Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками icon

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменникамиНазваниеТема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Дата конвертации28.12.2013
Размер60.98 Kb.
ТипУрок
источник
1. /алгебра-8/dodatok_1.doc
2. /алгебра-8/dodatok_2.doc
3. /алгебра-8/dodatok_3.doc
4. /алгебра-8/dodatok_4.doc
5. /алгебра-8/test_1.doc
6. /алгебра-8/test_2.doc
7. /алгебра-8/test_3.doc
8. /алгебра-8/test_4.doc
9. /алгебра-8/urok_01.doc
10. /алгебра-8/urok_02.doc
11. /алгебра-8/urok_03.doc
12. /алгебра-8/urok_04.doc
13. /алгебра-8/urok_05.doc
14. /алгебра-8/urok_06.doc
15. /алгебра-8/urok_07.doc
16. /алгебра-8/urok_08.doc
17. /алгебра-8/urok_09.doc
18. /алгебра-8/urok_10.doc
19. /алгебра-8/urok_11.doc
20. /алгебра-8/urok_12.doc
21. /алгебра-8/urok_13.doc
22. /алгебра-8/urok_14.doc
23. /алгебра-8/urok_15.doc
24. /алгебра-8/urok_16.doc
25. /алгебра-8/urok_17.doc
26. /алгебра-8/urok_18.doc
27. /алгебра-8/urok_19.doc
28. /алгебра-8/urok_20.doc
29. /алгебра-8/urok_21.doc
30. /алгебра-8/urok_22.doc
31. /алгебра-8/urok_23.doc
32. /алгебра-8/urok_24.doc
33. /алгебра-8/urok_25.doc
34. /алгебра-8/urok_26.doc
35. /алгебра-8/urok_27.doc
36. /алгебра-8/urok_28.doc
37. /алгебра-8/urok_29.doc
38. /алгебра-8/urok_30.doc
39. /алгебра-8/urok_31.doc
40. /алгебра-8/urok_32.doc
41. /алгебра-8/urok_33.doc
42. /алгебра-8/urok_34.doc
43. /алгебра-8/urok_35.doc
44. /алгебра-8/urok_36.doc
45. /алгебра-8/urok_37.doc
46. /алгебра-8/urok_38.doc
47. /алгебра-8/urok_39.doc
48. /алгебра-8/urok_40.doc
49. /алгебра-8/urok_41.doc
50. /алгебра-8/urok_42.doc
51. /алгебра-8/urok_43.doc
52. /алгебра-8/urok_44.doc
53. /алгебра-8/urok_45.doc
54. /алгебра-8/urok_46.doc
55. /алгебра-8/urok_47.doc
56. /алгебра-8/urok_48.doc
57. /алгебра-8/urok_49.doc
58. /алгебра-8/urok_50.doc
59. /алгебра-8/urok_51.doc
60. /алгебра-8/urok_52.doc
61. /алгебра-8/urok_53.doc
62. /алгебра-8/urok_54.doc
63. /алгебра-8/urok_55.doc
64. /алгебра-8/urok_56.doc
65. /алгебра-8/urok_57.doc
66. /алгебра-8/urok_58.doc
67. /алгебра-8/urok_59.doc
68. /алгебра-8/urok_60.doc
69. /алгебра-8/urok_61.doc
70. /алгебра-8/urok_62.doc
71. /алгебра-8/urok_63.doc
72. /алгебра-8/urok_64.doc
73. /алгебра-8/urok_70.doc
Тема. Перетворення цілих виразів Ігрові моменти
Тема. Квадратні корені
Тема. Квадратні рівняння Чи можете ви, не розв'язуючи рівняли; вигляду
Тема. Задачі на складання рівнянь Складіть задачу про прямокутник, розв'язування якої може при­вести до системи рівнянь
Тестові завдання Тестове завдання №1
Тестове завдання №2
Тестове завдання №3
Тестове завдання №4
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів»
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Ділення дробів
Тема. Ділення дробів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Функція, її властивості і графік
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №31 Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №33 Тема. Функція у = х
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок №36 Тема. Рівняння х
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №45 Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»
Урок №46 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Урок №54 Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Урок №60 Тема. Розв'язування задач Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати складену схему для розв'язування текстових задач
Тема. Розв'язування задач
Тема. Розв'язування задач
Урок №63 Тема
Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №70 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема 1. Раціональні вирази

Урок № 9

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками

Мета: домогтися закріплення учнями змісту алгоритмів зведення раціональних дробів до спільного знаменника та додавання (відніман­ня) раціональних дробів з різними знаменниками; вдосконалити вміння свідомого виконання дій відповідно до вивчених алгоритмів, перетворення раціональних Дробів за алгоритмами, вивченими на по­передніх уроках (скорочення раціональних дробів, застосування пра­вила знаків, зведення до нового знаменника).

Тин уроку: застосування знань, відпрацювання вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Додавання і відніман­ня раціональних дробів».

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

Оскільки вправи домашнього завдання є вправами репродуктивно­го (в основному) характеру, то перевірку домашнього завдання можна здійснити або частково (тільки в учнів, що потребують додаткової пе­дагогічної уваги), або можна запропонувати учням перевірити відпо­віді (правильні відповіді заздалегідь записані за дошкою або роздані як картки для самостійного опрацювання).


III. Формулювання мети і завдань уроку, мотивація навчальної діяльності учнів

Для усвідомлення учнями необхідності вивчення матеріалу, запро­понованого на цьому уроці, можна створити проблемну ситуацію: роз­глянувши спочатку завдання на перетворення суми або різниці цілого числа і звичайного дробу у звичайний дріб (матеріал відомий із 6 кла­су) та за умови успішного виконання цього завдання, відповісти на за­питання:

 • Чи можливе подібне перетворення під час роботи з раціональними виразами?

 • Якщо це так, то за яким алгоритмом слід виконувати дії в цьому разі?

Зрозуміло, що за умови усвідомлення учнями існування аналогій між алгоритмами скорочення, додавання та віднімання звичайних та раціональних дробів, на останні два запитання дасться ствердна відпо­відь, а це дозволяє свідомо (можливо із залученням учнів) сформулю­вати як основну дидактичну мету уроку — алгоритм додавання та від­німання цілих і дробових раціональних виразів та засвоєння навичок його застосування, — так і завдання на урок: застосовуючи вміння, на­буті підчас вивчення теми «Додавання і віднімання раціональних дро­бів», навчитись розв'язувати більш складні завдання.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 Перед початком вивчення питання щодо виконання сумісного додавання або віднімання цілих і дробових раціональних ви­разів слід активізувати знання та вміння учнів стосовно вико­нання таких дій: арифметичні дії зі звичайними дробами, по­дання цілого числа у вигляді дробу із заданим знаменником, перетворення суми або різниці раціональних дробів з однако­вими знаменниками на раціональний дріб, скорочення раціональних дробів, зведення раціонального дробу до нового знаменника.

Виконання усних вправ

 1. Обчисліть: ; ; ; ; .

 2. Подайте у вигляді дробу вирази: 2; 2,5; 2; а; а + 1; 3а2а + 1.

 3. Розкладіть на множники вираз: 25 – х2; a2 + ab; 8 + а3; 1 + х2 2х;

3х6 – 12х4; b10 – b6.

 1. Перетворіть у дріб вираз:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ;

є) ; ж) ; з) ; и) .

 1. Заключіть у дужки вирази, перед якими стоїть знак «»:

а b; а + b; а - b + с; – а – b; – 2а – 2b + с.


V. Застосування знань

 У роботі над складанням алгоритму додавання та віднімання ці­лих раціональних виразів і раціональних дробів слід підкреслити: по-перше, на відміну від додавання або віднімання цілих чисел зі звичайними дробами (коли перевага надається виконанню дій без перетворення цілого числа у неправильний дріб), у роботі з раціональними виразами подібний спосіб виконання дій просто неможливий. По-друге, якщо цілий вираз є многочленом, то ба­жано цей многочлен подати у вигляді одного дробу, причому якщо цей многочлен є від'ємником, то, перш ніж подавати його у вигляді дробу, слід заключити його в дужки, перед якими стоїть знак мінус. По-третє, щоб правильно виконати названі вище дії, необхідно чітко виконувати послідовність дій, передбачених ви­вченим алгоритмом додавання і віднімання раціональних дробів з різними знаменниками (до цього алгоритму додається лише один крок: записати поданий цілий вираз у вигляді дробу зі зна­менником 1). (Див. опорний конспект).


VI. Застосування вмінь

Виконання усних вправ

 1. Запишіть у вигляді дробу зі знаменником а – b вирази:

1; 3; a; ab; a + b; a2 + ab + b2; а – b.

 1. Закінчіть виконання дій:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

Виконання письмових вправ

 Для реалізації дидактичної мети уроку слід розв'язати завдання такого змісту.

 1. Перетворення на раціональний дріб суми (різниці) цілого виразу та раціонального дробу.

1) Виконайте додавання (віднімання) дробів:

а) ; б) ; в) .

2) Спростіть вираз: а) ; б) .

3) Перетворіть у дріб вираз: а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; є) ; ж) ; з) .

4) Подайте у вигляді дробу: а) ; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

5) Перетворіть у дріб вираз: а) ; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

 1. Спрощення виразів, що містять додавання або віднімання раціональних виразів (як цілих, так і дробових).

1) Доведіть, що при будь-яких допустимих значеннях змінної зна­чення виразу:

а) є додатним числом;

б) є від'ємним числом.

2) Доведіть, що вирази тотожно рівні:

а) і ; б) і а – 1.

3) Подайте у вигляді дробу: а) ;

б) ; в) ; г) .

 1. Виконання вправ на повторення: вправи на повторення способів
  дій, вивчених на попередніх уроках (на скорочення раціональ­них дробів, зведення раціональних дробів до нового знаменника, знаходження ОДЗ раціонального дробу, знаходження значень змінної, при яких значення раціонального дробу дорівнює нулю).

1) Скоротіть дріб:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ;

є) ; ж) .

2) Знайдіть значення виразу при а = 25; а = -1,8.

3) Спростіть вираз: а) ; б) ;

в) ; г) .

4) Подайте у вигляді суми або різниці цілого виразу і дробу:

а) ; б) ; в) .

 1. Виконання логічних вправ та завдань підвищеного рівня склад­ності для учнів, які мають достатній та високий рівень знань.

1) Доведіть, що коли при деяких натуральних значеннях а і b дріб нескоротний, то й дріб нескоротний.

2) Спростіть вираз:

а) ;

б) .

Оскільки урок є останнім у розділі «Додавання і віднімання раціо­нальних дробів з різними знаменниками», крім завдань на закріплення алгоритму додавання та віднімання цілого виразу і раціонального дро­бу (особливу увагу слід приділити випадкам віднімання від раціональ­ного дробу многочлена), для розв'язання пропонується низка завдань на відпрацювання навичок, набутих на попередніх уроках розділу, та на повторення алгоритмів скорочення дробів та знаходження ОДЗ дробового виразу.


VII. Підсумки уроку

Самостійна робота № 2

(можна запропонувати як домашню самостійну роботу)

Варіант 1

Подайте у вигляді дробу вирази:

а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; е) .


Варіант 2

Подайте у вигляді дробу вирази:

а) ; б) ; в) ; г) ;

д) ; е) .


VIII. Домашнє завдання

 1. Розв'язати вправи на додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими і різними знаменниками і раціональних дробів з ці­лими виразами.

 2. На повторення: розв'язати вправи на скорочення дробів і знахо­дження ОДЗ раціональних виразів.

 3. Повторити алгоритми виконання вивчених дій з раціональними дробами.С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 9
Похожие:

Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconУроку з математики
Тема. Повторення усного віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Закріплення письмового додавання І віднімання
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconТема. Додавання та віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток Мета
Мета: закріпити навички додаван­ня та віднімання двоцифрових чи­сел із переходом через десяток; роз­вивати мислення, пам'ять, навички...
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconТема. Усне і письмове додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення) (№№568-575) Мета
Назву казки ви зможете прочитати, розмістивши приклади у порядку зростання, не обчислюючи їх
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconТема. Додавання десяткових дробів
Перевірте виконання свого домашнього завдання за готовими розв’язками самостійно. Ми з вами працюємо сьогодні на довірі, тому після...
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconМета: узагальнити І систематизувати вміння виконувати письмове додавання І віднімання трицифрових чисел; табличні та позатабличні випадки множення;
Обладнання: опорні схеми, геометричні фігури, презентація, музичний запис пісні «2*2=4»
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconУрок №3 Тема уроку : Додавання та
Мета уроку: Ввести поняття суми та різниці двох векторів, розглянути закони додавання векторів, навчити будувати суму та різницю...
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconТема: Форми земної поверхні України
України як джерело нових знань, правильно працювати з картою; розвивати вміння логічно мислити, стисло висловлювати власні думки,...
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconПодібні трикутники Геометрія 8 клас
Запишіть рівність трьох дробів, у чисельниках яких сторони одного з трикутників, а у знаменниках відповідні сторони іншого
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconДесяткові дроби Десяткові дроби
Десяткові дроби – це числа зі знаменниками 10, 100, 1000 І т д., які записують без знаменника. Цілу частину числа відділяють від...
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconПлан роботи з обдарованими дітьми на 2010-2011 навчальний рік
Продовжувати постійне оновлення банку даних «Обдарованість» за різними напрямками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками iconДистанційні завдання для учнів 6 класів
Мерзляк А. Г., Повторити множення дробів. Опрацювати § 14. завдання: 463, 465, 467, 469,471, 473, 477,480, 483, 487, 490
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы