Тема. Властивості степеня з цілим від\

Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показникомНазваниеТема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Дата конвертации28.12.2013
Размер57.62 Kb.
ТипУрок
источник
1. /алгебра-8/dodatok_1.doc
2. /алгебра-8/dodatok_2.doc
3. /алгебра-8/dodatok_3.doc
4. /алгебра-8/dodatok_4.doc
5. /алгебра-8/test_1.doc
6. /алгебра-8/test_2.doc
7. /алгебра-8/test_3.doc
8. /алгебра-8/test_4.doc
9. /алгебра-8/urok_01.doc
10. /алгебра-8/urok_02.doc
11. /алгебра-8/urok_03.doc
12. /алгебра-8/urok_04.doc
13. /алгебра-8/urok_05.doc
14. /алгебра-8/urok_06.doc
15. /алгебра-8/urok_07.doc
16. /алгебра-8/urok_08.doc
17. /алгебра-8/urok_09.doc
18. /алгебра-8/urok_10.doc
19. /алгебра-8/urok_11.doc
20. /алгебра-8/urok_12.doc
21. /алгебра-8/urok_13.doc
22. /алгебра-8/urok_14.doc
23. /алгебра-8/urok_15.doc
24. /алгебра-8/urok_16.doc
25. /алгебра-8/urok_17.doc
26. /алгебра-8/urok_18.doc
27. /алгебра-8/urok_19.doc
28. /алгебра-8/urok_20.doc
29. /алгебра-8/urok_21.doc
30. /алгебра-8/urok_22.doc
31. /алгебра-8/urok_23.doc
32. /алгебра-8/urok_24.doc
33. /алгебра-8/urok_25.doc
34. /алгебра-8/urok_26.doc
35. /алгебра-8/urok_27.doc
36. /алгебра-8/urok_28.doc
37. /алгебра-8/urok_29.doc
38. /алгебра-8/urok_30.doc
39. /алгебра-8/urok_31.doc
40. /алгебра-8/urok_32.doc
41. /алгебра-8/urok_33.doc
42. /алгебра-8/urok_34.doc
43. /алгебра-8/urok_35.doc
44. /алгебра-8/urok_36.doc
45. /алгебра-8/urok_37.doc
46. /алгебра-8/urok_38.doc
47. /алгебра-8/urok_39.doc
48. /алгебра-8/urok_40.doc
49. /алгебра-8/urok_41.doc
50. /алгебра-8/urok_42.doc
51. /алгебра-8/urok_43.doc
52. /алгебра-8/urok_44.doc
53. /алгебра-8/urok_45.doc
54. /алгебра-8/urok_46.doc
55. /алгебра-8/urok_47.doc
56. /алгебра-8/urok_48.doc
57. /алгебра-8/urok_49.doc
58. /алгебра-8/urok_50.doc
59. /алгебра-8/urok_51.doc
60. /алгебра-8/urok_52.doc
61. /алгебра-8/urok_53.doc
62. /алгебра-8/urok_54.doc
63. /алгебра-8/urok_55.doc
64. /алгебра-8/urok_56.doc
65. /алгебра-8/urok_57.doc
66. /алгебра-8/urok_58.doc
67. /алгебра-8/urok_59.doc
68. /алгебра-8/urok_60.doc
69. /алгебра-8/urok_61.doc
70. /алгебра-8/urok_62.doc
71. /алгебра-8/urok_63.doc
72. /алгебра-8/urok_64.doc
73. /алгебра-8/urok_70.doc
Тема. Перетворення цілих виразів Ігрові моменти
Тема. Квадратні корені
Тема. Квадратні рівняння Чи можете ви, не розв'язуючи рівняли; вигляду
Тема. Задачі на складання рівнянь Складіть задачу про прямокутник, розв'язування якої може при­вести до системи рівнянь
Тестові завдання Тестове завдання №1
Тестове завдання №2
Тестове завдання №3
Тестове завдання №4
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів»
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Ділення дробів
Тема. Ділення дробів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Функція, її властивості і графік
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №31 Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №33 Тема. Функція у = х
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок №36 Тема. Рівняння х
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №45 Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»
Урок №46 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Урок №54 Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Урок №60 Тема. Розв'язування задач Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати складену схему для розв'язування текстових задач
Тема. Розв'язування задач
Тема. Розв'язування задач
Урок №63 Тема
Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №70 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема 1. Раціональні вирази

Урок № 25

Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником

Мета: вивчити властивості степеня з цілим від'ємним показником та сформувати вміння використовувати їх для розв'язування вправ на обчислення значень числових виразів і перетворень виразів зі змінними.

Тин уроку: засвоєння знань та первинних умінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Степінь з цілим від'ємним показником».

Хід уроку

І. Організаційний етап


ІІ. Перевірка домашнього завдання

Дня перевірки якості первинних знань учнів можна провести математичний диктант або, в разі необхідності, роботу з перевірки домаш­нього завдання за зразком із наступною корекцією.

Математичний диктант

 1. Доповніть речення:

Якщо b ≠ 0 і п — натуральне число, то b-n = ...

 1. Як записати у вигляді степеня з від'ємним показником?

 2. Запишіть у вигляді дробу: 5-3; 7-1 ∙ 7; (ab)-2; ab-2.

 3. Обчисліть значення виразу: 2-3 + 3-2.


III. Формулювання мсти і завдань уроку

Повторивши на етапі перевірки домашнього завдання означення степеня з цілим від'ємним показником і властивості степеня з нату­ральним показником, проводимо паралель між поняттями та форму­люємо проблему, яку слід дослідити на уроці: «Чи існують властивості степеня з цілим від'ємним показником, і якщо існують, то чи не ана­логічні вони властивостям степеня з натуральним показником?» Зро­зуміло, що відшукання розв'язання проблеми і становить основну дидактичну мету уроку.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 З метою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу перед вивченням нового матеріалу слід активізувати такі знан­ня і-вміння учнів: застосування означення степеня з натураль­ним та цілим показниками для обчислення значень степенів числових виразів; змісту та способами застосування основної властивості степеня з натуральним показником та її наслідки для перетворення цілих раціональних виразів; порядок виконання арифметичних дій різного ступеня.


Виконання усних вправ

 1. Яке число слід піднести до квадрата, щоб дістати: 9; 81; 0; 16; ?

Яке число слід піднести до куба, щоб дістати: 8; -27; ; -0,064?

 1. Подайте вирази у вигляді степеня:

х5х7; 5 ∙ 52; аа3; у4у6у; 102 ∙ 10 ∙103; 72 ∙ 493; а8 : а2; 34 : 3; х6 : х; ;

а2п ∙ ап; (а3)2; 32а2; а5(а12 : а2)2; -z6 : (-z)3.

 1. Знайдіть значення виразів: 23; 2-3; 52; 5-2; 72; 7-2; 53 : 52 – 5 ∙ 2-3.


V. Засвоєння знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Формулювання і доведення властивостей степеня з цілим від'єм­ним показником.

 2. Приклади застосування властивостей степеня з цілим показником.

 Після того як учні засвоїли означення степеня з цілим від'єм­ним показником, переходимо до вивчення властивостей степе­ня з цілим від'ємним показником. При цьому робимо акцент на тому, що для степеня з цілим показником виконуються ті самі властивості, що й для степеня з натуральним показником (єдине обмеження пов'язане із ОДЗ виразу а-п, п Z). Ці влас­тивості формулюються в загальному вигляді, а спосіб їх дове­дення демонструється на прикладі множення степенів з цілими
від'ємними показниками і однаковими основами.

Розглядаючи питання про спосіб застосування властивостей степе­ня з цілим показником, учні мають усвідомити, що дії над степенями з цілими показниками виконуються за тими самими алгоритмами, що й дії зі степенями з натуральними показниками; також можливе їх ви­користання під час виконання дій над степенями з однаковою осно­вою, що не дорівнює нулю, та показниками, один з яких може бути на­туральним, а інший (інші) — цілим від'ємним.


VI. Засвоєння вмінь

Виконання усних вправ

 1. Подайте у вигляді степеня вирази: b3Ь-6; (b2)-3; (b-5)0.

 2. Знайдіть значення виразів: (1,7)2 – (1,7)-2; ; (-5)7 ∙ (-5)-6.

 3. Спростіть вирази: t-3 : t-5; a-2а3; (z-3)-2; (а-1b-4)-2.


Виконання письмових вправ

Для реалізації дидактичної мсти уроку слід розв'язати завдання та­кого змісту:

 1. Обчислення значень числових виразів (попередньо застосувавши
  відповідну властивість степеня).

1) Обчисліть: а) 2-3 ∙ 22; б) 3-4 : 3-3; в) 5-8 ∙ 58; г) 43 : 45; д) (8-1)-1;

е) (7-1)2; ж) 2-2 ∙ 5-2; з) .

2) Знайдіть значення виразу: а) 3-4 ∙ 36; б) 24 2-3; в) 108 ∙ 10-5 ∙ 10-6;
г) 210 : 212; д) 5-3 : 5-3; е) 3-4 : 3; ж) (2-4)-1; з) (52)-2 ∙ 53; и) 3-4 ∙ (3-2)-4.

 1. Подання виразів у вигляді степеня з даною основою (степені або ма­ють однакову основу, або потребують переходу до однієї основи,/.

1) Подайте вираз у вигляді степеня з основою а:

а) а3 : а-7 ∙ а5; б) а-4 ∙ а6 : а9; в) (a-2)5 : a3; г) а17 (а8)-2.

2) Подайте вираз (x-8) : х14 у вигляді степеня з основою х і знай­діть його значення при х = 0,1.

 1. Спрощення виразів.

1) Подайте у вигляді виразу, який не містить степеня з від'ємним показником:

а) 5ху-3 0,4х-4у; б) (0,04x-1) ∙ 5-2х5; в) 3m5п17 0,12т-1п19;

г) 812а-2b-3 ∙ (3а-1b-2)-4; д) ; є) .

2) Знайдіть значення виразу:

а) 0,2а-2b4 5а3b-3 при a = - 0,125, b = 8;

б) a-1b-5 ∙ 81a2b4 при а = ,b = .

3) Спростіть вираз і знайдіть його значення:

а) 1,6х-1y12 ∙ 5x3y -11 при х = - 0,2, у = 0,7;

б) х -3 у -3 30х3 у -4 при x = 127, у = .

 1. Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів, які мають достатній та високий рівні знань.

1) Подайте вираз у вигляді степеня з основою 10 (n – ціле):

а) 100n; б) 0,1 ∙ 100n+3; в) 0,01n ∙ 102-2n.

2) Спростіть вираз (n – ціле): а) ; б) .

3) Подайте вираз х -2 + х -1 + х у вигляді добутку двох множників, один з яких дорівнює: а) х; б) x -1; в) х2.

4) Яке число пропущене:
 1. На повторення вправи, що передбачають перетворення раціональ­них виразів.

1) Спростіть вираз:

а) ; б) .


VII. Підсумки уроку

В якому з випадків правильно виконано дію?

1) a15 ∙ а -3 = а -5; 2) m-12 : m-8 = m8; 3) (m-3)-5 = m15; 4) .


VIII. Домашнє завдання

 1. Вивчити властивості степеня з цілим від'ємним показником та ал­горитми їх застосування.

 2. Розв'язати вправи на застосування вивчених властивостей (змісту і рівня складності), подібних до вправ класної роботи.

 3. Повторити правило множення і ділення числа на розрядну одини­цю (10, 100, 1000,... і 0,1, 0,01, 0,001,...), означення степеня з цілим від'ємним показником, виконати вправи на застосування повто­рених властивостей.С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 25
Похожие:

Тема. Властивості степеня з цілим від\Урок №14 8 клас Тема уроку: «Кислоти: їх склад, назви. Класифікація. Оксигеновмістні І безоксигенові. Фізичні властивості. Поширеність у природі»
Ознайомити учнів зі складом, формулами, назвами І класифікацією кислот, навчити відрізняти кислоти від других класів неорганічних...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Урок №2 Тема: Анатомічна будова і функції основних органів людини. Шкіра
Мета: Формувати уявлення про тіло людини як єдиний організм, в якому всі органи залежать один від одного; дати знання про властивості...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Тема: Матерія, речовина, поле. Загальні ознаки та властивості твердих тіл, рідин і газів. Перехід речовини з одного стану в інший
Починаючи говорити про матерію, варто наголосити, що це фізичний термін, який дозволяє пояснювати певні поняття в залежності від...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Урок з природознавства у 1 класі
Мета: з’ясувати властивості повітря і значення повітря в природі; учити досліджувати властивості повітря, проводити досліди, фіксувати...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Правила техніки безпеки при роботі в хімічній лабораторії. Методи отримання, класифікація і хімічні властивості оксидів. Методи отримання і хімічні властивості основ
Основні поняття термодинаміки: система, фаза, внутрішня енергія, ентальпія. Перший закон термодинаміки
Тема. Властивості степеня з цілим від\Конспект № Тема: Access 2007 програма для обробки інформації. Тема уроку: Планування основи бази даних в Access 2007. План: Типи даних. Властивості полів
Це довге поле. У ньому може вміщуватися текст або комбінація тексту чи чисел, яка містить 64000 символів
Тема. Властивості степеня з цілим від\Урок хімія, біологія (9 клас)
...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Урок-казка з математики у 6 класі Тема
Навчати учнів розв’язувати приклади і задачі на обчислення відношень чисел та величин, в тому числі різнорідних величин. Розвиваюча:...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Урок №6 Тема уроку
Мета уроку: Дати означення скалярного добутку векторів, наслідок з нього ‌‌, розподільної властивості, означення кута між векторами,...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Протокол № від Наказ № від
«Правила безпеки під час проведення навчально-вихов­ного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загаль­ноосвітніх навчальних закладів»,...
Тема. Властивості степеня з цілим від\Тема: Ґрунт. Склад ґрунту. Різноманітність ґрунтів. Практична робота №5 «Дослідження складу ґрунту та властивостей ґрунту»
Мета: Поглибити та конкретизувати знання учнів про екологічні системи,розширити знання про ґрунт,його склад,властивості, ознайомити...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы