Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи icon

Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класиНазваниеСпеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи
Дата конвертации03.12.2012
Размер133.23 Kb.
ТипДокументы
источник
1. /К_льк_сть к.р., календарне планування/К_льк_сть к.р..doc
2. /К_льк_сть к.р., календарне планування/Календарне планування-математика.doc
3. /К_льк_сть к.р., календарне планування/Пояснювальна записка.doc
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи
Календарне планування
Пояснювальна записка до календарного планування з математики на 2012 2013 навчальний рік На засіданні шмк вчителів математики

Спеціалізована школа №7 ім. М.Т. Рильського

Солом’янського району м. Києва


Вимоги

щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи


Упорядковано на засіданні ШМК вчителів математики

29.08.12 рік2012 -2013 навчальний рік


Вимоги щодо письмового оформлення робіт з математики


Для виконання всіх видів письмових робіт до­цільно мати таку кількість зошитів з математики:

•5—6 класи — два зошити;

•7—9 класи — по одному зошиту з алгебри й геометрії;

•10— 11 класи — по одному зошиту з алгебри та початків аналізу й геометрії;


Для контрольних робіт пе­редбачаються окремі зошити (для кожного предме­та) або аркуші, що зберігаються протягом навчаль­ного року в загальноосвітньому навчальному закладі.

Зошити, в яких виконуються навчальні класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти:

•у 5—6 класах — з математики — один раз на тиждень;

•у 7—9 класах з алгебри та геометрії — один раз на два тижні;

• у 10—11 класах з математики — один раз на місяць;


Учителі не повинні обмежуватися лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а й мають практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, фор­муючи тим самим в учнів потребу здійснювати само­контроль як рису особистості.

Учитель також може перевіряти і оцінювати частину письмової роботи (задачу, приклад, побудов графіка тощо).

Контрольні роботи перевіряються у всіх учнів.

Оцінка за ведення зошитів з математики вистав­ляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми. При цьому до уваги береться наявність і правильність виконання класних і домашніх робіт, оцінки за поточну перевірку зошитів.

Усі контрольні роботи вчитель обов'яз­ково оцінює і виставляє відповідні бали до класного журналу. За самостійні поточні письмові роботи оц­інка може виставлятися до журналу не всім учням.

При формуванні підсумкової оцінки за семестр учитель спирається на тематичні оцінки учня, які виставляються з врахуванням оцінок за поточні роботи та підсумкові оцін­ки за ведення зошита.


Кількість контрольних робіт у 5 класі :


5 клас

( 4 години на тиждень у І семестрі – 64 год.,

4 години на тиждень ІІ семестрі - 76 год,

разом 140 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Натуральні числа

64

Діагностична + 5

4

Дробові числа

64

6

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1140

136 клас

( 4 години на тиждень у І семестрі – 64 год.,

4 години на тиждень ІІ семестрі - 76 год,

разом 140 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Подільність чисел

10

Діагностична + 1

2

Звичайні дроби

30

3

3

Відношення і пропорції

24

2

4

Раціональні числа над ними

64

5

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

12

1140

13


Журнал «Математика в школі» № 6 , 2006 р., с.4


7 клас

Алгебра

( 3 години на тиждень у І семестрі – 48 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 86 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Лінійні рівняння з однією змінною

9

Діагностична + 1

2

Цілі вирази

47

4

3

Функції

10

1

4

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

186

9


7 клас

Геометрія

( 1 година на тиждень у І семестрі – 16 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 54 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Найпростіші геометричні фігури та їхні властивості

4

Діагностична

2

Взаємне розташування прямих на площині

12

1

3

Трикутники

18

2

4

Коло і круг. Геометричні побудови

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

154

6


Журнал «Математика в школі» № 6 , 2007 р. с.4


8 клас

Алгебра

( 2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Раціональні вирази

32

Діагностична+2

2

Квадратні корені. Дійсні числа

14

1

3

Квадратні рівняння

18

1

4

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

170

6


8 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Чотирикутники

24

Діагностична+2

2

Подібності трикутників

14

2

3

Многокутники

Площі многокутників

10

1

4

Розв’язування прямокутних трикутників

14

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

170

8


Журнал «Математика в школі» № 7-8 , 2008 р., с.5


9 клас

Алгебра

( 2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Нерівності

16

Діагностична+2

2

Квадратична функція

22

2

3

Елементи прикладної математики

10

1

4

Числові послідовності

12

1

5

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

170

89 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 70 год.)Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Розв’язування трикутників

16

Діагностична+2

2

Правильні многокутники

6

1

3

Декартові координати на площині

10

1

4

Геометричні перетворення

10

1

5

Вектори на площі

10

1

6

Початкові відомості зі стереометрії

8

1

7

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

170

9Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 19-20-21 , липень , 2008 р., с.26-27


10 клас

Алгебра та початки аналізу

(1 години на тиждень у І семестрі – 16 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 54 год, резервний час – 5 год)
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Вступ

1

Діагностична

2

Функції, їхні властивості і графіки

22

1

3

Тригонометричні функції.

26

1

4

Резерв часу і повторення

5

154

4


10 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

1 години на тиждень ІІ семестрі - 19 год,

разом 51 год, резервний час – 6 год.)
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Вступ

1
2

Паралельність прямих і площин у просторі

22

1

3

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

22

1

4

Резерв часу і повторення

6

151

3


Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2010 – 2011 навчальному році

11 клас

Алгебра та початки аналізу

(1 години на тиждень у І семестрі – 16 год.,

2 години на тиждень ІІ семестрі - 38 год,

разом 54 год, )
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Вступ

1
2

Показникова та логарифмічна функції

12

1

3

Похідна та її застосування

14

1

4

Інтеграл та його застосування

10

1

5

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

10

1

6

Резерв часу і повторення

7

154

511 клас

Геометрія

(2 години на тиждень у І семестрі – 32 год.,

1 години на тиждень ІІ семестрі - 19 год,

разом 51 год, )
Назва теми

Кількість годин

Кількість контрольних робіт

1

Вступ

1
2

Координати і вектори

10

1

3

Геометричні тіла. Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл

37

2

4

Резерв часу і повторення

3


51

3


Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011 – 2012 навчальному році.
Похожие:

Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconСпеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Числа Фібоначі та,,Золотий переріз”
Вже більше трьох століть ботаніки і математики захоплюються складністю і красою спіральних структур у світі рослин. Семена на стеблі,...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconДодаток 6 наказ відділу освіти від № основні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт 1
На конкурс подаються роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів,...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconМетодичні рекомендації щодо особливостей проведення підсумкових контрольних робіт у 2010/2011 навчальному році що додаються. Заступник Міністра Б. М. Жебровський
Державного стандарту змісту освіти у 5-8 класах проводяться підсумкові контрольні роботи з української мови, математики, історії...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconОсновні вимоги до написання, оформлення І представлення учнівських науково-дослідницьких робіт
Кожна робота повинна ґрунтуватись на певній науковій та експериментальній базі, містити власні дані дослідів, спостережень, пошукової...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconНаказ №424 Про результати виконання діагностичних контрольних робіт з математики та української мови в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2010-2011 н р
Моніторинг якості освіти в Донецькій області”, міської Програми проведення моніторингових досліджень якості освіти, в місті було...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconНаказ №464 Про результати виконання діагностичних контрольних робіт з математики та української мови в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2009-2010 н р
Моніторинг якості освіти в Донецькій області”, міської Програми проведення моніторингових досліджень якості освіти, в місті було...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconЗ а к о н у к р а ї н и
Цей Закон регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconНаказ №218 Про результати виконання підсумкових контрольних робіт з математики та української мови в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста у 2010-2011 н р
Донецькій області”, в рамках міської Програми проведення моніторингових досліджень якості освіти, в загальноосвітніх навчальних закладах...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconНаказ №10 Про результати виконання поточних контрольних робіт з математики та української мови в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста в 2010-2011 н р
Моніторинг якості освіти в Донецькій області”, в рамках міської Програми проведення моніторингових досліджень якості освіти, в загальноосвітніх...
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconМетодичні вказівки по виконанню контрольних завдань І лабораторних робіт / Ю. А. Пирогов, П. Я. Пустовар, О. О. Кирєєв, С. М. Вілков. Харків. Хіпі, 1990. 164с
Кириченко В. І. Загальна хімія / В. І. Кириченко. – К. Вища шк., 2005. – 639 с
Спеціалізована школа №7 ім. М. Т. Рильського Солом’янського району м. Києва Вимоги щодо письмового оформлення робіт та кількості контрольних робіт з математики 5 – 11 класи iconНаказ №65 Про результати виконання семестрових контрольних робіт з математики та української мови в 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста в 2009-2010 н р
На виконання наказу міськво від 27. 11. 2009 року №495 „Про проведення у 2009-2010 н р поточного відслідкування навчальних досягнень...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы