Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності icon

Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльностіНазваниеВиховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності
страница1/3
Дата конвертации17.11.2012
Размер0.58 Mb.
ТипДокументы
источник
  1   2   3
1. /Model.docxВиховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності

Вступ

Виховна діяльність школи – це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем і володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності. У ній безперервно йде процес самоорганізації і пристосування тому що їй властива потреба в оновленні, в постійній відповідності вимогам часу.

До підсистем виховної діяльності школи можна віднести урочну виховну діяльність, яка проводиться в межах одного, або всіх навчальних предметів, і позакласну виховну роботу, яка також моє свої підсистеми.

Це робота, яка проводиться в межах класу, гуртка, клубу, секцій, учнівської організації поза школою.Всі названі підсистеми мають загальні риси: єдину мету, структуру, взаємопов’язаність усіх компонентів, зв’язок із середовищем.

Процес виховання двохсторонній. У ньому беруть участь як вихователі так і вихованці. Відображення виховних впливів особистістю стає наслідком взаємодії, тобто результатом процесів, які йдуть ніби на зустріч один одному. Отже виховна діяльність включає в себе не тільки діяльність вихователів, а й вихованців, яка виявляється через функцію самовиховання.

Важливим компонентом структури виховної діяльності школи – управлінський. Він покликаний створити умови, для успішного формування всебічного розвитку особистості учня, забезпечити її позитив

ну спрямованість на основі власної активності.

Навчання і виховання доцільно підпорядковувати розвитку особистих зусиль, особистої відповідальності кожного учня за здійснення своїх прагнень, за свої вчинки, за свій успіх у житті. Тобто метою виховання можна вважати формування конкурентноспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України її народу і всього людства.

Основними суб’єктами виховної роботи з учнями на рівні школи є педагогічний, учнівський, батьківський колективи та їх органи управління.

Обсяг і зміст виховних функцій, співвідношення виховної і управлінської діяльності різні. Їх успіх залежить від того, наскільки повно суб’єкти розуміють свої функції, мають необхідні права, вміло організовують суб’єктивно-об”єктивні відносини різних підсистем цілісної виховної системи

Аналіз діяльності виховної роботи школи.


Виховну роботу в школі ми намагаємось проводити по принципу системного підходу, адже суть виховної роботи не у розмовах з дітьми, чи проведенні певної кількості заходів, а в організації життя дитини.

Системність - одна із загальних закономірностей природи: коли у системі не спрацьовує якась ланка, то вона виходить з ладу. Тому, працюючи за напрямком „Гармонійний розвиток особистості” ми намагаємось, щоб у нашій школі виробилась така виховна система, яка зможе реалізувати мету нашої виховної роботи: Формування особистості, яка поєднує в собі високі цінності духовної спадщини українського народу із кращими рисами громадянина суверенної України.

Сам термін „Гармонійний розвиток особистості” говорить, що дитина повинна одержати не тільки суму знань у школі , а й розвинутись фізично, культурно, морально, щоб стала вона в майбутньому культурним і інтелігентним членом суспільства. Тому у змісті виховної роботи в органічному зв’язку присутні елементи морального, трудового, естетичного, патріотичного, родинного, фізичного виховання. Але в реалізації змісту виховної роботи ми намагаємось здійснювати не тільки комплексний підхід, т. о. забезпечити єдність усіх напрямків, але і акцентувати увагу учнів на досягненні цілей і завдань школи в конкретних умовах. Тому, виходячи з умов нашої школи, ми вибрали домінуючі напрямки: краєзнавчий, спортивно-оздоровчий, патріотичний.

Проводячи різні заходи, ми не намагаємось „приурочити” їх якомусь напрямку; реалізувати багато напрямків можна просто через будь-яку справу. Наприклад: якщо учні 1-4 кл. працюють за програмою „Сім грайливих промінців,” яка включає промінець пам’ять, богатир, трудівник, народне джерело, екологія, то ми проводимо різні заходи по кожному напрямку, але намагаємось, щоб поставлена ціль була комплексною.

При поставленні цілей і завдань виховання, виборі його форм і методів намагаємось враховувати потреби учнів, особливості дітей, які склались під впливом сучасного життя. У цій системі особлива роль відводиться учнівському самоврядуванню. Ми намагаємось, щоб учні не були пасивними спостерігачами у підготовці і проведенні багатьох справ. У школі працює координаційна рада. Пропозиції щодо планування і організації справ часто ідуть від бажання дітей щось зробити чи змінити. Однак дуже часто учень ще залишається об’єктом маніпуляції класного керівника, організатора чи органу управління. Добитись корінної зміни поглядів на учня - одна із основних проблем, мабуть, не тільки нашої школи. Дуже часто ми звертаємось до педагогіки заходів, нам ще важко відучити себе від низки заходів словесно-інформаційного чи навчального характеру, присвячених різним календарним датам.

Але певна кількість заходів - ще не є системою. Тому, прогнозуючи виховну систему, ставимо собі за мету зробити її, як спосіб життя класного чи шкільного колективу, з певними законами, традиціями. І щоб ця система сприяла гармонійному розвитку особистості і виховувала високі моральні якості у поєднанні з фізичним і інтелектуальним розвитком. Можливо, кількість традиційних заходів само по собі зменшиться, натомість збільшиться кількість часу для простого спілкування, колективної діяльності, заняття улюбленою справою у гуртках чи секціях.


Головні завдання навчально-виховного
процесу


Розвиток особистості спрямовувати на розкриття природних
здібностей, інтелекту, формування духовності учнів;

 • Задоволення індивідуальних запитів дітей та їхніх батьків у навчально–виховному процесі;

 • Створення оптимальних умов для самореалізації особистості;

 • Педагогам разом з учнями вести пошук шляхів вирішення завдань навчально-виховного процесу;

 • Здійснювати педагогічний контроль над органами учнівського самоуправління так, щоб, консультуючи, постійно навчати актив, готувати їх до самостійної роботи;

 • Постійно працювати над вдосконаленням матеріально–технічної бази школи, а також поглиблювати співпрацю з іншими соціальними і освітніми закладами;

 • Добиватись демократизації і гуманізації виховного процесу, єдності вимог та поваги до особистості;

 • Згідно з нормативними документами, приділити більше уваги таким напрямкам:

  • 2008-2010 громадянське виховання. (Регіональна програма духовного розвитку Черкащини, на виконання рішення Черкаської обласної ради від 28.03.2008 № 16-4/V

  • 2005 – 2010 роки – виховання бережного ставлення до здоров’я

(Програма боротьби з незаконним обігом і розповсюдженням

наркотичних засобів у школі, наказ Міністра освіти і науки та

Міністра охорони здоров’я про організацію та проведення

Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі

навчального закладу – школи сприяння здоров’я);

  • 2006-2010 роки – робота з обдарованою молоддю

( Рішення районної ради про програму роботи з обдарованою молоддю).Виховна система школиЗагальні цілі і завдання виховання

Умови ефективності виховної роботи

Форми і методи виховання
Принципи виховання
Особистість

(рівень вихованості, потреби, інтересу)
Конкретизовані цілі і завдання виховної роботи у школі
Джерела організованого виховного впливу
сім’я педагогічний колектив учнівський колектив громадськість
Зміст (основні напрямки виховної роботи)
громадянське духовно-моральне трудове естетичне фізичне вихованнявиховання виховання виховання виховання формування навичок

здорового способу

життя
Колективна творча діяльність

Пізнавальна діяльність

Трудова діяльність

Суспільно корисна діяльність

Громадська діяльність

Художньо-естетична діяльність

Спортивно-оздоровча діяльність

Організація життя учнівського колективу

Система самообслуговування і самоврядування

Система ролей (доручень)

Система норм, правил, поведінки, традицій

Система відповідальності та стимулювання

Система відносин

Система дозвілля
Макросередовище Мікросередовище Групи неформального Матеріальні
(суспільні відносини, (соціально-культурна спілкування учнів умови
масова інформація обстановка в мікрорайоні)

Особистість (позиція, соціальна активність, моральні якості)

Управління системою
Цільові установки

Зміст діяльності

Термін виконання

Відповідальний1. Вивчення особливостей розвитку учнів, їх нахилів та інтересів у різноманітних видах позаурочної діяльності

!.Проведення психолого-педагогічної діагностики індивідуальних особливостей учнів ( за планом психолога). Залучення батьків до діагностики

2. Вивчення пізнавальних, комунікативних, творчих і фізичних інтересів і нахилів учнів шляхом:

- анкетування їх;

- вивчення громадської думки, відбір ідей до плану роботи школи;

- створення випереджальних ситуацій: показ цікавих форм роботи.

3. Аналіз можливостей школи, навколишнього середовища, соціально-культурних центрів, спортивних організацій з метою створення умов для задоволення запитів щодо організації дозвілля учнів

протягом року


психолог школи, класні керівники,

кер. гуртків,
адміністрація ЗОШ

2. Забезпечення направленості змісту позакласної діяльності на задоволення потреб особистісного розвитку учнів

1. Визначення у відповідності з діяльністю системи виховних

комплексів;

планування і координація позаурочної діяльності

2. Забезпечення змісту позаурочної діяльності

конструктивною проблематикою, направленою на досягнен

ня особистісних і соціально значущих цінностей.

3. Розробка і впровадження у практику системи обліку

досягнень учнів у різних видах класної і позаурочної

діяльності.

4. Педагогічна доцільність включення учнів у діяльність в

необхідній ролі, яка забезпечує корекцію їх негативних

якостей, акцентуації характеру і поведінки

Протягом року

кл. керівники,

кер. гуртків

Створення умов для задоволення пізнавальних інтересів і нахилів учнів

1. Корекція проблем навчальної діяльності, де учні мають

труднощі через:

- додаткові індивідуальні завдання;

- консультації вчителів.

2. Поглиблення знань з предмета, формування в учнів

стійкого інтересу до певного предмету шляхом проведення:

- занять в предметних гуртках;

- читання спецкурсів;

- занять факультативів;

- предметних тижнів

3. Організація науково-дослідної роботи учнів з предмета

4. Участь у загально шкільних, районних, обласних олімпіадах, вікторинах, літературних конкурсах, предметних тижнях

постійно

Вчителі, кл. кер.,

кер. гуртків

Художньо-естетичне виховання учнів

1. Проводити виховні години з обговоренням актуальних проблем культурного життя.

2. Проводити вечори відпочинку, дискотеки, конкурси тощо.

3. Тренінги з проблем спілкування

4. Проводити конкурси художньої самодіяльності, концерти до свят, гуморини.

5. Виставки художньої творчості учнів (живопису, плакатів, ліплення)

6. Виявляти дбайливість учнів до впорядкування школи ( оформлення кабінетів, класів, проведення оглядів засобів навчання – книг, зошитів, посібників).


постійно

З.В., П.О., класні

керівники,


Спортивно-оздоровчий напрямок

1.Пропаганда здорового способу життя, залучення учнів до занять фізичною культурою ( фізкультхвилинки під час уроків, ігор на перервах, профілактика алкоголізму, тютюнопаління та ін.)

2. Організація фізичної діяльності учнів, задоволення потреб у фізичній активності та спілкуванні ( спортивні конкурси, змагання, туристичні походи).

3. Організація діяльності, спрямованої на само активацію учнів через роботу спортивних секцій, проведення змагань


постійно

Соціальний педагог, психолог,

кл. керівники,

кер. гуртків

Організація діяльності шкільного колективу, педагогічна допомога органам учнівського самоврядування

1.Затвердження плану роботи органів учнівського самоврядування.

2. Вибори органів учнівського самоврядування школи. Розподіл доручень.

3. Проведення навчання учнівського активу.

4. Надання допомоги в плануванні роботи окремих комісій органів уч. самоврядування.

5.Надання допомоги в організації роботи учнівського активу класів.

6. Проведення традиційних шкільних свят: Перший дзвоник, День учителя, Новорічні свята, 8 Березня, День Перемоги, останній дзвоник, випускний бал.

7. Організувати участь учнів у районних святах, конкурсах.

8. Запровадити у практику роботи школи системи морального та матеріального заохочення учнів, враховуючи їх особисті досягнення у різних видах діяльності

9.Організація чергування в класах і в школі. Визначення форм передачі чергування у школі від класу до класу

щорічно

З.В., П.О.

Робота з учнями, що вимагають особливої уваги

 1. Виявлення і облік дітей, які вимагають особливої уваги педагогів ( діти – сироти, діти з асоціальних, дисфункційних, багатодітних сімей, діти з групи ризику та ін.)

 2. 2. Вивчення умов родинно – сімейного вих-ня даних категорій учнів, їх потреб, зайнятості.

 3. Діагностика індивідуально-психологічних особливостей ”важких” підлітків, організація спільної діяльності педагогів, батьків, представників громадськості.

 4. Постановка на облік „важких” підлітків, організація індивід. роботи з профілактики правопорушень серед підлітків.

 5. Здійснення колекційної діяльності серед таких підлітків.

 6. Надання матеріальної допомоги учням, які її потребують.постійно

З.В., соціальний педагог, психолог.


Родинно-сімейне виховання

 1. Педагогізація батьків

 2. Залучення батьків до позакласних та позашкільних заходів

 3. Проведення свят до Дня Матері, родинного вогнища, свято багатодітної сім’ї і т. д.

 4. Зв’язок з громадськістю, підприємствами, де працюють батьки, профорієнтаційна робота з дітьми.

Постійно

Кл. керівники, класоводи, соціальний педагог, З. В., П.О.

Морально – правове виховання

 1. Оформлення виставки літератури на правову тематику у шкільній бібліотеці

 2. Організація та постійна робота правничого клубу „Закон і ми”

 3. Бесіди з проблем духовно-морального та правового виховання учнівської молоді.

 4. Зустрічі з представниками правоохоронних органів

 5. Інтелектуальні ігри на правову тематику


Постійно

Бібліотекар


Соціальний педагог


Кл. керівники

З.В.

Вчитель історії

Національно-патріотичне виховання

 1. Участь у всеукраїнських акціях.

 2. Зустрічі та привітання ветеранів

 3. Вивчення символіки

 4. Вивчення історії України та визначних людей нашого краю

 5. Вивчення та конкурси пісень на військову тематику

Постійно

З.В. П.О., класні керівники, вчителі історії, музики.

Народознавчий напрямок

 1. Вивчення українських народних звичаїв, свят, обрядів.

 2. Проведення конкурсу юних козачат

 3. Проведення народних, обрядових свят

Постійно

Класні керівники, класоводи, П.О.

Екологічний напрямок

 1. Трудові десанти по впорядкуванню території села, школи.

 2. Виступ агітбригад на екологічну тематику

 3. Рольові ігри на екологічну тематику

 4. Проведення ярмарок

 5. Виставки виробів з природного матеріалу

Постійно

Класні керівники, класоводи, вчитель біології

Краєзнавчий напрямок

 1. Походи, екскурсії по рідному краю

 2. проведення класних годин „Видатні люди Уманщини”

 3. Пошукова робота

Постійно

Класні керівники, класоводи, вчителі історії, географії


Класне керівництво в системі виховання школярів


Особистісно-зорієнтоване навчання, ідеї гуманізації та демократизації шкільного життя як стержневі проблеми перебудови сучасної школи, докорінно змінюють організацію і здійснення навчально-виховного процесу. Школа сьогодні виходить на новий рубіж у пошуках інтенсивних технологій виховання і місця в ній класного керівника.

Вихідним у вихованні є розвиток духовно-моральних якостей особистості, які допомагають їй реалізувати себе як індивідуальність, навчити виробляти свою позицію в житті, пізнати і розуміти себе і оточуючих, здатність до самореалізації, самовираження, самоствердження.

З огляду на це класний керівник – це особа, яка здійснює корекцію всіх виховних впливів на учня і класний колектив як у школі, так і з боку різноманітного соціального середовища. Він концентрує свою діяльність, надаючи допомогу вихованцям пізнати себе, свою особистісну структуру від уявлення на інтуїтивній основі до об’єктивного сприйняття себе з тим, щоб орієнтуватись на самовиховання.

Класний керівник у тісні співпраці з учнями, батьками, керівниками гуртків, секцій, учителями-предметниками організовує і спрямовує виховний процес у класі так, щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання. Володіючи інформацією про учнів, він знаходить правильний шлях педагогічної інструментовки виховних впливів. Корекція виховних впливів здійснюється на основі врахування індивідуальних особливостей учнів, рівня розвитку колективу через зміст діяльності школярів.

Вибір тих чи інших справ відбувається з урахуванням інтересів, нахилів, здібностей, духовних потреб учнів. У своїй практичній діяльності класний керівник керується державно-нормативними документами, у яких сформульовані обов’язки педагогічних працівників.

Зокрема, в Законі України „Про освіту” вони такі: учитель забезпечує умови для засвоєння програм; утверджує принципи загальнолюдської моралі, правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, працелюбства. Він виховує повагу до батьків, культурно-національних духовностей, історичних цінностей; готує до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, злагоди, миру; поважає гідність дитини, захищає від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню алкоголю, наркотиків, постійно підвищує свій професійний рівень.

Враховуючи те, що навчально-виховний процес з учнями проходить на уроках, заняттях гуртків, секцій, факультативів, різноманітних об’єднаннях за інтересами, екскурсіях в природу, і т.д. класному керівнику потрібно знайти нові засоби педагогічного управління, піднятись у своїй діяльності на більш високий рівень узагальненості. Як показує аналіз практики, виховні справи часто бувають випадковими за мотивами і тематикою, не охоплюють усіх сторін та проблем дитячого життя, не враховують справжніх їх психічних станів.

Добрий і уважний погляд на кожного вихованця, аналіз його розвитку поповнюються спеціальними методиками вивчення особистості анкетуванням, тестуванням, соціометрією; гарантують індивідуалізацію виховання і є одним із шляхів корекції виховних впливів. Вони полягають у тому, що класний керівник розглядає позицію школяра:

а) не суто учня, якого ми навчаємо;

б) не суто вихованця, якого ми піддаємо виховним впливам;

в) як позицію творця, самостійної людини, активного громадянина.

Найбільшою педагогічною та психологічною трудністю для класного керівника є знаходження свого місця в класному колективі. З одного боку, він має право на категоричну вимогу, а з іншого – він сам виступає членом класного колективу. І чим вищий рівень розвитку колективу, тим менше прав у класного керівника на вольові акти. Якщо цю складність не перебороти – порушуються взаємовідносини з учнями, ріст і розвиток колективу. Педагог має дотримуватись етики взаємовідносин, бути добре інформованим про участь вихованців у різних видах діяльності, відносинах їх у групах, про характер і зміст спілкування, потреби, інтереси і мотиви поведінки.

Тому виховні завдання, які має вирішувати сьогодні класний керівник, можна сформулювати так:

- виховання високоморального підростаючого покоління, формування у

нього українського менталітету на основі відродження національних

традицій свого народу;

- створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збережен-

ня та зміцнення їх здоров’я;

- духовно-моральне виховання, головною особливістю якого є орієнтація

на загальнолюдські цінності

- розвиток таланту, розумових і фізичних здібностей, формування у

школярів високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля

- підготовка учнів до господарсько-трудової діяльності;

- створення умов для вільного вибору світоглядних позицій;

- індивідуалізація виховання, фундаментом якої має стати ідея захисту

дитини у навчанні, здоров’ї, сфері спілкування.


Громадянське виховання в школі


Школа є важливою ланкою виховання свідомих, активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційної захищеності і душевного комфорту особистості учня, де формується національна свідомість, громадянська зрілість, соціальна відповідальність за долю Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України.

Увесь процес діяльності педагога у школі спрямований на виховання громадянина-патріота, здатного розбудовувати суверенну Україну, творити себе і своє життя, відповідати за власні дії і вчинки і цим впливати на долю суспільства. Такий громадянин характеризується високим рівнем національної, правової свідомості і самосвідомості, громадянською, соціальною відповідальністю, мужністю, готовністю працювати в ім’я розквіту України, захищати її прагнення до інтеграції у світове європейське співтовариство, усвідомленням необхідності досконалого знання державної мови, здатністю неупереджено ставитись до культури інших народів; повагою до Конституції, законів своєї держави, потребою в їх дотриманні; йому властиві високі інтелектуальні, духовні, трудові риси, розумні потреби, прагнення до розвитку творчих здібностей, самовираження, самореалізації, активної діяльності, здатність до виконання громадянського обов’язку.

В основу громадянського виховання ми покладаємо процес розвитку особистості – її здібностей, нахилів, інтересів, національної свідомості і самосвідомості, соціального досвіду.

Пріоритетними напрямами педагогічної діяльності нашого колективу є:

 • формування в учнів особистісних рис громадян України

 • індивідуалізація виховного процесу, стимулювання внутрішніх сил особистості учня до саморозвитку, самовираження, самореалізації

 • створення освітньо-виховуючого середовища;

 • гармонізація внутрішньоколективних відносин;

 • широке прилучення учнів до здобутків духовної та матеріальної культури нації;

Громадянсько-державне становлення національної свідомості і самосвідомості.


свято шевченкаmsoc8c87Виховання патріотизму в школі спрямоване на розвиток патріотизму- любові до народу, до України, до культурної спадщини, до духовного багатстваприйом у піонериmso6f3f3Особистісні риси громадян України формуються при вивченні державних символів, тематичних лінійок до дня Соборності України, пам’яті жертв голодомору, та інших заходівdsc01231dsc01020


Мета громадянського виховання

Виховання в учнів моральних ідеалів суспільства, почуття любові до Батьківщини, прагнення до миру, потреби в праці на благо суспільства

Відданість в служінні Батьківщині

Готовність до участі в процесах державотворення

Національна свідомість

Відповідальність за свої дії

працелюбність

патріотизм

Толерантне ставлення до інших культур

Негативне ставлення до насильства

Громадянські

цінності


памятник прикордонникам2Колектив школи приділяє велику увагу військово-патріотичному вихованню. Зустрічі з ветеранами, уроки мужності, шефство над
учасниками ВВв є невідємною частиною виховного процесу.ветерани1


ос1


Квіти ветеранам, вінки до Обеліску

Слави ,як глибока вдячність та шана

живим і померлим односельчанам


ветерани2


Повість «А зорі тут тихі»

інсценізували учні школи


голодомор1


Своїми спогадами ділиться учасник

боїв на Далекому Сході Тарасюк Г. С.


Зустріч з очевидцями голодомору

1932-1933 рр.


Правове виховання

Головне завдання школи базується сьогодні на ефективності виховання, яке містить в собі аспекти правового, морального, релігійного, трудового, естетичного, фізичного виховання. Наше завдання – виховати підростаюче покоління, яке братиме активну участь у відродженні та розбудові держави. Ми повинні прищеплювати дітям кращі якості і звички, готуючи до сумлінної праці за здібностями, до розумного користування земними благами. Школа повинна виховувати палких патріотів України, пройнятих духом великої свідомості, людей моральних, культурних, освічених.

Сучасна школа стоїть сьогодні на порозі превентивного виховання, що в перекладі з латинської означає попереджувальний, запобіжний – підлітків легше застерегти від правопорушень, аніж потім поставити на правильний шлях.

Превентивне виховання це забезпечення теоретичної та практичної реалізації заходів превентивного характеру, спрямованих на попередження, подолання відхилень у поведінці школярів і запобігання розвитку різних форм їхньої асоціальної, аморальної поведінки; прищеплення і розвиток моральних почуттів, переконань і потреби поводити себе згідно з моральними нормами, що діють у суспільстві.

Профілактика правопорушень – це система заходів, за допомогою яких намагаються викоренити правопорушення, і закріпити законність і дисципліну.

Проблема злочинності в нашому суспільстві залишається однією з головних: злочинність росте, наркоманія поширюється, СНІД розповсюджується.

Злочини та правопорушення скоєні неповнолітніми, викликають почуття тривоги. Отже правове виховання – один з головних напрямків виховної роботи нашої школи.

басихін


Традиційними стали також зустрічі з

представниками кримінальної міліції,

з лікарями районної лікарні:

наркологом Басихіним М.М. та

венерологом Жовтобрюх Н.М.,

які в доступній формі доносять до

учнів правила особистої гігієни,

вміння сказати „ні”, побороти спокуси.


Велике значення в профілактиці правопорушень має індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень, які стоять на внутрішньому обліку школи.

Щоденно проводять з ними бесіди соціальний педагог, шкільний психолог, класні керівники, ведуть серед них правову пропаганду, здійснюють інформування стосовно протиправних вчинків їх однолітків, та правових наслідків, що настають після цього. Адже підлітків легше застерегти від правопорушень, ніж потім поставити на правильний шлях.


соц педагог порушники


Тренінг по здоровому способу життя проводить соціальний педагогdsc01596dsc01596


В школі працюють гуртки, які відвідують 125 учнів, це майже 60% від загальної кількості учнів школи.


Всі діти з девіантною поведінкою задіяні в гуртках по інтересах, бо
щоб успішно виховувати дитину, необхідно знати її внутрішній світ, зокрема розуміти переживання, вміти бачити мотиви вчинків Одне з найголовніших завдань виховання в нашій школі полягає в тому, щоб допомогти учневі знайти таку життєву справу, яка була б корисною для суспільства і припала до душі йому самому.


Заняття в гуртку загальної фізичної підготовки

теніс


dsc01600


Заняття в гуртку «Світ рослин»


Моральне виховання

Демократизація і гуманізація сучасної школи зумовлює актуальність морально-етичного виховання учнів та загальну тему виховання – відродження в людині культури і моральності.

Мораль це система норм і принципів поведінки людей у ставленні один до одного та до суспільства.

Наука про мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей, норми поведінки називається етикою. Колектив нашої школи приділяє велику увагу формуванню морально-етичних якостей людини. Тому навчити поважати людину – значить дати уявлення про морально-етичні принципи поведінки. З цією метою класні керівники та класоводи проводять цикл бесід, що послідовно роз»ясніють морально-етичні поняття ( чуйний, уважний, гуманний, безкорисливий). Багато тем про повагу до старших. Не забуті й питання такту. Звернена увага і на таку якість, як поблажливість, роз’яснюється, що значить бути терпимим до людських слабостей, до яких саме. Мета цих бесід – створити емоційний настрій на розвиток дружніх взаємин, на активну громадянську позицію. Необхідно виховувати у підлітковому віці благородні якості майбутнього чоловіка: благородство, великодушність. Можна говорити про те, що всі учні загалом знають, що слід вважати цінними якостями: «охайний», «скромний», «самовідданий». Завдання вчителя – допомогти підліткам усвідомити і відчути прекрасну основу чуйного ставлення до людини. Увага, співпереживання, готовність прийти на допомогу, тактовність, ввічливість, нетерпимість до зла, жорстокості, байдужості – чудові риси, які повинні бути притаманні всім.

Різні події в житті класу, підлітків класні керівники використовують як теми ситуативних бесід, для морально-етичного виховання.

Важливе значення у морально-етичному вихованні учнів відіграють батьки. Тому на батьківських зборах класні керівники звертають увагу старших членів сім’ї на необхідність урахування таких вікових особливостей підлітків, як почуття змужніння, що весь час зростає, прагнення до самоствердження. Ставлять питання про такт і форму вимог до дітей. Тісне спілкування батьків і дітей веде до доброзичливості, гуманних взаємин.

Колектив школи намагається виховати людей, які б могли безкорисливо допомогти у важку хвилину, підтримати когось, пожертвувати чимось важливим для незнайомої людини – усе це норма поведінки для шляхетних, вихованих людей.


людяність

справедливість

сумління

гуманізм

Моральні

цінності

милосердя

доброта

чесність

любов

гідність


Мета. Формування стійких моральних якостей, почуттів,

навичок і звичок поведінки на основі засвоєння ідеалів,

норм і принципів моралі, а саме:


- любов до Батьківщини, рідного краю, почуття поваги

- до свого народу, рідної мови,

- уміння жити і працювати в суспільстві.

- потреба брати активну участь у громадському житті

країни,

- розуміння високої цінності людського життя,

- здатність ставити перед собою мету і досягати її,

- непримириме ставлення до відхилень від норм

моральної поведінки, до проявів егоїзму, жорстокості.Сутність морального виховання

Розвивати і утверджувати природну схильність до доброти та готовність відстоювати його в собі і в навколишньому житті; в навчанні вічним цінностям
Форми роботи

Масові

Групові

Індивідуальні
Завдання

- духовно-моральний розвиток

- розвиток моральних почуттів і рис поведінки, а саме: любов до

Батьківщини, відданості їй, активної праці, спрямованої на

примноження трудових традицій, звичаїв свого народу; шанобливе

ставлення до історичних пам»яток, прагнення до зміцнення честі і

гідності своєї держави; активна патріотична діяльність; культура

поведінки

- формування розуміння народної моралі, набуття історичних знань,

- вивчення і пропаганда культурних надбань свого народу і

світового духовного розвитку

- оволодіння народною мораллю, етико, цілісною народною

культурою

- виховання поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, народу,

Батьківщини

- готовність творити себе і своє життя, діяти за принципами

гуманізму
Позакласна робота по морально-етичному вихованню проводиться в формі тренінгів, бесід, круглих столів, годин спілкування, інтелектуальних ігор, відвертої розмови

Тема. В країні Ввічливості барвінчата dsc01471 психолог2 msoed370

Мета: вчитись правилам етикету, познайомитись з корисними

рекомендаціями в питаннях спілкування з людьми, розвивати логічне

мислення, виховувати порядність.


Форма проведення: брейн-ринг


Хід проведення.

І. Вступне слово вчителя.

Якою повинна бути сучасна, гармонічно розвинена людина?

Перш за все, вона повинна, не зважаючи на бурхливе і не легке сучасне життя, зміну соціального і політичного обличчя суспільства, зберегти почуття людської гідності, вміти спілкуватися з людьми і не втрачати почуття прекрасного.

Спілкування з людьми вимагає високих морально-етичних якостей, які не можна мати без знання етикету. Культура спілкування людей заснована на виконанні окремих правил, які виробились людством на протязі тисячоліть. З часів пізнього середньовіччя ці правила названо етикетом.


ІІ. Представлення команд, капітанів.

ІІІ Початок гри. (Пояснити правила гри)


І раунд.

Всі ви чули про українські вечорниці? Яка мета цих вечорниць?

Відповідь. Головна мета вечорниць для дівчини –

продемонструвати свою майстерність в рукоділлі,

вишиванні, ткацтві і т.д. в свою чергу хлопцеві

батьки наказували задивлятись не на чорні брові, а

на чари рук.


2.Одного разу генерала, який вважався витонченим знавцем всіх правил

шляхетної поведінки, хтось із молодих людей запитав «Як потрібно

нахиляти тарілку за обідом, коли суп уже на самому дні? Що відповів

генерал?

Відповідь. Краще залишити тарілку в спокої. Вам

пробачать, якщо ви залишите на дні кілька

ложок супу.


3.Хто першим вітається при зустрічі: молода людина чи старша; начальник

чи підлеглий; чоловік чи жінка, дівчина чи хлопець.


Відповідь. Першим вітається молодший до старшого, підлеглий
до начальника, хлопець до дівчини.


4.Ми всі маємо телефон. Хто перший має закінчувати телефонну розмову?

Відповідь. Той, хто телефонував.


5.І.В. Гете сказав: «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує…»

Відповідь. Своє обличчя.


6.Що замінювало древнім римлянам виделку?

Відповідь. До винайдення виделки її

функції виконували рукавиці.

Римляни одягали їх для того, щоб

брати гаряче м'ясо.


7.Чим зустрічають дорогих гостей на Україні?

Відповідь. Хлібом та сіллю.


8. Якщо жінка піднімається по сходах, де повинен бути чоловік?

Відповідь. На 2-3 сходинки нижче.


9. Чому для привітання чоловіки подають праву руку? Який зміст цього

старого звичаю?

Відповідь. Показати, що він не має зброї.


10. Чому молодят обсипають пшеницею, цукерками, дрібними грішми?

В. Щоб були багаті, життя було солодке і

завжди був хліб на столі.


11. Чи обов’язково вітатись, зайшовши в магазин, бібліотеку?

В. Так, якщо ти вихована людина.


12. В дверях зіткнулись старший учень і молодший. Як повестись?

В. Старший пропускає молодшого.


13. Двоє учнів ідуть вулицею, один з них вітається зі знайомим. Чи повинен

вітатися другий учень, який його не знає?

В. Так, якщо він вихований.


14. Скільки квітів дарують на день народження?

В. Непарну кількість.


ІІІ. Вітання команди-переможця. Нагородження.


Формування здорового способу життя як

фактор зміцнення моральності в суспільстві


Головним завданням нашої школи є створення умов для самовиховання та самореалізації учнів, надання допомоги кожному учневі знайти себе і реалізувати у життєдіяльності шкільного колективу, в сім’ї, родині, суспільстві.

Людина є найвища цінність, а її здоров’я – ціннісне надбання нації, народу, людської цивілізації.

У Законі України „Про загальну середню освіту” одним із завдань нашої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров” та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. Отже, серед пріоритетних напрямків роботи школи є пропаганда здорового способу життя, стимулювання в учнів прагнення до здорового способу життя.

З метою спостереження за станом психічного здоров’я учнів психологічною службою школи проводяться тестування, результати яких використовуються для корекції стану здоров’я учнівського колективу, усунення конфліктних ситуацій, зниження тривожності учнів. Зустрічі з лікарями, тренінги „Як стати здоровим”, „ Як запобігти тютюнопалінню” сприяють поліпшенню психологічного клімату в колективі.

Особлива увага приділяється профілактиці шкідливих звичок, зокрема, тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків. З метою вивчення стану поінформованості учнів про ці проблеми проводиться анкетування, результати якого використовуються для індивідуальної та колективної роботи з учнями. Проводяться зустрічі з лікарем дільничної, дерматологом та наркологом районної лікарень на теми „Шкідливий вплив наркотиків та алкоголю на організм підлітка”, „Як вберегтись від венеричних захворювань”, та ін. Цікавими є щорічні акції „За здоровий спосіб життя”

Значною є участь шкільної бібліотеки у підготовці та проведенні виховних позаурочних заходів, зокрема, підготовка книжкових виставок, підбір науково-методичної літератури з проблеми, організація тематичних виставок, газет, плакатів.

Отже, мета педагогічного колективу школи – виховання особистості учня з високою культурою здоров’я, здатної до самореалізації у даному суспільстві за даних умов, яка формує свій життєвий досвід на основі духовно-моральних, національних та загальнолюдських цінностей.

Людина є найвища цінність, а її здоров’я – ціннісне надбання нації,

народу, людської цивілізації.

У Законі України „Про загальну середню освіту” одним із завдань нашої освіти є виховання свідомого ставлення до свого здоров” та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів. Отже, серед пріоритетних напрямків роботи школи є пропаганда здорового способу життя, стимулювання в учнів прагнення до здорового способу життя.

dsc01259


В 2007 році учні нашої

школи здобули перемогу

в районному конкурсі

агітбригад «За здоровий

спосіб життя»


басихін


Бесіду з учнями 9-11 класів проводить

лікар – нарколог рай лікарні Басихін М.М.

dsc01028


Спортивні змагання, ігри, розваги є

невід’ємною складовою виховання

здорового способу життя дітей


mso13716


Туристичні змагання учнів 5-11 класів

msof4914


Конкурс юних козачат


„За здоровий спосіб життя”

( виступ агітбригади)

Мета: поглибити знання учнів про пагубний вплив нікотину, алкоголю,

наркотиків, розвивати вміння казати «Ні!» шкідливим звичкам,

виховувати бережне ставлення до здоров’я


Танцювальна музика. З”являються чорти, танцюють (пляшка, горілка,

наркотик)

Потім, з”являється доктор Фауст. Нечисть чіпляється до Фауста, пропонує

цигарку:

Мефістофель Корисна травичка, не лопух якийсь

Вона ощасливить світ старий

Хто хоч раз запалить, той не покине цієї забави. Більше не говорити- муть про нас, чортів, що тільки ми одні вдихаємо дим і випускаємо його з ніздрів. Чи не натоптати вам тютюном люльку, шановний докторе Фауст?


Фауст: Не треба. Забавка для дурнів.

Доволі вже спізнав я земний круг

Не можу зносити пекельний дух.

На свому стій і пильний зір одкрий

Допитливим і цей світ не німий

Отак мудрець ітиме у житті

І не зіб”є його мара з путі.

( Фауст відганяє нечисту силу. Вона зникає)

Палку надію в серці маю я

Що тут з”явився я не задарма

Що та мара з путі ще вас не збила

І чорним смородом життя не отруїла

Що ви не піддались дурній спокусі

Не уподібнились у павутинні, мусі

Що не зав”язли ще у баговинні

І це з”ясуємо ми з вами нині

В турнірі пропоную участь взяти

Достойні ж нагороду будуть мати

Спочатку ми запропонуєм вам

Стареньку казочку на новий лад


Ведуча: В діда й баби був синок – славнозвісний Колобок

Здоровенький був хлопчак, краснощокий молодчак

Був привітний, добрий, милий і до праці не лінивий

Старших себе поважав, меншеньким допомагав

Час пливе… Старі не зчулись як любенькому синку

Літ 15 промайнуло, все набридло Колобку

Захотілось самостійно подивитись на життя

Покотивсь він по полях, по долинах і лісах

Котиться він, котиться, а на зустріч йому Заєць

Колобок: Як справи, косий

Заєць: У мене все класно, для серця потіха

Втягаю димок, як ковальського міха

А ти що стоїш? Невже за життя

Не викурив зовсім й одного бичка?

Бери, пригощайся, сердечно прошу

Не вмієш курити? То зараз навчу.


(фонограма „Давай закурим”)


Колобок: Класно! А я тобі за це вірш розкажу

Друг мій, косий, милий зайка, косить травку на лугу

Я без косого, без зайки жить на світі не могу

І вед. Вже з цигаркою удвох покотився Колобок

Тут на зустріч йому вовк


Вовк: Що з тобою, Колобок, ти чому худий, блідий, не веселий, а сумний?

Зараз зробимо поправку: де цигарка, там і чарка

Чи то зустріч, чи то свято, треба пити і до дна

Випий 1, 2, 5, потім, 8 і 10-ту

Колобок: А якщо не хочу я?

(фонограма „Хочеш, но молчишь”)


вовк: Обнову треба з кимсь обмить, хоч ти давись, а мусиш пить.

(фонограма „Давай, скорее, брат налей”)


Колобок: Класно! За це я тобі вірш розкажу

От і школа, от і клас, в класі хімія у нас

H О девіз не наш, наш – С Н О Н

І вед. Колобок повірив вовчим словам, але здалося, що мало 100 грам

Захотів він нове відчуття пізнати, здумав наркотики вживати

Раптом, звідки не візьмись, до Колобка підсів ведмідь

Міша теж був наркоман, курив здебільшого він „план”

У наркотичному дурмані герої наші мов в тумані

( фонограма „ Дим сигарет з ментолом”)

Колобок: Який кайф! Хочеш, я тобі вірш розкажу.

Якщо в нас є конопля, значить буде тру-ля-ля

Ведучий: Через годину, дві, якраз. У хлопців „ломка” почалась

Ведмідь завив і загарчав, хвіст піджав і поскакав.


(ф – мА пісні „Больно мне, больно”)


Ведучий: Та ось на лісовій дорозі з”явився білий „Мерседес”

А за рулем – лисичка Роза, красуня всіх природних меж

Коли зустріла Колобка, до нього кинулась вона


( ф-ма пісні „Путана”)


Лисиця: А це ж хто такий красивий?

Кол. Та це ж я, Колобок.

Лис. А це ж хто такий пригожий?

Лис. Та це ж я, Колобок.

Лис. Який славний мужичок, сядь мені на язичок

Я запрошую тебе до себе на гостину

Сядьмо в білий „Мерседес”, проведем годину

Не хвилюйся, в мене є карточка медична

І медогляд я проходжу раз у рік за звично

Ну, ходім, красунчику, згадувати будеш (тягне Колобка)

До своєї смерті мене не забудеш

Кол. Оце да! Стільки друзів в один день!

Без обов”язків в коханні і до раночку в гулянні

Я проводжу кожну ніч і від цього в мене – ВІЧ

(Звучить тривожна музика, чорти біжать до Колобка)


Вед. Ось герой ваш, Колобок, він зрозумів страшний урок!


Колобок: ( відштовхуючи нечисть)

Чарівні слова лунають, як дзвін,

Освіта, спорт – сила! Друг – вітамін!

Хай буде щасливою кожна сім”я

Здоровий спосіб життя обираю я!


Фауст: Я теж так жив - усього досягав і знов бажав, і знов перемагав

Усе життя, спочатку грізно й шумно, тепер живу обдумано, розумно.

А ви, багато мусите вже знати, час антирекламу розпочати

(антиреклама)

Фауст: Багато згубних є спокус на світі, протистояти їм завжди зумій

Бо вартий той лише життя і волі, хто кожен день за них іде у бій

Борися ж за життя своє щасливе, витримуй впевнено проблем всіх груз

Про тебе скажуть: „ Ось іде мужчина, а не тупий, безмозкий боягуз!


Екологічне виховання

Погано те, що ми до цих пір не змогли усвідомити, що

є частинкою великого і неподільного цілого.

Надто довго ми дотримувались примітивної уяви ніби

наша Богом дана роль полягає в тому, щоб „ бути госпо-

дарем риб в морі, птахів в небі” всього живого, що

населяє Землю. Ми не змогли зрозуміти, що не Земля

належить нам, а ми належимо Землі.

Рольор Едберг

„ Екологія” – в перекладі з грецької означає вчення про дім. Однак екологія – не тільки наука. Це перш за все світорозуміння людини, яке включає в себе і свідоме ставлення її до всього сущого, і формування екологічної культури кожного члена суспільства. А тому важливе завдання, яке стоїть перед школою –це формування уявлень учнів про взаємозв”яки процесів і явищ у природі, про її об”єктивну та універсальну цінність, місце людини в природі як її невід”ємної частини та необхідність дбайливого ставлення до природи

Екологізація виховного процесу не можлива без проведення виховної роботи з учнями, в основу якої повинна бути покладена екологічна ідеологія українського суспільства з такими принципами:

 • відмова особистості від пропозиції стороннього спостерігача;

 • відмова від визнання пріоритету сили;

 • відмова від конфронтації з природою, гігантоманії;

 • бережливе ставлення до навколишнього світу;

 • забезпечення знань про красу навколишнього світу.

Людина – не єдина вершина еволюції, але тільки вона здатна керувати екологічною сферою всієї планети.

В процесі виробництва щороку в світі в ріки, озера, моря вики - дається в середньому до 6,5 кубокілометрів забрудненої води, а це десятки мільйонів тонн шкідливих речовин. Викиди в атмосферу становлять на рік понад 200 мільйонів тонн окису вуглецю, близько

46 млн. тонн двоокису сірки та 53 млн. тонн окису азоту. Це дуже

небезпечні отруйні речовини. Охорона навколишнього середовища –

це не регіональне, а національне і навіть більше того – інтернаціональ-

не, всесвітнє завдання.

Тому працюючи по напрямку екологічного виховання, в школі проводиться багато позакласних виховних заходів: конкурси, вікторини, інтелектуальні ігри на екологічну тематику.


Природа! З дитячих років учні звикають до навколишнього

матеріального світу, люблять бувати в лісі, полі, дивитись на квіти,

дерева. Вони радіють спілкуванню з природою, милуються її красою

mso45a7a


msoae504


Дуже часто почуття Вітчизни приходить до нас через природу, її

красу, яка повністю захоплює людину. Природоохоронна освіта учнів здійснюється під час проведення екскурсій у ліс в різні пори року.


mso717camso43460Щорічно учні школи беруть участь в озелененні території школи та села, оздоровляють та закріпляють ерозійні грунти, прибирають територію школи.

mso2a09msoc8c87


Для більшості людей є ні з чим не зрівняний учитель – краса,

всесвітній майстер, законодавець прекрасного – природа. І ніяку

іншу красу: ні мистецтво, ні чудові предмети, ні речі – не можна

порівняти з природою тому, що вони лише роблять спробу

наслідувати красу світотворення.


mso96955mso49fТрадиційним в школі стало свято урожаю та виставка квітів. Ніщо не може зрівнятись з красою букетів та композицій з квітів, які створюють учні кожного класу.

.


mso6f3f3


Ніколи людина ще не брала від природи стільки данини, як сьогодні,

і ніколи не була такою вразливою перед міццю, яку сама створила

Часто учні виступають пропагандистами за честь 2005-1

природоохоронних знань серед своїх

товаришів.

Щорічно 22 квітня в школі проходить

День Землі, де учні збагачують свій

екологічний кругозір, і накопичують

досвід в справі охорони природи.


Велику допомогу у вивчені місцевого матеріалу надає екологічна стежка, яка пролягає через вулицю Шевченка, Молодіжну, лісок Бардин, стадіон, колгоспні поля, вул.. Леніна і знову підходить до приміщення школи. Стежина нагадує, що природа - наш спільний дім, постійно піддається негативному впливу з боку всіх сфер діяльності людини, внаслідок недосконалості технологій, інтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва, аварійних ситуацій. Стежина підказує, що екологічні питання не можна вирішити тільки прийняттям законів, покаранням в вигляді штрафів.

за честь 2005-3


Необхідно, щоб кожна людина прониклася турботою про

середовище, в якому вона

живе. Саме з цією метою

щорічно у квітні проводиться

місячник по охороні

навколишнього середовища.

  1   2   3
Похожие:

Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconІі розділу «Історія моєї школи»
Бажання більше дізнатися про шкільне життя, скласти цілісне уявлення про історію школи, наштовхнуло нас на думку про створення ІІ...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconФормування комунікативної компетентності молодших школярів з використанням інтерактивних методів навчання (з досвіду роботи) ігри та вправи на формування навичок спілкування І співпраці
Одним із видів комунікативної діяльності є "розминка". Вона впроваджується для того, щоб
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconРеферат на тему: Організація маркетингової діяльності на підприємстві Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації
Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур — відділів, бюро, секторів...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconАудит ефективності діяльності комерційних банків за міжнародними стандартами
Методика аудиту балансу банку і системи показників, що характеризують його роботу, має всебічно охоплювати діяльність комерційного...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconСьогодні – це те завтра, про яке ти подбав учора
Зош №6 відбувся семінар заступників директора з виховної роботи навчальних закладів міста Комсомольська з проблеми «Формування соціально-правової...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconКабінет хімії Матеріально-технічне забезпечення кабінету хімії
Кабінет хімії має лабораторне приміщення, яке повинно мати вихід до кабінету та окремий вихід у коридор чи на подвір'я школи
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconІ. завдання І напрямки роботи на 2008-2009 н р
...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconЧитання пояснювальна записка
Читання як навчальний предмет і основа опанування рідної мови охоплює усі види мовленнєвої діяльності: слухання, говоріння, читання...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconОплата праці бібліотекарів навчальних закладів Формування штатів бібліотек навчальних закладів
У закладах з кількістю 30-37 класів вводяться 0,5 посади бібліотекаря та посада завідувача бібліотек. У закладах з кількістю класів...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconХарактеристика діяльності учителя математики загальноосвітньої школи І–ііі ступенів №11 м. Горлівки Меженько Олени Григорівни
Меженько О. Г. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель математики та працює за отриманим фахом у загальноосвітній...
Виховна діяльність школи це цілісне динамічне формування, яке має кілька підсистем І володіє великою кількістю нестандартних зв’язків та видів діяльності iconРозділ І. Правові засади рекламної діяльності в україні
Розділ ІІІ. Особливості державно-правового регулювання окремих видів рекламної діяльності в україні
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы