Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? icon

Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова?НазваниеТема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова?
Дата конвертации07.10.2012
Размер165.91 Kb.
ТипДокументы
источник

Краматорська загальноосвітня школа №25


Тестові завдання
для перевірки засвоєння знань
з української мови
у 2 класі.

Виконала
вчитель початкових класів
Тітенко Наталія Володимирівна


ТЕМА №1. МОВА І МОВЛЕННЯ

1. Для чого людям потрібна мова?

а) для читання б) для письма в) для спілкування

2. З чого складається наше мовлення?

а) зі слів б) з речень в) з букв

3. Яким буває мовлення?

а)усне б)усне і писемне в) писемне

4.* Якими словами ми вітаємось

а) будь ласка б) добрий вечір, добрий день, доброго ранку в)щасливої дороги

5 Де треба говорити пошепки?

а) у полі б) у бібліотеці в) на перерві


^ ТЕМА №2. ТЕКСТ

1. Що таке текст?

а)слова б)речення в) зв'язані за змістом речення

2. З яких частин складається текст?

а) зі слів б) зачину, основної частини, кінцівкі в) зачину, речень, слів

^ 3. Які види текстів ви знаєте?

а) текст – розповідь б) текст – опис в) текст - опис, розповідь, міркування

4. Яка мета тексту - розповіді?

а)описати щось, або когось б) розповісти про щось в) довести щось

5.* Визначте тип тексту

1. Люблю розглядати джерельце. Вода прозора. Дно застелене блакиттю неба. У синій глибині бачу віття сокоряни.
а)опис б) міркування в) розповідь


^ ТЕМА №3. РЕЧЕННЯ

1. Що таке речення?

а) текст б)слова в) закінчена думка

2. Що ставиться у кінці речення?

а) кома б)крапка в) дужка

^ 3. Як пишуться слова в реченні?

а)разом б) окремо в) з великої літери

4. Як пишеться перше слово в реченні?

а) з малої літери б) з великої літери в)разом

^ 5. Які є види речень?

а) питальні б) розповідні в) питальні, розповідні, окличні

6. Що таке граматична основа речення?

а) підмет б)словосполучення в) підмет і присудок


^ ТЕМА №4. СЛОВО

1. Слова, які відповідають на питання ХТО? ЩО? означають:

а) назву дії б) назву предметів в) назву ознак

2. Як пишуться імена, по батькові, клички тварин?

а) з великої літери б) з маленької літери в) окремо

^ 3. На які питання відповідають слова, що виражають ознаки предметів?

а) хто? що? б) який? яка? яке? в) що зробили? що роблять?

4. З якими словами в реченні зв'язуються прикметники?

а) з дієсловами б) з іменниками в) з прийменником

^ 5. На які питання відповідають слова, які означають дію предметів?

а)який? б) хто? в) що зробив? що робить? що роблять?

6. Для чого служить прийменник?

а) для спілкування б) для читання в) для зв'язку слів у реченні

7. Як пишуться прийменники з словами?

а) разом б) окремо в) з великої літери

8.* Укажіть іменники:

а) бібліотекар, шофер, іграшка б) трав'яний, жовтий в) радіє, замерзла

9.* Укажіть дієслова.

а)розмова б)питальний в)розмовляти

10.* Укажіть прийменники:

а) в, у, на, до б) і, я, ми в) поле, він, я


^ ТЕМА №5. ЗВУКИ, БУКВИ. НАГОЛОС, СКЛАД

1. Скільки голосних звуків в українській мові?

а) 6 6)8 в) 10

2. Скільки приголосних в українській мові?
а) 10 б) 34 в) 32

^ 3. Як переносяться слова?
а) по буквам б)по складам в) по звукам

4. Коли букви я, ю, є можуть позначати по два звуки?

а) на початку складу б) після приголосного в) після голосного, апострофа, на початку

5.* Коли вживається апостроф?

а) після голосного б) після приголосного в) після б, п, в, м, ф, р перед я, ю, є, ї

^ 6. Які слова можна перенести?
а)весна б) джміль в) бурулька

7. Які бувають склади?

а) голосні б) наголошені, ненаголошені в) дзвінкі

8. Написання яких слів треба перевіряти за словником?

а) іменників б) словникових слів в) прийменників

^ 9. На які групи поділяються приголосні?

а) м'які б) тверді в) дзвінкі і глухі

10. Які букви позначають два звуки?

а) дз, дж б )ьо в) щ г) йо


Відповіді:

Т№І

Т№2

Т№3

Т№4

Т№51б 7б

1в 6а в2а 8а

2в 7бЗв3б 9в

3б 8б4б 10а

4в 9в5 в

5в 10в г

Завдання
для практичного виконання .ТЕМА №1 СЛОВО

^ 1. Вставити потрібні літери:

Медал..., м. .кий. сусідн...му. під...м. б...ілка. Ки...в, вул...ця. д...ван. в. .разно. ч...твер, в...дмідь, в...ресєнь. за...ць, кра...ий.

2. Списати текст. Поставити потрібний знак в кінці речення. Підкреслити підмет і присудок:

На лузі цвітуть ромашки на дереві стукає дятел в лісі жив їжачок

^ 3. Запиши у два стовпчики: ХТО? ЩО?

Зима, парта, учитель, клас, дитина, пенал, прочитав, червона, урок, дівчинка.

4. Поділити на склади: білий, ялинка, пальто

^ 5. Вставити потрібні літери:

...удзик, жа...воронок, завда...я, ...лень, Укр...їна, во...іуіє, хлоп...ята, ранн...го, бо...вий, ...жунглі, ...зюркотить, щ...стя, ч...довий, оз...ро, б...сокий, бері...ка, жит...я

^ 6. Запиши в алфавітному порядку:

Ліда, Галя, Ніна, Рая, Тамара, Олена

7. Випиши прикметники:

Зима морозна на дворі. Замети білі на землі. Зоріють в небі ясні зорі. Заснули зайчики малі.

^ 8. Списати, підкреслити антоніми:

Знання то світло, з темряви виводить. Пустий колос догори пнеться, а повний - донизу гнеться. Ле...ко сказати, та ва...ко зробити.

^ 9. Доберіть дієслова:

До нас... лелека (з) косою (на) плечі, в...ди... (з) глека та й ... (на) спориші. Слова для довідок: напився, сів. прийшов.

10. Зміни дієслова у відповідності із іменниками. . Підкреслити прийменники.
Липа (цветуть) у липні, Учні (співає) у хорі. Книжки (стоїть) у шафі, Каченя (пливуть) до берега

^ 11. Списати, вставити літери. Підкреслити підмет і присудок у 1, 2 реченнях.

Настала осін... . Падає жовте листя, Скоро з...ма настане. Поч...в

їжачок готуватися до з...ми.


^ 12. Випиши іменники в один стовпчик, прикметник - у другий:

Птах, сніговий, поле, зима, застигла, річка, пенал, білий, вчорашній, біжить, кислий.

13. Списати, вставити літери. Підкреслити прикметники.

В...сняне сонце розбудило від сну мурашок. Ож...в мурашник. М...лен...кі комахи вибралися із з...мобих квартир. Вони поч...ли ремонтувати своє житло.

14. Утвори прикметник:

Холод - холодний, береза - ...., зима - ......, весна - ....., праця

(чесність), пісня (народ), життя (щастя)


ТЕМА №2 ^ ЗВУКИ І БУКВИ

1. Визнач кількість звуків і букв:

Повітря: дзеркало; дощ; гаї.

2. Поділити слова на склади:
Район: лимон; спить, Оленка.

^ 3. Встав пропущені букви:

Річеч...ка, подвір...я, зат...охкав, д...ятел, б...жоли, волос...я, сім...я, за...ць. га...ок. сер...озний, пен...ок, ...артук (х: ф), ...виля, ...утболка, ку...і, я...ірка, ...астя, бор... (щ; шч)!

^ 4. Підкреслити м'які приголосні:

День, зозуля, сльози, сміюсь, об'єднання, в хаті, люлька.

5. Вкажи кількість звуків і букв:

Плащ, хвиля, ходжу, взуття, зіроньа, п'ять, грає.

^ 6. Підкресли букви, що позначають приголосні звуки:
Соловейко, листочок, окунець.

7. Підкресли слова, в яких букви я, ю, є позначають два звуки:
Ялинка, шию, лялька, читає.

^ 8. Підкреслити слова, в яких букв більше, ніж звуків:
Життя, воджу, гаї, бруньки.

9. Вставити пропущенні літери:

Обов...язок, зна...мий, ...жміль, ...зюркотить.

^ 10. Спиши текст. Встав літери:

Зацвіли влітку лісові ...звіноч...ки. (У) кожній пелюсточці – мален.кі молоточ.ки.


11. Спиши слова, правильно познач наголос:

Читан...я, за...ць, в...дмідь, Україна, шофер, вулиця, дятел, портфель, сантиметр, зменшуване.

^ 12. Укажи пари слів, у яких є однакові звуки:

Діти - вода; сніг - нора; дід - дятел; рука - море; голова - хліб; буряк – дерево.

13. Запиши слова, в яких букв більше, ніж звуків:

Дзвінок, льодок, будяк, пудель, розбуджу.

ТЕМА: №3 СЛОВО

^ 1. Записати синоними:

Азбука, автомобіль, батько, буква, дім.

2. Записати антоніми:

Злий, теплий, прозора, літній, сухий, день, радість.

^ 3. З поданих слів складіть речення. Підкреслити підмет і присудок:

Сніг, над, кружляє, вже, перший, землею. Озерах, на, замерзла, вода. Сонце, горою, за, лягло. Зірки, засіяли, яскраво.

^ 4. Згрупуйте слова, близькі за значенням:

Буква, ураган, літера, абетка, буря, алфавіт, шторм, азбука.

5. Продовж ряд синонімів:

Сонеч...ко світить, ... , ... Сніж...нки падають, ... , ... Ліс шумить, ... , ... Струмок співає, ... , ...

^ 6. Утвори прикметник:

Холод - холодний, береза - ...., зима - ..... весна - ..... праця (чесність), пісня (народ), життя (щастя).

7. Записати антоніми:

Сміється, говорити, щедрість, любов -..... праворуч, завтра.
Підкреслити підмет і присудок у 1, 2 реченнях.8. Добери синоніми:

Говорю, міркую, крокую.


ТЕМА: №4 ^ ЗВУКИ І БУКВИ

1. Утвори слова:

а) з м'яким знаком в середині:

б) з апострофом;

в) з м'яким знаком у кінці;

г) з йо; д) дж; дз.

^ 2. Скласти речення:

Вітер, холодний, з, зрива. д...рев, листя, пожовкле. Сумно, з, жовті, перед, л...сточки, розлукою, дер...вом, прощалися.

3. Записати по три слова з наголосом:

а) на першому складі;

б) на другому складі.


Завдання для роботи над


словниковими словами.


Ведмідь

1. Великий хижий ссавець з масивним тілом, довгою шерстю і короткими

товстими ногами ...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Дібрати синоніми.

5. Коли так кажуть?

1) Дивитися ведмедем ...

2) Ведмежа послуга ...

3) Ведмежий куток ...

4) Ведмідь на вухо наступив ...

6. Загадки: 1) Влітку бродить без дороги поміж сосен і беріз. Взимку він хропе в барлозі, від морозу сховав ніс.

^ 2) Влітку наїдається, а взимку висипляється.

3) Хоч у нього й шуба є, та як холод настає, він не їсть тоді, не п'є і не

ходить, не гуляє, а у лігво спать лягає.Вересень

1. Дев'ятий місяць року...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Склади речення.

5. Прикмети, прислів'я, приказки:

1) Вересень - рум'янець року.

2) Верещить вересень, що вже осінь.

3) Садок у вересні, що кожух у січні.

4) Як вересніє, то й дощик сіє.Виразно

1. Утворити прислівник від від прикметника виразний...

2. Дібрати спільнокореневі слова.

^ 3. Дібрати синоніми.

4. Дібрати антоніми.

5. Дібрати словосполучення.

6. Коли так кажуть?

1) Виразно розвести руками....Вулиця

1. У населених пунктах два ряди будинків і простір між ними для проходу

і проїзду, а також сам цей простір...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати синоніми.

4. Дібрати словосполучення.

5. Коли так кажуть?

1) Зелена вулиця...

2) Буде і на нашій вулиці свято...

6. Загадка: 1) Я і в місті, й на селі, обабіч мене будинки і великі, і малі.Ґанок

1. Прибудова з площадкою і східцями біля входу в будинок...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

1. Невеликий, переважно круглої форми предмет, який служить застібкою

на одязі...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.Диван

1. Вид меблів, як правило м'яких, для сидіння чи лежання...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Скласти речення.Диктант

1. Письмова робота, вправа для засвоєння або перевірки грамотності,

що полягає в записуванні тексту, що диктується...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.Дитина

1. Маленький хлопчик або дівчинка...

2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати синоніми.

4. Дібрати антоніми.

5. Дібрати словосполучення.

6. Загадка:

1) Я мала людина, звуть мене....Дятел

1. Лісовий птах, з довгим і гострим дзьобом; їжу добуває з щілин кори

дерев...

2. Дібрати споріднені слова.

^ 3. Дібрати словосполучення.

4. Загадки:1) Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників ним добуваю.

2) Цілий день працюю в гаї, діловито дзьобом б'ю. Я не цвяхи забиваю,

шкідників я дістаю.Жайворонок

1. Співучий птах, з родини горобців, живе переважно в полях, на луках...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.Завдання

1. Наперед визначений обсяг дорученої кому-небудь роботи...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати синоніми.

4. Дібрати словосполучення.

Заєць

1. Невеликий полохливий звірок, гризун; має довгі задні ноги і довгі вуха...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Дібрати синоніми.

5. Коли так кажуть?

1) Вбити двох зайців...

2) Погнався за двома зайцями...

3) Проїхався зайцем...

4) Заяча душа...
6. Загадки:1) Від страху тремтить, швидко біжить.

2) Я вухатий ваш дружок, в мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі

вуса, я усіх-усіх боюся.Київ

1. Столиця України...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.Медаль

1. Знак переважно у вигляді круглої металевої пластинки з рельєфним

зображенням і написом, що встановлює держава як нагороду за особливі заслуги, трудові та бойові подвиги...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

1. Міська швидкісна електрична залізниця, що проходить переважно під

землею в тунелях...

^ 2. Дібрати словосполучення.

3. Дібрати синоніми.

4. Загадка: Під землею, подивіться, Незвичайна залізниця. Сновигають поїзди: Цей туди, а той - сюди. Ми до станції «Дніпро» Ідем з татком (...).

Олень
1. Парнокопитний ссавець з рогами...
^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.
3. Дібрати словосполучення.
4. Загадка: Хто на собі ліс носить?

Портфель
1. Спеціальна чотирикутна сумка, призначена для носіння ділових паперів, книг та ін...
^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.
3. Дібрати словосполучення.
4. Добери синоніми.

Україна, український
1. Держава в Європі...
2. Дібрати спільнокореневі слова.
3. Дібрати словосполучення.
4. Загадка:У світі одна - наша мати вона.Учитель

1. Той, хто викладає якийсь навчальний предмету школі...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати синоніми.

4. Дібрати словосполучення.Червоний

1. Кольору крові...

2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати синоніми.

4. Дібрати словосполучення.Черговий

1. Той, хто виконує в порядку черги якісь службові чи громадські обов'язки...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Списати речення. Вставити літери:

1) Я сьогодні ч...рговий . Треба всі оглянуть парти, порох стерти - раз і два! Парта буде, як нова!

Читання

1. Дія по значенню дієслова читати...

2. Дібрати спільнокореневі слова.

^ 3. Дібрати словосполучення.

4. Списати речення. Вставити літери:

1) На урок позакласного читан...я прийшов відомий поет. Він читав школярам свої вірші.

Шофер

1. Водій автомашини...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Дібрати синоніми.

5. Списати речення. Вставити літери:

1) Наш сусід працює ш...фером. Одного разу запросив він мене в поїздку до кар'єру. Я сідаю біля нього в кабіну. Загудів мотор - і рушила машина.Ясен

1. Дерево родини оливкових з перистим листям і міцною деревиною...

^ 2. Дібрати спільнокореневі слова.

3. Дібрати словосполучення.

4. Загадка:

Я дерево - красень, а звуть мене ...

5. Скласти речення.


Література:

1.Сапун Г.М. Робота над словами, правопис яких потрібно запам’ятати . – Тернопіль: Підручники і посібники, 1997.
2.Словник антонімів. Укладачі: Н.О. Будна, З.Л. Головко.
3.Словник синонімів. Укладачі: Н.О. Будна, З.Л. Головко.
4. Словникова скарбничка. Автор – упорядник О.В. Ісаєнко.
5. Сучасний тлумачний словник української мови.
6. Цікава дидактика. Українська мова 1 -4 класи. Автор – упорядник І.Є. Серпухова.

Похожие:

Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconУкраїнська мова Пояснювальна записка
Навчальний предмет “Українська мова” відіграє провідну роль у навчанні та вихованні учня з тяжкими порушеннями мовлення, в усвідомленні...
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconЗ гісторыі беларускага правапісу
Беларуская мова – дзяржаўная мова нашай краіны і мова тытульнай нацыі – адыгрывае выключна важную ролю ў жыцці беларускага грамадства....
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconЗ гісторыі беларускага правапісу
Беларуская мова – дзяржаўная мова нашай краіны І мова тытульнай нацыі – адыгрывае выключна важную ролю ў жыцці беларускага грамадства....
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconЗ гісторыі беларускага правапісу
Беларуская мова – дзяржаўная мова нашай краіны і мова тытульнай нацыі – адыгрывае выключна важную ролю ў жыцці беларускага грамадства....
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? icon2011 1-30 листопада – реєстрація на пробне зно. 2012
Предмети: українська мова І література, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська), біологія, фізика
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconПрограми загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення частина 2 Українська мова
Програми загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з тяжкими порушеннями мовлення 2-4 класи. – К.: Богдана, 2006
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconУкраїнська мова
Міністерством освіти І науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська мова. 5-12 класи /Автори Г. Т. Шелехова,...
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconУкраїнська мова в загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин, російська мова та література, мови І літератури інших національних меншин
На сучасному етапі розвитку суспільства основним завданням державної освітньої політики є створення умов для розвитку особистості...
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconКонкурс для учнів 5 6 класів. «Рідна мова божий дар!»
Мета: виховувати в учнів любов та повагу до української мови, бажання вивчати, розмовляти та спілкуватися рідною мовою; розвивати...
Тема №1. Мова І мовлення для чого людям потрібна мова? iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы