Дәрес темасы Дата icon

Дәрес темасы ДатаНазваниеДәрес темасы Дата
Дата конвертации09.02.2013
Размер113.43 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план по физике 10 класс 2 часа рус.doc
2. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план по физике 10 класс 3 часа рус.doc
3. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 11 класс 2 часа рус.doc
4. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 11 класс 3 часа рус.doc
5. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 7 рус.doc
6. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 8 класс рус.doc
7. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 9 класс рус.doc
8. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план по физике 10 класс 2 часа тат.doc
9. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план по физике 10 класс 3 часа тат.doc
10. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 11 класс 2 часа тат.doc
11. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 11 класс 3 часа тат.doc
12. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 7 тат.doc
13. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 8 класс тат.doc
14. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 9 класс тат.doc
15. /fuzis/fuzis/Аннотация.txt
Календарно-тематический план преподавания курса физики 10 класс Всего: 70 ч. 2 часа в неделю. Контрольных работ: Зачетов: Лабораторных работ: №
Календарно-тематический план преподавания курса физики 10 класс Всего: 105 ч. 3 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 11 класс Всего: 68 ч. 2 часа в неделю. Контрольные работы: Лабораторные работы: № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 11 класс Всего: 102 ч. 3 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 7 класс Всего: 70 ч. 2 ч в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: 10. № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 8 класс Всего: 70 ч. 2 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: 12. № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 9 класс Всего: 68 ч. 2 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: № Тема урока
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата


Физикадан тематик планы

11 нче класс


Барлыгы: 68 сәг.

Атнага: 2 сәг.

Контроль эшләр: 4.

Лаборатор эшләр: 7.
Дәрес темасы

Дата

Үтәлеше
Электродинамика нигезләре (11 сәг.)

I.

Магнит кыры (4 сәг.)

1/1

Токларның үзара тәэсир итешүе. Магнит кыры. Магнитик индукция векторы.2/2

Ампер көче. Лаборатор эш №1 "Магнитик кырының электр тогына тәэсирен күзәтү".3/3

Лоренц көче.4/4

Матдәнең магнитик үзлекләре.II.

Электромагнитик индукция (7 сәг.)

1/5

Электромагнитик индукциянең ачылуы. Магнит агышы.2/6

Ленц кагыйдәсе. Лаборатор эш №2 "Электромагнитик индукция күренешен өйрәнү".3/7

Электромагнитик индукция законы.4/8

Өермә электр кыры. Хәрәкәт итүче үткәргечләрдә индукция ЭЙК.5/9

Үзиндукция. Индуктивлык.6/10

Токның магнит кыры энергиясе. Электромагнитик кыр.7/11

Контроль эш № 1 "Магнит кыры. Электромагнитик индукция".


Тирбәнешләр һәм дулкыннар (19 сәг.)

III.

Механик тирбәнешләр (5 сәг.)

1/12

Ирекле тирбәнешләр.2/13

Математик маятник.3/14

Лаборатор эш №3 "Маятник ярдәмендә ирекле (тоткарсыз) төшү тизләнешен билгеләү".4/15

Гармоник тирбәнешләр.Тирбәнешләрнең амплитудасы, периоды, ешлыгы һәм фазасы.5/16

Мәҗбури тирбәнешләр. Резонанс.IV.

Электромагнитик тирбәнешләр (7 сәг.)

1/17

Тирбәнү контурында ирекле тирбәнешләр.2/18

Ирекле электр тирбәнешләрнең периоды.3/19

Алмаш электр тогы.4/20

Актив каршылык. Ток зурлыгының һәм көчәнешнең тәэсир итү кыйммәтләре.5/21

Электр чылбырында резонанс.6/22

Автотирбәнешләр.7/23

Электр энергиясен генерацияләү. Трансформатор. Электр энергиясен җитештерү, файдалану һәм тапшыру.V.

Механик һәм электромагнитик дулкыннар (7 сәг.)

1/24

Аркылы һәм буй дулкыннар.2/25

Дулкын озынлыгы. Дулкынның тизлеге.3/26

Электромагнитик дулкыннар нурландыру.4/27

Электромагнитик нурланыш агышы тыгызлыгы.5/28

Радиоэлемтә принциплары.6/29

Электромагнитик дулкыннарның үзлекләре. Телевидение.7/30

Контроль эш № 2 "Тирбәнешләр һәм дулкыннар".


Оптика (21 сәг.)

VI.

Яктылык дулкыннары. Нурланыш һәм спектрлар (19 сәг.)

1/31

Яктылык нурлары. Яктылык тизлеге һәм аны билгеләү методлары.2/32

Гюйгенс принцибы. Яктылык кайтарылу законы.3/33

Яктылык сыну законы. Тулы кайтарылу.4/34

Лаборатор эш № 4 "Пыяланың нур сындыру күрсәткечен үлчәү".5/35

Линза. Линза ярдәмендә сурәт булдыру.6/36

Юка линзаның формуласы.7/37

Лаборатор эш № 5 "Җыюче линзаның оптик көчен һәм фокус ераклыгын табу". Яктылык дисперсиясе.8/38

Механик дулкыннар интерференциясе.9/39

Яктылык интерференциясе.10/40

Механик дулкыннар дифракциясе. Яктылык дифракциясе.11/41

Дифракцион рәшәткә. Лаборатор эш № 6 "Дулкын озынлыгын үлчәү".12/42

Яктылык дулкыннарының аркылы булуы. Яктылыкның полярлашуы. Яктылыкның электромагнитик теориясе.13/43

Нурланыш төрләре. Яктылык чыганаклары.14/44

Спектрлар һәм спектраль аппаратлар.15/45

Спектрларның төрләре.16/46

Лаборатор эш № 7 "Тоташ һәм сызыклы спектрларны күзәтү".17/47

Спектраль анализ. Инфракызыл һәм ультрамиләүшә нурланышлар.18/48

Рентген нурлары. Электромагнитик дулкыннар шкаласы.19/49

Контроль эш № 3 "Яктылык дулкыннары. Нурланыш һәм спектрлар".VII.

Чагыштырмалылык теориясе нигезләре (2 сәг.)

1/50

Эйнштейнның чагыштырмалылык принцибы. Чагыштырмалылык теориясе постулатлары. Чагыштырмалылык теориясендә пространство һәм вакыт.2/51

Релятивистик динамика. Масса һәм энергия арасында бәйлелек.


Квант физикасы (16 сәг.)

VIII.

Яктылык квантлары (4 сәг.)

1/52

Җылылык нурланышы. Планк константасы.2/53

Фотоэффект.3/54

Фотоэффект өчен Эйнштейнның тигезләмәсе.4/55

Фотоннар. Корпускула-дулкын дуализмы.Де Бройль гипотезасы.IX.

Атом физикасы. Атом төше физикасы. (12 сәг.)

1/56

Атомның төзелеше. Резерфорд тәҗрибәләре.2/57

Борның квант постулатлары. Бор буенча водород отомы моделе. Бор теориясе очраткан кыенлыклар. Квант механикасы.3/58

Лазерлар.4/59

Элементар кисәкчекләрне күзәтү һәм регистрацияләү ысуллары.5/60

Радиоактивлыкны ачу. α-, β- һәм γ-нурланышлар.6/61

Радиоактив әверелешләр.7/62

Радиоактив таркалу законы. Ярымтаркалу периоды. Изотоплар.8/63

Төшнең протонлы-нейтронлы моделе.Төш көчләре. Атом төшләренең бәйләнеш энергиясе.9/64

Төшләренең бүленүе һәм синтез.10/65

Төш энергетикасы. Төш реакторы.11/66

Термотөш реакцияләре.12/67

Контроль эш № 4 "Чагыштырмалылык теориясе нигезләре", "Яктылык квантлары", "Атом физикасы".13/68

Дөньяның бердәм физика картинасы. Элементар кисәкчекләр. Фундаменталь тәэсирләшүләр.

Укытучы: /Ф.И.О./

Похожие:

Дәрес темасы Дата iconДәрес темасы. Моң һәм көч. Ф. Кәрим “Кыңгыраулы яшел гармун” поэмасына
Укучылар, үткән дәрестә без ни белән шөгыльләнгән идек? Тактадагы бу мәгълүматлар сезгә үткән дәрес материалын искә төшерергә ярдәм...
Дәрес темасы Дата iconДәрес темасы: Аммиак. Дәреснең максаты
Дәрес барышы: Бу дәрестә сезнең белән белем иленә сәяхәт итәрбез. Үзебез белән сәяхәт картасын алырбыз. Картада сәяхәт юнәлешен билгеләү...
Дәрес темасы Дата icon4 сыйныф рус гр.( Р. З. Хәйдәрова дәреслеге буенча) Дәрес темасы: “Татар халык бәйрәме “Карга боткасы””
Бик әйбәт. Мин сезнең кәефләрегез яхшы булганга бик шат, дәресебезне башлыйбыз. Бүген класста кем дежур?
Дәрес темасы Дата icon2 нче сыйныфта татар теленнән “Сыйфат” темасына дәрес эшкәртмәләре системасы
Дәрес эшкәртмәләре Ә. З. Рәхимовның психодидиактика принципларына нигезләнеп төзелде, ләкин традицион методика белән А. Х. Нуриева,...
Дәрес темасы Дата iconДәреснең темасы

Дәрес темасы Дата iconБашлангыч сыйныфларда уку һәм татар теленнән дәрес эшкәртмәләрен һәм дидактик материалларын туплау максатыннан, район күләмендә оештырыла торган конкурсның нигезләМӘСЕ
Саба районының информацион-методик үзәге (алга таба – имц) Саба гимназиясенең башлангыч сыйныфларның методик берләшмәсе белән берлектә...
Дәрес темасы Дата iconБашҡортостаным – алтын бишегем!”
Башҡорт теле, туған телдәрҙән яңы быуын стандарттары буйынса асыҡ дәрес күрһәтеү
Дәрес темасы Дата iconПроект темасы: «Экскаватор һәм кош тәпие»
Яр Чаллы шәһәре «70нче «Җиләккәй» балалар бакчасы» муниципаль бюджетлы мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе
Дәрес темасы Дата iconТатарстан республикасы Саба районы Шәмәрдән лицее Клуб сәгате темасы
Куркыныч ситуацияләр туганда югалып калмаска үз белемеңне куллана белүгә күнектерү
Дәрес темасы Дата iconХәсән Туфан. Дәреснең барышы
Без бүген сезнең белән Х. Туфан иҗатын өйрәнүне дәвам итәрбез. Дәресебезнең темасы
Дәрес темасы Дата iconМатематикадан уен-дәрес: "Унарлы вакланмаларны кушу һәм алу"
Төркемләп эшләү күнемәләре булдыру. Бер –береңә ярдәмчеллек, ихтирам, дуслык хисләре тәрбияләү
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы