Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка icon

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна запискаНазваниеБазовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка
страница1/8
Дата конвертации01.02.2013
Размер0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
источник
  1   2   3   4   5   6   7   8

Кабінет початкової освіти


Просимо завідуючих кабінетами початкових класів ознайомитися з базовим переліком засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти з метою підготовки кабінетів до нового навчального року.

Яковенко А.С., методист НМЦ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

від 05.04.2006р. № 264


БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК

засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення

для навчальних кабінетів початкової освіти


^ Пояснювальна записка

Перелік засобів навчання для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів складено на виконання Закону України "Про загальну середню освіту", постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. №1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання" та затверджено відповідним наказом МОН України від 05.04.2006 №264.

У своєму складі Перелік містить засоби навчання, які є обов'язковими для обладнання навчальних кабінетів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перелік розроблено з урахуванням вимог Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, схваленими рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 р. (протокол № 10/1-2) і відповідно до оновлених навчальних програм для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Даний документ складено з метою підвищення рівня організації навчально-виховного процесу і оснащення навчального середовища якісними засобами навчання та сучасним обладнанням, які сприятимуть ефективному засвоєнню знань, формуванню умінь та навичок учнів, підвищенню рівня їх навчальних досягнень.

Засоби навчання у структурі Переліку поділено на групи: друковані, відео (аудіо)матеріали, об'єкти натуральні, прилади та пристосування, інструменти, програмно-апаратне обладнання загального призначення та інше з метою зручності їх використання та систематизації у навчальному кабінеті.

Користуючись Переліком засобів навчання, слід звернути увагу на те, що:

структуру Переліку, назви навчальних предметів визначено відповідно до затверджених Міністерством освіти і науки України типових навчальних планів початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів з українською, російською мовами навчання та з навчанням мовами національних меншин (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 р. № 682);

кількість засобів навчання у Переліку визначено з розрахунку на 30 учнів;

засоби навчання, призначені для демонстрування, передбачено постачати у навчальні заклади по 1 примірнику;

для забезпечення проведення практичних робіт засобами навчання розрахунки здійснюються відповідно до наявної кількості учнів у класі (на кожного учня окремо, на двох чи/або на групу з 3-4 учнів);

кількість технічних засобів навчання у Базовому переліку визначено із розрахунку на один навчальних кабінет або на один загальноосвітній навчальний заклад з малою наповнюваністю учнів.


^ БАЗОВИЙ ПЕРЕЛІК

засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення

для кабінетів початкової освіти


МОВА ТА ЧИТАННЯ

(українська, російська та мови національних меншин)

Друковані
Таблиці
Український алфавіт (друковані літери великі і малі)

1 шт.

Алфавіт (російський, молдовський, угорський, польський, румунський, кримськотатарський, болгарський, словацький; друковані літери великі і малі)

по 1 шт.

Український алфавіт (рукописні літери великі і малі)

1 шт.

Алфавіт (російський, молдовський, угорський, польський, румунський, кримськотатарський, болгарський, словацький; рукописні літери великі і малі)

по 1 шт.

Зразки каліграфічного письма українських букв великих і малих та їх з'єднань (1-4 класи)

1 шт.

Зразки каліграфічного письма букв великих і малих та їх з'єднань (російська, молдовська, угорська, польська, румунська, кримськотатарська, болгарський, словацька 1 - 4 класи)

по 1 шт.

Тлумачний ілюстрований словник української мови (1-4 класи)

1 компл.

Тлумачний ілюстрований словник мов національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

Сиди правильно при письмі

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі

1 шт.

Сиди правильно при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

Правильно тримай ручку при письмі (для лівші і правші)

1 шт.

Словникові слова з ілюстраціями, українська мова (1-4 класи)

4 компл.

Словникові слова з ілюстраціями, мови національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (1 клас)

1 компл,

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (2 клас)

1 компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (3 клас)

1компл.

Набір сюжетних малюнків для розвитку мовлення (4 клас)

1компл.

Предметні малюнки для використання під час виконання словниково-логічних вправ (1-4 класи)

1 компл.

Серія малюнків (3 - 4) для побудови зв’язного мовлення (1 клас)

1 компл.

Серія малюнків (4 - 5) для побудови зв’язного мовлення (2 клас)

1 компл.

Серія малюнків (5 - 8) для побудови зв’язного мовлення (3, 4 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (1 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (2 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (3 клас)

1 компл.

Азбука діалогічного мовлення з ситуативними малюнками. Етичні норми спілкування (4 клас)

1 компл.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (1 клас)

1 компл.

Таблиці для збільшення поля читання, кута зору (2 клас)

1 компл.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (1 клас)

1 компл.

Формування навички читання українською мовою цілими словами (2 клас)

1 компл.

Формування навички читання мовами національних меншин цілими словами (1 клас)

по 1 компл.

Формування навички читання мовами національних меншин цілими словами (2 клас)

по 1 компл.

Динамічні опорні схеми для формування навички виразного читання (1-4 класи)

по 1 компл.

Прийоми розвитку темпу читання вголос і мовчки (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: Мова. Мовлення

(3-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин: Мова. Мовлення

(3-4 класи)

по 1

компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови: текст, його будова; тема і

основна думка тексту, заголовок, абзац; (4 клас)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин: текст, його будова;

по 1 компл.

тема і основна думка тексту, заголовок, абзац (4 клас)
Таблиці та опорні схеми з української мови:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання.

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

1 компл.

Однорідні члени речення.

1 компл.

Уявлення про складне речення (найпростіші види)

(1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Речення:
Види простих речень за метою висловлювання.

1 компл.

Головні (підмет і присудок) і другорядні члени речення.

1 компл.

Однорідні члени речення.

1 компл.

Уявлення про складне речення (найпростіші види)

1 компл.

(1-4 класи)
Таблиці та опорні схеми з української мови:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.

1 компл.

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.

1 компл.

Фразеологізми. (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Слово. Лексичне значення слова. Багатозначні слова.

1 компл;

Найуживаніші синоніми, антоніми, омоніми.

1 компл.

Фразеологізми. (1-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови:
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі

слова. Словотвір (2-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин:
Будова слова. Основа і закінчення, корінь, префікс, суфікс. Спільнокореневі

слова. Словотвір (2-4 класи)

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови (3, 4 класи):

Частини мови:
іменник;

1 компл.

прикметник;

1 компл.

числівник;

1 компл.

займенник;

1 компл.

дієслово;

1 компл.

прислівник;

1 компл.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (3, 4 класи):
Частини мови:
іменник;

1 компл.

прикметник;

1 компл.

числівник;

1 компл.

займенник;

1 компл.

дієслово;

1 компл.

прислівник;

1 компл.

прийменник, сполучник; загальні відомості

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з української мови (1 - 4 класи):
Звуки і букви.
Голосні і приголосні звуки. Український алфавіт. Склад.

1 компл.

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні.

1 компл.

Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

1 компл.

Правила вимови голосних і приголосних звуків. Вимова і правопис

1 компл.

дієслівних форм на -ться, -тся.

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (1-4 класи):
Звуки і букви.
Голосні і приголосні звуки. Російський алфавіт. Склад.

1 компл.

Наголос, наголошені і ненаголошені голосні.

1 компл.

Приголосні, тверді і м'які, дзвінкі і глухі.

1 компл.

Найуживаніші правила вимови голосних і приголосних звуків. Вимова і

1 компл.

правопис дієслівних форм на - тся (-ться), -т (ть);- шь,-шься.

1 компл.

Таблиці та опорні схеми з української мови (1-4 класи):
Правопис.
Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).

1 компл.

Перенос частин слів з рядка в рядок.

1 шт.

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах.

1 компл.

Написання прийменників з іменниками;

1 шт.

Вживання апострофа;

1 компл.

Написання не з дієсловами;

1 компл.

Вживання розділових знаків у кінці речення.

1 шт.

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі

сполучниками і, а, але; у складному реченні

1 шт.

Таблиці та опорні схеми з мов національних меншин (1-4 класи):
Правопис.
Найуживаніші орфографічні правила про вживання великої букви на початку речення, у власних назвах (прості випадки).

1 компл.

Перенос частин слів з рядка в рядок.

1 шт.

Правописні явища у коренях і префіксах і суфіксах.

1 компл.

Написання прийменників з іменниками;

1 шт.

Вживання апострофа;

1 компл.

Написання не з дієсловами;

1 компл.

Вживання розділових знаків у кінці речення.

1 шт.

Використання коми при однорідних членах без сполучників та зі

1 компл.

сполучниками й, а, но, да; у складному реченні
Портрети українських письменників та поетів

1 компл.

Портрети письменників та поетів національних меншин

по 1 компл.

Портрети зарубіжних письменників та поетів

1 компл.

Елементи дитячої книжки та їх призначення (обкладинка, корінець, сторінка, назва (заголовок) твору, прізвище автора, ілюстрації, зміст, передмова)

1 компл.

Українська тематична лексика для використання у школах з навчанням

1 компл.

мовами національних меншин (1-4 класи)
Український народознавчий матеріал (1-4 класи): рушники, глиняний посуд, веретенце, прядка, рогачі, одяг

1 компл.
^

Картки для індивідуальної роботи

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма українською мовою (1 клас)

30 шт.

Шаблони з пластичних матеріалів для формування графічних навичок з письма мовами національних меншин (1 клас)

30 шт.

Каса літер та складів українського алфавіту

30 шт.

Набір графічних позначень моделей звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень (1-4 класи)

30 шт.

Моделі
Площинні
Український алфавіт на магнітах (друковані літери великі і малі)

1 компл.

Магнітний набір моделей графічних позначень звуків, складів, слів (слово-предмет, слово-ознака, слово-дія, службове слово; будова слова), речень з української мови та мов національних меншин (1-4 класи)

по 1 компл.
^

Навчальні комп'ютерні програми

Збагачуємо мову (український словниковий запас)

1 шт.

Будуємо речення. Будуємо текст

1 шт.

Перевіряємо написання слів

1 шт.

Екранно-звукові
Відеофільми

Пори року

1 шт.

Як хліб до нас прийшов

1 шт.

Як книга до нас прийшла

1 шт.

Українські народні казки

1 шт.

Казки народів світу

1 шт.

Традиції та звичаї українського народу

1 шт..

Етичні норми спілкування (культура спілкування з однокласниками, друзями та з дорослими людьми) (1-4 класи)

1 шт.

Аудіозаписи

Навчаємось української літературної вимови

1шт.

Фонохрестоматія для 1-4 класів (казки, вірші, оповідання, народні дитячі ігри в музичному супроводі)

1шт.

Музичні твори для використання на уроках та у позаурочний час

1шт.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Похожие:

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconУкраїнська мова 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою Пояснювальна записка
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconІнформатика пояснювальна записка
«Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання» [4], Наказу Міністерства...
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconКвітневська зош І-ІІІ ступенів Тематична картотека засобів навчання та навчального обладнання з інформатики

Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconМатематика 1-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Курс математики – важлива складова навчання і виховання молодших школярів, основоположна частина математичної освіти. Цей курс у...
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconПерелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки для використання в дошкільних навчальних закладах у 2010/11 навчальному році
Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів трудове навчання (1 4 класи) Пояснювальна записка
Трудове навчання в початкових класах є першою сходинкою до вибору майбутньої професії
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconПерелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти І науки, молоді та спорту для використання в дошкільних навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році
Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка icon«Я у світі» 3-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів Пояснювальна записка
Навчальний предмет «Я у світі» реалізує галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується...
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconДержавний стандарт початкової загальної освіти
Державний стандарт початкової загальної освіти (зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20. 10....
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального І загального призначення для навчальних кабінетів початкової освіти Пояснювальна записка iconПрограма для 10-11 класів інформаційно-технологічного профілю Пояснювальна записка
Дана програма розроблена відповідно до Типового навчального плану загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы