Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) icon

Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс)НазваниеПоложення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс)
Дата конвертации30.09.2013
Размер70.62 Kb.
ТипПоложення
источник

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня»

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації та пропедевтики природничо-математичних знань серед учнів, аналізу та запровадження сучасних інноваційних освітніх технологій навчання в Україні.

1.3. Основними завданнями Конкурсу є:

формування в учнів зацікавлення до фізики, астрономії, технічних наук;

розширення та поглиблення знань з фізики та астрономії, підтримка талановитих учнів та ініціативних учителів;

популяризація і поглиблення знань з фізики та астрономії, розвиток мотивації учнів до вивчення фізики, математики та астрономії;

вироблення навичок роботи з науково-популярними виданнями, розвиток читацьких компетентностей, дослідницьких та творчих умінь учнів;

формування цілісного погляду на оточуючий світ, уявлень про наукову картину світу, вироблену сучасним природознавством;

активізація творчої діяльності вчителів;

вироблення методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчальних програм та підручників шляхом аналізу статистичних даних результатів Конкурсу.

II. Учасники Конкурсу

2.1. Учасниками Конкурсу є учні (вихованці) 7-11 класів загальноосвітніх та учні професійно-технічних навчальних закладів усіх типів і форм власності (далі - НЗ) України (далі - Учасники Конкурсу).

2.2. Учасники Конкурсу беруть участь у Конкурсі на добровільних засадах.

III. Організація, умови, строки проведення Конкурсу

3.1 Для організації Конкурсу створюється Організаційний комітет, до складу якого входять представники базової організації, МОНмолодьспорту України та громадських організацій (за згодою).

3.2. Організаційний комітет:

визначає правила проведення та план організаційних заходів Конкурсу;

формує базу завдань Конкурсу та у разі необхідності організовує їх експертну оцінку;

розроблює інструктивні матеріали та листи з питань організації Конкурсу;

налагоджує зв’язки з координаторами Конкурсу;

організовує перевірку робіт Учасників Конкурсу, підсумовує та оприлюднює результати Конкурсу;

проводить статистичний аналіз результатів Конкурсу;

опрацьовує зауваження щодо проведення Конкурсу та його завдань;

делегує частину своїх повноважень регіональним координаторам;

налагоджує випуск щорічних інформаційних вісників «Левеня», інформаційних та науково-популярних природничих видань із матеріалами для підготовки до Конкурсу;

збирає Координаційну раду, до складу якої входять найбільш активні регіональні організатори, для обговорення підсумків Конкурсу та пропозицій щодо вдосконалення проведення Конкурсу в Україні.

3.3. Конкурс проводиться щороку навесні (березень - квітень).

Тематику завдань Конкурсу визначає Організаційний комітет відповідно до навчальних програм з фізики та астрономії, затверджених МОНмолодьспортом України.

Для участі у Конкурсі у встановлений Організаційним комітетом строк координатор подає заявку на участь за формою, визначеною Організаційним комітетом.

Не менше ніж за один календарний день до початку Конкурсу Організаційний комітет надсилає координаторам проведення Конкурсу завдання для Учасників Конкурсу та інформаційні матеріали.

Завдання Конкурсу пропонуються Учасникам Конкурсу на вибір українською або російською мовами відповідно до надісланих заявок.

Обов’язковою умовою участі в Конкурсі НЗ є наявність у закладі координатора проведення Конкурсу.

Координатори Конкурсу реєструються Організаційним комітетом. Діяльність координатора може охоплювати декілька НЗ, усі НЗ міста, району, регіону.

Для участі в Конкурсі учні (вихованці) реєструються у координатора НЗ.

У НЗ Конкурс організовує та проводить координатор разом з учителями природничо-математичних предметів.

Заявку на участь у Конкурсі координатор в НЗ передає регіональним (міським, районним, обласним) координаторам, які надсилають її у визначений строк в Організаційний комітет.

IV. Зміст і структура завдань

4.1. Конкурс проводиться за завданнями, визначеними Організаційним комітетом.

Завдання формуються для певного класу навчання Учасників Конкурсу (з 7 по 11 клас).

Учасникам Конкурсу пропонується 30 тестових завдань, що згруповані за трьома рівнями складності. Кожний рівень містить 10 тестових завдань, що оцінюються відповідно до рівня складності у 3 бали, 4 бали та 5 балів.

До кожного завдання додається три - п’ять варіантів відповідей, серед яких є лише одна правильна.

На спеціальному бланку відповідей Учаснику Конкурсу необхідно вказати лише одну правильну відповідь. Якщо вибрано дві й більше відповідей на одне завдання, то відповідь вважається неправильною.

4.2. Оцінювання завдань Конкурсу визначається сумарною кількістю балів, набраних одним Учасником Конкурсу. Максимальна кількість балів, яку може отримати Учасник Конкурсу - 150 балів. За неправильно надану відповідь або її відсутність знімається 25% від кількості балів, визначеної за дане завдання відповідно до рівня складності.

4.3. Організаційний комітет Конкурсу приймає від координаторів пропозиції щодо формування пакету завдань на наступний рік. До формування бази завдань Конкурсу запрошуються вчителі та науковці.

V. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Підготовчий етап:

Організаційний комітет надсилає у НЗ матеріали, в яких повідомляються дата проведення Конкурсу, інструкції для координаторів тощо; розміщує інформаційні матеріали на офіційному сайті Конкурсу (www:levenia.com.ua);

координатор поширює інформацію про Конкурс, допомагає учням у підготовці до Конкурсу, радить літературу для підготовки до Конкурсу.

5.2. Проведення Конкурсу в НЗ:

Конкурс проводиться протягом одного дня в усіх НЗ, учні (вихованці) яких беруть участь в Конкурсі, за однаковими завданнями для даного класу навчання Учасників Конкурсу;

координатори проведення Конкурсу в НЗ не пізніше ніж за календарний день до проведення Конкурсу отримують завдання в кількості відповідно до надісланої заявки;

координаторам Конкурсу забороняється повністю або частково оприлюднювати завдання до початку проведення Конкурсу. Конверти із завданнями вони відкривають в день проведення Конкурсу в присутності Учасників Конкурсу;

перед початком Конкурсу координатор проводить детальний інструктаж Учасників Конкурсу щодо заповнення бланка відповідей;

кожний Учасник Конкурсу отримує аркуш із завданнями та бланк відповідей, який він заповнює і після завершення Конкурсу повертає координатору;

усі завдання Учасник Конкурсу повинен виконувати самостійно;

Учасникам Конкурсу дозволяється користуватися калькулятором;

Конкурс триває 75 хвилин;

після закінчення роботи над завданнями координатор збирає всі бланки відповідей разом з реєстраційними бланками для Учасників Конкурсу та вчителів, запаковує в конверт, скріплює печаткою НЗ в присутності кількох спостерігачів (Учасників Конкурсу, батьківського комітету) і надсилає до Організаційного комітету з поміткою «Конкурс «Левеня» або передає регіональному координатору для передачі до Організаційного комітету;

Учасники Конкурсу та їхні батьки після завершення перевірки робіт мають право ознайомитися з експертними оцінками своїх робіт, наданими Організаційним комітетом.

5.3. Бланки відповідей Учасників Конкурсу зберігаються Організаційним комітетом 90 календарних днів після оприлюднення результатів, а потім знищуються.

VI. Підбиття підсумків Конкурсу

6.1. Результати Конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті МОНмолодьспорту України та на офіційному сайті Конкурсу.

6.2. Підсумкові звіти за результатами Конкурсу подаються до МОНмолодьспорту України. Аналітичні матеріали за підсумками проведення Конкурсу публікуються в засобах масової інформації та надсилаються в інститути післядипломної педагогічної освіти для обговорення на методичних об’єднаннях учителів фізики та астрономії.

6.3. За результатами Конкурсу оприлюднюється рейтинг районних (міських) відділів освіти та НЗ - найкращих популяризаторів фізики та астрономії. Відповідно до рейтингу районних (міських) відділів освіти та НЗ - найкращих популяризаторів фізики та астрономії навчальні заклади та організатори Конкурсу можуть відзначатися грамотами та подяками.

VII. Апеляція та громадський контроль

7.1. Апеляційна комісія уповноважена розглядати апеляції Учасників Конкурсу з приводу порушення процедури проведення Конкурсу та інформувати МОНмолодьспорт України про свою позицію щодо обґрунтованості поданих апеляцій.

7.2. Склад Апеляційної комісії затверджує Організаційний комітет Конкурсу.

7.3. Апеляція подається впродовж строку, визначеного Організаційним комітетом, але не пізніше трьох тижнів після оприлюднення результатів перевірки завдань Учасників Конкурсу.

7.4. Апеляційна комісія розглядає апеляції у строк не більше трьох робочих днів, приймає рішення щодо обґрунтованості поданих апеляцій більшістю голосів та складає протокол, який підписують голова, секретар та члени Апеляційної комісії.

7.5. Висновки Апеляційної комісії, викладені в протоколі, доводяться до відома Учасників Конкурсу, що подавали апеляцію, та надаються до Організаційного комітету протягом двох робочих днів після завершення її роботи для прийняття рішення.

7.6. Координатори Конкурсу можуть залучати до організації Конкурсу та контролю за дотриманням правил його проведення батьків Учасників Конкурсу (за згодою). Пропозиції та зауваження батьків щодо організації та проведення Конкурсу надсилаються до Організаційного комітету.

VIII. Відзначення Учасників Конкурсу та фінансування

8.1. Результати Конкурсу відображають відносний освітній рівень Учасників Конкурсу за певним класом або віковою категорією.

8.2. Кожний Учасник Конкурсу отримує сертифікат Конкурсу, який у разі необхідності може бути завірений дирекцією НЗ, на базі якого проводився Конкурс.

8.3. Сертифікати відзначення Учасників Конкурсу розподіляються за сумарною кількістю набраних балів Учасником Конкурсу таким чином:

сертифікат «ВІДМІННИЙ РЕЗУЛЬТАТ» отримують 12,5% Учасників Конкурсу по кожному класу;

сертифікат «ДОБРИЙ РЕЗУЛЬТАТ» отримують 37,5% Учасників Конкурсу по кожному класу;

сертифікат «УЧАСНИК КОНКУРСУ» отримують всі решта 50% Учасників Конкурсу по кожному класу.

8.4. Результати Конкурсу разом із сертифікатами та інформаційними вісниками «Левеня» розсилаються в НЗ проведення Конкурсу.

8.5. Урочиста церемонія відзначення найкращих Учасників Конкурсу та вчителів, які їх підготували, відбувається на урочистих заходах, що проводяться в НЗ.

8.6. Джерелами фінансування Конкурсу є кошти, не заборонені законодавством України.

Директор департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО.В. Єресько
Похожие:

Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» І. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (далі Конкурс)
Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» (далі Конкурс)
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПопаснянська районна рада луганської області комунальна установа «попаснянський районний методичний центр»
України від 07. 05. 2012 №553 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» на базі Львівського фізико-математичного...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про Міжнародний інтерактивний учнівський природничий конкурс "колосок" І. Загальні положення Це Положення визначає порядок проведення Міжнародного інтерактивного учнівського природничого конкурсу "колосок"
До участі у Конкурсі можуть приєднуватись освітні установи інших держав за наявності національного координатора Конкурсу
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року №410, та з метою пошуку, підтримки талановитих учнів І популяризації природничих знань наказую
Відповідно до пункту 35 та пункту 4 Положення про проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня», затвердженого Указом Президента...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про проведення районного етапу Всеукраїнського фестивалю-конкурсу "Молодь обирає здоров'я" I. Загальні положення
Фестиваль-конкурс "Молодь обирає здоров'я" (далі фестиваль) проводиться щорічно з метою популяризації та пропаганди серед молоді...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПравила проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева сова» І. Загальні положення
Ці Правила визначають порядок організації та щорічного проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу юних суспільствознавців «Кришталева...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення конкурсу «портфоліо класного керівника» Загальні положення
Положення визначає мету, завдання, основні засади організації та проведення конкурсу серед класних керівників, які активно впроваджують...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу Загальні положення
Примірне положення про батьківські комітети (раду) дошкільних навчальних закладів (далі комітети) визначає їх функції у державно-громадській...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про проведення дев`ятого всеукраїнського конкурсу «вчитель новатор» Загальні положення
Т, виявлення кращого досвіду створення інноваційних освітніх програмних продуктів на основі ресурсів Microsoft, розвиток ініціативи...
Положення про Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» I. Загальні положення > Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня» (далі Конкурс) iconПоложення про районний конкурс "Урок ХХІ сторіччя" Загальні положення
Положення ґрунтується на Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” (ст. 24, 41), Національній доктрині розвитку...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы