Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали icon

Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріалиНазваниеЛабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Дата конвертации03.01.2013
Размер61.8 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Лабораторна робота №1

Визначення густини тіл правильної геометричної форми


Мета роботи – освоїти один із методів визначення густини тіл.

Прилади і матеріали: тіла правильної геометричної форми, терези важки, штангенциркуль.

Теоретичні відомості


Густина однорідного тіла ρ= , де mмаса тіла; V – його об’єм.

Циліндр: V= D²h, де D, h – відповідно діаметр і висота.

Густина циліндра ρ=

Порядок виконання роботи


 1. Підготувати таблиці для запису результатів вимірювань.

 2. Підготувати терези до зважування. Результати записати в таблицю.

 3. Штангенциркулем виміряти лінійні розміри з точністю, яку дозволяє штангенциркуль. Кожний розмір виміряти 5 разів у різних місцях тіла. Результати записати в таблицю.

 4. Визначити похибки вимірювання штангенциркулем і терезами.

Обробка результатів вимірювання


 1. Згідно з результатами вимірювання визначити густину тіл і розрахувати похибки вимірювання.

 2. Кінцевий результат розрахунків записати у вигляді:

ρ= ρcp Δ ρ

п/п

m,

г

Δ m,

г

D,

мм

Δ D,

мм

h,

мм

Δ h,

мм

1

180,1

0,05

34,95

0

22,95

0,43

234,9

-0,05

21,6

-0,98

335,0

0,05

23,0

0,48

434,9

-0,05535,0

0,05Ср.

180,1
34,95

0,056

22,52

0,49


Виконання роботи


 1. Зважив циліндр. Результати записав до таблиці.

 2. Штангенциркулем виміряв лінійні розміри циліндра. Результати записав до таблиці.

 3. Визначив похибки вимірювання штангенциркулем і терезами (згідно з паспортом).

 • Визначаю відносну похибку вимірювання маси циліндра:

εm=

εm= = 0,00028

 • Визначаю похибки вимірювань діаметра циліндра:

Знаходжу середнє арифметичне значення діаметра за формулою:

Dcp =

Dcp = =34,95 мм

Визначаю випадкові абсолютні похибки вимірювання:

ΔD1=D1-Dср ΔD1 = 34,95 - 34,95 = 0 мм

ΔD2=D2-Dср ΔD2 = 34,9 - 34,95 = -0,05 мм

ΔD3=D3-Dср ΔD3 = 35,0 - 34,95 = 0,05 мм

ΔD4=D4-Dср ΔD4 = 34,9 - 34,95 = -0,05 мм

ΔD5=D5-Dср ΔD5 = 35,0 - 34,95 = 0,05 мм

Заношу відповідні данні до таблиці.

Оцінюю середню квадратичну похибку середнього

арифметичного:

SDср =

SDср = =0,022 мм

Виберемо значення довірчої ймовірності р=0,95.

Визначаю коефіцієнт Стьюдента tp(5)=2,8

Визначаю півширину довірчого інтервалу випадкової

похибки (тобто абсолютну випадкову похибку):

ΔDвип.= tp(n) SDср

ΔDвип.= 2,8 ∙ 0,022 = 0,056 мм

Для нескінченного числа вимірювань за даною довірчою ймовірністю р=0,95 коефіцієнт Стьюдента tp(∞) ≈ 2.

Межа основної похибки штангенциркуля δ= 0,05

Визначаю інструментальну похибку:

ΔD ін = ΔD ін = = 0,033 мм

Знаходжу повну похибку вимірювання

ΔD =

ΔD = = 0,06 мм


Визначаю відносну похибку:

εD =

εD = = 0,002

Запишемо результат:

D = (34,950 ± 0,002)∙10³ мм


 • Визначаю похибки вимірювань висоти циліндра:

Знаходжу середнє арифметичне значення висоти за формулою:

hcp =

hcp = =22,52 мм

Визначаю випадкові абсолютні похибки вимірювання:

Δh1=h1-hср Δh1 = 22,95 – 22,52 = 0,43 мм

Δh2=h2-hср Δh2 = 21,6 – 22,52 = -0,98 мм

Δh3=h3-hср Δh3 = 23,0 – 22,52 = 0,48 мм

Заношу відповідні данні до таблиці.

Оцінюю середню квадратичну похибку середнього

арифметичного:

Shср =

Shср = =0,49 мм

Виберемо значення довірчої ймовірності р=0,95.

Визначаю коефіцієнт Стьюдента tp(3)=4,3

Визначаю півширину довірчого інтервалу випадкової

похибки (тобто абсолютну випадкову похибку):

Δhвип.= tp(n) Shср

Δhвип.= 4,3 ∙ 0,49 = 2,1 мм

Для нескінченного числа вимірювань за даною довірчою ймовірністю р=0,95 коефіцієнт Стьюдента tp(∞) ≈ 2.

Межа основної похибки штангенциркуля δ= 0,05

Визначаю інструментальну похибку:

Δh ін = Δh ін = = 0,033 мм

Знаходжу повну похибку вимірювання

Δh = Δh = = 2,1 мм

Визначаю відносну похибку:

εh = εh = = 0,09

Запишемо результат:

h = (22,52 ± 0,09)∙ мм


 1. Обраховую густину циліндра:

Визначаю середнє значення густини:

ρср=

ρср= = 0,00834 8340
Знаходжу відносну похибку

ε ρ= ε ρ=

ε ρ= = 0,09 мм = 0,00009 м

Визначаю абсолютну похибку

Δρ= ε ρ ρср

Δρ= 0,00009∙ 8340 = 0,75 ≈ 0,8

Запишемо результат

ρср= (8,3,0±0,8)10³

Висновок: на даній лабораторній роботі я навчився визначати густину тіла використовуючи терези і штангенциркуль.Похожие:

Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconУрок 4/4 Тема. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії зарядже­них тіл» Мета уроку: вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл
Обладнання: дві повітряні кульки, шовкові нитки, дві ебонітові й дві скляні палички, вовняна ганчирка, аркуш паперу, графітові ошурки...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconУрок 1/1 Тема. Електризація тіл. Два роди електричних зарядів
Мета уроку: познайомити учнів із явищем електризації тіл; довести існування двох типів зарядів і пояснити їхню взаємодію тип уроку:...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconУрок №1. Тема уроку: Тепловий стан тіл І температура. Вимірювання температури
Мета уроку: Сформувати в учнів знання про тепловий стан тіл, температуру тіла. Виробити вміння користуватися термометрами, розвивати...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconТиск твердих тіл, рідин, газів
Плакати із зображенням емблеми команд, аркуші чистого паперу, ручки, картки з дидактичними завданнями, прилади, робота яких грунтується...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconКінематика
Російський академик Л.Єйлер (1736) заснував основи кінематики і динаміки обертаючого руху твердих тіл. Кінематика розділ механіки...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconТест по казахскому языку тіл білімінің сөз және оның мағынасын зерттейтін тіл білімінің саласы
Байлық байлық емес, денсаулық- байлық; б Төбесі көкке жетіпті; в Көппен көрген ұлы той
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconОйын-оқушы ойын дамытады Ойын
Тіл материалдарын үйрену, екіншіден олардың трансформациялық., ауыстырылу және аудару жаттығуларындағы манипуляциясын ескеретін жүйе,үшіншіден,...
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconЗасідань методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу
Обговорення та затвердження плану роботи на 2011-2012 н р визначення напрямків роботи творчих груп
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали iconЕлектростатичні явища урок-змагання
Мета уроку. Систематизувати й узагальнити знання про електри­зацію тіл, електричний заряд, електричне поле, будову атома
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы