Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок icon

Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урокНазваниеУроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок
Дата конвертации15.10.2012
Размер226.52 Kb.
ТипУрок
источник
№ уроку

Тема і тип уроку

Дата проведення
1/1

Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Комбінований урок
2/2

Фізичні величини. Одиниці фізичних величин. Міжнародна система одиниць. Утворення кратних і частинних одиниць. Вимірювмання фізичних величин. Комбінований урок
3/3

Скалярні і векторні величини. ^ Комбінований урок
4/4

Функціональні залежності. Графіки функцій та правила їх побудови. Комбінований урок
5/5

Самостійна робота. Урок контролю та корекції знань
^ Кінематика (26 год. + 1 год. з теми «Динаміка»)

6/1

Механіка- перша фізична теорія Комбінований урок
7/2

Способи опису руху. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу.
8/3

Прямолінійний рівномірний рух. Урок узагальнення навчального матеріалу.
9/4

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
10/5

Відносність механічного руху. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
11/6

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
12/7

Рівномірний та нерівномірний рухи. ^ Комбінований урок
13/8

Лабораторна робота №1 «Вимірювання середньої швидкості руху тіла»
14/9

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
15/10

Прямолінійний рівноприскорений рух. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
16/11

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
17/12

^ Лабораторна робота №2 «Дослідження рівноприскореного руху»
18/13

Графічне зображення рівноприскореного руху. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
19/14

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
20/15

Вільне падіння тіл- приклад рівноприскореного руху. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
21/16

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
22/17

Контрольна робота №1 Урок контролю знань.
23/18

Рух тіла в полі земного тяжіння. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
24/19

Рух тіла, кинутого горизонтально з висоти H. ^ Комбінований урок
25/20

Лабораторна робота №3 «Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально.»
26/21

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
27/22

Криволінійний рух. Рівномірний рух пор колу. ^ Комбінований урок
28/23

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
29/24

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
30/25

Рівномірний та нерівномірний обертальні рухи матеріальної точки. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
31/26

Контрольна робота №2 Урок контролю знань.
32/27

Підсумковий урок з теми «Кінематика» ^ Урок корекції знань.
Динаміка (39год.)

33/1

Механічна взаємодія тіл. Сила. Маса. ^ Вступний урок з теми.
34/2

Перший закон Ньютона. Інерціальні системи відліку. Комбінований урок
35/3

Другий закон Ньютона. ^ Комбінований урок
36/4

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
37/5

Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
38/6

Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна взаємодія. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
39/7

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
40/8

Рух штучних супутників Землі. Перша та друга космічні швидкості. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
41/9

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
42/10

^ Контрольна робота №3 Тематична. Урок контролю знань.
43/11

Сила пружності. Закон Гука. Урок вивчення нового навчального матеріалу
44/12

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
45/13

^ Лабораторна робота № 4 «Вимірювання коефіцієнта жорсткості»
46/14

Вага тіла. Невагомість. Урок вивчення нового навчального матеріалу
47/15

Розв’язування задач. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
48/16

Сили тертя. Урок вивчення нового навчального матеріалу
49/17

Розв’язування задач. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
50/18

Лабораторна робота №5 «Вимірювання коефіцієнта тертя»
51/19

Розв’язування задач на рух тіла під дією кількох сил. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
52/20

Розв’язування задачна рух тіла по похилій площині. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
53/21

Розв’язування задач на рух тіла по колу. Урок формування практичних умінь і навичок.
54/22

Розв’язування задач на рух системи кількох зв’язаних тіл. Урок формування практичних умінь і навичок.
55/23

Розв’язування задач на рух системи кількох зв’язаних тіл. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
56/24

Розв’язування задач з динаміки. Урок формування практичних умінь і навичок.
57/25

Контрольна робота №4 Урок контролю знань.
58/26

Обертальний рух твердого тіла навколо нерухомої осі. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
59/27

Основне рівняння динаміки обертального руху твердого тіла.
60/28

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
61/29

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
62/30

Рівновага тіл. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
63/31

Види рівноваги. Урок вивчення нового навчального матеріалу
64/32

^ Лабораторна робота №5 «Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил.
65/33

Розв’язування задач. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
66/34

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
67/35

Опис руху в неінерціальних системах відліку. ^ Урок вивчення нового навчального матеріалу
68/36

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
69/37

Узагальнення знань з теми «Динаміка»
70/38

Контрольна робота №5 Урок контролю знань.
71/39

Підсумковий урок з теми.
^ Закони збередення в механіці (22 год.)

72/1

Імпульс. Закон збереження імпульсу. Урок вивчення нового навчального матеріалу
73/2

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
74/3

Реактивний рух. Розвиток космонавтики. ^ Комбінований урок
75/4

Момент імпульсу. Закон збереження моменту імпульсу. Урок вивчення нового навчального матеріалу
76/5

Розв’язування задач. ^ Урок формування практичних умінь і навичок.
77/6

Механічна робота. Потужність. Комбінований урок
78/7

Енергія. Кінетична енергія. ^ Комбінований урок
79/8

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
80/9

Потенціальна енергія тіла. ^ Комбінований урок
81/10

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок.
82/11

Закон збереження механічної енергії ^ Комбінований урок
83/12

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок
84/13

Спільне застосування законів збереження імпульсу та енергії. ^ Комбінований урок
85/14

Лабораторна робота №10 «Дослідження прухного удару двох тіл»
86/15

Розв’язування задач на спільне застосування законів збереження імпульсу та енергії
87/16

^ Лабораторна робота №11 «Вивчення закону збереження механічної енергії»
88/17

Розв’язування задач. ^ Урок формування практичних умінь і навичок

89/18

Рух рідин і газів. Закон Бернуллі. Урок вивчення нового матеріалу.
90/19

Розв’язування задач. ^ Урок формування практичних умінь і навичок
91/20

Узагальнення знань з теми «Закони збереження»
92/21

Контрольна робота №5 з теми «Закони збереження» Урок контролю знань.
93/22

Підсумковий урок з теми
^ Механічні коливання і хвилі (22 год.)

94/1

Коливальний рух Урок вивчення нового матеріалу
95/2

Гармонічні коливання. ^ Урок вивчення нового матеріалу
96/3

Розв’язування задач. Урок формування практичних умінь і навичок
97/4

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
98/5

Перетворення енергії у гармонічних коливаннях ^ Урок вивчення нового матеріалу
99/6

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
100/7

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
101/8

Додавання гармонічних коливань Урок вивчення нового матеріалу
102/9

Маятник ^ Урок вивчення нового матеріалу
103/10

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
104/11

^ Лабораторна робота №12 «Дослідження коливань нитяного маятника» Урок формування експерементальних умінь і навичок
105/12

^ Лабораторна робота №13 «Дослідження коливань тіла на пружині» Урок формування експерементальних умінь і навичок
106/13

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
107/14

Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання ^ Урок вивчення нового матеріалу
108/15

Механічні хвилі. Комбінований урок
109/16

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
110/17

Звук . Комбінований урок
111/18

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
112/19

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
113/20

Узагальнення знань з теми «Закони збереження»
114/21

^ Контрольна робота №6 з теми «Закони збереження» Урок контролю знань
115/22

Підсумковий урок з теми ^ Урок узагальнення та систематизації знань
Релятивістська механіка (8 год.)

116/1

Постулати спеціальної теорії відносності ^ Урок вивчення нового матеріалу
117/2

Відносність часу та лінійних розмірів Урок вивчення нового матеріалу
118/3

Релятивістські спіппідношення ^ Урок вивчення нового матеріалу
119/4

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
120/5

Закон взаємозв’язку маси та енергії. ^ Урок вивчення нового матеріалу
121/6

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
122/7

Сучасні уявлення про простір і час . Комбінований урок
123/8

Контрольна робота №7 з теми «Релятивістська механіка» Урок контролю знань
^ Узагальнюючі заняття (2 год.)

124-125

Зв’язок механіки з іншими фізичними теоріями, науками, технікою. Роль механіки в соціально-економічному розвитку суспільства. Внесок українських учених у розвиток механіки. Урок-семінар
^ Молекулярна фізика та термодинаміка

Властивості газів, рідин та твердх тіл (45 год.)

126/1

Молекулярно кінетична теорія будови речовини . Комбінований урок
127/2

Маса і розміри атомів та молекул . Комбінований урок
128/3

^ Лабораторна робота №14 «Оцінювання розмірів молекул» Урок формування експерементальних умінь і навичок
129/4

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
130/5

Взаємодія молекул. . Комбінований урок
131/6

Пояснення будови твердих тіл, рідин і газів на основі атомно молекулярного вчення про будову речовини. . Комбінований урок
132/7

Ідеальний газ у молеулярно-кінетичній теорії ^ Урок вивчення нового матеріалу
133/8

Основре рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів Урок вивчення нового матеріалу
134/9

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
135/10

Термоинамічни зміст температури. Способи вимірювання температури. Комбінований урок
136/11

Молекулярно-кінетичний зміст температури ^ Урок вивчення нового матеріалу
137/12

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
138/13

Рівняння стану ідеального газу. Об’єднаний газовий закон. ^ Урок вивчення нового матеріалу
139/14

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
140/15

Ізопроцеси. ^ Урок вивчення нового матеріалу
141/16

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
142/17

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
143/18

Лабораторна робота №15 «Дослідження ізопроцесів» Урок формування експерементальних умінь і навичок
144/19

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
145/20

Вимірювання швидкостей молекул газу. . Комбінований урок
146/21

Статистичні розподіли. ^ Урок вивчення нового матеріалу
147/22

Реалбні гази. Рівняння стану реального газу. Урок вивчення нового матеріалу
148/23

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
149/24

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
150/25

^ Контрольна робота. Урок контролю знань
151/26

Випаровування. . Комбінований урок
152/27

Кипіння. Температура кипіння. . Комбінований урок
153/28

Зріджені гази. Критичний стан речовини. ^ Урок вивчення нового матеріалу
154/29

Діаграма стану речовини. Урок вивчення нового матеріалу
155/30

Вологість повітря. ^ Лабораторна робота №16 «Вимірювання відносної вологості повітря.»
156/31

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
157/32

Властивості поверхні рідини. Урок вивчення нового матеріалу
158/33

^ Лабораторна робота №17 «Вимірювання поверхневого натягу рідини» Урок формування експерементальних умінь і навичок
159/34

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
160/35

Змочування. Капілярні явища. Урок вивчення нового матеріалу
161/36

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
162/37

Кристалічні та аморфні тіла. Урок вивчення нового матеріалу
163/38

Кристали. ^ Урок вивчення нового матеріалу
164/39

Рідкі кристали. Урок вивчення нового матеріалу
165/40

Полімери. Наноматеріали. ^ Урок вивчення нового матеріалу
166/41

Застосування полімерів, рідких кристалів, наноматеріалів. Урок-семінар
167/42

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
168/43

Узагальнення знань з теми «Властивості газів, рідин та твердих тіл» ^ Урок узагальнення та систематизації знань
169/44

Контрольна робота з теми. Урок контролю знань
170/45

Підсумковий урок з теми. ^ Урок узагальнення та систематизації знань
Основи термодинаміки (18 год.)

171/1

Внутрішня енергія. Кількість теплоти. . Комбінований урок
172/2

Лабораторна робота №18 «Калориметричний метод вимірювання» ^ Урок формування експерементальних умінь і навичок
173/3

Лабораторна робота №19 «Вимірювання питомої теплоти плавлення тіла» ^ Урок формування експерементальних умінь і навичок
174/4

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
175/5

Робота термодинамічного процесу. ^ Урок вивчення нового матеріалу
176/6

Перщий закон термодинаміки. Урок вивчення нового матеріалу
177/7

Лабораторна робота №20 «Визначення теплоємності тіла» ^ Урок формування експерементальних умінь і навичок
178/8

Розв’язування задач

Урок формування практичних знань умінь і навичок
179/9

Адіабатний і політропий процеси. . Комбінований урок
180/10

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
181/11

Напрям теплових процесів. Другий законтермодинаміки. Ентропія. Урок формування практичних знань, умінь і навичок.
182/12

Принцип дії теплових машин. Цикл Карно. . Комбінований урок
183/13

Розв’язування задач

^ Урок формування практичних знань умінь і навичок
184/14

Теплові двигуни. Теплові та холодильні машини. . Комбінований урок
185/15

Екологічні проблеми пов’язані з використанням теплових машин. Урок-семінар
186/16

Узагальнення знань з теми «Основи термодинаміки» ^ Урок узагальнення та систематизації знань
187/17

Контрольна робота з теми «Основи термодинаміки» ^ Урок контролю знань

188/18

Підсумковий урок з теми Урок узагальнення та систематизації знань
^ Узагальнюючі заняття з молекулярнох фізики та термодинаміки (2 год.)

189-190

Узагальнюючі заняття з молекулярнох фізики та термодинаміки
Лабораторний практикум (14 год.)


191-204

Перелік робіт

 1. Вимірювання розмірів тіл

 2. Вимірювання часу

 3. Дослідження прямолінійного рівноприскореного руху

 4. Дослідження вільного падіннятіл

 5. Вимірювання прискорення вільного падіння

 6. Дослідження руху тіла кинутого вертикально вгору

 7. Дослідження руху тіла, кинутого під кутом до горизонту

 8. Вивчення руху тіла по колу

 9. Вимірювання маси тіла

 10. Вимірювання сили

 11. Дослідження пружних влістивостей тіл

 12. Вимірювання моменту інерції тіла

 13. Дослідження руху зв’язаних тіл

 14. Визначення гальмівного шляху тіла та коефіцієнта тертя

 15. Дослідження перетворення потенціальтної енергії в кінетичну

 16. Дослідження механічного руху тіл із застосуванням закону збереження енергії

 17. Дослідження обертального руху твердого тіла

 18. Дослідження коливань фізичного маятника

 19. Вимірювання довжини звукової хвилі та швидкості звуку

 20. Вивчення явища резонансу

 21. Вивчення явищ теплообміну

 22. Визначення сталої Больцмана

 23. Визначення ККД нагрівального приладу

 24. Визначення кількості водяної пари в повітрі
205-210

Резерв

Похожие:

Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconМеханіка Вступ (2 год)
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconМеханіка Вступ (2 год)
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconМеханіка Вступ (2 год)
Зародження та розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки...
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні...
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconПогоджено: затверджено
Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фі­зичного знання в житті людини й суспільному роз­витку. Методи наукового пізнання
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconУрок №7 Тема уроку
Мета уроку : Систематизувати і узагальнити знання учнів за темою «Вектори». Розвивати практичні вміння, знання та навички при розв´язанні...
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconУрок 1/1 Тема. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Мета уроку: познайомити учнів із явищем електризації тіл; довести існування двох типів зарядів і пояснити їхню взаємодію тип уроку:...
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconУрок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...
Уроку Тема І тип уроку Дата проведення 1/1 Роль фізичного знання в житті людини І суспільному розвитку. Комбінований урок iconПлан-конспект уроку фізичної культури з елементами футболу для учнів 4-го класу. Тема уроку : Чарівний світ футболу. Завдання уроку
Шикування, привітання, рапорт, повідомлення завдань уроку. Техніка безпеки на уроці
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы