Тема. Ділення дробів icon

Тема. Ділення дробівНазваниеТема. Ділення дробів
Дата конвертации28.12.2013
Размер52.28 Kb.
ТипУрок
источник
1. /алгебра-8/dodatok_1.doc
2. /алгебра-8/dodatok_2.doc
3. /алгебра-8/dodatok_3.doc
4. /алгебра-8/dodatok_4.doc
5. /алгебра-8/test_1.doc
6. /алгебра-8/test_2.doc
7. /алгебра-8/test_3.doc
8. /алгебра-8/test_4.doc
9. /алгебра-8/urok_01.doc
10. /алгебра-8/urok_02.doc
11. /алгебра-8/urok_03.doc
12. /алгебра-8/urok_04.doc
13. /алгебра-8/urok_05.doc
14. /алгебра-8/urok_06.doc
15. /алгебра-8/urok_07.doc
16. /алгебра-8/urok_08.doc
17. /алгебра-8/urok_09.doc
18. /алгебра-8/urok_10.doc
19. /алгебра-8/urok_11.doc
20. /алгебра-8/urok_12.doc
21. /алгебра-8/urok_13.doc
22. /алгебра-8/urok_14.doc
23. /алгебра-8/urok_15.doc
24. /алгебра-8/urok_16.doc
25. /алгебра-8/urok_17.doc
26. /алгебра-8/urok_18.doc
27. /алгебра-8/urok_19.doc
28. /алгебра-8/urok_20.doc
29. /алгебра-8/urok_21.doc
30. /алгебра-8/urok_22.doc
31. /алгебра-8/urok_23.doc
32. /алгебра-8/urok_24.doc
33. /алгебра-8/urok_25.doc
34. /алгебра-8/urok_26.doc
35. /алгебра-8/urok_27.doc
36. /алгебра-8/urok_28.doc
37. /алгебра-8/urok_29.doc
38. /алгебра-8/urok_30.doc
39. /алгебра-8/urok_31.doc
40. /алгебра-8/urok_32.doc
41. /алгебра-8/urok_33.doc
42. /алгебра-8/urok_34.doc
43. /алгебра-8/urok_35.doc
44. /алгебра-8/urok_36.doc
45. /алгебра-8/urok_37.doc
46. /алгебра-8/urok_38.doc
47. /алгебра-8/urok_39.doc
48. /алгебра-8/urok_40.doc
49. /алгебра-8/urok_41.doc
50. /алгебра-8/urok_42.doc
51. /алгебра-8/urok_43.doc
52. /алгебра-8/urok_44.doc
53. /алгебра-8/urok_45.doc
54. /алгебра-8/urok_46.doc
55. /алгебра-8/urok_47.doc
56. /алгебра-8/urok_48.doc
57. /алгебра-8/urok_49.doc
58. /алгебра-8/urok_50.doc
59. /алгебра-8/urok_51.doc
60. /алгебра-8/urok_52.doc
61. /алгебра-8/urok_53.doc
62. /алгебра-8/urok_54.doc
63. /алгебра-8/urok_55.doc
64. /алгебра-8/urok_56.doc
65. /алгебра-8/urok_57.doc
66. /алгебра-8/urok_58.doc
67. /алгебра-8/urok_59.doc
68. /алгебра-8/urok_60.doc
69. /алгебра-8/urok_61.doc
70. /алгебра-8/urok_62.doc
71. /алгебра-8/urok_63.doc
72. /алгебра-8/urok_64.doc
73. /алгебра-8/urok_70.doc
Тема. Перетворення цілих виразів Ігрові моменти
Тема. Квадратні корені
Тема. Квадратні рівняння Чи можете ви, не розв'язуючи рівняли; вигляду
Тема. Задачі на складання рівнянь Складіть задачу про прямокутник, розв'язування якої може при­вести до системи рівнянь
Тестові завдання Тестове завдання №1
Тестове завдання №2
Тестове завдання №3
Тестове завдання №4
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів»
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Ділення дробів
Тема. Ділення дробів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Функція, її властивості і графік
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №31 Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №33 Тема. Функція у = х
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок №36 Тема. Рівняння х
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №45 Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»
Урок №46 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Урок №54 Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Урок №60 Тема. Розв'язування задач Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати складену схему для розв'язування текстових задач
Тема. Розв'язування задач
Тема. Розв'язування задач
Урок №63 Тема
Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №70 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема 1. Раціональні вирази

Урок № 16

Тема. Ділення дробів

Мета: закріпити знання учнів про послідовність дій для перетво­рення частки раціональних дробів у раціональний дріб (алгоритм, ви­вчений на попередньому уроці); відпрацювати вміння застосовувати алгоритм для перетворення частки раціональних дробів у раціональ­ний дріб; удосконалити вміння виконувати скорочення раціональних дробів, а також перетворення суми, різниці, добутку раціональних дро­бів та степеня раціонального дробу в раціональний дріб із використан­ням вивчених раніше алгоритмів.

Тип уроку: засвоєння вмінь та навичок.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Множення та ділення дробів. Піднесення дробу до степеня».

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

За необхідності можна організувати перевірку за зразком (якщо на попередньому уроці були труднощі із виконанням ділення за складе­ним алгоритмом) або провести роботу у формі «Знайди помилку».


III. Формулювання мети і завдань уроку

За умови наявності в учнів розуміння схеми вивчення будь-якого предмета (розуміння змісту основних теоретичних питань → знання цих понять → формування вміння застосовувати ці знання на практиці в стандартній ситуації → формування навичок → застосування набутих знань і вмінь в нестандартній ситуації) мета уроку стає очевидною: відпрацювання навичок застосування алгоритму ділення раціональних дробів та формування вмінь виконувати ділення в нестандартній (для цього уроку) ситуації — у комплексі із множенням раціональних дро­бів, а також піднесенням дробу до натурального степеня.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 Відповідно до мети уроку слід активізувати такі знання і вміння учнів: виконання арифметичних дій із раціональними числами; тотожні перетворення цілих виразів (перетворення цілого виразу в многочлен, розкладання многочленів на множники), а також перетворення раціональних дробів, вивчених на попередніх уроках.

Виконання усних вправ

 1. Обчисліть: ; ; ; ; .

 2. Назвіть вираз, обернений до виразу:

; 13; ; ; а + 1; ; -5с2; (а + b).

 1. Подайте у вигляді дробу вираз:
  а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; є) .

 2. Розкладіть на множники вираз:

a) 3a – 6b; б) 3a – ab; в) 3а – 3а2; г) тх – т; д) a2 + b2 + 2ab; е) т2 – 8т;

ж) т3 – 8; з) ь3 4т; и) т3 – 4т2 + 4ь; к) т3 – т2 + т – 1.


V. Застосування знань

 Як було сказано вище (урок 15), зазвичай алгоритм ділення ра­ціональних дробів учні засвоюють досить легко. Тому, за умови сформованих умінь виконання множення раціональних дробів та виконання скорочення раціональних дробів, засвоєнню ста­лих умінь виконувати перетворення частки раціональних дробів нічого не заважає. У такому випадку на поточному уроці можна приділити увагу розв'язуванню вправ на виконання ділення ра­зом із множенням раціональних дробів та деяким способам раціональних перетворень частки і добутку раціональних дробів. Приклади таких перетворень (разом із коментарем) складати­муть зміст нового матеріалу, винесеного на урок, тому мають бути записані в зошити учнів як опорні.


VI. Удосконалення вмінь

Виконання усних вправ

 1. Подайте вирази у вигляді дробу: а) ; б) ;

в) ; г) ; д) ; є) ; ж) ; з) .

 1. Петрик Тяпляпкін записав два алгебраїчних дроби. Коли він пер­ший дріб розділив на другий, то дістав , а коли другий дріб роз­ділив на перший, . Чи не помилився він?

 2. При деякій парі значень а і b вираз = 5. Чому дорівнюють при тому самому значенні а і b значення виразів:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ?

Виконання письмових вправ

 Як і на всіх попередніх уроках, через систему усних і письмових вправ продовжується робота з відпрацювання таких навичок учнів: перетворення суми, різниці та добутку раціональних дробів у раціональний дріб та виконання скорочення ра­ціональних дробів із використанням різних видів перетворень виразів (вивчених у 7 класі).

Вправи, запропоновані для розв'язування на уроці, мають сприяти подальшому формуванню вмінь учнів виконувати перетворення час­тки, добутку, суми і різниці раціональних дробів (різного рівня склад­ності) із використанням як вивчених алгоритмів, так і деяких прийомів раціонального виконання дій.

Для реалізації дидактичної мети уроку слід розв'язати завдання такого змісту.

 1. Перетворення частки двох раціональних дробів (раціонального дробу і цілого виразу) у раціональний дріб. 1) Спростіть вираз:

а) ; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

2) Виконайте ділення:

а) ; б) ; в) .

 1. Знаходження значень виразу зі змінною (змінними), що має вигляд
  частки раціональних дробів, при даному значенні змінної (змінних),
  попередньо подавши його у вигляді раціонального дробу.

Знайдіть значення виразу при х = ; у = 2.

 1. Спрощення виразів, що містять ділення, множення раціональних
  дробів та піднесення раціонального дробу до степеня.

Спростіть вираз .

 1. Перетворення суми (або різниці) раціональних дробів на раціо­нальний дріб.

Виконайте дії: .

 1. Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів,
  які мають достатній та високий рівні знань.

1) Доведіть, що вираз набуває лише додатних значень.

2) Який вираз пропущений?VII. Підсумки уроку

Самостійна робота № 4

(Можна провести її як домашню самостійну роботу)


Варіант 1

Варіант 2

Подайте у вигляді дробу:
а°) ;

б•) ;

в•) ;

г•) ;

д••) ;

є••)

а°) ;

б•) ;

в•) ;

г•) ;

д••) ;

є••)


VIII. Домашнє завдання

 1. Повторити алгоритми виконання арифметичних дій із раціональ­ними дробами та алгоритм скорочення раціональних дробів (див. конспекти попередніх уроків).

 2. Виконати вправи на застосування цих алгоритмів (зміст вправ відповідає змісту вправ класної роботи).

 3. Повторити: зміст понять раціональний вираз та раціональний дріб (скласти кілька прикладів та контрприкладів), правило послідов­ності виконання арифметичних дій у числових виразах (див. до­відник, 5 клас), виконати вправи на застосування цього правила (приклад на кілька арифметичних дій у числовому виразі).


С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 16
Похожие:

Тема. Ділення дробів iconТема. Додавання десяткових дробів
Перевірте виконання свого домашнього завдання за готовими розв’язками самостійно. Ми з вами працюємо сьогодні на довірі, тому після...
Тема. Ділення дробів iconПодібні трикутники Геометрія 8 клас
Запишіть рівність трьох дробів, у чисельниках яких сторони одного з трикутників, а у знаменниках відповідні сторони іншого
Тема. Ділення дробів iconДистанційні завдання для учнів 6 класів
Мерзляк А. Г., Повторити множення дробів. Опрацювати § 14. завдання: 463, 465, 467, 469,471, 473, 477,480, 483, 487, 490
Тема. Ділення дробів iconНавчальний посібник для 5 класу, (А. Г. Мерзляк, Математика. Х: Гімназія, 2005), Картки-завдання для інтерактивних вправ
Узагальнити і систематизувати знання учнів про звичайні дроби, вдосконалити навички та вміння порівнювати дроби, виділяти цілу частину...
Тема. Ділення дробів iconКонспект подгруппового логопедического занятия ( 1 класс, ффнр) Тема: «Звуки [м], [м`], буква «м». Лексическая тема: «Игрушки»
Грамматическая тема: «Согласование имени существительного с именами прилагательными»
Тема. Ділення дробів iconПланирование образовательной деятельности и ее обеспечения на 2011 2012 учебный год
Выявленные проблемы… Ключевая проблема Цель… Задачи … Приоритеты года… Тема Программы развития… Тема районной инновационной площадки...
Тема. Ділення дробів iconУрок «Молоко» Биология 8 класс. Тема: «Обмен веществ и энергии. Энергозатраты человека». Химия 10-11 класс. Тема: «Углеводы»
Тема урока: Химические методы определения качества пищевых продуктов: молоко и молочные продукты, /ролевая игра
Тема. Ділення дробів iconЛитература 11 кл. №1 Тема любви в прозе И. А. Бунина (на примере 1-2-х рассказов) Анализ текста. №2 Тема любви в прозе А. Куприна (по 1 рассказу)
Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве в произведениях А. И. Солженицына (на примере одного произведения)
Тема. Ділення дробів iconДокументи
1. /Лекции по ПиУУ/Тема 01 Сущность и значение планирования в управлении.doc
2....

Тема. Ділення дробів iconТема №1. Введение в корпоративное управление
Тема №10. Социально – экономическое положение и пути корпоративного строительства
Тема. Ділення дробів iconТема урока Контроль
Теоретические основы химии 18часов Тема Химические реакции, закономерности
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы