Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. icon

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.НазваниеІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Дата конвертации02.07.2013
Размер154.91 Kb.
ТипІнформації
источник

Державне статистичне спостереження


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"


Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 N 1929-III


ЗВІТ

про проведення торгів (тендерів) на закупівлю

товарів, робіт, послуг за державні кошти


Подають:

Термін подання
^

Форма № 1- торги (тендери)ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

України

27.08.2002 № 317


Піврічна


Поштова

1) Рада міністрів Автономної Республіки Крим – Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим; обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, установи і підприємства – розпорядники державних коштів – обласним, Київському та Севастопольському міським управлінням статистики;


2) Головні розпорядники коштів державного бюджету – Головному міжрегіональному управлінню статистики у м. Києвіна 10 день після звітного періоду
Найменування організації – складача інформації

Поштова адресаКод форми документа за ДКУД

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економіч­ної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

органі-заційно-правової форми господарю­вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)*
КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9
___________________________

*Тільки для підприємств державної форми власності.

за січень - ____________________ 200 __ року

Код рядка

Всього процедур закупівель

у тому числі за видами процедур закупівель

відкриті торги

торги з обмеженою участю

двосту-пеневі торги

запит цінових пропозицій (котирувань)

закупівлі у одного поста-чальника (виконавця)

А

Б

1

2

3

4

5

6

I. ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) - штук

Всього проведено торгів (тендерів)

(р. 110 > = р. 112)

110з них:


торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися

112Кількість постачальників, які подали тендерні пропозиції для участі у торгах (тендерах) (р. 120 >= р. 130)

120з них:


- кількість постачальників (виконавців) – переможців (р. 130 = р. 131 + р. 132)

130у тому числі:


- вітчизняних

131- іноземних

132Кількість укладених договорів

(р. 140 = р. 150 + р. 160)

140з них:


- з вітчизняними виробниками

150- з іноземними постачальниками (виконавцями)

160Кількість анульованих договорів

(р. 170 = р. 171 + р. 172)

170у тому числі:


- за ініціативою замовника

171- за ініціативою постачальника (виконавця)

172Всього отримано замовником скарг від постачальників (виконавців)

180II. ВАРТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) - тис. гривень

Загальна річна сума державних коштів, запланованих замовником для закупівлі товарів, робіт, послуг

200Загальна сума державних коштів, яку заявили на тендер у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт, послуг

210у тому числі за рахунок:


- державного бюджету

211- бюджету Автономної Республіки Крим

212- місцевих бюджетів

213- інших державних коштів

214Загальна сума коштів за укладеними договорами у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг

220у тому числі:


- товарів

221- робіт

222- послуг

223Витрати замовників, пов'язані з організацією та проведенням торгів (тендерів)

230у тому числі за рахунок:


- державного бюджету

231- бюджету Автономної Республіки Крим

232- місцевих бюджетів

233- інших державних коштів

234

"___"__________ 200 __ р. Керівник _________________________

(підпис, П. І. Б.)


___________________________ ^ Головний бухгалтер___________________

прізвище і N телефону (підпис, П.І.Б.)

виконавця


Пояснення

до форми державної статистичної

звітності N 1-торги (тендери)


Форма державної статистичної звітності N 1-торги (тендери) складається два рази на рік (за I півріччя і за рік) наростаючим підсумком з початку року.

У звітності N 1-торги (тендери) відображаються дані про проведені торги (тендери), які здійснюються згідно з нормою Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" від 22 лютого 2000 р. N 1490-III та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1469 "Про організаційні заходи щодо функціонування системи державних закупівель".

Вказані у звітності види процедур закупівель застосовуються при закупівлях товарів, робіт і послуг за рахунок державних коштів, а саме: коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів, коштів Пенсійного фонду України, державних кредитних ресурсів.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації та головні розпорядники коштів державного бюджету подають зведену інформацію по організаціях, установах, що входять до їх сфери управління.

Заповнення окремих показників у бланку здійснюється за умов, що наведені нижче.

Рядок 110 "Всього проведено торгів (тендерів)" - показується загальна кількість торгів (тендерів) по кількості лотів у торгах. Торги вважаються такими, що відбулися у разі укладання договору з переможцем торгів тендерів.

Рядок 112 "Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися" - показуються, торги, які відповідають вимогам, якщо: 1) на участь у торгах було подано менше двох тендерних пропозицій; 2) було відхилено усі тендерні пропозиції; 3) ціна найбільш вигідної тендерної пропозиції перевищує суму, передбачену замовнику на фінансування закупівлі; 4) здійснення закупівлі перестало відповідати державним потребам внаслідок настання непередбачуваних об'єктивних обставин (дії непереборної сили). Показники рядка 110 можуть бути більшими або дорівнювати рядку 112.

Показники рядка 130 повинні дорівнювати сумі показників рядків 131 та 132.

Показник рядка 150 повинен відповідати умовам, передбаченим у статті 6 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". При цьому величина показника рядка 140 може бути більшою або дорівнювати сумі показників рядків 150 та 160. Показники рядка 170 повинні відповідати умовам, передбаченим у статті 35 Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти". Величини показників рядка 170 складаються з суми показників рядків 171 та 172.

Рядок 180 "Всього отримано замовником скарг від постачальників (виконавців)" - показується кількість скарг, отриманих замовником від виконавців, які вважають, що зазнали або можуть зазнати збитків внаслідок порушення замовником процедур закупівлі згідно зі статтею 36 Закону.

Рядок 210 "Загальна сума державних коштів, яку заявили на тендер у звітному періоді для закупівлі товарів, робіт і послуг" - Величини показників рядка 210 складаються з суми показників рядків 211, 212, 213 та 214; р. 220 - рр. 221, 222, 223; р. 230 - рр. 231, 232, 233, 234.

Загальна сума коштів за укладеними договорами рядка 220 повинна відповідати вартості укладених договорів на торгах, кількість яких відображена у рядку 140.

У рр. 214, 234 "інших державних коштів" - показуються кошти державних цільових фондів, кошти Пенсійного фонду України, державні кредитні ресурси.

Графа 1 дорівнює сумі граф 2, 3, 4, 5, 6.

Показники розділу I заповнюються у цілих числах, показники розділу II заповнюються в тис. грн. з одним десятковим знаком після коми.
Похожие:

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186. 3 Кодексу України про
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы