Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку icon

Кдпу бібліотека казка як засіб розвиткуНазваниеКдпу бібліотека казка як засіб розвитку
Дата конвертации25.10.2013
Размер70.89 Kb.
ТипДокументы
источник


КДПУ

БІБЛІОТЕКА


КАЗКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ

ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Рекомендаційний список літератури

( 50 джерел інформації за 1975 - 2011 рр. )


Укладач: О. А. Дікунова,

зав. інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки


Кривий Ріг

2011

Сучасним навчальним закладам потрібний педагогічно інструментований процес виховання і навчання, побудований на тісному зв’язку знань, почуттів, поведінки, пріоритетності підходу до дитини як суб’єкта освітньо-виховного процесу. Постала нагальна потреба ефективніше використовувати у вихованні та навчанні культурно-історичні та духовні надбання українського народу.

За умов національного відродження духовності та культури українського народу ефективними засобами виховання та навчання дошкільників та молодших школярів можуть виступати твори усної народної творчості, зокрема, казки, в змісті яких потенційно закладені емоційно-педагогічні виховні стимули. В казкових оповідях відбився світогляд народу, його морально-етичні та естетичні принципи, педагогічний геній, багатовіковий досвід виховання.

Казки, поєднуючи виховний і пізнавальний потенціал, є ефективним педагогічним засобом. Казки навчають дитину вірити в силу добра, любові, справедливості, краси. Реальне і вигадане напрочуд гармонійно поєднуються в казці, зачаровуючи дітей на все життя красою народного слова, сповненого мудрості, добра й оптимізму.

Казка є найбільш ефективним та доступним засобом розвитку творчого потенціалу. Вона активізує дитячу фантазію, розвиває логічне мислення, пам'ять, мовленнєво-комунікативні здібності, творчу уяву, художньо-естетичний смак.

Рекомендаційний список складено на основі перегляду систематичного каталогу і систематичної картотеки статей бібліотеки КДПУ і є вибірковим. Представлено 50 джерел інформації українською та російською мовами (книги, статті з журналів і наукових збірників). Хронологічно охоплено період 1975 – 2011 рр. Розташування за алфавітом прізвищ авторів і назв праць. Список рекомендовано викладачам та студентам педагогічного факультету.

1. 8РФ(07)

А67 Аникин В.П. Русская народная сказка: пособ. для

учителя / В. П. Аникин. - М.: Просвещение, 1977. – 201 с.

2. Антонюк М. О. Закріплення знань про вивчені літери та звуки. Ознайомлення з творчістю І. Я. Франка. Казка «Фарбований лис» /

М. О. Антонюк // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 4. - С. 7-10.

  1. Арановская-Дубовис Д. В. Роль сказки в психическом развитии

ребенка-дошкольника / Д. В. Арановская-Дубовис // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. - № 3. – С. 10-13.

  1. 811.161(082)

С 92 Батура Н. Естетичне виховання молодших школярів

засобами українських народних казок // Східнослов'янська філологія: здобутки та перспективи: зб. матеріалів VI Всеукраїнської студентської наукової конференції. – Кривий Ріг, 2011. - С. 318-321.

  1. Безпарточна В. Роль казки в житті дитини / В. Безпарточна //

Психолог. – 2010. - № 44. – С. 24-26.

  1. Беленькая Н. М. Формирование качеств творческой личности у

дошкольников [Методика роботы со сказкой] / Н. М. Беленькая // Обдарована дитина. – 2006. - № 9. – С. 22- 27.

  1. Бєлєнька Г. Казка в екологічному вихованні дітей / Г. Бєлєнька //

Дитячий садок. – 2006. - № 3. – С. 2-3.

  1. 39(477)(075.8)

Б 74 Богуш А. М. Українська казка в дошкільному закладі /

А. М. Богуш, Н. В. Лисенко // Українське народознавство в дошкільному закладі. – К., 2002. – С. 88-111.

  1. Большунова Н. Я. Место сказки в дошкольном образовании /

Н. Я. Большунова // Вопросы психологии. – 1993. - № 5. – С. 39-43.

  1. Бреусенко-Кузнєцов О. Виховний вплив чарівної казки /

О. Бреусенко-Кузнецов // Психолог. – 2006. - № 4. – С. 14-18.


11. 8УФ

Б 87 Бріцина Ю. Ю. Українська народна соціально-побутова казка / Ю. Ю. Бріцина. - К.: Наук. думка, 1989. – 151 с.

  1. 8РФ (075.8)

В 26 Ведерникова Н. М. Русская народная сказка /

Н. М. Ведерникова . - М.: Наука, 1975. – 134 с.

13. Веракса О. Про користь чарівної казки / О. Веракса // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. - № 10. – С. 63-69.

14. Гойко Н. Сказка учит находить общий язык / Н. Гойко // Дошкольное воспитание. - 2003. - № 9. – С. 39-43.

15. Грищенко І. Образ мачухи в українській народній казці // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. – К.-Кривий Ріг, 2009. - вип. 34. ч.2. - С.101-108.

16. 8УФ

Д 83 Дунаєвська Л. Ф. Українська народна казка /

Л. Ф. Дунаєвська. – К.: Вища школа, 1987. – 126 с.

17. Зав’язун Т. В. Нетрадиційні методи роботи з казкою як засіб розвитку мовленнєво-комунікативних здібностей старших дошкільників /

Т. В. Зав’язун, О. В. Семенюк // Обдарована дитина. – 2008. - № 9. – С. 41-48.

18. 372(075.8)

Д 71 Запорожець О. В. Психологія сприймання дитиною-дошкільником літературного твору / О. В. Запорожець // Дошкільна дидактика: хрестоматія / упоряд. А. М. Богуш. – К., 2005. – С. 622-628.

19. Казка для світлого розуму закваска [Роль казки у навчанні й вихованні дитини молодшого шкільного віку] // Психолог. – 2011. - № 37. – С. 15-19.

20. Кальчук М. Дидактична казка на уроках навчання грамоти: з досвіду використання ідей В. Сухомлинського / М. Кальчук // Початкова школа. – 2011. - № 10. – С. 8-12.


21. 373.2(082)

Д 71 Ковшар О. В. Розвиток мовлення дошкільників засобами народних казок / О. В. Ковшар // Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації: зб. наук.-метод. праць. – Кривий Ріг, 2010. – вип. 1. – С. 6-13.

22. Краснікова Н. Казка та малюнок в житті дитини / Н. Краснікова // Психологічна газета. – 2006. - № 20. – С. 13-15.

23. Кротов В. Мир сказки как педагогическое пространство / В. Кротов // Школьный психолог. – 2006. - № 19. – С. 20-23.

24. 373.2(082)

Д 71 Кужільна Л. В. Методика стимулювання мовленнєвої діяльності дошкільнят у процесі ознайомлення з казкою Г.-К. Андерсена «Дюймовочка» / Л. В. Кужільна // Дошкільна освіта: проблеми, пошуки, інновації: зб. наук.-метод. праць. – Кривий Ріг, 2010. – вип. 1. – С.44-49.

25. Кулик М. Азбука діалектики в нетрадиційній роботі з казкою / М. Кулик // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2004. - № 21-22. – С. 1-15.

26. Кучеренко Ж. Казка як складова освітнього процесу / Ж. Кучеренко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2010. – № 10. – С. 59-63.

27. Литвиненко С. А. Українська народна казка як засіб гуманістичного виховання першокласників / С. А. Литвиненко // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 3. – С. 76-82.

28. Логвенюк М. Роль казки у розвитку творчості дітей дошкільного віку / М. Логвенюк // Бібліотечка вчителя початкової школи. – 2005. - № 21. – С. 1-5.

29. 378(082)

П 24 Майбородюк Н.Д. Казкотерапія у розвитку ціннісно-смислової свідомості учнів початкової школи // Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць / редкол.: В.К. Буряк, Л.В. Кондрашова, Г.Б. Штельмах. – Кривий Ріг, 2010. - вип. 28. - С. 136-141.

30. Маліновська Н. Формування мовленнєвої компетенції засобами казки / Н. Маліновська // Дитячий садок. – 2011. - № 11. – С. 10-11.

31. Науменко Т. Незвідані грані казки: народна казка в дитячому садку / Т. Науменко // Дошкілля. – 2011. - № 2. – С. 5-7.

32. Осадченко І. Методика роботи над складанням казок / І.Осадченко // Обдарована дитина. – 2004. - № 4. – С. 38-48.

33. Пабат В.В. Естетична палітра казок про тварин / В. В. Пабат // Початкова школа. – 1994. - № 5. - С. 28-30.

34. Пабат В.В. Чарівний світ казки / В. В. Пабат // Початкова школа. –1994. -№ 11. – С. 21-23.

35. Пасічник А. Казка як засіб розвитку словесної творчості /

А. Пасічник, В. Бєлова // Дошкільне виховання. – 2009. - № 10. – С. 11-13.

36. Петрова Г. Казка у вихованні моральних почуттів / Г. Петрова,

Л. Москальова // Відкритий урок. – 2009. - № 3. – С. 32-33.

37. Поляченко Ф. Казка – мудрий учитель [Українська народна казка] / Ф. Поляченко // Рідна школа. – 1998. - № 1. – С. 78-79.

38. Поштарева Т. Использование народних сказок в образовательном процессе / Т. Поштарева // Дошкольное воспитание. – 2009. - № 5. – С. 24-28.

39. 8РФ

П 81 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки /

В. Я. Пропп. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1986. – 266 с.

40. 8РФ

П 81 Пропп В. Я. Русская сказка / В. Я. Пропп. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 334 с.

41. Родионова Г.С. Развитие творческого воображения дошкольников с недоразвитием речи в ходе работы со сказкой / Г. С. Родионова // Психология обучения. - 2011. - № 8. - С. 30-38.


42. 372(082)

С 91 Руснак Т.І. Виховання любові до рідного дому в молодших школярів засобом казки // Сучасна освіта: реалії та перспективи : зб. наук. і наук-метод. праць / МОН України; КДПУ; редкол.: І.М. Шимко, З.М. Мірошник, В.Ф. Олійник та ін. – Кривий Ріг, 2010. - вип. 2. - С. 110-114.

43. 373.3:811.161.1(082)

Т 33 Сенченкова Н. С. Робота над народною казкою як засіб навчання й виховання першокласників / Н. С. Сенченкова,

Н. І. Білоконна // Теорія і практика формування мовної особистості в умовах сучасних технологій навчання і виховання в загальноосвітніх закладах та вищій школі: зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2010. – вип. 3. – С. 90-93.

44. Соколов Д. Аналитическая сказкотерапия: уровни анализа сказок / Д. Соколов // Школьный психолог. – 2006. - № 19. – С. 26-28.

45. 371

С 91 Сухомлинський В. О. Кімната казки // Вибрані твори: в 5 т. – К., 1977. – Т. 3. – С. 176-185.

46. Туров М. Творимо добру казку: методика розвитку творчих здібностей шляхом творення нових казок / М. Туров // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2004. - № 21-22. – С. 62-63.

47. У1

Ф 53 Франко І. Я. Коли ще звірі говорили: казки для дітей // Повне зібрання творів: в 50 т. – К., 1979. – Т. 20. – С. 170-174.

48. Химич Н. Допоможе казка: виховання дітей за допомогою казки /

Н. Химич // Дошкільне виховання. – 1996. - № 3. – С. 20-21.

49. Чумарна М. Мандрівка в українську казку / М. Чумарна // Початкова школа. – 1994. - № 4.- С. 54-57; 1994. - № 5. – С. 49-54.

50. Юрченко М. Гармонійно розвиваємо дошкільника через казку / М. Юрченко // Бібліотечка вихователя дитячого садка. – 2004. - № 21-22. – С. 51-53.

Похожие:

Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconПеріодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу

Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconПеріодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу І півріччя 2012 року
Дитячий садок+дитячий садок. Бібліотека+ дитячий садок. Управління.+ дитячий садок. Мистецтво+психолог дошкілля. Комплект
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconПеріодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу І півріччя 2011 року

Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconПеріодичні видання, які передплачує бібліотека кдпу ІІ півріччя 2011 року
Бюлетень законодавства І юридичної практики україни + юридическая практика. Комплект
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconОсобистість у важких життєвих ситуаціях
Особистість у важких життєвих ситуаціях: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна. – Кривий...
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconРекомендаційний бібліографічний покажчик 2000-2010 рр. Кривий Ріг
Сучасний освітній менеджмент: рекомендаційний бібліографічний покажчик / Бібліотека кдпу; упоряд. О. А. Садохіна; за ред. Г. М. Віняр....
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconТема: «Казка вчить, як на світі жити». Казка як жанр фольклору. Зображення в ній життя, поглядів і характерів народів, мрій, бажань і сподівань її творців. Мета
М у засвоєнні поняття «казка як жанр народної творчості», ознайомити з видами народної казки; узагальнити знання про особливості...
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconГалузева Програма поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 2008-2011 роки
Державність мови є універсальною формою об’єднання людей в одне ціле, в один народ. Це важливий чинник самовизначення нації, її генетичний...
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconЗвіт опорної школи з моніторингової діяльності за 2009 2010 н р. Проблема : "Моніторинг як засіб підвищення готовності педпрацівників до інноваційної діяльності" Мета
Моніторинг як засіб підвищення готовності педпрацівників до інноваційної діяльності
Кдпу бібліотека казка як засіб розвитку iconРеферат на тему: Розв‘язування системи нелінійних рівнянь Крім оптимізаційних задач, засіб Пошук рішення
Крім оптимізаційних задач, засіб Пошук рішення дозволяє також знаходити рішення систем нелінійних рівнянь. Продемонструємо, як це...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы