План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік icon

План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рікНазваниеПлан виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік
страница1/3
Дата конвертации21.10.2012
Размер405.43 Kb.
ТипПлан
источник
  1   2   3

УЗГОДЖЕНО: ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заст. директора з ВР Директор школи

_______ Луженцова В.В. _______ Костенко І.А.


ПЛАН

ВИХОВНОЇ РОБОТИ

на 2012-2013 н.р.

_________ класу


Класний керівник


ЗМІСТ


 1. Аналіз виховної роботи за минулий рік.
 1. Відомості про учнів.
 1. Самоврядування класу.
 1. Зайнятість учнів в позаурочний час.
 1. Відомості про учнів «групи ризику».
 1. Завдання та проблемні питання в роботі з класом.
 1. Психолого-педагогічна діагностика.

  1. Соціальний паспорт класу.

  2. Визначення рівня вихованості учнів.
 1. Характеристика класу.
 1. Планування виховної роботи.

  1. Календарне планування виховної роботи з класом.

  2. Календарне планування виховної роботи з учнями, які знаходяться на індивідуальному навчанні.

  3. Календарне планування з вивчення правил дорожнього руху.
 1. Робота з батьками.

  1. Відомості про батьківський комітет.

  2. Основні напрямки роботи з батьками.Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.( зразок)

В минулому навчальному році в класі навчалось ______ учнів.

За підсумками минулого навчального року успішність складає _____ %, є лише ___ учні, які не встигають, але ____ учнів закінчили навчальний рік із похвальним листом.

Основною метою в минулому навчальному році було: «_______________________________________________________________».

Протягом минулого навчального року я вела виховну роботу, яка поєднала в собі традиційні форми та методи роботи класного керівника та нетрадиційну, але таку важливу галузь – своєчасну психологічну допомогу вихованцям та їх родинам. Для цього використовувала тестування, заняття з елементами тренінгу та індивідуальні консультації. Як класний керівник багато часу приділяла морально-етичному вихованню учнівського колективу, формування обов’язку, відповідальності, культурної поведінки. Для цього проводила ряд бесід, годин спілкування на дану тематику.

Громадянське виховання мало позитивний результат. Метою його я визначаю виховання школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку національних традицій і плекання інтелектуально розвиненої, духовно багатої, цілісної особистості. До цього напрямку включені питання правового характеру, які прищеплюють учням повагу до прав і свобод людини, забезпечують знання та виконання законів України учнями. Минулого року стався лише 1 випадок правопорушення. Впроваджую ефективні технології превентивного виховання, які виконують розвивальну функцію і формують громадську активність учнів. Для реалізації всіх цілей та завдань добирала такі виховні технології, як години спілкування: ….., рольові ігри: ……., усні журнали: ……., виховні години: …….. . Значну увагу приділяла формуванню у своїх вихованців комплексу особистісних якостей і рис характеру – чесність, порядність, принциповість, дисциплінованість та працьовитість.

В минулому році був проведений позакласний виховний захід «_____».

Учні класу приймали участь у загальношкільних виховних заходах: ….

Клас із високим рівнем вихованості, учнів «групи ризику» лише ____.

Не обминала такий вид діяльності, як корекція поведінки «проблемних» дітей. Дуже ефективним є заохочення таких дітей до класних справ, взаємодопомога однокласників, завантаження вільного часу гуртковою роботою, роботою на користь школи.

Робота з батьками – один із основних та найскладніших напрямків роботи класного керівника. Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в організації класних та позакласних заходів, також співпрацює зі шкільним комітетом та адміністрацією школи.

У роботі з батьками використовую колективні бесіди. У години батьківського всеобучу знайомила батьків з новинками педагогічної літератури для батьків з проблем родинної та батьківської педагогіки, моделювала педагогічні ситуації під час батьківських зборів, які допомогли батькам розв’язувати родинні конфлікти.


Відомості про учнів ______ класу.П.І.П. учня

дата народження

адреса, телефон
хлопці
дівчата
французький
німецький
^ Класний керівник: _______________________________________

Зайнятість учнів в позаурочний час.П.І.П. учня

Дні тижня

Назва гуртка

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

субота

неділя

1.
2.Всього зайнято: ________ учнів (______%)

З них:

- естетичні гуртки __________ учнів (________%);

- спортивні гуртки __________ учнів (________%);

- розвиваючі гуртки __________ учнів (________%);

- технічні гуртки __________ учнів (________%).

^ Завдання та проблемні питання в роботі з класом.


Проблема школи: «______»

Проблема виховної роботи школи: «______»

Проблема виховної роботи класу: «_______»

Завдання виховної роботи: ….


Орієнтовні проблеми виховної роботи класу (можете вибрати одну з них):

 • Виховання всебічно розвиненої творчої високоморальної особистості.

 • Спільна робота сім’ї та школи у вихованні духовно багатого і фізично здорового покоління засобами родинного виховання.

 • Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці.

 • Виховання національної свідомості і самосвідомості учнів.

 • Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю.

 • Створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів.

 • Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян, формування здорового способу життя.


Орієнтовні завдання та напрямки виховної роботи (виберіть деякі, згідно своєї проблеми):

1-4 класи

1. Глибоко вивчати індивідуальні особистості учнів, їх інтереси, здібності і потреби.

2. Виховувати пізнавальні інтереси й активне ставлення до суспільного життя.

3. Розширювати, поглиблювати і систематизувати розуміння дітьми моральних норм і правил, культурної поведінки в школі, суспільстві.

4. Розвивати вміння школярів справедливо оцінювати свої і чужі вчинки, формувати емоційно-ціннісне ставлення до них.

5. Формувати в учнів вміння працювати за планом, ставити перед собою конкретні завдання, виконувати їх.

6. На основі традицій, звичаїв, обрядів, свят українського народу залучати учнів до скарбниць української культури.

7. Вчити учнів турбуватися пор своє здоров’я, вивчати з ними правила особистої гігієни.

8. Вивчати інтереси і потреби сім’ї, удосконалювати зв’язки з нею.

5-6 класи

1. Формування дружнього, організованого колективу через активізацію форм індивідуального впливу та колективної виховної роботи.

2. Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей; проектування особистості, організація та управління процесом її розвитку.

3. Поглиблення розуміння учнями змісту етичних норм і правил.

4. Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.

5. Формування в учнів потреби у громадській діяльності, виховання бажання і готовності виконувати доручення, ширше залучати їх до справ і турбот старших.

6. Виховання свідомої дисципліни, бережливого ставлення до державного і власного майна.

7. Залучення до виховання учнів батьків, громадськості.

8. Пропагування здорового способу життя.

7-8 класи

1. На основі результатів діагностики допомагати учням у пізнанні власного характеру, у боротьбі зі своїми негативними рисами, у вихованні позитивних якостей.

2. Виховання в учнів позитивних рис характеру: волі, чесності, самокритичності, альтруїзму, поваги до старших, взаємодопомоги, гідності, принциповості.

3. Формування в учнів вміння спілкуватися, стисло висловлювати свою думку, збагачувати свій словниковий запас, готувати їх до публічних виступів. моральної самооцінки, формування їх моральних переконань.

4. Сприяння виробленню в учнів на основі загальнолюдських цінностей норм етики моральної самооцінки, формування їх моральних переконань.

5. Формування вмінь та навичок використовувати досягнення мистецтва для пізнання природи, життя людей, самого себе, прищеплювати бажання берегти і примножувати оточуючу красу.

6. Праця над підвищенням самостійності учнівського самоврядування в плануванні, організації і аналізі повсякденної діяльності.

7. Формування усвідомлення учнями ролі фізичної досконалості у гармонійному розвитку особистості.

9-11 класи.

1. Сприяння тому, щоб зміст і форми колективної творчої діяльності та індивідуального впливу допомагали кожному з учнів знайти себе, самовизначитися.

2. Максимальне використання в роботі з класом досвіду самовиховання, виховання здатності до самоаналізу, самооцінки.

3. Сприяння вихованню демократичної культури, формування вміння аналізувати об’єктивну діяльність, відстоювати свою точку зору, поважати позицію інших.

4. Стимулювання самостійності учнів у процесі навчання, збудження їх інтересу до науки і сучасних технологій.

5. Виховання високої моральності у взаєминах юнаків і дівчат, ознайомлення їх із законодавством України про сім’ю і шлюб.

6. Підготовка учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця в суспільстві.

7. Виховання майбутнього захисника Вітчизни.


ПІБ учнівДата народ-ження

Соц. кат.Гурток, секція


Відхилення в поведінці


ПІБ матері

(опікуна) повністю


ПІБ батька

(опікуна) повністю


Вн-шк.

облік

Група

ризику

Поруш.

дисцип

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
Соціальний паспорт _____ класу Класний керівник: _____________________________________
  1   2   3
Похожие:

План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconПлан виховної роботи на 2012-2013 навчальний рік
Стан позаурочної навчально-виховної роботи в школі за минулий рік, організація засідань мо класних керівників
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconПлан роботи засідань шкільної комісії привовчанської загальноосвітньої школи І ііі ступенів на 2011/2012 н р
Аналіз роботи за минулий навчальний рік. Визначення основних напрямків методичної та виховної роботи на новий навчальний рік. Новини...
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconНаказ №92 Наказ про підсумки виховної роботи за І семестр 2012-2013 навчального року
України від 31. 10. 2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»,...
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconСьогодні – це те завтра, про яке ти подбав учора
Зош №6 відбувся семінар заступників директора з виховної роботи навчальних закладів міста Комсомольська з проблеми «Формування соціально-правової...
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconЗвіт про роботу комісії за минулий рік та завдання на новий навчальний рік. Пошук шляхів покращення роботи з обдарованими учнями Аналіз підсумкових моніторингових досліджень з математики за 2010-2011 н р. вересень Донченко М.І
Засідань шкільної комісії вчителів природничо-математичного циклу привовчанської зсш
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconОрганізація виховної роботи з дітьми тематика та план проведення масових заходів та відкритих виховних годин

План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconЗ/п Питання, які будуть обговорюватися на засіданні
Тема: «Підсумки роботи мо за минулий рік та завдання на наступний навчальний рік»
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconП. для заступника директора з навчально-виховної роботи. Загальні положення
Перед призначенням на роботу і періодично, один раз на рік, заступник директора закладу освіти повинен проходити медичний огляд
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconПлан роботи методичного об`єднання вчителів суспільного-гуманітарного циклу Великовільшанської зош І ііі ступенів на 2011 2012 навчальний рік
Аналіз роботи методичного об`єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за 2010-2011 навчальний рік
План виховної роботи на 2012-2013 н р. класу Класний керівник зміст аналіз виховної роботи за минулий рік iconМетодичні рекомендації щодо планування ро­боти класного керівника. Планування виховної роботи з класним колек­тивом. Жовтень
Організація роботи класного керівника з учи­телями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы