Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти icon

Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освітиНазваниеНової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти
Дата конвертации20.10.2012
Размер141.4 Kb.
ТипДокументы
источник

БІОЛОГІЯ

Антропова О.В.


Наш час визначається небаченим раніше бурхливим розвитком науки і техніки, величезним обсягом інформації, що зростає щосекунди. За таких умов освіта має відповідати світовим стандартам. Разом із цим змінюється та розвивається біологічна освіта. В умовах сьогодення вона спрямована на цілісність змісту, природовідповідність і продуктивність навчання, метою якого є формування в учнів життєствердного образу світу, емоційно-ціннісного ставлення до природи й до самого себе, усунення суперечності між вимогами суспільства щодо наукового розвитку та безпекою життєдіяльності людства. Такі завдання регламентуються сучасними нормативними документами щодо біологічної освіти.

Важливою подією 2011 року в українській освіті стало затвердження постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1392 нової редакції Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Відповідно до нового стандарту та розробленої до нього програми, вивчення біології розпочинається у 6 класі, а закінчується повний курс у 9 класі (на вивчення відводиться 2 години на тиждень). Ці суттєві зміни знайшли відображення у змісті біологічної компоненти освітньої галузі «Природознавство». Основною метою галузі визначено формування природничо-наукової компетентності, а біологічний компонент має забезпечити предметні компетентності такі, як засвоєння учнями знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, як знання, життя, природа, здоров’я, формування свідомого ставлення до екологічних проблем, усвідомлення біосферної етики. Оскільки вивчення біології за програмою, розробленою до нового Державного стандарту, розпочнеться у 2014/2015 навчальному році, та з огляду на вище сказане, рекомендуємо вже у наступному навчальному році розпочати підготовчу роботу щодо впровадження нового Державного стандарту та нової програми: визначити аспекти методичної роботи в цьому напрямку, проаналізувати можливі проблеми, з якими можуть зіткнутися як учителі, так і учні в адаптаційний період, та виробити шляхи їх подолання.

Нагадуємо, що вивченню шкільного курсу біології передує інтегрований пропедевтичний предмет «Природознавство», який теж зазнав певних змін. Відповідно до типових навчальних планів, розроблених до нового Державного стандарту, природознавство вивчатиметься у 5 класі (2 години на тиждень). Звертаємо особливу увагу на те, що у Державний стандарт початкової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462) введено нову освітню галузь «Природознавство», тим самим посилено природничу складову стандарту. Базовим навчальним планом передбачено на вивчення предмету 2 години на тиждень у 1-4 класах. Концептуальними ідеями програми з природознавства для початкової школи є формування природознавчої компетентності учнів на основі засвоєння системи інтегрованих знань про живу та неживу природу, ознайомлення з основами екологічних знань, опанування способів навчально-пізнавальної діяльності та орієнтація на пошукову діяльність. Такі кардинальні зміни у галузі та забезпечення наступності у вивченні предмету між початковою та середньою ланкою вимагають від учителя біології ґрунтовного ознайомлення з новим Державним стандартом початкової загальної освіти, програмою з природознавства для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи та з особливостями організації вивчення програмового матеріалу (Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2011. – 186-200 с.)

Протягом року відділ проводив роботу щодо реалізації «Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту про вивчення біології, регіональної освітньої політики створення системи природничої освіти взагалі та біологічної зокрема. Стрижневою проблемою залишається поліпшення якості освіти, що стає можливим в умовах реалізації ідей профільного навчання. Як і минулого року, в регіоні є позитивні зрушення в розвитку вивчення біології на профільному рівні. У 2011-2012 навчальному році профільним вивченням біології було охоплено 4385 учнів старшої школи, що склало 31,35% від загальної кількості старшокласників. Це майже на 20% більше, ніж минулого року. Ситуація по профілям навчання у порівнянні з 2010-2011 навчальними роками наведена у таблиці 1.

Таблиця 1.

Профіль навчання

2010-2011 н. р.

2011-2012 н. р.

Біолого-хімічний

28,25%

42%

Біотехнологічний

4,7%

13,64%

Екологічний

9,25%

26,13%

Біолого-фізичний (медичний)

7%

12,3%

Біолого-географічний

-

5,8%

Такі дані засвідчують, що біолого-хімічний профіль навчання залишається домінуючим у навчальних закладах області. Разом з цим приємно відзначити зростання популярності інших профілів, особливо екологічного та біотехнологічного.

З метою виявлення рівня біологічної освіти учнів 10-11 класів були проведені моніторингові дослідження навчальних досягнень. Відповідно до плану роботи обласного управління освіти і науки протягом навчального року в рамках атестації навчального закладу вивчався стан викладання біології у медичному ліцеї. Для перевірки якості знань учнів були складені завдання для діагностичної контрольної роботи відповідно до діючої програми з біології. Отримані результати засвідчили, що якість біологічної освіти в навчальному закладі становить – 91%. На цій підставі можна стверджувати, що учні, які навчаються в межах біологічного профілю, мають більш якісні результати. Хоча поелементний аналіз контрольної роботи продемонстрував деякі утруднення відносно застосування отриманих теоретичних знань у життєвих ситуаціях. Причини таких недоліків ми бачимо в тому, що:

 • учні не володіють в достатній мірі біологічною термінологією;

 • не завжди розуміють суть біологічних процесів при розв’язанні задач із генетики, молекулярної біології та екології;

 • застаріла матеріально-технічна база кабінетів біології.

Усунення зазначених причин для вчителів біології залишається першочерговим завданням на наступний навчальний рік.

Поліпшення якості біологічної освіти доводять результати ЗНО-2011. Середній показник результатів поступово зростає – 58% у 2011 році порівняно з 55% у 2010. Разом із цим збільшується кількість учасників ЗНО, що складають біологію.

Позитивна результативність роботи учителів Донеччини знаходить відображення у показниках участі школярів у різноманітних конкурсних змаганнях. Досить успішною цього року стала участь команди Донецької області на біологічній олімпіаді. ІV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології проходив в м. Дніпропетровську, де наша команда виборола 5 дипломів, а учениця 11 класу ЗССІЗ «Ерудит» Зінченко Валентина отримала запрошення на відбірково-тренувальні збори до Міжнародної олімпіади з біології.

Традиційно ІV етап олімпіади відбувається у ІІ тури: теоретичний та практичний. В теоретичному турі школярі відповідають на тестові запитання групи А, Б та В. Практичний тур має засвідчити уміння учнів виконувати певні маніпуляції з лабораторним посудом, біологічними об’єктами та хімічними реактивами. Обов’язковими видами практичних робіт є вивчення внутрішньої будови безхребетних тварин, що передбачає розтин; елементарні мікробіологічні дослідження; аналіз мікрофотографій; дослідження поведінки тварин по відеофайлах (робота виконується в комп’ютерному класі). Слід зазначити, що теоретична підготовка учасників команди Донецької області завжди є однією з найкращих. Проблемним залишається виконання завдань практичного туру. Ці недоліки вказують на необхідність посилити роботу на місцях щодо підготовки до практичного туру з обов’язковим використанням повного спектру навчальних ресурсів, звернути особливу увагу на формування вміння точно і акуратно виконувати практичну роботу, здійснювати розрахунки, оформлювати результати з використанням графіків, таблиць, гістограм, діаграм, робити біологічні малюнки; актуальним залишається питання залучення учнів до науково-дослідницької діяльності.

В останні роки набирає обертів участь Донецької області в турнірі юних біологів (ТЮБ). Значно розширилась мережа базових навчальних закладів щодо підготовки дітей у цьому напрямку. Найбільш активну участь у ТЮБі беруть вихованці медичного ліцею під науковим керівництвом викладача біології, кандидата біологічних наук Заведеї Тетяни Леонтіївни. Минулого року до мережі таких закладів приєднались навчальні заклади м. Горлівки, Дружківки, Єнакієвого, Волноваського району. Турнір юних біологів у 2011 році гостинно зустрічало місто Рівне. Донецьку область на цих змаганнях представляли дві команди: команда учнів медичного ліцею та збірна команда навчальних закладів м. Горлівки, які цього навчального року стали дебютантами у такому виді змагань.

Нагадуємо, що всі олімпіадні завдання (починаючи з 2000 року), турнірні питання розміщені на українському біологічному сайті (http://biology.org.ua), де також можна знайти електронні версії підручників та посібників для майбутньої підготовки учнів. Обов’язково зверніть увагу, що на сайті розміщені оновлені правила щодо участі в ТЮБі.

Приємно відзначити підвищену зацікавленість та активну участь учнів Донеччини в Інтернет-олімпіаді з біології, що започаткована Одеським обласним інститутом вдосконалення учителів. Загальна кількість зареєстрованих учнів цього року значно збільшилась порівняно з минулим і склала 284: 142 учні – 9 класу, 80 – 10 класу та 62 – 11 класу. І це дало свій позитивний результат: 5 учнів запрошено до очного туру олімпіади. З 23-25 грудня 2011 року відбувся фінальний етап ХІ Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад (у тому числі з біології). За результатами заочного та очного етапів Рогова Юлія, учениця 11 класу Донецького технічного ліцею, поповнила скарбницю Донеччини дипломом ІІІ ступеню.

Пріоритетним завданням української педагогічної науки є вдосконалення системи неперервної професійної підготовки вчителя біології. Як свідчить практика післядипломної педагогічної освіти, більшість учителів мають певні проблеми з предметної підготовки; бажають ознайомитись з інтерактивними технологіями навчання та досвідом впровадження їх в професійну діяльність; виникають значні ускладнення в процесі оволодіння комп’ютерними технологіями та подальшим застосуванням їх під час уроку.

Одним із показників професійної компетентності вчителів є участь останніх в педагогічних конкурсах та змаганнях. Так у 2011-2012 навчальному році вчителі біології брали участь у ХVІІ Всеукраїнському педагогічному конкурсі «Учитель року – 2012».

На конкурс було подано 42 комплекти матеріалів різних за темою та змістом, якістю. Слід зазначити, що певна кількість матеріалів не відповідала вимогам щодо оформлення, опис і тематика педагогічного досвіду дещо не співпадали за змістом.

Відповідно до листа УОН від 30.11.2011 р. №573/02 «Про умови, порядок проведення ІІ (обласного) туру ХVІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 2011-2012 навчальному році та критерії відбору поданих на конкурс матеріалів», конкурс відбувався у два етапи: І (відбірковий) та ІІ (заключний).

На першому етапі всі конкурсанти писали контрольну роботу, яка передбачала 14 тестових питань з методики викладання біології, 15 завдань з предмету та 5 завдань на загальну ерудицію. Аналіз контрольної роботи засвідчив, що учителі мають достатню теоретичну та методичну підготовку, але зазнали ускладнень з останнім блоком питань.

Методи своєї роботи, власні педагогічні цікавинки, практичну реалізацію ключових ідей досвіду учасники демонстрували у майстер-класах. Найбільш яскраві та змістовні майстер-класи продемонстрували представники мм. Маріуполь, Кіровське, Добропілля, Торез, Кіровського, Калінінського, Будьоннівського районів м. Донецька, Тельманівського та Волновахського районів.

На другому етапі десять найкращих учителів продовжували змагання за звання «Учитель року». Учасники виконували практичну роботу з біології, з метою виявлення рівня ІКТ-компетентності створювали мультимедійну презентацію до уроку з використанням можливостей інтернет-середовища. Але справжнім калейдоскопом творчих педагогічних знахідок стали конкурсні уроки.

За результатами ІІ етапу переможцем стала ^ Некрасова Анжела Вікторівна, учитель біології Рибинської ЗОШ Волноваського району, яка представила досвід з теми «Інноваційні технології на уроках біології як умова активізації діяльності учнів». Основна ідея досвіду полягає в формуванні оптимального рівня активності учнів, що досягається за умови, коли комплекс засобів активізації учіння забезпечує поєднання впливу учителя та внутрішніх прагнень учня.

Місце лауреатів вибороли ^ Криворучко Наталя Анатоліївна, учитель біології гімназії №92 Кіровського району м. Донецька; Корнієнко Ліана Олександрівна, учитель біології ЗОШ №142 Будьоннівського району м. Донецька; Кулікова Наталія Олександрівна, учитель біології ЗОШ №1 м. Кіровське; Ракитянський Іван Григорович, учитель біології Мічуринської ЗОШ Тельманівського району.

Навчання біології в 2012-2013 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюватиметься відповідно до типових навчальних планів, затверджених наказами Міністерства освіти і науки (від 05.02.2009 № 66 «Про внесення змін до наказу МОН України від 23.02.2004 № 132 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи» та від 27.08.2010 № 834 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню»).

Основна школа:

Предмет

Клас

Тижневе навантаження

Біологія

7

2

8

2

9

3 (у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов – 2,5*)

Поглиблене вивчення біології

8

4

9

4

*Орієнтовне тематичне планування вивчення біології в 9-х класах спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов міститься у методичних рекомендаціях щодо вивчення біології у 2009-2010 навчальному році (лист МОН від 22.05.2009 № 1/9-353).

Звертаємо увагу, що зміст навчальної програми з біології для 9-го класу розраховано на 105 годин і покладено в основу державної підсумкової атестації з біології у 9-х класах, тому обсяг часу на вивчення біології в 9 класі має відповідати визначеному в інваріантній складовій типових навчальних планів, тобто не менше як 2,5 години на тиждень у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов і 3 години на тиждень в усіх інших школах.

Навчання у старшій школі є профільним. Ще раз звертаємо увагу на розподіл годин на вивчення біології за різними рівнями змісту освіти в 10-11-х класах:

 • рівень стандарту – 1,5 год. на тиждень;

 • академічний рівень – 1,5 год. на тиждень;

 • профільний рівень – 5 год. на тиждень.

Навчальним планом відведено однакову кількість годин на навчання біології за рівнем стандарту й академічним рівнем. Разом із тим зміст навчання біології на академічному рівні, відповідно до концепцій профільного навчання, має бути достатнім для продовження біологічної освіти у вищому навчальному закладі. Ця обставина визначає наявність відмінностей у змісті й результатах навчання на академічному рівні порівняно з рівнем стандарту. Для збільшення кількості годин на вивчення біології на академічному рівні може використовуватися частина годин варіативної складової навчального плану. У такому разі вчитель використовує програму академічного рівня, збільшуючи кількість годин, що відводяться на вивчення окремих тем. З огляду на це пропонуємо ще раз розглянути та доопрацювати особливості викладання біології за рівнями змісту освіти: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень.

Методично вивчення шкільної біології має бути підпорядковано принципу вибору учнем індивідуальної освітньої траєкторії. Тому при проведенні занять перевагу треба надавати різним видам самостійної роботи учнів: проведенню короткотривалих практичних і теоретичних досліджень, обговоренню їх результатів, підготовці та презентації навчальних проектів, виконаних індивідуально чи в малих навчальних групах. У класах із профільним рівнем навчання слід надавати перевагу методам і формам навчання, що сприяють активізації самостійної пізнавальної діяльності учнів: проблемні лекції, семінари, дискусії, аналіз конкретних ситуацій, методи комп’ютерного моделювання, імітаційні ігри тощо.

Під час проведення занять в кабінеті біології особливої уваги потребує дотримання правил безпеки життєдіяльності. Вимоги безпеки наведено в інструктивно-методичних матеріалах «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72). У зазначених матеріалах перелічено нормативно-правові документи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах системи загальної середньої освіти; описано загальні положення щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, особливості безпеки під час проведення робіт з біології, порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів. Також в інструктивно-методичних матеріалах наведено зразок журналу реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів та орієнтовні «Паспорт кабінету» і «Акт дозволу на проведення занять у кабінеті».

З повним текстом інструктивно-методичних матеріалів можна ознайомитись на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки, молоді та спорту www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua.

З огляду на вище сказане у новому 2012-2013 навчальному році пропонуємо:

І. Методичним службам, керівникам МО учителів біології:

1. Забезпечити методичний супровід подальшого впровадження профільного навчання в старшій школі та створити умови для розвитку біологічного профілю.

2. Сприяти вчасному проходженню вчителями біології курсів підвищення кваліфікації.

3. Приділяти належну увагу підвищенню фахової майстерності вчителів у міжкурсовий період.

4. Систематично проводити моніторинг якості біологічної освіти.

5. Урізноманітнювати форми роботи з учителями в міжатестаційний період з метою створення умов для особистісного та професійного їх зростання.

ІІ. Директорам ЗНЗ та їх заступникам:

1. Здійснювати постійний контроль за виконанням навчальних програм із біології.

2. Активізувати роботу шкільних методичних об’єднань.

3. Виділити години варіативної частини програми на викладання курсів за вибором та факультативів.

4. Сприяти поповненню матеріально-технічної бази кабінету біології лабораторним обладнанням для відпрацювання практичної частини програми з біології.

5. Мотивувати вчителів щодо цілеспрямованої підготовки учнів до участі в творчих конкурсах, олімпіадах, турнірах, залучення школярів до науково-дослідницької діяльності в інтеграції з науковими установами та ВНЗ.

ІІІ. Учителям біології:

1. Керуватись у роботі вимогами чинної програми, рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, методичними рекомендаціями Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

2. Поліпшити якість виконання практичної частини програми з біології.

3. Упроваджувати інноваційні педагогічні технології навчання з урахуванням досягнень сучасної науки.

4. Сприяти активізації науково-дослідницької діяльності учнів на уроках біології та в позакласній роботі.

6. Урізноманітнити форми оцінювання рівнів навчальних досягнень учнів із предмета.

7. Застосовувати у своїй роботі потенціал Інтернету.


Література

 1. Інформаційно-методичний лист щодо вивчення біології, екології, природознавства у 2012-2013 навчальному році (сайт МОНМС України)

 2. Держаний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня галузь «Природознавство»// Біологія № 4, 2012

 3. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОНмолодьспорту 01.02.2012 № 1/9-72)

 4. Програма «Освіта Донеччини. 2012-2016 роки». Донецьк, 2012

 5. Учнівські конкурси та турніри:організаційно-методичні засади підготовки та проведення. – Донецьк, облІППО: Витоки, 2010

 6. Скрипник Н.В., Данилова О.В., Задорожний К.М., Компанець Т.А. Сучасні біологічні олімпіади. – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 223 с.

Інтернет-джерела

 1. http://biology.org.ua – український біологічний сайт

 2. http://metodportal.net – методичний портал
Похожие:

Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconПроект державного стандарту базової І повної середньої освіти загальні положення
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconНаказ №75/5 Про розроблення нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти
Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) та Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів
Кабинета Министров Украины "Про затвердження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти" от 14. 01. 2004 р....
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconТема: Сучасний кабінет географії
Мета: Удосконалення процесу викладання географії шляхом використання матеріально-технічної бази кабінету географії для реалізації...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
Адже, саме з 1 вересня в основній школі розпочнеться поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconМетодичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році Фізика
У 2011/12 навчальному році завершується перехід загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення предметів за новими різнорівневими...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconНаказ №66 Про внесення змін до наказу мон україни від 23. 02. 2004 р. №132 "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи"
Труктуру І 12-річний термін навчання” (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 13. 04. 2007р. №620), від...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconЗакон України "Про загальну середню освіту" №651-xiv, із змінами вiд 4 червня 2008 р. Витяг Розділ V державний стандарт загальної середньої освіти стаття 30
Державний стандарт загальної середньої освіти зведення норм І положень, що визначають державні вимоги до освіченості учнів І випускників...
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє
Нової редакції Державного стандарту базової І повної середньої освіти iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів І випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы