Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. icon

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.НазваниеІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Дата конвертации01.07.2013
Размер166.83 Kb.
ТипІнформації
источник

Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III


ЗВІТ

про інвестиції в основний капітал

(капітальні вкладення)

за 200___ рік


Подають:

Термін подання
^

Форма № 1- інвестиції


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату України

02.08.2002 № 294


Річна

Поштова

Підприємства, організації, установи та інші юридичні особи усіх форм власності органу державної статистики за місцезнаходженням

Не пізніше 25 -го лютого після звітного року
Найменування організації – складача інформації

Поштова адресаКод форми документа за ДКУД

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економіч­ної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

органі-заційно-правової форми господарю­вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)*
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9
___________________________

*Тільки для підприємств державної форми власності.


1. Інвестиції в основний капітал за видами робіт і витрат

(у фактичних цінах, тис. грн.)

Найменування

№ рядка

Освоєно (використано)

за звітний рік

за минулий рік

А

Б

1

2

Із загального обсягу інвестицій в основний капітал

(ряд. 011 ф. N 2-інвестиції)

030- інші капітальні роботи і витрати


з них проектно-вишукувальні роботи

031із ряд. 031 - за титульними списками проектно-вишукувальних робіт для будівництва майбутніх років

032
X

- закладка садів, виноградників та інших багаторічних насаджень

033
X

- культуртехнічні роботи на землях, що не потребують осушення та інші роботи по поліпшенню земель

034
X

- меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи

035
X

- глибоке розвідувальне буріння на нафту і газ

036
X

- експлуатаційне буріння на нафту, газ і термальні води

037
X


2. Введення в дію основних фондів та інвестиції в

основний капітал у незавершеному будівництві

(у фактичних цінах, тис. грн.)

Найменування

№ рядка

Введено в дію основних фондів

Незавершене будівництво на кінець звітного року

А

Б

1

2

Основні фонди

040
X

Інвестиції в основний капітал - усього

041

X
у тому числі:

витрати на будівельні і монтажні роботи

042

X
машини, обладнання, інструмент, інвентар

043

X
інші капітальні роботи і витрати

044

X
з них проектно-вишукувальні роботи

045

X
Із рядка 041

- витрати по законсервованих та тимчасово припинених будівлях і спорудах

046

X
- вартість придбаних за звітний рік будівель, споруд та їх окремих частин, незавершених будівництвом

047

X
Із рядків 040, 041 за видами економічної діяльності*

048Крім того

- вартість проданих за звітний рік будівель, споруд та їх окремих частин, незавершених будівництвом

049

X
- вартість введених та проданих у звітному році основних фондів

050
X

- вартість обладнання, що потребує монтажу і знаходиться на складі у будівництві на кінець року

051

X
__________________________

* Заповнюється згідно з Інструкцією щодо складання державної статистичної звітності за формою

N 2-інвестиції - квартальна.


Довідка

(у фактичних цінах, тис. грн.)
№ рядка

Списано у встановленому порядку

Сума податку на додану вартість

А

Б

1

2

У складі вартості введених у дію основних фондів

060

X
Із загального обсягу інвестицій в основний капітал (ряд. 011 гр. 1 ф. N 2-інвестиції) - усього

061у тому числі:

будівельні і монтажні роботи

062
X

машини, обладнання, інструмент, інвентар

063
X

інші капітальні роботи і витрати

064
X

Із ряд. 061

- витрати, що не збільшують вартість основних фондів

065
X

- збитки від ліквідації основних фондів будівництва

066
X


3. Інвестиції в основний капітал за видами будівель і споруд

(у фактичних цінах, тис. грн.)

Найменування

№ рядка

Освоєно (використано) за рік

А

Б

1

Інвестиції в основний капітал за видами основних засобівІз ряд. 201 ф. N 2-інвестиції житлові будівлі:

- одноквартирні

220
- багатоквартирні

221
- гуртожитки

222
Із ряд. 204 ф. N 2-інвестиції будівлі (крім житлових):

223
- сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства

224
- промислові та склади

225
- для надання ринкових послуг

226
- для надання не ринкових послуг

227
споруди:

230
- автостради, вулиці та дороги, залізниці, злітно-посадкові смуги

231
- мости, естакади, тунелі (включаючи тунелі метрополітенів)

232
- порти, канали, греблі та інші водні споруди

233
- трубопроводи, комунікації та лінії електропередачі

234
- комплексні промислові споруди

235
- інші

236

4. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал

за видами економічної діяльності (без витрат на

експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння на нафту,

газ і термальні води і на проектно-вишукувальні роботи

для будівництва майбутніх років)

(у фактичних цінах, тис. грн.)
№ рядка

Код виду економічної діяльності за КВЕД

Вкладено за рахунок усіх джерел фінансування в:

технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств (включаючи обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво)

будівництво нових підприємств (включаючи розширення діючих підприємств)

підтримання діючих потужностей

будівництво окремих будівель (споруд) та інші капітальні витрати

А

Б

В

1

2

3

4

Із загального обсягу інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності:

сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги
001

лісове господарство та пов'язані з ним послуги
002

рибне господарство
В

добувна промисловість
C

обробна промисловість
D

виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
E

будівництво
F

оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту
G

готелі і ресторани
H

транспорт
I

пошта та зв'язок
064Керівник підприємства ________________________________ _______________

П. І. Б. підпис


Головний бухгалтер _________________________________ _______________

П. І. Б. підпис

Посадова особа, яка відповідає

за складання форми _________________________________ _______________

П. І. Б. Підпис


_________________ _____________ 200__ р.

номер контактного дата складання звіту

телефону


Короткі пояснення


Звіт за формою N 1-інвестиції "Звіт про інвестиції в основний капітал (капітальні вкладення)" складається один раз одночасно з формою N 2-інвестиції - квартальна за рік.

При заповненні форми слід керуватись Інструкцією щодо складання державної статистичної звітності за формою N 2-інвестиції – квартальна "Звіт про капітальні інвестиції" затвердженою наказом Держкомстату України 12 грудня 2001 року N 491 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2001 року N 1076/6267.

Розділ 1. Інвестиції в основний капітал за видами робіт і витрат. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал, відображених за формою N 2-інвестиції - квартальна , розділ 1, ряд. 011, виділяються дані за окремими видами витрат та робіт.

Розділ 2. Введення в дію основних фондів та інвестиції в основний капітал у незавершеному будівництві. До складу основних фондів, що вводяться в дію, включаються вартість закінчених капітальним будівництвом і введених в дію у звітному періоді об'єктів, будівель і споруд, вартість придбаного та введеного в дію обладнання, машин, транспортних засобів усіх видів, вартість придбаних інструментів, інвентарю й інших предметів, які зараховуються в основні фонди, вартість багаторічних насаджень, капітальні витрати щодо поліпшення земель тощо.

В обсяги незавершеного будівництва не включаються авансові платежі для фінансування капітального будівництва та вартість обладнання, що потребує монтажу, і знаходиться на складі у капітальному будівництві. У ряд. 048 наводяться дані з вартості введених у дію основних фондів та обсягів незавершеного будівництва за видами економічної діяльності.

Довідка. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал, відображених за ф. N 2-інвестиції - квартальна , розділ 1, ряд. 011, виділяються дані з обсягів витрат, які здійснено та списано у звітному році у встановленому порядку, та суми податку на додану вартість у складі введених у дію основних фондів та освоєних обсягів інвестицій в основний капітал.

Розділ 3. Інвестиції в основний капітал за видами будівель і споруд. Відображаються дані з інвестицій в основний капітал за окремими видами будівель та споруд. Сума даних по рядках (220 - 222, 223, 230) дорівнює сумі даних по рядках 201 + 204 розділу 2 форми N 2-інвестиції - квартальна . По рядку 235 "комплексні промислові споруди" згідно з Державним класифікатором будівель та споруд, затвердженим наказом Держстандарту України від 17 серпня 2000 р. N 507, відображаються дані по спорудах гірничопромислових та добувних підприємств, спорудах підприємств електроенергетики, хімічної промисловості та чорної металургії.

Розділ 4. Відтворювана структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності (без витрат на експлуатаційне і глибоке розвідувальне буріння на нафту, газ і термальні води і на проектно-вишукувальні роботи для будівництва майбутніх років). Відображаються дані з інвестицій в основний капітал за відтворюваною структурою та окремими видами економічної діяльності. У розділ не включаються дані з вартості обладнання, що не входить до кошторисів на будівництво (рухомий склад), якщо це не передбачено проектом на технічне переозброєння та реконструкцію об'єкта.
Похожие:

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186. 3 Кодексу України про
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы