Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. icon

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.НазваниеІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Дата конвертации02.07.2013
Размер130.03 Kb.
ТипІнформації
источник

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 р. N 1929-III

ЗВІТ

ПРО ОБСЯГИ РЕАЛІЗОВАНИХ ПОСЛУГ


за 200__ р.

Подають:

Термін подання
^

Форма № 1-послугиЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України від 18.07.2002 N 271

Поштова - річна

юридичні особи всіх форм власності та їх відокремлені структурні підрозділи з госпрозрахунковою, змішаною та бюджетною (в госпрозрахунковій частині) формами фінансування, для яких надання послуг є основним видом діяльності органу державної статистики за місцезнаходженням

на 25-й день після звітного періоду
Найменування організації – складача інформації

Поштова адреса


Код форми документа за ДКУД

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економіч­ної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

органі-заційно-правової форми господарю­вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)*
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9
___________________________

*Тільки для підприємств державної форми власності.

Код за КВЕД

(фактичний вид діяльності) - заповнюється обов'язково^

I розділ. Реалізація послуг (тис. грн., з одним десятковим знаком)


Перелік показників

Код рядка

За звітний рік

За попередній рік

А

Б

1

2

Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах: без ПДВ)

01Доход від реалізації послуг (у ринкових цінах: включаючи ПДВ)

сума рядків 03-05

02з реалізованих послуг (рядок 02) оплачено

- населенням

03- підприємствами (установами)

04- іншими споживачами

05із рядка 2 реалізовано послуг нерезидентам

06Податок на додану вартість

07Матеріальні затрати

08Інші операційні витрати

09Доходи від здавання під найм (в оренду) власних приміщень

10^ II розділ. Чисельність працівників та фонд оплати праці за звітний рік (осіб)

Перелік показників

Код рядка

Усього по підприємству, відокремленому структурному підрозділу

А

Б

1

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб

21
Середня чисельність позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники), осіб

22
Чисельність неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей), осіб

23
Фонд оплати праці, тис. грн.

24
у тому числі позаштатних працівників, врахованих у рядку 22

25
Довідка:

(тис.грн., з одним десятковим знаком)

Реалізація послуг найбільшим споживачам (клієнтам)
Реалізовано послуг трьом найбільшим клієнтам (41)
Реалізовано послуг десятьом найбільшим кліентам (42)

^ РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ЗВІТУ


1. Загальні положення


Послуги - це діяльність суб'єктів, яка не набуває матеріально-речової форми і задовольняє певні потреби замовників - особисті, колективні, громадські. Вони є результатом різнорідної діяльності, що здійснюється виробником на замовлення будь-яких споживачів (окремих громадян, підприємств, організацій, підприємців), і, як правило, веде до зміни стану одиниць, які споживають ці послуги. Специфіка послуг як продукції полягає в тому, що послуги не накопичуються (за виключенням окремих видів), не транспортуються, не існують окремо від виробників, тобто вони споживаються, в основному, в момент їх надання.

Звіт за формою N 1-послуги (річна) поширюється на підприємства (юридичні особи) та їх відокремлені структурні підрозділи всіх форм власності з госпрозрахунковою, змішаною та бюджетною в госпрозрахунковій частині формами фінансування, для яких основним видом діяльності є надання послуг усім споживачам відповідно до КВЕД (Класифікатора видів економічної діяльності, який затверджено наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 р. N 441 .

До цієї групи належать підприємства:

Секції G Оптова й роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами, послуги з ремонту.

Група 50.2 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів (всі підкласи групи).

Група 50.4 Торгівля мотоциклами та їх ремонт (підклас 50.40.4 - технічне обслуговування та ремонт мотоциклів, моторолерів і мопедів).

Група 52.7 Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку (всі підкласи групи).

Секції H Готелі та ресторани.

Група 55.1 Готелі (всі підкласи групи).

Група 55.2 Інші місця для короткотермінового проживання (всі підкласи групи).

Секції I Транспорт (всі підкласи секції).

Секції K Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам (всі підкласи секції) (за виключенням розділу 73 Дослідження та розробки).

Секції M Освіта (всі підкласи секції).

Секції N Охорона здоров'я та соціальна допомога (всі підкласи секції).

Секції O Колективні, громадські та особисті послуги (всі підкласи секції).

У звіті відображаються результати діяльності підприємств по випуску всіх видів послуг, що здійснює підприємство (основний та другорядні види діяльності). Якщо серед другорядних видів діяльності підприємства мають місце види, результатом яких є випуск товарів, то дані по них у звіті не відображаються.

До сфери послуг не відносяться наступні види діяльності: сільське господарство, мисливство, лісове господарство (секція A КВЕД), рибне господарство (секція B), добувна промисловість (секція C), обробна промисловість (секція D), виробництво електроенергії, газу та води (секція E), будівництво (секція F). Якщо серед другорядних видів діяльності підприємств є вищезазначені види - результати такої діяльності до звіту щодо обсягів реалізації послуг не включаються.

Мета складання звіту - одержання всебічної та вичерпної статистичної інформації про стан ринку послуг.

Звіт за формою N 1-послуги (річна)

- складається в цілому за рік, за результатами фактичної діяльності підприємства у звітному році. При складанні річного звіту вносяться уточнення даних щодо обсягів реалізації послуг за всі місяці звітного року, що не були враховані у місячних звітах підприємства;

- заповнюється на основі первинних документів, що оформлюються на підприємствах на послугу, відповідно до яких здійснюється їх виконання та облік (квитанції, чеки, білети на проїзд у громадському транспорті, наряди - замовлення, замовлення - зобов'язання тощо), якщо підприємство спеціалізується виключно на випуску послуг (основні та другорядні види діяльності), основою для складання звіту може бути бухгалтерська звітність.


2. Пояснення щодо показників звіту


I розділ. Реалізація послуг заповнюється економістом відповідно до бухгалтерської звітності.

Рядок 01 "Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах: без ПДВ)" – це результат від діяльності підприємства по випуску послуг незалежно від того, реалізовані (оплачені) вони споживачам(и), чи ні. Обсяг вироблених послуг за окремими видами діяльності визначається наступним чином:

Обсяг виробництва "оптової та роздрібної торгівлі; торгівлі транспортними засобами; послуг з ремонту" визначається за величиною реалізованого накладення (торгової націнки), яка є різницею між вартістю реалізованих товарів у продажних і купівельних цінах. Послуги з ремонту оцінюються за вартістю наданих послуг.

Обсяг виробництва "готелів та ресторанів" в частині діяльності ресторанів (підприємств громадського харчування) прирівнюється до товарообороту ресторанів без ПДВ та акцизного збору (включає величину торгової націнки та вартість продуктів), в частині діяльності готелів - до вартості наданих послуг.

Обсягом виробництва "транспорту (включаючи зв'язок)" є вартість фактично наданих послуг від перевезень та діяльності підприємств, безпосередньо пов'язаної із перевезеннями (вантажно-розвантажувальні, транспортно-експедиційні роботи та послуги, пов'язані із обслуговуванням транспорту), із прийманням, обробленням, перевезенням і доставкою поштових відправлень, грошових переказів та інших послуг зв'язку (включаючи обслуговування засобів і споруд зв'язку усіх видів) включно з тими роботами (послугами), оплату за які клієнт ще не здійснив.

По трубопровідному транспорту вартість продукції визначається як вартість фактично наданих послуг з транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів без вартості самих продуктів.

Обсяг виробництва з складування оцінюється з вартістю наданих послуг з нетривалого зберігання вантажів під час транспортування усіма видами транспорту у зерносховищах, на товарних складах загального призначення, складах-холодильниках, бункерах тощо; при цьому не враховується вартість товару, прийнятого на зберігання.

Обсягом виробництва таких видів економічної діяльності як "операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам", "державне управління", "освіта", "охорона здоров'я та соціальна допомога", "колективні, громадські та особисті послуги", "послуги домашньої прислуги", "екстериторіальна діяльність" є обсяг виробленої і призначеної для реалізації поза межі підприємства продукції (робіт, послуг) відповідно до зазначених видів діяльності.

Рядок 02 "Доход від реалізації послуг (у ринкових цінах: включаючи ПДВ)" - це виручка підприємства від реалізації послуг, що зазначено в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах.

До обсягу реалізованої продукції включаються всі витрати (транспортні, пакувальні та ін.), що мають бути відшкодовані покупцем, навіть якщо вони в рахунках до оплати вказані окремо. До складу показника не включаються отримані субсидії на виробництво.

Між показниками "Обсяг вироблених послуг (у діючих цінах: без ПДВ)" (рядок 01) та "Доход від реалізації послуг (у ринкових цінах: включаючи ПДВ)" (рядок 02) може існувати різниця за рахунок:

- вартості послуг власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;

- вартості придбаних підприємством товарів (послуг);

- суми субсидій на виробництво;

- суми ПДВ;

- зміни залишків готових послуг - має місце лише для видів економічної діяльності, що забезпечують випуск накопичувальних послуг (створення програмного забезпечення (КВЕД 70.20.0), робота з базами даних (КВЕД 72.40.0), діяльність у сфері архітектури (КВЕД 74.20.1), діяльність у сфері геології та геологорозвідування (74.20.2), знімальні геодезичні та гідрографічні роботи (74.20.3).

У рядках 03-05 відображається обсяг оплачених послуг споживачами: населенням, підприємствами (установами) та іншими споживачами (у разі неможливості визначитися, кому реалізовані послуги). Розподіл обсягу реалізації послуг для різних категорій споживачів проводиться на основі документів по оплаті послуг.

У рядку 06 проставляється обсяг реалізованих послуг нерезидентам, тобто експорт послуг.

Рядок 07 "Податок на додану вартість" - заповнюють підприємства, що законодавчо визначені його платниками.

Рядок 08 "Матеріальні затрати" - затрати, пов'язані з діяльністю по випуску послуг. До складу елемента "Матеріальні витрати" включається вартість витрачених у виробництві: сировини і основних матеріалів, напівфабрикатів і комплектуючих виробів, палива і енергії, будівельних матеріалів, запасних частин, тари, тарних матеріалів, допоміжних та інших матеріалів, а також вартість виконаних для підприємства робіт і послуг виробничого та невиробничого характеру (здійснення окремих операцій з виробництва продукції, обробки сировини й матеріалів; проведення іспитів з випробування сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві, транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва тощо). Не включаються до матеріальних витрат вартість придбаного для перепродажу товару та вартість покупних матеріалів (електроенергії, газу, нафтопродуктів тощо), реалізуються без додаткової обробки на даному підприємстві.

Рядок 09 "Інші операційні витрати" - нематеріальні послуги, пов'язані з діяльністю по випуску послуг. До складу елемента "Інші операційні витрати" включаються витрати іншої операційної діяльності, зокрема, витрати на відрядження, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв'язку, транспорту, освіти, охорони здоров'я та ін.), плата за розрахунково-касове обслуговування, сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім непрямих податків, витрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінка активів, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, неустойки), орендна плата тощо. Не включаються до складу елемента витрати на проценти за користування отриманими кредитами, які відносяться до фінансових витрат.

Наприклад: витрати на засоби зв'язку, комунальні послуги, транспортні послуги для забезпечення діяльності підприємства.

Рядок 10 "Доходи від здавання під найм (в оренду) власних приміщень" - заповнюється по факту отримання такого виду доходів.

II розділ. Чисельність працівників за рік заповнюється спеціалістом з обліку кадрів.

Рядки 21 і 22 "Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу" та "Середня чисельність позаштатних працівників (працюючі за договорами та зовнішні сумісники)" заповнюються відповідно до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженої наказом Мінстату України 07.07.95 N 171 (реєстрація в Мін'юсті 07.08.95 за N 287/823), наказу Держкомстату України "Про внесення змін до Інструкції зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України" 18.02.99 N 67 (реєстрація в Мін'юсті 09.03.99 за N 145/3438).

Рядок 23 "Чисельність неоплачуваних працівників (власники, засновники підприємства та члени їх сімей)" заповнюється тільки підприємствами приватної форми власності.

Рядки 24 і 25 "Фонд оплати праці" усього та позаштатних працівників - заповнюється відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Мінстату України від 11.12.95 N 323 (реєстрація в Мін'юсті 21.12.95 за N 465/1001).

Довідка (рядки 41 і 42): "Реалізація послуг найбільшим споживачам (клієнтам)" - це найбільша сума, яка одержана від реалізації послуг відповідно трьом, десятьом споживачам послуг.


"___"_____________ 200__ р. Керівник ____________________________

(підпис; прізвище, ініціали)


Виконавець _________________ Головний бухгалтер ______________________

(прізвище та N телефону) (підпис; прізвище, ініціали)
Похожие:

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186. 3 Кодексу України про
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы