Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми icon

Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграмиНазваниеКонспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми
Дата конвертации29.08.2013
Размер98.62 Kb.
ТипКонспект
источник

План-конспект № _____

Тема програми: Табличний процесор Excel 2007.

Тема уроку:Побудова діаграм в Excel 2007.


План:

1. Планування діаграми.

2. Створення діаграми.

3. Форматування діаграми.

1. Планування діаграми

В деяких випадках дані листа необхідно представити іншим людям, потрібно відобразити інформацію у вигляді діаграми. Діаграма є графічним представленням інформації рядків і стовпчиків для наглядного вигляду. Діаграма допомагає розглянути інформацію, яку тяжко розглянути при звичайному наборі чисел, вона оживляє листи.

Перед тим, як перейти до побудови діаграми, необхідно провести необхідну підготовку. Діаграми створюються на основі існуючих даних, тому потрібно спочатку створити лист, який містить всі необхідні дані.

Перед створення діаграми необхідно знати з яких елементів складається діаграма:

 • ^ Область діаграми - уся діаграма разом з усіма її елементами.

 • Область побудови - на плоских діаграмах обмежена осями область, яка містить ряди даних. На об'ємних діаграмах обмежена осями область, яка містить ряди даних, імена категорій, підписи та назви осей.

 • Ряд даних - пов'язані одна з одною точки даних, нанесені на діаграму. Кожний ряд даних на діаграмі має власний колір або інший спосіб позначення та представлений на легенді діаграми.

 • Маркери. Для відображення числових даних використовуються маркери. В якості маркерів використовуються стовпчики, лінії, точки, полоски, сектора, долі.

 • Лінії сітки. Лінії сітки є продовженням поділок на вісі значень і вісі категорій.

 • Вісь - лінія, яка обмежує область побудови діаграми та служить віссю координат у вибраних одиницях виміру. Вісь Y звичайно розташована вертикально, а вздовж неї наносяться дані. Вісь X звичайно розташована горизонтально, а вздовж неї наносяться категорії.

 • ^ Назви на діаграмах - описовий текст, який автоматично розташовується уздовж осей або по центру вгорі діаграми.

 • Підпис даних - підпис із додатковими відомостями про маркер даних, який представляє одну точку даних або значення клітинки аркуша.

 • Легенда - область, в якій подано кольори або інші способи позначення, що відповідають рядам даних або категоріям на діаграмі.


Крім того потрібно подумати про тип діаграми, яку потрібно створити. Excel підтримує 11 основних типів діаграм, кожна з яких має декілька різновидів:

1. Гістограми - корисні для відображення змін у часі або для ілюстрації порівнянь між елементами.

 • Об’ємна гістограма   В об’ємних гістограмах використовуються три осі, які можна змінювати (горизонтальна вісь, вертикальна вісь і вісь глибини), і порівнюються значення Точки даних.

 • Циліндричні, конусні та пірамідальні діаграми  - відображають циліндричні, конічні та пірамідальні фігури замість прямокутників.

2. Графіки

На основі даних, упорядкованих на аркуші в стовпці або рядки, можна побудувати графік. Графіки можуть відображати зміни даних у часі, зображених у спільному масштабі, тому вони ідеальні для демонстрації змін даних за рівні проміжки часу.

^ 3. Секторні діаграми (кругові)

На основі даних, упорядкованих лише в один рядок або стовпець на аркуші, можна побудувати секторну діаграму. Секторні діаграми відображають розміри елементів в одному ряді даних . Кожний ряд даних на діаграмі має власний колір або інший спосіб позначення та представлений на легенді діаграми.

^ 4. Лінійчаті діаграми

На основі даних, упорядковані у рядки або стовпці на аркуші, можна побудувати лінійчату діаграму. Лінійчаті діаграми ілюструють порівняння між окремими елементами.

^ 5. Діаграми з областями

Підкреслюють величину змін у часі, й за їх допомогою можна привернути увагу до значення загальної суми за змінами. Відображаючи суму даних, діаграма з областями також показує відношення частин до цілого.

^ 6. Точкові діаграми

Відображають відношення між числовими значеннями в кількох рядах даних, або візуалізують дві групи чисел у вигляді одного ряду координат xy.

Точкова діаграма має дві осі даних і відображає один набір числових даних уздовж горизонтальної осі (осі x), а інший — уздовж вертикальної осі (осі y). Точкові діаграми зазвичай застосовуються для відображення та порівняння числових значень, наприклад, наукових, статистичних або інженерних даних.

^ 7. Біржові діаграми

Найчастіше застосовуються для ілюстрації коливань біржових цін. Однак ці діаграми можна використовувати також для наукових даних. Щоб створити біржову діаграму, потрібно розташувати дані у правильному порядку.

^ 8. Поверхневі діаграми

Корисна, якщо потрібно знайти оптимальні комбінації між двома наборами даних. Як на топографічній карті, кольори та візерунки показують області, що належать до одного діапазону значень.

Поверхневу діаграму можна створити, якщо обидві категорії та ряди даних є числовими значеннями.

^ 9.Кільцеві діаграми

Відображає співвідношення частин до цілого, але вона може містити кілька рядів даних 

10. Бульбашкові діаграми

На основі даних, упорядковані у стовпці на аркуші таким чином, що значення x внесені в перший стовпець, а відповідні значення y та значення розмірів бульбашок — у суміжні стовпці, можна побудувати бульбашкову діаграму.

^ 11. Пелюсткові діаграми

Порівнюють зведені значення з певної кількості рядів даних  Кожний ряд даних на діаграмі має власний колір або інший спосіб позначення та представлений на легенді діаграми. Діаграми всіх типів, за винятком кругової, можуть містити декілька рядів даних..


^ 2. Створення діаграми

Для побудови діаграми на активному листі слід виконати наступні дії:

 1. Упорядкуйте на аркуші дані, з яких потрібно побудувати діаграму.

 2. Виділіть клітинки з даними, які потрібно використати в діаграмі.

 3. На вкладці Вставлення у групі Діаграми виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть тип діаграми, а потім виберіть підтип, який потрібно використати.

  • Щоб переглянути всі доступні типи діаграм, виберіть тип діаграми та виберіть пункт Усі типи діаграм, щоб з’явилося діалогове вікно Вставлення діаграми. За допомогою стрілок можна переглядати всі доступні типи та підтипи діаграм. Клацніть потрібний варіант діаграми.

 1. Діаграму буде розташовано на аркуші як вбудовану діаграму Впроваджена діаграма. Діаграма, розташована на аркуші даних, а не на окремому аркуші діаграми. Впроваджені діаграми зручні, коли потрібно переглянути або надрукувати діаграму або звіт зведеної діаграми разом із вихідними даними й іншими відомостями, які містяться на аркуші.. Якщо діаграму потрібно розташувати на окремому аркуші діаграми Аркуш діаграми: Аркуш книги, який містить лише діаграму. Аркуші діаграм дають змогу переглядати діаграму або звіт зведеної діаграми окремо від даних аркуша або звіту зведеної таблиці., змініть її розташування:

  • Клацніть вбудовану діаграму або аркуш діаграми, щоб виділити їх і відобразити знаряддя для діаграм.

  • На вкладці Конструктор у групі Розташування натисніть кнопку Перемістити діаграму.

  • У полі Виберіть місце розташування діаграми на аркуші виконайте одну з таких дій. – окремому (вказати назву листу). – наявному (виберіть потрібний аркуш зі списку в полі наявному).

 2. Якщо для створення діаграм часто використовується конкретний тип діаграми, можливо, варто встановити його як тип діаграми за промовчанням. Виберіть тип і підтип діаграми в діалоговому вікні Вставлення діаграми, а потім натисніть кнопку Зробити стандартною.

 3. Під час створення діаграми стають доступними знаряддя для діаграм і відображаються вкладки Конструктор, Макет і Формат.

  • за допомогою вкладки Конструктор можна відображати ряди даних за рядками або стовпцями, змінювати вихідні дані, розташування й тип діаграми, зберігати діаграму як шаблон чи вибирати стандартні параметри макета й форматування.

  • за допомогою вкладки Макет можна змінити відображення елементів діаграми (наприклад, її назви або підписів даних), використати засоби креслення або додати до діаграми написи та рисунки.

  • за допомогою вкладки Формат можна додати кольори заливки, змінити стилі ліній і застосувати інші ефекти.


^ 3.Форматування елементів діаграми

Вкладка Конструктор

1

2

3

4

1. Тип - змінення типу наявної діаграми - у групі Тип клацніть елемент Змінити тип діаграми.У діалоговому вікні виберіть тип діаграми в першому вікні, відтак виберіть вид діаграми, який слід використати, у другому вікні.

2. Дані – перегляд даних, по яким будується діаграма, перехід від стовпця до рядка і навпаки.

3. Макети діаграм - Вибір попередньо визначеного макета діаграми, - виберіть макет, який слід використати.

4. Стилі діаграм - Вибір попередньо визначеного стилю діаграми, - виберіть стиль діаграми, який слід використати.

Вкладка Макет


1

2

3

4

5

6
   1. Поточний виділений фрагмент - змінення макета елементів діаграми вручну

Вибір елемента діаграми зі списку елементів діаграми, - натисніть стрілку поруч із полем Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

 1. Вставити – для вставки малюнків, фігур, надписів.

 2. Підписи – підписи елементів діаграми. Має такі кнопки:

 • Назва діаграми – Виберіть варіант Назва в центрі з накладанням або Над діаграмою.

У текстовому полі Назва діаграми, яке з‘явиться в діаграмі, введіть потрібний текст.

 • Назви осей – Щоб додати назву до головної горизонтальної осі (осі категорій), виберіть пункт ^ Назва головної горизонтальної осі та виберіть потрібний параметр.

  • Щоб додати назву до головної вертикальної осі (осі значень), виберіть пункт ^ Назва головної вертикальної осі або Назва допоміжної вертикальної осі і виберіть потрібний параметр.

  • Щоб додати назву до осі Z (осі рядів даних), виберіть пункт Назва осі Z і виберіть потрібний параметр.

У текстовому полі Назва осі, яке з‘явиться в діаграмі, введіть потрібний текст.

  • Легенда – вибір розміщення легенди на діаграмі.

  • Підписи даних – підписи над кожним рядом даних.

  • ^ Таблиця даних – з”являється таблиця, по якій побудовано діаграму.

 1. Оси - вибирається потрібний параметр осі або лінії сітки. Для приховання осі виберіть потрібний тип осі й виберіть пункт Немає.

 2. Тло – вибір стінки діаграми, основи діаграми, обертання діаграми.

 3. Аналіз – встановлення ліній тренду для специфічних типів діаграм.

Вкладка Формат
1

2

3

4


 1. Поточний виділений фрагмент - змінення макета елементів діаграми вручну

Вибір елемента діаграми зі списку елементів діаграми, - натисніть стрілку поруч із полем ^ Елементи діаграми та виберіть потрібний елемент.

Щоб відформатувати будь-який вибраний елемент діаграми, у групі Поточний фрагмент натисніть кнопку Форматувати виділений фрагмент та виберіть потрібні параметри форматування.

 1. Стилі фігур - щоб відформатувати фігуру вибраного елемента діаграми виберіть потрібний стиль або натисніть одну з кнопок:

 • Заливка фігури,

 • Контур фігури,

 • Ефекти для фігур.

 1. Стилі WordArt - відформатувати текст у виділеному елементі діаграми засобами WordArt, у групі виберіть потрібний стиль або натисніть одну з кнопок Заливка тексту, Контур тексту чи Текстові ефекти, після чого виберіть потрібні параметри форматування.

 2. Упорядкування – на задній план, на передній план, область виділення, вирівнювання.

^ Змінення вирівнювання та орієнтації підписів

Можна змінювати вирівнювання підписів осі як на горизонтальній осі (категорій), так і вертикальній осі (значень). Якщо в діаграмі є багаторівневі підписи категорій Багаторівневі підписи категорій. Підписи категорій на діаграмі, відображувані у вигляді структури залежно від даних у клітинках на аркуші. Наприклад, заголовок "Фрукти" може відображатися над рядком із заголовками "Сливи", "Яблука" та "Груші"., можна змінювати вирівнювання всіх рівнів підписів. Можна також змінити інтервали між рівнями підписів на горизонтальній осі (категорій).
 1. На вкладці Формат у групі Поточний виділений фрагмент виберіть пункт Форматувати виділений фрагмент.

 2. На вкладці Вирівнювання у розділі Формат тексту виберіть потрібне розташування в полі Вертикальне вирівнювання.

 3. Щоб змінити орієнтацію тексту, виберіть потрібне розташування полі Напрямок тексту.
Похожие:

Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconТема. Побудова діаграм і графіків у Microsoft Excel 2007
Мета. Навчитися будувати діаграми і графіки функцій в Excel 2007 по зразку. Ознайомитися з форматуванням побудованих діаграм
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconКонспект № Тема: Обробка текстової інформації засобами програми мs word 2007. Тема уроку : Вікно редактора Word. Вікна документів. План
Запустивши програму Word, з’являється робоче вікно програми, яке містить велику кількість різноманітних інструментів, які призначені...
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconТема : Створення форм в Access 2007
Мета. Навчитися конструювати форми Майстром, Конструктором, автоматично. Ознайомитися з процесом побудови зведеної діаграми
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconТема : Створення презентацій по шаблонах в Power Point 2007
Мета: Навчитися створювати презентації шаблонами, створювати таблиці, діаграми, малюнки
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconТема. Робота математичними функціями в Microsoft Excel 2007
Мета. Набути навичок обчислення даних в таблицях Excel за допомогою математичних функцій
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconКонспект № Тема: Access 2007 програма для обробки інформації. Тема уроку: Планування основи бази даних в Access 2007. План: Типи даних. Властивості полів
Це довге поле. У ньому може вміщуватися текст або комбінація тексту чи чисел, яка містить 64000 символів
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconТема. Робота з логічними функціями і Дати і часу в Excel 2007
Мета. Набути навичок обчислення даних в таблицях Excel 2007 за допомогою логічних функцій і функцій дати і часу
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconКонспект № Тема: Access 2007 програма для обробки інформації. Тема уроку: Вікно програми Access 2007. Об'єкти бази даних. План: Вигляд вікна
Рядок заголовку – в ньому є назва бази даних: ім’я бази даних і слова “база данных”. Основні фонди: база данных
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconКонспект № Тема: Tекстовий редактор Word 2007. Тема уроку: Робота з таблицями і колонками. План: Створення таблиць. Форматування таблиць
Таблицю малюють, коли для стовпчиків і рядків хочуть мати різні розміри. Якщо потрібна таблиця стандартного вигляду, краще вставити...
Конспект № Тема програми: Табличний процесор Excel 2007. Тема уроку: Побудова діаграм в Excel 2007. План: Планування діаграми. Створення діаграми iconКонспект № тема уроку: Перегляд І друкування документу у Word 2007. План попередній перегляд документу. Швидкий друк документу. Друк документу
Друк документа з програми Word 2007 – доволі проста процедура, якщо тільки Ваш принтер правильно установлений і налаштований
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы