Математика 11 клас icon

Математика 11 класНазваниеМатематика 11 клас
Дата конвертации28.12.2013
Размер142.9 Kb.
ТипДокументы
источник

Математика

11 клас

( 3 год. на тиждень, усього 97 год. )

І семестр – 48 год.

ІІ семестр – 49 год.

Програма: Навчальні програми з математики для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, / Міністерство освіти і науки України. – Х.: Вид-во «Ранок», 2011.

Підручник: Бевз Г. П., Бевз В. Г. Математика: Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту – Київ: «Генеза», 2011.

Тематичний план

№ теми

Тема

Кількість годин

за програмою

за планом
Повторення курсу математики 10 класу

2 год.

2 год.

І

Показникові та логарифмічні функції

12 год.

12 год.

ІІ

Координати і вектори

10 год.

10 год.

ІІІ

Похідна та її застосування

14 год.

14 год.

ІV

Інтеграл та його застосування

10 год.

10 год.

V

Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

37 год.

33 год.Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10 год.

9 год.

VІІ

Резервний час і повторення

10 год.

7 год.

Усього

105 год.

97 год.

І семестр

48 год.

48 год.

ІІ семестр

57 год.

49 год.^ Календарне планування вивчення математики в 11 класіуроку

Тема уроку

Дата проведення

11 кл

І семестр ( 48 год. )

1

Повторення курсу математики 10 класу

02.09

2

Діагностична робота

04.09

Розділ І. Показникові та логарифмічні функції ( 12 год. )

3

Повторення відомостей про функції

06.09

4

Степеневі та показникові функції

09.09

5

Розв'язування вправ

11.09

6

Показникові рівняння та нерівності

13.09

7

Розв'язування показникових рівнянь та нерівностей

16.09

8

Розв'язування вправ. Самостійна робота

18.09

9

Логарифми та їх властивості

20.09

10

Логарифми та логарифмічні функції

23.09

11

Логарифмічні рівняння та нерівності

25.09

12

Розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей

27.09

13

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Показникові та логарифмічні функції». Підготовка до контрольної роботи

30.09

14

Контрольна робота № 1 з теми «Показникові та логарифмічні функції»

02.10

Зошит / Тематична

^ Розділ ІІ. Координати і вектори ( 10 год. )

15

Аналіз контрольної роботи.

Прямокутна система координат у просторі

04.10

16

Координати в просторі

07.10

17

Відстань між точками та координати середини відрізка

09.10

18

Вектори в просторі

11.10

19

Операції над векторами та їх властивості

14.10

20

Розв'язування вправ. Самостійна робота

16.10

21

Скалярний добуток векторів

18.10

22

Застосування векторів

21.10

23

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Показникові та логарифмічні функції». Підготовка до контрольної роботи

23.10

24

Контрольна робота № 2 з теми «Показникові та логарифмічні функції»

25.10

Зошит / Тематична

^ Розділ ІІІ. Похідна та її застосування ( 14 год. )

25

Аналіз контрольної роботи. Границя функції

04.11

26

Дотична до графіка функції. Похідна

06.11

27

Диференціювання функцій

08.11

28

Знаходження похідної

11.11

29

Похідна складеної функції

13.11

30

Похідна складеної функції

15.11

31

Розв'язування задач. Самостійна робота

18.11

32

Застосування похідної для дослідження функцій

20.11

33

Дослідження функцій

22.11

34

Найбільші та найменші значення функції

25.11

35

Похідна як швидкість

27.11

36

Розв'язування задач. Самостійна робота

29.11

37

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Похідна та її застосування». Підготовка до контрольної роботи

02.12

38

Контрольна робота № 3 з теми «Похідна та її застосування»

04.12

Зошит / Тематична

^ Розділ ІV. Інтеграл та його застосування ( 10 год. )

39

Аналіз контрольної роботи. Первісна

06.12

40

Знаходження первісних

09.12

41

Площа підграфіка

11.12

42

Інтеграл

13.12

43

Застосування інтегралів

16.12

44

Розв’язування типових задач

18.12

45

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Інтеграл та його застосування». Підготовка до контрольної роботи

20.12

46

Контрольна робота № 4 з теми «Інтеграл та його застосування»

23.12

47

Аналіз контрольної роботи. Розв’язування типових задач

25.12

48

Підсумковий урок

27.12

Зошит / Тематична

І семестр / Скоригована

ІІ семестр ( 53 год. )

^ Розділ V. Геометричні тіла.

Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл ( 33 год.)

Тема 1. Многогранники ( 11 год.)

49

Геометричні тіла та многогранники

13.01

50

Призми

15.01

51

Пряма і правильна призма. Паралелепіпед

17.01

52

Площа бічної та повної поверхні призми

20.01

53

Піраміди. Правильна піраміда

22.01

54

Площа бічної та повної поверхні піраміди

24.01

55

Розв’язування типових задач

27.01

56

Розв'язування задач. Самостійна робота

29.01

57

Правильні многогранники

31.01

58

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Многогранники». Підготовка до контрольної роботи

03.02

59

Контрольна робота № 5 з теми «Многогранники»

05.02

Тема 2. Тіла обертання ( 10 год.)

60

Аналіз контрольної роботи. Тіла обертання

07.02

61

Циліндри

10.02

62

Площа бічної та повної поверхні циліндра

12.02

63

Конуси

14.02

64

Площа бічної та повної поверхні конуса

17.02

65

Розв'язування задач. Самостійна робота

19.02

66

Куля і сфера

21.02

67

Площина, дотична до сфери

24.02

68

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Тіла обертання». Підготовка до контрольної роботи

26.02

69

Контрольна робота № 6 з теми «Тіла обертання»

28.02

Тема 3. Комбінації геометричних тіл (12 год.)

70

Аналіз контрольної роботи. Комбінації геометричних тіл

03.03

71

Вписані геометричні тіла

05.03

72

Описані геометричні тіла

07.03

73

Об’єм призми

12.03

74

Об’єм циліндра

14.03

75

Розв’язування типових задач

17.03

76

Розв'язування задач. Самостійна робота

19.03

77

Об’єм піраміди

21.03

78

Об’єм конуса

31.03

79

Об’єм кулі

02.04

80

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Комбінації геометричних тіл». Підготовка до контрольної роботи

04.04

81

Контрольна робота № 7 з теми

«Комбінації геометричних тіл»

07.04

Зошит / Тематична

^ Розділ VІ . Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і

математичної статистики ( 9 год. )

82

Аналіз контрольної роботи. Множини та підмножини

09.04

83

Комбінаторика та правило добутку

11.04

84

Розміщення, перестановки та комбінації

14.04

85

Розв'язування задач. Самостійна робота

16.04

86

Елементи статистики. Графічні подання інформації про вибірки

18.04

87

Випадкові події та їх імовірності

23.04

88

Відносна частота події та випадкові величини

25.04

89

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики».

Підготовка до контрольної роботи

28.04

90

Контрольна робота № 8 з теми «Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики»

30.04

Зошит / Тематична

Тема 5. Повторення і систематизація навчального матеріалу ( 7 год. )

91

Аналіз контрольної роботи. Числа і функції

05.05

92

Прямі та площини в просторі

07.05

93

Похідна і інтеграл

12.05

94

Геометричні тіла

14.05

95

Узагальнення та систематизація знань учнів з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу». Підготовка до контрольної роботи

16.05

96

Контрольна робота № 9 з теми « Повторення і систематизація навчального матеріалу »

19.05

97

Аналіз контрольної роботи.

Узагальнення матеріалу, вивченого за рік

21.05

Зошит / Тематична

ІІ семестр / Скоригована

РічнаКалендарне планування додаткових годин з математики в 11 класіуроку

Тема уроку

Дата проведення

11 кл

І семестр ( 16 год. )

1

Повторення курсу математики 10 класу

03.09

2

Степеневі та показникові функції

10.09

3

Розв'язування показникових рівнянь та нерівностей

17.09

4

Логарифми та їх властивості

24.09

5

Розв'язування логарифмічних рівнянь та нерівностей

01.10

6

Координати в просторі

08.10

7

Вектори в просторі

15.10

8

Скалярний добуток векторів

22.10

9

Границя функції

05.11

10

Знаходження похідної

12.11

11

Похідна складеної функції

19.11

12

Дослідження функцій

26.11

13

Найбільші та найменші значення функції

03.12

14

Знаходження первісних

10.12

15

Інтеграл

17.12

16

Розв'язування типових задач

24.01

ІІ семестр ( 19 год. )

17

Геометричні тіла та многогранники

14.01

18

Площа бічної та повної поверхні призми

21.01

19

Площа бічної та повної поверхні піраміди

28.01

20

Правильні многогранники

04.02

21

Площа бічної та повної поверхні циліндра

11.02

22

Площа бічної та повної поверхні конуса

18.02

23

Куля і сфера

25.02

24

Комбінації геометричних тіл

04.03

25

Об’єм призми, циліндра

11.03

26

Об’єм піраміди, конуса, кулі

18.03

27

Розв’язування типових задач

01.04

28

Комбінаторика та правило добутку

08.04

29

Розміщення, перестановки та комбінації

15.04

30

Випадкові події та їх імовірності

22.04

31

Відносна частота події та випадкові величини

29.04

32

Розв’язування рівнянь з модулем

06.05

33

Побудова графіків з модулем

13.05

34

Повторення навчального матеріалу з алгебри

20.05

35

Повторення навчального матеріалу з геометрії

27.05
Похожие:

Математика 11 клас icon02-07 Дзень тыдня № п\п 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Панядзелак 1

Математика 11 клас icon02-07 Дзень тыдня № п\п 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас Панядзелак 1

Математика 11 клас iconДержавна підсумкова атестація в старшій школі у 2012 році. Дпа 11 клас
України або математика (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю)
Математика 11 клас iconУрок математика + інформатика
Обладнання і матеріали до уроку: комп'ютерний клас (програмне забезпечення: графічний редактор), картки з тестовим завданням, проектор,...
Математика 11 клас iconМатематика 10 клас (стандарт)
Програма: Навчальні програми з математики для учнів 10 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, / Міністерство освіти і...
Математика 11 клас iconДокументи
1. /математика - МАН/Control_2009.pdf
2. /математика...

Математика 11 клас iconНавчальний заклад Клас Прізвище, ім’я Інтернет-олімпіада для учнів 5-8 класів з предмету «Музичне мистецтво» Завдання № Напиши прізвища та ім’я по батькові композиторів. (10 б.)
Навчальний заклад Клас Прізвище, ім’я
Математика 11 клас iconДокументи
1. /Математика/Вучэбная праграма Матэматыка 5-11 кл.pdf
2. /Математика/ИМП...

Математика 11 клас iconРабочая программа курса математика для 4 класса общеобразовательных учреждений (базовый уровень) (4 часа в неделю. Всего 136 часов) г. Мегион, 2012 Пояснительная записка Рабочая программа учебного предмета «Математика»
Примерной программы для общеобразовательных учебных заведений по предмету, а так же на основе программы, разработанной авторами М....
Математика 11 клас iconДокументи
1. /Математика/answer_mathematics_05.doc
2. /Математика/answer_mathematics_06.doc
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы