Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. icon

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.НазваниеІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Дата конвертации02.07.2013
Размер253.91 Kb.
ТипІнформації
источник

Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"


Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III


ЗВІТ

про діяльність підприємства оптової торгівлі

за ____ квартал 200__ року


Подають:

Термін подання
^

Форма № 1- оптЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

України

27.08.2002 № 317


Квартальна

(за I, II і III квартали)

Поштова

Підприємства та організації постачання, збуту, споживчої кооперації, заготівельні та оптової торгівлі з правом юридичної особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми власності, основним видом діяльності яких є оптова торгівля


органу державної статистики за місцезнаходженнямна 12 день після звітного періоду
Найменування організації – складача інформації

Поштова адреса


Код форми документа за ДКУД

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економіч­ної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

органі-заційно-правової форми господарю­вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)*
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

___________________________

*Тільки для підприємств державної форми власності.


Кількість структурних підрозділів - неюридичних осіб (філій, відділень, представництв та інших відокремлених підрозділів), які включено до звіту - 999 __________________________________________


^ Розділ 1. Основні показники

(тис. грн., з одним десятковим знаком)

рядка

Назва показників

Фактично за квартал

А

Б

1

101

Загальний оборот без ПДВ і акцизу (сума рядків 102 — 105)у тому числі:
102

оптовий товарооборот
103

роздрібний товарооборот
104

оборот від посередницької діяльності
105

оборот від інших видів діяльності^ Розділ 2. Продаж і запаси товаріврядка

Товари і товарні групи

Одиниця виміру

^ Оптовий продаж

Запаси товарів на кінець звітного періоду

кількість

тис. грн.

кількість

тис. грн.

всього

з гр. 2 продано іншим підприємствам оптової торгівлі

з гр. 2 продано товарів вітчизняного виробництва

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

200

Оптовий товарооборот — всього

(р. 102)
x


xу тому числі:

З рядків 262, 294, 319 основні види продукції чи товарні групи:
«____» ________________________ 200__ р. Керівник ____________________________

(підпис, П. І. пБ.)


Виконавець______________________________ Головний бухгалтер___________________

(підпис, П. І. пБ, телефон) (підпис, П. І. пБ.)


Пояснення

Звіт за ф. N 1-опт складається

за I, II і III квартали - окремо.


Розділ 1


Рядок 101 - загальний оборот (без ПДВ і акцизу) - це загальна вартість відвантаженого товару (виконаних робіт, послуг) незалежно від надходження платежів на рахунок підприємства та зобов'язань зі сплати податків за всіма видами діяльності підприємств (включаючи власне споживання та внесені в рахунок витрати на пакування і перевезення товару) в цінах фактичної реалізації. Не включається до обороту виручка підприємства від нетипових видів діяльності (продаж устаткування) та від нетипових фінансових операцій (прибуток на акції, дивіденди). Повернуті покупцем товари, якщо вони мали місце, повинні бути вираховані з обороту.

Рядок 102 - оптовий товарооборот - це перепродаж товарів без будь-яких змін (крім звичайних для торгівлі операцій) іншим підприємствам та організаціям (крім населення) для їх використання або наступного продажу як в Україні, так і на експорт. Звичайними для торгівлі операціями є фасування, сортування, пакування, розділення, розподіл, перемішування і т. ін.

Рядок 103 - роздрібний товарооборот - це виручка від продажу безпосередньо населенню товарів для особистого споживання як за готівку, так і за розрахункові чеки установ банків, банківські платіжні картки через спеціально організовану торгову мережу (магазини, аптеки, палатки, кіоски, автозаправні станції, розвізну і розносну мережу тощо).

Рядок 104 - оборот від посередницької діяльності - показується в розмірі комісійних, а не за повною вартістю реалізованих товарів.

Рядок 105 - оборот від інших видів діяльності включає дані про оборот підприємства від господарської діяльності, не врахований в рядках зі 102 по 104: виробництва, будівництва, транспорту, надання різноманітних видів послуг.


Розділ 2


У розділі 2 показується розподіл оптового товарообороту (р. 102) за товарами і товарними групами за наведеним далі переліком.

У графах 5 і 6 показуються запаси товарів (продукції) на кінець звітного періоду, призначених для перепродажу.

Дані, наведені в кв. м, куб. м, кг, штуках, показуються в цілих числах; в млн. куб. м, тис. куб. м, тис. кв. м, тис. дал, тис. умов. плит, тис. умов. банок, млн. кВт. год., тоннах, тис. грн. - з одним десятковим знаком.

Дані про перепродаж товарів виробництва України заповнюються за експертною оцінкою.

Дані р. 248 > р. 249, р. 252 > р. 253 + р. 254 + р. 255 + р. 256, р. 292 > р. 293.


^ ПЕРЕЛІК

товарів і товарних груп, по яких надаються дані за формою № 1-опт, квартальна

Найменування

рядкарядка

Продукція виробничо-технічного призначення
^ Споживчі товари
Кам'яне вугілля, тис. тонн

201

Продовольчі товари
Буре вугілля, тис. тонн

202

М'ясо та птиця, тонн

263

Нафта, включаючи газовий конденсат, тонн

203

Ковбасні вироби та копченості, тонн

264

Бензин автомобільний, тонн

204

Консерви м'ясні, тис. умов. банок

265

Газойль (дизельне пальне), тонн

205

Масло тваринне,тонн

266

Паливо моторне, тонн

206

Сири жирні (включаючи бринзу), тонн

267

Мазут топковий, тонн

207

Консерви молочні, тис. умов. банок

268

Масла та мастила, тонн

208

Продукція з незбираного молока а перерахунку на молоко, тонн

269

Газ природний,тис. куб. м

209

Маргаринова продукція та майонез, тонн

270

Електроенергія, млн кВт.год.

210

Жири тваринні харчові, тонн

271

Прокат чорних металів — готовий, тонн

211

Риба і морепродукти харчові, тонн

272

Труби стальні — всього, тонн

212

Консерви рибні, тис. умов. банок

273

Труби чавунні каналізаційні, тонн

213

Олія, тонн

274

Вироби подальшого переділу, тонн

401

Цукор,тонн

275

Металеві вироби, тонн

402

Кондитерські вироби, тонн

276

Котли опалювальні, штук

215

Сіль, кг

277

Радіатори і конвектори опалювальні, кВт

216

Чай, кг

278

Прокат кольорових металів, тонн

217

Кава, кг

279

Алюміній первинний, включаючи силумін, тонн

218

Борошно, тонн

280

Алюміній вторинний, тонн

219

Крупи та бобові, тонн

281

Цинк, тонн

220

Макаронні вироби,тонн

282

Мідь рафінована, тонн

221

Консерви овочеві, тис. умов. банок

283

Брухт чорних металів, тонн

222

Консерви фруктово-ягідні, тис. умов. банок

284

Брухт кольорових металів, кг

223

Тютюнові вироби, млн штук

285

Сірка,тонн

224

Горілка і лікеро-горілчані вироби, тис. дал

286

Сода каустична 100%-на, тонн

225

Слабоалкогольні напої, тис. дал

287

Сода кальцинована 100%-на, тонн

226

Вина, тис. дал

288

Мінеральні добрива (в перерахунку на 100% поживних речовин), тонн

227

Шампанське, тис. дал

289

Засоби захисту рослин хімічні у 100% обчисленні по діючій речовині, тонн

228

Коньяк,тис. дал

290

Пластикати полівінілхлоридні, тонн

229

Пиво, тис. дал

291

Пластифікатори, тонн

230

Базалкогольні напої, тис. дал

292

Поліетилен, тонн

231

у т.ч. мінеральні води, тис. дал

293

Поліпропілен, тонн

232

Інші види продовольчих товарів, тис. грн.

294

Вироби із пластмас — всього, тонн

233

^ Непродовольчі товари
Полістирол і суполімери стиролу, тонн

234

Легкові автомобілі, штук

295

Полівінілхлоридна смола і суполімери вінілхлориду, тонн

235

Грузові автомобілі, штук

296

Шини для вантажних автомобілів, штук

236

Мотоцикли і моторолери, штук

297

Шини для сільгоспмашин, штук

237

Велосипеди і мопеди, штук

298

Шини для легкових автомобілів, штук

238

Холодильники та морозильники побутові, штук

299

Деревина ділова, куб. м

239

Пральні машини побутові, штук

300

Пиломатеріали, куб. м

240

Швейні машини побутові, штук

301

Папір газетний, тонн

241

Електропилососи побутові, штук

302

Папір друкарський, тонн

242

Телевізори, штук

303

Папір офсетний, тонн

243

Радіоприймальні пристрої, штук

304

Цемент, тонн

244

Магнітофони, штук

305

Листи азбестоцементні (шифер), тис. умов. плит

245

Відеомагнітофони, штук

306

Матеріали м'які покрівельні та ізол, тис. кв. м

246

Аудіо-, відеотовари, тис.грн.

307

Матеріали лакофарбові, тонн

247

Фонограми, тис.грн.

308

Скло будівельне, тис. кв. м

248

Обчислювальна техніка і запчастини до неї, тис. грн.

309

з нього скло віконне, тис. кв. м

249

Посуд фарфорово-фаянсовий і майоліковий, тис. грн.

310

Вироби санітарні керамічні, тис. штук

250

Парфумерно-косметичні вироби, тис. грн.

311

Кабельна продукція, тис. грн.

251

Товари побутової хімії, тонн

312

Зернові культури – всього, тонн

252

Синтетичні миючі засоби, тонн

313

з них пшениця, тонн

253

Вироби для фізичної культури, спорту і туризму, тис. грн.

314

жито, тонн

254

Ювелірні вироби, тис. грн.

315

ячмінь, тонн

255

Тканини— всього, тис. кв. м

316

кукурудза, тонн

256

Швейні вироби,тис. грн.

317

Насіння соняшнику, тонн

257

Медикаменти і хіміко-фармацевтичні товари, тис.грн.

318

Велика рогата худоба, тонн живої ваги

258

Інші види непродовольчих товарів, тис. грн.

319

Свині, тонн живої ваги

259
Зола і золошлакові відходи, тонн

260Макулатура, тонн

261
Інші види продукції виробничо-технічного призначення, тис. грн.

262


Похожие:

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186. 3 Кодексу України про
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы