Дәрес темасы Дата icon

Дәрес темасы ДатаНазваниеДәрес темасы Дата
Дата конвертации09.02.2013
Размер163.8 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план по физике 10 класс 2 часа рус.doc
2. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план по физике 10 класс 3 часа рус.doc
3. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 11 класс 2 часа рус.doc
4. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 11 класс 3 часа рус.doc
5. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 7 рус.doc
6. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 8 класс рус.doc
7. /fuzis/fuzis/fuzisrus/Тематический план физика 9 класс рус.doc
8. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план по физике 10 класс 2 часа тат.doc
9. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план по физике 10 класс 3 часа тат.doc
10. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 11 класс 2 часа тат.doc
11. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 11 класс 3 часа тат.doc
12. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 7 тат.doc
13. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 8 класс тат.doc
14. /fuzis/fuzis/fuzistat/Тематический план физика 9 класс тат.doc
15. /fuzis/fuzis/Аннотация.txt
Календарно-тематический план преподавания курса физики 10 класс Всего: 70 ч. 2 часа в неделю. Контрольных работ: Зачетов: Лабораторных работ: №
Календарно-тематический план преподавания курса физики 10 класс Всего: 105 ч. 3 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 11 класс Всего: 68 ч. 2 часа в неделю. Контрольные работы: Лабораторные работы: № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 11 класс Всего: 102 ч. 3 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 7 класс Всего: 70 ч. 2 ч в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: 10. № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 8 класс Всего: 70 ч. 2 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: 12. № Тема урока
Календарно-тематический план преподавания курса физики 9 класс Всего: 68 ч. 2 часа в неделю. Контрольных работ: Лабораторных работ: № Тема урока
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата
Дәрес темасы Дата


Физикадан календарь-тематик план

10 нче класс


Барлыгы: 105 сәг.

Атнага: 3 сәг.

Контроль эшләр: 8

Лаборатор эшләр: 5
Дәрес темасы

Дата

Үтәлеше

I.

Физик эзләнү методның төп үзенчәлекләре (1 сәг.)

1/1

Физика һәм дөньяны танып-белү. Физиканың эксперименталь характеры. Ньютонның классик механикасы.


Механика (33 сәг.)

II.

Материаль ноктаның кинематикасы (11 сәг.)

1/2

Ноктаның пространстводагы торышы.2/3

Җисемнең хәрәкәтен тасвирлау төрләре.3/4

Җисемнең турысызыклы тигез хәрәкәте.4/5

Җисемнәрнең уртача моменталь һәм чагыштырмача хәрәкәтләре тизлеге.5/6

Мәсьәләләр чишү.6/7

Тизләнеш. Тигез тизләнешле хәрәкәт.7/8

Җисемнәрнең ирекле (тоткарсыз) төшүе.8/9

Мәсьәләләр чишү.9/10

Ноктаның әйләнә буенча тигез хәрәкәте.10/11

"Материаль ноктаның кинематикасы" темасы буенча гомумиләштерү дәресе.11/12

Контроль эш № 1 "Материаль ноктаның кинематикасы".

III.

Динамика (11 сәг.)1/13

Ньютонның беренче законы.2/14

Көч. Көчләрне үлчәү. Ньютонның икенче законы.3/15

Ньютонның өченче законы.4/16

Галилейның чагыштырмалылык принцибы.5/17

Бөтендөнья тартылу көче.6/18

Эластиклык көче. Гук законы.7/19

Җисемнең авырлыгы. Авырлык югалу халәте.8/20

Ышкылу көче.9/21

Мәсьәләләр чишү.10/22

Лаборатор эш № 1 "Эластиклык һәм авырлык көчләр тәэсирендә җисемнең хәрәкәтен өйрәнү".11/23

Контроль эш № 2 "Динамика. Ньютон законнары".IV.

Саклану законнары (11 сәг.)

1/24

Җисемнең импульсы. Импульс саклану законы.2/25

Реактив хәрәкәт.3/26

Мәсьәләләр чишү.4/27

Механик эш. Егәрлек. Механизмнарның ФЭК.5/28

Энергия. Кинетик энергия һәм аның үзгәрүе.6/29

Авырлык көченең эше. Потенциаль энергия. Эластиклык көченең эше.7/30

Энергия саклану законы.8/31

Мәсьәләләр чишү.9/32

Лаборатор эш № 2 "Механикадагы энергия саклану законын өйрәнү".10/33

"Механикадагы саклану законнары" темасы буенча гомумиләштерү дәресе.11/34

Контроль эш № 3 "Механикадагы саклану законнары"


Молекуляр физика (30 сәг.)

V.

Матдәнең молекуляр структурасы (3 сәг.)

1/35

Молекуляр-кинетик теориянең төп положениеләре.2/36

Матдә микъдары.3/37

Матдәнең агрегат хәле.VI.

Идеаль газның молекуляр-кинетик теория нигезләре (11 сәг.)

1/38

Идеаль газ. Газның МКТ төп тигезләмәсе.2/39

Температура һәм җылылык тигезләнеше.3/40

Абсолют температура.4/41

Газ молекулаларның тизлекләрен үлчәү.5/42

Мәсьәләләр чишү.6/43

Идеаль газның халәт тигезләмәсе.7/44

Газ законнары.8/45

Мәсьәләләр чишү.9/46

Лаборатор эш № 3 "Гей-Люссак законын тәҗрибәдә тикшерү".10/47

"Матдәнең молекуляр структурасы" һәм "Идеаль газның молекуляр-кинетик теория нигезләре" темалары буенча гомумиләштерү дәресе.11/48

Контроль эш № 4 "Матдәнең молекуляр структурасы" һәм "Идеаль газның молекуляр-кинетик теория нигезләре".VII.

Сыеклыкларның һәм газларның үзара әверелешләре (4 сәг.)

1/49

Туенган пар.2/50

Кайнау.3/51

Һаваның дымлылыгы.4/52

Мәсьәләләр чишү.VIII.

Каты җисемнәр (2 сәг.)1/53

Кристаллик җисемнәр.2/54

Аморф җисемнәр.IX.

Термодинамика (9 сәг.)1/55

Эчке энергия.2/56

Термодинамикада эш.3/57

Термодинамиканың беренче законы.4/58

Термодинамиканың беренче законын төрле изопроцессларга карата куллану.5/59

Мәсьәләләр чишү.6/60

Термодинамиканың икенче законы.7/61

Җылылык двигательләренең эшләвенә шартлары.8/62

"Термодинамика" темасы буенча гомумиләштерү дәресе.9/63

Контроль эш № 5 "Термодинамика".


Электродинамика нигезләре (41 сәг.)

X.

Электростатика (15 сәг.)

1/64

Электр корылмасы. Электр корылмасының саклану законы.2/65

Кулон законы.3/66

Мәсьәләләр чишү.4/67

Электр кыры. Электр кырының көчәнешлеге.5/68

Электростатик кырда үткәргечләр һәм диэлектриклар.6/69

Мәсьәләләр чишү.7/70

Бериш электростатик кырдагы корылмалы җисемнең потенциаль энергиясе. Потенциал.8/71

Мәсьәләләр чишү.9/72

Электростатик кырның көчәнешлеге белән потенциаллар аермасы арасындагы бәйлелек.10/73

Мәсьәләләр чишү.11/74

Электр сыешлыгы. Конденсаторлар.12/75

Мәсьәләләр чишү.13/76

Корылган конденсаторның энергиясе.14/77

"Электростатика" темасы буенча гомумиләштерү дәресе.15/78

Контроль эш № 6 "Электростатика".XI.

Даими электр тогы законнары (10 сәг.)

1/79

Электр тогы. Ток зурлыгы.2/80

Чылбыр бүлемтеге өчен Ом законы.3/81

Электр чылбырлары. Үткәргечләрне бер-бер артлы һәм параллель тоташтыру.4/82

Лаборатор эш № 4 "Үткәргечне бер-бер артлы һәм параллель тоташтыруны өйрәнү".5/83

Даими токның эше һәм егәрлеге.6/84

Мәсьәләләр чишү.7/85

Тулы чылбыр өчен Ом законы.8/86

Лаборатор эш № 5 "Ток чыганагының ЭЙКн һәм эчке каршылыгын табу".9/87

"Даими электр тогы законнары" темасы буенча гомумиләштерү дәресе. Мәсьәләләр чишү.10/88

Контроль эш № 7 "Даими электр тогы законнары".XII.

Төрле тирәлекләрдә электр тогы (14 сәг.)

1/89

Металларның электронлы үткәрүчәнлеге.2/90

Үткәргеч каршылыгының температурага бәйлелеге.3/91

Ярымүткәргечләрдә электр тогы.4/92

Катышмалар кушылганда ярымүткәргечләрнең электр үткәрүчәнлеге.5/93

Р- һәм n-тибындагы ярымүткәргечләр контакты аша электр тогы.6/94

Транзисторлар.7/95

Вакуумда электр тогы.8/96

Мәсьәләләр чишү.9/97

Сыеклыкларда электр тогы.10/98

Газларда электр тогы.11/99

Плазма.12/100

"Төрле тирәлекләрдә электр тогы" темасы буенча гомумиләштерү дәресе. Мәсьәләләр чишү.13/101

Контроль эш № 8 "Төрле тирәлекләрдә электр тогы".14/102

Гомумиләштерү дәресе.103

Резерв.104

Резерв.105

Резерв.

Укытучы: /Ф.И.О./

Похожие:

Дәрес темасы Дата iconДәрес темасы. Моң һәм көч. Ф. Кәрим “Кыңгыраулы яшел гармун” поэмасына
Укучылар, үткән дәрестә без ни белән шөгыльләнгән идек? Тактадагы бу мәгълүматлар сезгә үткән дәрес материалын искә төшерергә ярдәм...
Дәрес темасы Дата iconДәрес темасы: Аммиак. Дәреснең максаты
Дәрес барышы: Бу дәрестә сезнең белән белем иленә сәяхәт итәрбез. Үзебез белән сәяхәт картасын алырбыз. Картада сәяхәт юнәлешен билгеләү...
Дәрес темасы Дата icon4 сыйныф рус гр.( Р. З. Хәйдәрова дәреслеге буенча) Дәрес темасы: “Татар халык бәйрәме “Карга боткасы””
Бик әйбәт. Мин сезнең кәефләрегез яхшы булганга бик шат, дәресебезне башлыйбыз. Бүген класста кем дежур?
Дәрес темасы Дата icon2 нче сыйныфта татар теленнән “Сыйфат” темасына дәрес эшкәртмәләре системасы
Дәрес эшкәртмәләре Ә. З. Рәхимовның психодидиактика принципларына нигезләнеп төзелде, ләкин традицион методика белән А. Х. Нуриева,...
Дәрес темасы Дата iconДәреснең темасы

Дәрес темасы Дата iconБашлангыч сыйныфларда уку һәм татар теленнән дәрес эшкәртмәләрен һәм дидактик материалларын туплау максатыннан, район күләмендә оештырыла торган конкурсның нигезләМӘСЕ
Саба районының информацион-методик үзәге (алга таба – имц) Саба гимназиясенең башлангыч сыйныфларның методик берләшмәсе белән берлектә...
Дәрес темасы Дата iconБашҡортостаным – алтын бишегем!”
Башҡорт теле, туған телдәрҙән яңы быуын стандарттары буйынса асыҡ дәрес күрһәтеү
Дәрес темасы Дата iconПроект темасы: «Экскаватор һәм кош тәпие»
Яр Чаллы шәһәре «70нче «Җиләккәй» балалар бакчасы» муниципаль бюджетлы мәктәпкәчә белем бирү учреждениесе
Дәрес темасы Дата iconТатарстан республикасы Саба районы Шәмәрдән лицее Клуб сәгате темасы
Куркыныч ситуацияләр туганда югалып калмаска үз белемеңне куллана белүгә күнектерү
Дәрес темасы Дата iconХәсән Туфан. Дәреснең барышы
Без бүген сезнең белән Х. Туфан иҗатын өйрәнүне дәвам итәрбез. Дәресебезнең темасы
Дәрес темасы Дата iconМатематикадан уен-дәрес: "Унарлы вакланмаларны кушу һәм алу"
Төркемләп эшләү күнемәләре булдыру. Бер –береңә ярдәмчеллек, ихтирам, дуслык хисләре тәрбияләү
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы