Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей icon

Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітейНазваниеНаказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей
Дата конвертации15.09.2013
Размер102.53 Kb.
ТипНаказ
источник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

Київ


5 лютого 2004 р. № 91


Про заходи Міністерства освіти і науки України

щодо реалізації положень Концепції запобігання

та викоренення найгірших форм праці дітей


На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 р. № 648-р “Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей (додаються).

2. Міністерству освіти Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головам рад ректорів (директорів) вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації розробити регіональні Заходи щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей та інформувати про хід їх виконання Міністерство освіти і науки України щороку до 20 грудня.

3. Департаментам загальної середньої та дошкільної освіти (Полянський П.Б.), професійно-технічної освіти (Супрун В.В.), вищої освіти (Болюбаш Я.Я.), Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи (Панок В.Г.), Науково-методичним центрам загальної середньої (Завалевський Ю.І.), професійно-технічної (Судаков Є.М.), вищої освіти (Лемківський К.М.) забезпечити виконання заходів та інформувати про хід їх виконання департамент професійно-технічної освіти щороку до 20 грудня.

4. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В.В.) готувати узагальнені матеріали про хід реалізації Концепції та щорічно до 1 лютого інформувати Державний комітет України у справах сім’ї та молоді.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра Огнев’юка В.О.


Міністр В.Г. Кремень


^

Додаток 1


до наказу Міністерства

освіти і науки України

від 05.02.2004 р. № 91


Заходи

Міністерства освіти і науки України


щодо реалізації положень Концепції

запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей

(на виконання плану заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 29 жовтня 2003 р № 648-р)

1. До пункту 1 плану заходів:

1.1 Спільно з Держкомсім’ямолодь, Мінюст, Мінпраці підготувати пропозиції про внесення змін до Законів України:

“Про охорону дитинства” (у частині визначення термінів “праця дітей”, “найгірші форми праці дітей”);

“Про зайнятість населення” (у частині бронювання роботодавцями робочих місць для дітей, яким виповнилося 15 років, а також робочих місць, зайнятість на яких потребує попереднього професійного навчання).

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Свириденко А.М.

2004 р.


1.2 Спільно з Держкомсім’ямолодь, Мінюст, Мінпраці підготувати пропозиції про розроблення:

методичних рекомендацій щодо виявлення випадків залучення дітей у сферу незаконної праці, обліку, медичного обстеження та соціального супроводження таких дітей;

методики здійснення контролю за умовами праці дітей, зайнятих на приватних (сімейних) підприємствах, у домашніх господарствах, передусім, у сільській місцевості.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Свириденко А.М.

2004 р.


2. До пункту 2 плану заходів:

2.1 Спільно з Мінпраці розробити і затвердити програми профільного трудового навчання та початкової професійної підготовки дітей.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Свириденко А.М.

2004 – 2005 р.р.


2.2 Спільно з АПН України розробити і затвердити програми здобуття базової загальної середньої освіти дітьми, залученими до найгірших форм праці.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Свириденко А.М.

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004 р.


2.3 Забезпечити виконання Закону України “Про освіту” в частині обов’язкового отримання дітьми загальної середньої освіти.

Полянський П.Б.,Супрун В.В.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


2.4 Впроваджувати та вдосконалювати механізм загальнодержавного обліку дітей та створення банку даних дітей, які не відвідують школу.

Полянський П.Б.,Супрун В.В.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


3. До пункту 3 плану заходів:

3.1 Спільно з Держкомсім’ямолодь, Мінпраці, Держкомстат провести аналіз статистичних показників щодо застосування праці дітей та підготувати пропозиції стосовно їх удосконалення.

Полянський П.Б.,

Супрун В.В.

2004 р.


4. До пункту 4 плану заходів:

4.1 Удосконалювати систему профілактичної та соціально-психологічної роботи з батьками, діти яких залучалися до найгірших форм праці.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Панок В.Г.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


5. До пункту 5 плану заходів:

5.1 Спільно з Держкомсім’ямолодь розробляти і впроваджувати у пілотних регіонах (Вінницькій, Донецькій, Київській, Херсонській областях) громадсько-державну систему профілактики залучення дітей до найгірших форм праці та реабілітації тих, які постраждали від експлуатації.

Полянський П.Б., Супрун В.В., Панок В.Г.,

начальники управлінь освіти і науки

Вінницької, Донецької, Київської,

Херсонської державних адміністрацій

2004-2005 р.р


6. До пункту 6 плану заходів:

6.1 Спільно з МВС, Держкомсім’ямолодь провести обстеження неблагополучних сімей з метою виявлення фактів залучення дітей до найгірших форм праці (жебракування, проституція, використання у виробництві порнопродукції тощо), передусім в умовах підвищеного ризику (застосування снодійних та заспокійливих препаратів для дітей, особливо немовлят), що завдає шкоди їхньому здоров’ю і нормальному розвитку.

Полянський П.Б.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004 р.


7. До пункту 7 плану заходів:

7.1 Спільно з МОЗ, Держкомсім’ямолодь, ДЦССМ забезпечити здійснення комплексної медико-психологічної та педагогічної реабілітації дітей, залучених до найгірших форм праці.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Панок В.Г.

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2005 р.


7.2 Сприяти розробці та впровадженню програм соціальної та психологічної реабілітації:

- дітей, які відстали у навчанні через відсутність можливості навчатися;

- дітей, які експлуатувалися у сфері секс-бізнесу та були втягнуті у кримінальну діяльність;

  • дітей, які були травмовані або захворіли на виробництві.


Полянський П.Б.,Супрун В.В., Панок В.Г.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


7.3 Створювати спеціальні гнучкі програми для здобуття базової освіти дітьми, які працюють, тривалий час не навчалися або не вчилися взагалі (шляхом розширення можливостей для їхньої освіти за заочною, вечірньою, індивідуальною формами навчання або екстерном).


Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


7.4 Вдосконалювати діючі навчальні плани курсів “Трудове навчання”, “Основи безпеки життєдіяльності”, “Основи економіки”, “Основи вибору професії“, “Валеологія”, “Основи валеології”, “Основи здоров’я”, “Людина і суспільство”, “Основи правознавства”, “Правознавство” (для шкіл з поглибленим вивченням правознавства), “Основи психологічних знань” загальноосвітніх навчальних закладів та курсів “Основи економіки”, “Політологія”, “Охорона праці”, “Основи правових знань”, “Адаптація у суспільстві” професійно-технічних навчальних закладів.

Полянський П.Б., Завалевський Ю.І.,

Супрун В.В., Судаков Є. М.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


7.5 Розробляти навчально-методичні рекомендації, посібники та інші матеріали для вчителів, вихователів, практичних психологів і соціальних педагогів з питань запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей.

Полянський П.Б., Завалевський Ю.І.,

Супрун В.В., Судаков Є.М.,

Болюбаш Я.Я., Левківський К.М.,

Панок В.Г.

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.,


8. До пункту 8 плану заходів:

8.1 Удосконалити форми і методи профорієнтаційної роботи у навчальних закладах з метою ознайомлення дітей із ситуацією на ринку праці, формування навичок майбутньої професійної поведінки.

Полянський П.Б., Завалевський Ю.І.,

Супрун В.В., Судаков Є.М., Панок В.Г.,

Болюбаш Я.Я., Левківський К.М.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2005 р.


9. До пункту 9 плану заходів:

9.1 Спільно з Держкомсім’ямолодь та Мінпраці сприяти працевлаштуванню молоді та дітей старшого шкільного віку (у т.ч. в позаурочний час та у період канікул) шляхом створення молодіжних центрів праці (бірж, бюро тощо).

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2005 р.


10. До пункту 10 плану заходів:

10.1 Спільно з МОЗ, Мінпраці, Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань внести доповнення до переліку важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004 р.


11. До пункту 11 плану заходів:

11.1 Забезпечити проведення інформаційних кампаній для висвітлення ситуації з використанням праці дітей, інформування громадськості через засоби масової інформації про негативні наслідки залучення дітей у сферу незаконної праці.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р


13. До пункту 13 плану заходів:

13.1 Удосконалити систему підготовки вчителів, вихователів, практичних психологів і соціальних педагогів у вищих навчальних закладах та закладах післядипломної педагогічної освіти щодо правовиховної роботи серед дітей та молоді, спрямованої на запобігання та викоренення найгірших форм праці.

Болюбаш Я.Я., Левківський К.М.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004 р.

13.2 Вищим навчальним закладам, інститутам післядипломної педагогічної освіти в навчальні програми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, що викладають названі вище курси (див. п. 7.4), включити спеціальні теми з проблеми викоренення незаконних форм дитячої праці.

Болюбаш Я.Я., Левківський К.М.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р.


14. До пункту 14 плану заходів:

14.1 Поглибити співробітництво з Міжнародною організацією праці та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) щодо подолання експлуатації дітей та ліквідації найгірших форм їхньої праці.

Полянський П.Б., Супрун В.В.,

Панок В.Г., Сухолиткий О.С.,

Міністерство освіти АР Крим,

управління освіти і науки обласних,

Київської та Севастопольської

міських державних адміністрацій

2004-2005 р.р
Похожие:

Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №888 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року
З метою виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. №1209 “Про схвалення Концепції реалізації державної...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №315 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15. 03. 02 №258 "Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя"
Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Указу Президента України від 15. 03. 02 №258 “Про невідкладні...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconПро заходи мон україни по реалізації Указу Президента України „Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні
З метою забезпечення реалізації Указу Президента України від 4 квітня 2005 р. №1013/2005 „Про невідкладні заходи щодо забезпечення...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №132 Про вжиття заходів щодо профілактики жорстокого поводження з дітьми
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01. 02. 2010 №59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №440 Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003-2010 роки
Затвердити заходи Міністерства освіти і науки України на виконання Програми реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №34 Про організацію охорони праці в школі у 2012 2013 навчальному році
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01 серпня 2001 року №563 Положення про організацію охорони праці учасників...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №15 Про тимчасове призупинення навчання учнів у зв’язку із пониженням температури повітря На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 27. 01. 2012
Головного державного санітарного лікаря України №63 від 14. 08. 2004 та погоджених листом Міністерства освіти і науки України від...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №35 Про недопущення використання підручників без грифу Міністерства освіти і науки України
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02. 08. 2012 р. №882 „Про використання навчально-методичної літератури...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №304 од про вдосконалення контролю за охопленням навчанням дітей в підлітків шкільного віку від 20. 01. 2010
На виконання наказу управління освіти і науки облдержадміністрації від 20. 01. 2010 №42 «Про вдосконалення контролю за охопленням...
Наказ №91 Про заходи Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей iconНаказ №827 Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до 2015 року
З метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. №350 “Про затвердження Державної цільової соціальної...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы