Тема. Розв\

Тема. Розв'язування задачНазваниеТема. Розв'язування задач
Дата конвертации28.12.2013
Размер47.63 Kb.
ТипУрок
источник
1. /алгебра-8/dodatok_1.doc
2. /алгебра-8/dodatok_2.doc
3. /алгебра-8/dodatok_3.doc
4. /алгебра-8/dodatok_4.doc
5. /алгебра-8/test_1.doc
6. /алгебра-8/test_2.doc
7. /алгебра-8/test_3.doc
8. /алгебра-8/test_4.doc
9. /алгебра-8/urok_01.doc
10. /алгебра-8/urok_02.doc
11. /алгебра-8/urok_03.doc
12. /алгебра-8/urok_04.doc
13. /алгебра-8/urok_05.doc
14. /алгебра-8/urok_06.doc
15. /алгебра-8/urok_07.doc
16. /алгебра-8/urok_08.doc
17. /алгебра-8/urok_09.doc
18. /алгебра-8/urok_10.doc
19. /алгебра-8/urok_11.doc
20. /алгебра-8/urok_12.doc
21. /алгебра-8/urok_13.doc
22. /алгебра-8/urok_14.doc
23. /алгебра-8/urok_15.doc
24. /алгебра-8/urok_16.doc
25. /алгебра-8/urok_17.doc
26. /алгебра-8/urok_18.doc
27. /алгебра-8/urok_19.doc
28. /алгебра-8/urok_20.doc
29. /алгебра-8/urok_21.doc
30. /алгебра-8/urok_22.doc
31. /алгебра-8/urok_23.doc
32. /алгебра-8/urok_24.doc
33. /алгебра-8/urok_25.doc
34. /алгебра-8/urok_26.doc
35. /алгебра-8/urok_27.doc
36. /алгебра-8/urok_28.doc
37. /алгебра-8/urok_29.doc
38. /алгебра-8/urok_30.doc
39. /алгебра-8/urok_31.doc
40. /алгебра-8/urok_32.doc
41. /алгебра-8/urok_33.doc
42. /алгебра-8/urok_34.doc
43. /алгебра-8/urok_35.doc
44. /алгебра-8/urok_36.doc
45. /алгебра-8/urok_37.doc
46. /алгебра-8/urok_38.doc
47. /алгебра-8/urok_39.doc
48. /алгебра-8/urok_40.doc
49. /алгебра-8/urok_41.doc
50. /алгебра-8/urok_42.doc
51. /алгебра-8/urok_43.doc
52. /алгебра-8/urok_44.doc
53. /алгебра-8/urok_45.doc
54. /алгебра-8/urok_46.doc
55. /алгебра-8/urok_47.doc
56. /алгебра-8/urok_48.doc
57. /алгебра-8/urok_49.doc
58. /алгебра-8/urok_50.doc
59. /алгебра-8/urok_51.doc
60. /алгебра-8/urok_52.doc
61. /алгебра-8/urok_53.doc
62. /алгебра-8/urok_54.doc
63. /алгебра-8/urok_55.doc
64. /алгебра-8/urok_56.doc
65. /алгебра-8/urok_57.doc
66. /алгебра-8/urok_58.doc
67. /алгебра-8/urok_59.doc
68. /алгебра-8/urok_60.doc
69. /алгебра-8/urok_61.doc
70. /алгебра-8/urok_62.doc
71. /алгебра-8/urok_63.doc
72. /алгебра-8/urok_64.doc
73. /алгебра-8/urok_70.doc
Тема. Перетворення цілих виразів Ігрові моменти
Тема. Квадратні корені
Тема. Квадратні рівняння Чи можете ви, не розв'язуючи рівняли; вигляду
Тема. Задачі на складання рівнянь Складіть задачу про прямокутник, розв'язування якої може при­вести до системи рівнянь
Тестові завдання Тестове завдання №1
Тестове завдання №2
Тестове завдання №3
Тестове завдання №4
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
Тема. Основна властивість дробу. Скорочення дробів
Тема. Основна властивість дробу. Зведення дробів до нового знаменника
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Тема. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
Урок Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Раціональні вирази. Раціональні дроби. Основна властивість дробу, додавання і віднімання раціональних дробів»
Тема. Раціональні вирази. Основна властивість дробу. Додавання і віднімання дробів
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Множення дробів. Піднесення дробу до степеня
Тема. Ділення дробів
Тема. Ділення дробів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Тотожні перетворення раціональних виразів
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Тема. Раціональні рівняння. Розв'язування раціональних рівнянь
Урок з теми «Множення і ділення раціональних дробів» Мета: повторити, систематизувати та узагальнити знання і способи дій, які опанували учні під час вивчення теми «Множення і ділення раціональних дробів. Раціональні рівняння»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Тема. Означення степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Властивості степеня з цілим від'ємним показником
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Стандартний вигляд числа
Тема. Функція, її властивості і графік
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №31 Тема. Підсумковий урок з теми «Степінь з від'ємним цілим показником. Стандартний вигляд числа»
Урок №23 Тема. Тематична контрольна робота №2 Мста: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №33 Тема. Функція у = х
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Тема. Квадратний корінь з числа. Арифметичний квадратний корінь
Урок №36 Тема. Рівняння х
Тема. Раціональні числа, ірраціональні числа, дійсні числа, числові множини, етапи розвитку числа
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу, степеня
Тема. Винесення множника з-під знака кореня, внесення множника під знак кореня
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратний корінь
Тема. Функція, її властивості і графік
Урок №45 Тема. Підсумковий урок з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Перетворення ірраціональних виразів»
Урок №46 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Арифметичний квадратний корінь з числа та його властивості. Тотожні перетворення ірраціональних виразів»
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Означення квадратного рівняння. Неповні квадратні рівняння та їх розв'язування
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Формула коренів квадратного рівняння
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Тема. Теорема Вієта
Урок №54 Тема. Підсумковий урок з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта»
Контрольна робота з теми «Квадратні рівняння. Формула коренів квадратного рівняння. Теорема Вієта» Мета: перевірити рівень засвоєння учнями змісту основних понять теми «Квадратні рівняння» та рівень умінь, сформованих у ході ви­вчення теми
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Квадратний тричлен та його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Тема. Рівняння, що зводяться до квадратних
Урок №60 Тема. Розв'язування задач Мета: сформувати уявлення в учнів про схему розв'язання тексто­вих задач складанням квадратного рівняння; сформувати вміння за­стосовувати складену схему для розв'язування текстових задач
Тема. Розв'язування задач
Тема. Розв'язування задач
Урок №63 Тема
Контрольна робота з теми «Квадратний тричлен. Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних рівнянь, та їх використання для розв'язування текстових задач» Мета: перевірити рівень знань та вмінь учнів, набутих ними під час вивчення теми
Урок №70 Тема. Тематична контрольна робота з теми «Повторення і систематизація навчального матеріалу за курс алгебри 8 класу»

Тема 3. Квадратні рівняння

Урок № 62

Тема. Розв'язування задач

Мета: сформувати уявлення учнів про схему розв'язання задач на сумісну роботу складанням дробово-раціонального рівняння; сформу­вати вміння застосовувати складену схему розв'язання текстових задач на сумісну роботу.

Тип уроку: застосування вмінь та навичок.

Наочність та обладнання: опорний конспект «Розв'язування задач складанням рівняння».

Хід уроку

I. Організаційний етап


II. Перевірка домашнього завдання

З метою ефективної і швидкої перевірки правильності виконання вправ домашньої роботи пропонуємо учням виконати роботу із запов­нення таблиці, аналогічної до таблиці попереднього уроку (див. урок 61). Після виконання роботи — обов'язкова корекційна робота.


III. Формулювання мети і завдань уроку

Для створення позитивної мотивації навчальної діяльності учнів пропонуємо розв'язати задачу на сумісну роботу, що приведе до скла­дання лінійного рівняння (відоме); після цього пропонуємо схожу за­дачу, розв'язання якої приведе до складання ДРР. Усвідомлення учня­ми протиріччя між відомим та невідомим означає існування проблеми. Розв'язання цієї проблеми — оволодіння способами дій для розв'язу­вання задач складанням рівнянь на сумісну роботу — це головна мета уроку.


IV. Актуалізація опорних знань та вмінь

 З метою успішного сприйняття учнями навчального матеріалу уроку слід активізувати знання і вміння учнів: виконання то­тожних перетворень раціональних виразів; застосування різних способів розв'язання квадратних рівнянь різних видів; розв'я­зування ДРР; складання виразів зі змінними, що відповідають умові задачі.


Виконання усних вправ

 1. При яких значеннях х має зміст вираз:

а) ; б) ; в) ; г) ; д) ?

 1. Розв'яжіть рівняння: а) ; б) ; в) .

 2. Комбайнер може зібрати врожай із ділянки за а днів. Яку части­ну врожаю може він зібрати за 1 день? Розв'язати задачу при а = 7; 11; 3,5.


V. Формування вмінь

Виконання письмових вправ

Для реалізації дидактичної мети уроку слід розв'язати завдання та­кого змісту:

 1. Розв'язування задач на сумісну роботу.

1) Два екскаватори, працюючи разом, вирили канаву за 3 год 45 хв. Перший екскаватор, працюючи сам, може вирити канаву на 4 год швидше, ніж другий. За який час може вирити канаву кожний екскаватор, працюючи окремо?

2) Перша бригада може прокласти дорогу на 3 дні швидше, ніж дру­га. Якщо перша бригада пропрацює 6 днів, а потім друга — 4 дні, то вони прокладуть усю дорогу. За скільки днів може прокласти доро­гу перша бригада?

3) Один штукатур може виконати завдання на 5 годин швидше, ніж другий. Разом вони виконають це завдання за 6 годин. За скільки годин кожен з них виконає завдання?

 1. Розв'язування задач на рух.

1) Пароплав проплив 18 км за течією річки і 16 км проти течії. Па шлях за течією річки він затратив на 15 хв менше, ніж на шлях про­ти течії. Знайдіть швидкість течії річки, якщо швидкість пароплава у стоячій воді 20 км/год.

2) Два літаки вилетіли одночасно з одного аеродрому на другий, відстань між якими 1800 км. Швидкість одного літака на 100 км/год менше від швидкості іншого, отже, він прибув у призначений пункт на 36 хв пізніше. Знайдіть швидкість кожного літака.

 1. Логічні вправи та завдання підвищеного рівня складності для учнів,
  які мають достатній та високий рівні знань.

1) Два екскаватори різної потужності можуть вирити котлован за 4 дні. Третину котловану перший екскаватор може вирити на 2 дні швидше, ніж другий. За скільки днів може вирити котлован кож­ний екскаватор, працюючи окремо?

2) Два бавовнозбиральних комбайни разом можуть зібрати бавовну з поля на 9 днів швидше, ніж перший комбайн, і на 4 дні швидше, ніж другий. За скільки днів кожен комбайн може зібрати всю бавовну?

3) Для наповнення басейну через першу трубу потрібно на 9 годин більше часу, ніж під час наповнення через першу і другу труби, і на 7 годин менше, ніж через одну другу трубу. За скільки годин напов­ниться басейн через обидві труби?

 1. На повторення: розв'язування рівнянь, що зводяться до квадрат­них.

1) Розв'яжіть рівняння:

а) (х + 4)(х – 1) – 5х = 2х2 – 4; б) (х – 3)2 – (3х – 5)2 = 0.

2) Розв'яжіть рівняння:

а) (х2 – х)2 + х2х = 6; б) (3х2 + 2х)2 – 4(3х2 + 2х) – 5 = 0;

в) (х2 + х + 1)(х2 + х + 2) = 12; г) (х2 – 4х + 1)(х2 – 4х – 3) = 12.

3) Розв'яжіть рівняння х + 3 – 4 = 0.

 Традиційно задачі на сумісну роботу є найбільш складними для розуміння учнями. Подолання цих труднощів може здійснюва­тися двома способами. Або розв'язувати ці задачі як задачі на рух, де частина роботи, виконана за одиницю часу, розгляда­ється як аналог швидкості, а виконана за час t частина роботи розглядається як аналог відстані. Другий шлях подолання труднощів — вивчення специфічної схе­ми дій у розв'язуванні задач на сумісну роботу, записану у вигляді таблиці:

1-й робітник

2-й робітник

Час на виконання всієї роботи кожнимЧастина роботи, виконана за одну годинуЧас, використаний на виконання сумісної роботиЧастина роботи, виконана за цей час
VI. Підсумки уроку

Самостійна робота 15


Варіант 1

Варіант 2

1. Знайдіть сторони прямокутника, периметр якого дорівнює:

32 см,

40 см,

а площа дорівнює:

55 см2

51 см2

2. Моторний човен пройшов 60 км за течією річки і 36 км озером, витративши на весь шлях 5 год. Знайдіть власну швидкість човна, якщо швидкість течії 5 км/год

2. Відстань між двома пристанями 112 км. Рухаючись за течією, катер подолав цю відстань на 1 год швидше, ніж під час зворотного шляху. Знайдіть власну швидкість катера, якщо швидкість течії 1 км/год


VII. Домашнє завдання

 1. Повторити вивчені впродовж останніх уроків схеми дій.

 2. Розв'язати задачі на застосування вивчених схем дій.

 3. Повторити: теми «Квадратний тричлен», «Розв'язування рівнянь, що зводяться до квадратних».

(Як варіант домашнього завдання — домашня самостійна робота.)С.П.Бабенко Усі уроки алгебри 8 клас Урок № 62
Похожие:

Тема. Розв\Тема. Розв’язування рівнянь і задач, що зводяться до
Розвиваюча: розвивати уявлення про практичну необхідність уміння розв’язувати квадратні рівняння та рівняння, що зводяться до квадратних....
Тема. Розв\Тема : Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Розв'язання простих і складених задач. Мета
Мета : формувати в учнів уміння рахувати десятками; утворювати числа з десятків та одиниць; удосконалювати обчислювальні навички...
Тема. Розв\Тема. Розв'язування рівнянь, що містять змінну під знаком модуля. Мета
Мета. Формувати вміння і навички розв’язувати рівняння з модулями; розвивати творчі здібності учнів
Тема. Розв\Р. Шпакович Бобер – 2009 Відповіді та вказівки до розв’язування завдань Зміст
У цьому збірнику ви знайдете відповіді та вказівки до розв’язування всіх завдань другого конкурсу «Бобер» в Україні. Для кожної з...
Тема. Розв\Розв’язування квадратичних нерівностей Зміст ax2+bx+c≤0, a>0
Знайдемо нулі функції у=ax2+bx+c, розв’язавши рівняння ах2+bx+c нехай D=0, тоді рівняння має корінь х0= -b/2a
Тема. Розв\Тема. Розв’язування тригонометричних рівнянь, нерівностей
Розвиваюча: розвивати логічне мислення учнів, використовуючи диференційований підхід. Виховна: виховувати позитивне ставлення до...
Тема. Розв\Урок узагальнення, систематизації знань учнів, удосконалення,навичок розв’язування задач
Освітні: узагальнити й закріпити знання учнів про види механічного руху, одиниці часу, шляху, швидкості, періоду та частоти обертання(коливання),...
Тема. Розв\Мета: Викликати інтерес учнів до розв’язування цікавих задач з математики, розбудити в них прагнення до пізнання нового, невідомого. Визначити рівень знань учнів, їх кмітливість
Ведучий: – Дорогі друзі, болільники, учасники зустрічі. Ми раді вітати вас на нашій великій математичній грі “Зоряний час”
Тема. Розв\Реферат на тему: Розв‘язування системи нелінійних рівнянь Крім оптимізаційних задач, засіб Пошук рішення
Крім оптимізаційних задач, засіб Пошук рішення дозволяє також знаходити рішення систем нелінійних рівнянь. Продемонструємо, як це...
Тема. Розв\План-конспект бінарного уроку з геометрії та інформатики в 9 класі вчителі: Сивачок Ольга Олександрівна, Кирилюк Лілія Леонідівна Тема. Розв’язування трикутників
Формувати інформатичну компетентність. Виховати культуру математичної мови, інформаційну культуру, наполегливість, впевненість в...
Тема. Розв\Рівняння зі знаком модуля
Розділ Розв’язування рівнянь зі знаком модуля за допомогою означення
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы