнать о нём что-то новое; учить...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы