Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня icon

Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеняНазваниеТема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Дата конвертации28.12.2013
Размер67.8 Kb.
ТипУрок
источник
1. /алгебра-8/dodatok_1.doc
2. /алгебра-8/dodatok_2.doc
3. /алгебра-8/dodatok_3.doc
4. /алгебра-8/dodatok_4.doc
5. /алгебра-8/test_1.doc
6. /алгебра-8/test_2.doc
7. /алгебра-8/test_3.doc
8. /алгебра-8/test_4.doc
9. /алгебра-8/urok_01.doc
10. /алгебра-8/urok_02.doc
11. /алгебра-8/urok_03.doc
12. /алгебра-8/urok_04.doc
13. /алгебра-8/urok_05.doc
14. /алгебра-8/urok_06.doc
15. /алгебра-8/urok_07.doc
16. /алгебра-8/urok_08.doc
17. /алгебра-8/urok_09.doc
18. /алгебра-8/urok_10.doc
19. /алгебра-8/urok_11.doc
20. /алгебра-8/urok_12.doc
21. /алгебра-8/urok_13.doc
22. /алгебра-8/urok_14.doc
23. /алгебра-8/urok_15.doc
24. /алгебра-8/urok_16.doc
25. /алгебра-8/urok_17.doc
26. /алгебра-8/urok_18.doc
27. /алгебра-8/urok_19.doc
28. /алгебра-8/urok_20.doc
29. /алгебра-8/urok_21.doc
30. /алгебра-8/urok_22.doc
31. /алгебра-8/urok_23.doc
32. /алгебра-8/urok_24.doc
33. /алгебра-8/urok_25.doc
34. /алгебра-8/urok_26.doc
35. /алгебра-8/urok_27.doc
36. /алгебра-8/urok_28.doc
37. /алгебра-8/urok_29.doc
38. /алгебра-8/urok_30.doc
39. /алгебра-8/urok_31.doc
40. /алгебра-8/urok_32.doc
41. /алгебра-8/urok_33.doc
42. /алгебра-8/urok_34.doc
43. /алгебра-8/urok_35.doc
44. /алгебра-8/urok_36.doc
45. /алгебра-8/urok_37.doc
46. /алгебра-8/urok_38.doc
47. /алгебра-8/urok_39.doc
48. /алгебра-8/urok_40.doc
49. /алгебра-8/urok_41.doc
50. /алгебра-8/urok_42.doc
51. /алгебра-8/urok_43.doc
52. /алгебра-8/urok_44.doc
53. /алгебра-8/urok_45.doc
54. /алгебра-8/urok_46.doc
55. /алгебра-8/urok_47.doc
56. /алгебра-8/urok_48.doc
57. /алгебра-8/urok_49.doc
58. /алгебра-8/urok_50.doc
59. /алгебра-8/urok_51.doc
60. /алгебра-8/urok_52.doc
61. /алгебра-8/urok_53.doc
62. /алгебра-8/urok_54.doc
63. /алгебра-8/urok_55.doc
64. /алгебра-8/urok_56.doc
65. /алгебра-8/urok_57.doc
66. /алгебра-8/urok_58.doc
67. /алгебра-8/urok_59.doc
68. /алгебра-8/urok_60.doc
69. /алгебра-8/urok_61.doc
70. /алгебра-8/urok_62.doc
71. /алгебра-8/urok_63.doc
72. /алгебра-8/urok_64.doc
73. /алгебра-8/urok_70.doc
Тема. Перетворення цілих виразів Ігрові моменти
Тема. Квадратні корені
Тема. Квадратні рівняння Чи можете ви, не розв'язуючи рівняли; вигляду
Тема. Задачі на складання рівнянь Складіть задачу про прямокутник, розв'язування якої може при­вести до системи рівнянь
Тестові завдання Тестове завдання №1
Тестове завдання №2
Тестове завдання №3
Тестове завдання №4
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів»
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Ділення дробів
Тема. Ділення дробів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Функція, її властивості і графік
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №31 Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №33 Тема. Функція у = х
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок №36 Тема. Рівняння х
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №45 Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»
Урок №46 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Урок №54 Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Урок №60 Тема. Розв'язування задач Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати складену схему для розв'язування текстових задач
Тема. Розв'язування задач
Тема. Розв'язування задач
Урок №63 Тема
Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №70 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема 2. Квадратні корені

Урок № 39

Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня

Мета: поглибити знання учнів про властивості арифметичного квадратного кореня, вивчені на попередньому уроці, знаннями про властивість квадратного кореня з парного степеня; сформувати вміння відтворювати вивчену властивість, а також застосовувати її для пере­творення виразів, що містять арифметичний квадратний корінь як для виразів виду , так і для перетворення виразів із застосуванням властивостей квадратного кореня з добутку та квадратного кореня з частки.

Тип уроку: засвоєння знань та вмінь.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Арифметичний квад­ратний корінь та його властивості».

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

З метою ефективної перевірки засвоєння учнями матеріалу попе­реднього уроку роботу учнів на цьому етапі уроку можна організувати у вигляді виконання тестових завдань, що за змістом подібні до вправ домашньої роботи, або провести перевірку виконання домашнього завдання за зразком.

Тестове завдання

Яка з рівностей є правильною?

а) ; б) ;

в) ; г) .


III. Формулювання мети і завдань уроку

З метою створення мотивації навчальної діяльності учнів на уроці після перевірки виконання домашнього завдання (і відповідно до по­вторення матеріалу попереднього уроку) вчитель створює проблемну ситуацію — пропонує учням виконати завдання:

Не використовуючи калькулятора та довідкового матеріалу, знай­діть значення виразів:

; ; ; .

Спроби розв'язати завдання із використанням означення арифме­тичного квадратного кореня або властивостей, вивчених на поперед­ньому уроці, не дають жодного результату. Це приводить учнів до усвідомлення існуючого протиріччя між знаннями та вміннями й тими завданнями, що постали перед ними.

Вивчення таких властивостей арифметичного квадратного кореня, що дадуть можливість упоратись із запропонованим завданням, та опа­нування способів їх застосування вкупі із вивченими на попередньому уроці властивостями - це і є основною метою уроку.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 З метою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу уроку перед вивченням нового матеріалу слід активізувати знання і вміння учнів такі: означення арифметичного квадрат­ного кореня та його застосування для добування квадратного кореня з числа; властивостей степеня з натуральним показни­ком (зокрема степінь степеня); застосування властивостей квадратного кореня з добутку та квадратного кореня з частки (відношення); означення модуля дійсного числа; розкладання цілого числа на прості множники.

Виконання усних вправ

 1. Чи правильна рівність:

; ; ; ; ; .

 1. Знайдіть значення виразів:

; ; ; ; ; ; .

 1. Вставте пропущений вираз: а ≥ 0; b >0

; ; ; .

 1. Обчисліть: |-5|; |-2,42|; ; |0|.

 2. Спростіть: |-а6|; |х2|; |-у2 – 1|; |х – 1|.


V. Засвоєння знань

План вивчення нового матеріалу

 1. Формулювання і доведення тотожності та .

 2. Приклади застосування доведених тотожностей.

 Опорними для тотожностей, винесених для вивчення на уроці, є означення арифметичного квадратного кореня з числа, основна тотожність для квадратного кореня та означення моду­ля дійсного числа. Доведення тотожності ведеться за тією са­мою схемою, що й доведення властивостей квадратного кореня з добутку та квадратного кореня з частки, але для кращого ро­зуміння учнями можна розбити цю тотожність на два випадки: окремо довести її для випадку, якщо а ≥ 0 (останнім часом у за­гальноосвітній школі доводили тільки цю частину тотожності), а потім довести її для випадку, якщо а ≤ 0 (а < 0).

Закінчити вивчення нового матеріалу уроку логічно було б розв'язу­ванням прикладів, запропонованих учням на етапі формулювання мети уроку, показавши переваги застосування вивченої тотожності та власти­востей, вивчених на попередньому уроці. Ці вправи записуються в зошити учнів як опорні приклади. Звернімо увагу учнів на те, що в обчис­ленні квадратного кореня з добутку кількох натуральних чисел доцільно розкладати множники в підкореневому виразі на прості множники та працювати з добутком степенів простих чисел. Серед вправ, що запро­поновані як опорні, слід розглянути також вправи на спрощення ви­разів, що мають вигляд , де А — деякий раціональний вираз; під час розв'язування такого завдання слід одразу зробити акцент (і надалі постійно звертати увагу учнів) на тому, що в застосуванні вивченої на уроці тотожності обов'язково слід визначити знак виразу А.


VI. Формування вмінь

Виконання усних вправ

 1. Обчисліть значення виразу: ; ; ; .

 2. Обчисліть: ; ; ; ; ·; ; ; ; ; ·; .

 3. Спростіть: ; ; при b ≥ 0; при у ≤ 0.


Виконання письмових вправ

Для реалізації дидактичної мети на цьому уроці слід розв'язати за­вдання такого змісту:

 1. Знаходження значення числового виразу, що має вигляд арифметичного квадратного кореня з квадрата дійсного числа.

Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) ; д) ;

є) ; ж) 2; з) 5; и) 0,2.

 1. Знаходження значень виразів, що містять корінь з парного степеня
  дійсного числа.

1) Знайдіть значення виразу: а) ; б) ; в) .

2) Знайдіть значення виразу:

а) ; б) ; в) .

3) Обчисліть значення виразу (якщо воно має зміст):

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; є) .

4) Обчисліть: а) ; б) ; в) ; г) ; д) ; є) ; ж) ; з) .

 1. Знаходження значень виразів, що мають вигляд кореня з добутку
  або частки чисел, які потребують попереднього розкладання на
  прості множники.

1) Знайдіть значення виразу: а) ; б) ; в) ;

г) ; д) ; є) .

2) Знайдіть значення виразу: а) ; б) ; в) .

 1. Спрощення виразів, які мають вигляд квадратного кореня з квадра­
  та або парного степеня раціонального виразу (або можуть бути по­
  дані в такому вигляді після виконання тотожних перетворень).

1) Замініть вираз тотожно рівним:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) .

2) Спростіть вираз: а) , де у ≥ 0; б) ; в) , де х < 0;

г) ; д) ; є) , де t < 0.

3) Виконайте перетворення виразу:

а) , де х < 0; б) , де а ≥ 0; в) ; г) .

4) Спростіть вираз:

а) , де а ≥ 0, b ≥ 0; б) , де а ≥ 0, b ≤ 0;

в) , де у < 0; г) , де т ≥ 0; д) , де а < 0;

є) , де х > 0, у < 0.

 1. Логічні вправи та завдання вищого рівня складності для учнів, які
  мають достатній та високий рівні знань.

1) При яких значеннях а і натуральних значеннях п є правильною рівність ?

2) При яких значеннях х є правильною рівність:

a) ; б) ; в) ; г) ; д) ;

є) ?

3) Знайдіть пропущений вираз?
 1. На повторення: розв'язати завдання на застосування вивчених на попередньому уроці властивостей квадратного кореня. Обчисліть:

а) ; б) ; в) ; г) .

 На уроці продовжується робота з формування вмінь учнів за­стосовувати вивчені властивості арифметичного квадратного кореня для обчислення значень числових виразів раціональ­ним способом (без-застосування калькулятора та довідкових таблиць). Крім того розпочинається підготовча робота перед вивченням наступної теми «Тотожні перетворення виразів, що містять арифметичний квадратний корінь», а саме робота з підготовки учнів до сприйняття такого поняття, як винесення множника з-під знака кореня.


VI. Підсумки уроку

В якому з випадків правильно виконано дію?

а) ; б) ;

в) , г) a ≤ 0, .


VII. Домашнє завдання

 1. Вивчити формулювання і способи застосування властивостей арифметичного квадратного кореня, розглянутих на уроках 38, 39.

 2. Виконати вправи на застосування цих властивостей (змісту, ана­логічного до вправ класної роботи).

 3. Повторити означення арифметичного квадратного кореня з числа, схему розв'язання рівняння х2 = а, а також співвідношення між відомими учням числовими множинами та означення чисел, що входять до кожної з вивчених множин.С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 39
Похожие:

Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconТема. Спільнокореневі слова. Корінь слова. Мета
Вчити розпізнавати споріднені слова та визначати в них спільну частину – корінь. Розвивати спостережливість, вміння зіставляти І...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconУрок №6 Тема уроку
Мета уроку: Дати означення скалярного добутку векторів, наслідок з нього ‌‌, розподільної властивості, означення кута між векторами,...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня icon6 клас Тэма: Множанне І дзяленне дзесятковага дробу на разрадную адзінку
Адукацыйныя: фарміраванне ведаў аб правілах множання дзесятковага дробу на 10, 100, 1000 І г д.; замацаванне вылічальных навыкаў;...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconУрок №5 Тема уроку
Мета уроку. Удосконалювати уміння учнів розв’язувати задачі на знаходження добутку вектора на число
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconУрок №4 Тема уроку
Мета уроку: дати означення добутку вектора на число та колінеарних векторів; вміти знаходити координати вектора за координатами вектора,...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconКорінь слова. Спільнокореневі слова у кожному рядку підкресли зайве слово
...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconРозв’язування квадратичних нерівностей Зміст ax2+bx+c≤0, a>0
Знайдемо нулі функції у=ax2+bx+c, розв’язавши рівняння ах2+bx+c нехай D=0, тоді рівняння має корінь х0= -b/2a
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconНавчальний посібник для 5 класу, (А. Г. Мерзляк, Математика. Х: Гімназія, 2005), Картки-завдання для інтерактивних вправ
Узагальнити і систематизувати знання учнів про звичайні дроби, вдосконалити навички та вміння порівнювати дроби, виділяти цілу частину...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconКонспект подгруппового логопедического занятия ( 1 класс, ффнр) Тема: «Звуки [м], [м`], буква «м». Лексическая тема: «Игрушки»
Грамматическая тема: «Согласование имени существительного с именами прилагательными»
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconПланирование образовательной деятельности и ее обеспечения на 2011 2012 учебный год
Выявленные проблемы… Ключевая проблема Цель… Задачи … Приоритеты года… Тема Программы развития… Тема районной инновационной площадки...
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня iconУрок «Молоко» Биология 8 класс. Тема: «Обмен веществ и энергии. Энергозатраты человека». Химия 10-11 класс. Тема: «Углеводы»
Тема урока: Химические методы определения качества пищевых продуктов: молоко и молочные продукты, /ролевая игра
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы