Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" icon

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"



НазваниеІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Дата конвертации02.07.2013
Размер109.91 Kb.
ТипІнформації
источник

ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"




Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст. 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 13.07.2000 р. N 1929-III



ЗВІТ

ПРО РОБОТУ ПАСАЖИРСЬКОГО АВТОТРАНСПОРТУ

за ______ квартал 200 __ р.



Подають:

Термін подання
^

Форма № 2-тр (авто. п.)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомстату України

від 27.06.2002 р. N 243

Квартальна

Поштова


Суб’єкти господарювання всіх форм власності, основний або один з видів економічної діяльності яких є пасажирські перевезення автобусами (мікроавтобусами) територіальному органу державної статистики за місцезнаходженням

15 числа - після звітного періоду





Найменування організації – складача інформації

Поштова адреса


Код форми документа за ДКУД

Коди організації - складача

за ЄДРПОУ

території (КОАТУУ)

виду економіч­ної діяльності (КВЕД)

форми власності (КФВ)

організаційно-правової форми господарю­вання (КОПФГ)

міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (СПОДУ)*




КС

1

2

3

4

5

6

7

8

9




























___________________________

*Тільки для підприємств державної форми власності


I. Маршрутні перевезення


Показники

Код рядка

Всього (сума граф 2, 4-6)

у тому числі за видами сполучення

Контрольна сума

внутрішньо-міське

з нього – в обласному (республі-канському) центрі

примісь-ке

міжмісь-ке

міжнарод-не

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Автомобіле-дні перебування в господарстві – всього, тис.

1010




X

X

X

X

X




у тому числі в роботі

1011




X

X

X

X

X




Автомобіле-місце-дні перебування в господарстві, тис.*)

1020




X

X

X

X

X




Автомобіле-години в наряді, тис.

1030




X

X

X

X

X




Загальний пробіг – всього, тис.км

1040







X













Перевезено пасажирів, тис. (сума ряд. 1051, 1052)

1050






















у тому числі: платних

1051






















Безплатних

1052













X

X




Пасажирооборот, тис.пас.км

1060























^ II. Перевезення на замовлення

Показники

Код рядка

Всього (сума граф

2 - 6)

у тому числі за видами сполучення

Контрольна сума

внутрішньо-міське

примісь-ке

міжмісь-ке

міжнарод-не

А

Б

1

2

4

5

6

7

Автомобіле-дні перебування в господарстві – всього, тис.

2010




X

X

X

X




у тому числі в роботі

2011




X

X

X

X




Автомобіле-місце-дні перебування в господарстві, тис.*)

2020




X

X

X

X




Автомобіле-години в наряді, тис.

2030




X

X

X

X




Загальний пробіг – всього, тис.км

2040



















Перевезено пасажирів, тис.

2050



















Пасажирооборот, тис.пас.км

2060



















Примітка: *)ряд. 1020, 2020 – за кількістю місць сидіння.

Дані звіту наводяться з точністю до 0,1.


Керівник ________________________ Виконавець _____________________

“___” ______________________ 200 __ р. Телефон _______________________


^ Пояснення щодо складання звіту ф. № 2-тр (авто. п.) (квартальна)

Звіт за ф. № 2-тр (авто. п.) “ Про роботу пасажирського автотранспорту” складають окремо за кожний квартал суб’єкти господарювання всіх форм власності, основний або один з видів економічної діяльності яких – автоперевезення пасажирів автобусами або мікроавтобусами.

Підставою для складання звіту є документи первинного обліку: подорожній лист, білетно-обліковий лист, накладна бухгалтерського обліку та інші.

До звіту включаються дані про:

- роботу пасажирських автобусів на маршрутах, за разовими замовленнями інших юридичних осіб та в порядку індивідуального обслуговування фізичних осіб, включаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів, на комерційній основі (тобто за плату);

- пасажирські перевезення за видами сполучення – внутрішньоміські, в тому числі в обласному (республіканському) центрі, приміські, міжміські та міжнародні перевезення.

До звіту не включаються дані про роботу власного рухомого складу, який передано в оренду без водія для користування іншим підприємствам та фізичним особам, а також перевезення для потреб власного виробництва.

Звіт складається з двох розділів:

I розділ “Маршрутні перевезення” заповнюється підприємством у разі виконання пасажирських перевезень автобусами на маршрутах.

II розділ “Перевезення на замовлення” заповнюється за умов виконання перевезень за замовленнями та в порядку індивідуального обслуговування, включаючи екскурсійні та туристичні перевезення пасажирів на комерційній основі.

Рядки 1010, 2010 – ^ Автомобіле-дні перебування у господарстві (тис.) – визначають підсумовуванням всіх календарних днів перебування кожного автомобіля в господарстві, включаючи вихідні і святкові дні.

Рядки 1011, 2011 – у тому числі в роботі (тис.) – визначають підсумовуванням всіх календарних днів перебування кожного автомобіля в роботі (згідно з табелем обліку роботи автомобілів або за подорожніми листами автомобілів).

Рядки 1020, 2020 – ^ Автомобіле-місце-дні перебування у господарстві (тис.) – визначають як суму добутків автомобіле-днів перебування кожного в господарстві кожного автомобіля на його пасажироміскість. Якщо у звітному періоді перевезення пасажирів не здійснювались, підприємство обов’язково повинно заповнювати рядки 1010, 2010, 1020, 2020.

Рядки 1030, 2030 – ^ Автомобіле-години в наряді (тис.) – визначають згідно з даними подорожніх листів про загальний час знаходження автомобілів на лінії, яка дорівнює різниці між часом заїзду та виїзду автомобілів з гаражу, за винятком часу на заправку паливом, технічний огляд автомобілів в господарстві, цілоденних простоїв у дальніх рейсах (при наявності відповідних вдміток у подорожніх листах), а також на обід та відпочинок.

Рядки 1040, 2040 – ^ Загальний пробіг (тис.км) – визначають згідно з даними подорожніх листів за різницею показників спідометра при заїзді автомобілів у гараж і виїзді на лінію і підрахуванням цих даних по всіх подорожніх листах за звітний період.

Рядки 1050, 1051, 1052, 2050 – ^ Перевезено пасажирів (тис. тонн) – обсяги перевезень пасажирів визначають згідно з Інструкцією про порядок обліку пасажирів, що перевозиться громадським транспортом на маршрутах, та змінами і доповненнями до неї, що затверджені наказом Мінстату України від 20.08.97 р. № 217 та зареєстровані в Мін’юсті України 8 вересня 1997 р. № 386/2190.

Розділ I включає дані про перевезення платних і безплатних пасажирів; II розділ включає дані про перевезення тільки платних пасажирів.

Рядки 1060, 2060 – Пасажирооборот (тис. пас. км) визначають як суму добутків фактично перевезених пасажирів на відстань перевезення за кожну їздку.




Похожие:

Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення термінів або ненадання інформації, а також викривлення даних тягне за собою відповідальність, яка встановлена ст.
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику" Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 3
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується ст. 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується ст. 21 Закону України “Про державну статистику”
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Інформації забезпечується ст. 21 Закону України \"Про державну статистику\" iconІнформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы