Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) icon

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число)НазваниеПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число)
Дата конвертации01.07.2013
Размер132.99 Kb.
ТипПоложення
источник


Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб’єкта малого підприємництва


К О Д И

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство _______________________________________________ за ЄДРПОУ
Територія ___________________________________________________ за КОАТУУ
Форма власності _________________________________________________ за КФВ
Орган державного управління _____________________________________за СПОДУ
Галузь _________________________________________________________ за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності_________________________________________за КВЕД
Середньооблікова чисельність Контрольна сума
Одиниця виміру : тис.грн.
Адреса ___________________________________________________________1. Баланс на ____________________ 200 р.

Форма №1-м Код за ДКУД

1801006
Актив


^ Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4
^

І. Необоротні активиНезавершене будівництво

020Основні засоби:


залишкова вартість

030первісна вартість

031знос

032Довгострокові фінансові інвестиції

040Інші необоротні активи

070


^

Усього за розділом І


080


ІІ. Оборотні активиВиробничі запаси

100Готова продукція

130Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170Інша поточна дебіторська заборгованість

210Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250


^

Усього за розділом ІІ


260


ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270


Баланс


280


Пасив


^ Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4
^

І. Власний капіталСтатутний капітал

300Додатковий капітал

320Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350Неоплачений капітал

360

( )

( )
^

Усього за розділом І


380


ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430


^
ІІІ. Довгострокові зобов’язання

480


ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530Поточні зобов’язання за розрахунками:


з бюджетом

550зі страхування

570з оплати праці

580Інші поточні зобов’язання

610Усього за розділом ІV

620


^
V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

^

Продовження додатка

Форма № 2-м

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 року № 101)

Код за ДКУД 1801007

2. Звіт про фінансові результати

за ____________________200__р.


Стаття

Код

рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010


Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

( )

^ Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ( 010 - 020 )

030Інші операційні доходи

040Інші звичайні доходи

050Надзвичайні доходи

060Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

070Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

080Матеріальні затрати

090

( )

( )

Витрати на оплату праці

100

( )

( )

Відрахування на соціальні заходи

110

( )

( )

Амортизація

120

( )

( )

Інші операційні витрати

130

( )

( )

у тому числі:

131

( )

( )
140

( )

( )

Інші звичайні витрати

150

( )

( )

Надзвичайні витрати

160

( )

( )

Податок на прибуток

170

( )

( )

Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 +(-) 080 + 160 + 170)

180

( )

( )

Чистий прибуток (збиток) (070 – 180)

190

(Додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Мінфіну від 24.02.2001 № 101)


Керівник


Головний бухгалтер


Похожие:

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 Коди Дата (рік, місяць, число) 01

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (Наказ Міністерства фінансів України від 31. 03. 99 р. №87) к 01 оди Дата (рік, місяць,число) Підприємство за єдрпоу

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 (Наказ Міністерства фінансів України від 31. 03. 99 р. №87) к 01 оди Дата (рік, місяць,число) Підприємство за єдрпоу

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconДодаток 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату
Відповідно до Указу Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб‘єкта малого підприємництва” в...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconЗвіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) (реквізити суб'єкта господарювання) за місяць 20 року (грн., коп.)
Звіт про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconПоложення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31. 03. 99 р. №87, із змінами, внесеними наказом від 25. 11. 2002 р. №989) коди

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconДодаток до Порядку видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку
Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва” (в редакції Указу Президента України від...
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги Адреса суб’єкта надання адміністративної послуги
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва к о д и дата (рік, місяць, число) iconІнформація про суб’єкта надання адміністративної послуги Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги 83037, м. Донецьк, вул. К. Маркса, буд. 8 2
Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы