Міністерство освіти та науки України icon

Міністерство освіти та науки УкраїниНазваниеМіністерство освіти та науки України
Дата конвертации03.01.2013
Размер66.55 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Міністерство освіти та науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут


Кафедра фізики
група АК-21


Лабораторна робота №14


ВИВЧЕННЯ ЕРС ГАЛЬВАНІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТОДОМ КОМПЕНСАЦІЇ


Виконав : Морозов Андрій Васильович
Перевірив : Рудницький Валентин Анатолійович
м. Житомир

2003 рік

Мета роботи : освоїти один з методів визначення ЕРС джерела струму.


Прилади і обладнання: реохорд, гальванометр, подвійний ключ, батарея акумуляторів, елемент з невідомою ЕРС, елемент з відомою ЕРС, комутатор, реостат.

Теоретичні відомості та опис установки

Щоб визначити ЕРС двох елементів і невеликої різниці потенціалів, часто застосовують метод компенсації, що ґрунтується на вмиканні двох елементів різних ЕРС і полюсами назустріч один одному (рис.) і добиваються зникнення струму, що протікає через досліджуваний елемент (ЕРС повинна бути меншою, ніж ). Замість елемента ставлять батарею акумуляторів.

На рис. : G - чутливий гальванометр з нулем посередині; АВ - реохорд з рухомим контактом D. Відсутність струму в колі гальванометра свідчить про те, що ЕРС елемента зрівноважується різницею потенціалів між точками А і D реохорда, тобто

(1)

де I - струм у проводі реохорда, створений акумулятором .

Якщо замість досліджуваного елемента помістити інше джерело струму з точно відомим значенням ЕРС (у роботі використовується елемент Вестона, =1,0183 B) і знову переміщенням повзунка реохорда в деяку точку D1 добитися відсутності струму в колі гальванометра, то, за аналогією з (1), дістанемо:

(2)

Струм у реохорді залишається незмінним, оскільки він створюється тим самим акумулятором .

Поділивши члени рівнянь (1) на (2), дістанемо співвідношення:

(3)

праву частину якого можна перетворити таким чином:

, де - питомий опір проводу реохорда; , - довжини відповідно ділянок AD і AD1 ; S - площа перерізу дроту реохорда.

Із співвідношення (3) знаходимо ЕРС досліджуваного елемента:

(4)

де ,

Як видно з (4), вимірювання ЕРС методом компенсації фактично зводиться до вимірювання довжини ділянок реохорда і (ЕРС стандартного елемента звичайно відома з високою точністю). Тому цей метод порівняно з іншими методами вимірювання ЕРС дає змогу визначити ЕРС елемента з малою похибкою.
Порядок виконання роботи

1. Скласти схему (рис. 2): К1 - комутатор, за допомогою якого можна вмикати в коло потрібний елемент - невідомий або відомий ; G - гальванометр ; К2 - подвійний ключ, який спочатку замикає основне коло - коло батареї акумуляторів, а потім коло гальванометра G (це необхідно для захисту гальва­нометра від імпульсних струмів, які виникають у перший мо­мент у колі батареї , оскільки в початковий момент компенсуючий струм відсутній); АВ - дротина реохорда; D - рухомий контакт на реохорді.
2. Замкнути комутатор на клеми 3 і 5, під'єднуючи елемент з невідомою ЕРС. Натискуючи на ключ К2, оцінити відхилення гальванометра і при малому його відхиленні зменшити опір.

3. Замкнути короткочасно ключ К2 і пересунути контакт D так, щоб у колі гальванометра G струму не стало, тобто стрілка гальванометра при натисканні на ключ залишалася нерухомою. Виміряти відстань . Повторити операцію три - п'ять разів.

4. Перемкнути комутатор на клеми 4 і 6 і заміряти для елемента з відомою ЕРС. Вимірювання проводити так само, як і для елемента .

5. Обчислити значення за формулою (4), використовуючи середні значення і .

6. Визначити відносну, а потім абсолютну похибку .

7. Виміряти ЕРС паралельного і послідовного з'єднання батарей.

8. Результати вимірювань записати в табл.

№ п/п1

24.5

39.0

39.0

85.0

39.5

2

24.5

39.0

39.5

85.5

39.0

3

24.0

39.5

39.5

85.5

39.5

4

24.0

39.0

39.0

85.0

39.5

5

24.0

39.5

39.0

85.0

39.0

Ср.

24.2

39.2

39.2

85.2

39.3Контрольні запитання

1а. Сформулюйте правила Кірхгофа.

2а. Чому для підтримання сталої різниці потенціалів необхідні сили неелектричної природи?

16. Назвіть умови існування електричного струму.

26. Що таке ЕРС?

36. При якому зовнішньому опорі корисна потужність набуваю максимального значення? Чому дорівнює ККД такого кола? Яким повинен бути зовнішній опір, щоб схема працювала найефективніше?

,


10.30.

1). Яку силу струму показує амперметр в схемі, якщо , , ККД=0,8.

2). Чому рівне падіння потенціалу на R2, якщо відомо, що падіння потенціалу на R1 рівне 4 В і на R4 рівне 2 В.


1).


2).


Висновок : вимірювання ЕРС методом компенсації фактично зводиться до вимірювання довжини ділянок реохорда (ЕРС стандартного елемента звичайно відома з високою точністю). Тому цей метод порівняно з іншими методами вимірювання ЕРС дає змогу визначити ЕРС елемента з малою похибкою.
Похожие:

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни інститут спеціальної педагогіки апн україни
Програми спільної діяльності Міністерства освіти І науки України та Академії педагогічних наук України на 2002 – 2004 рр., спрямованої...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки
Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогірської районної ради Хмельницької області
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки хмельницької облдержадміністрації хмельницьке територіальне відділення ман україни білогірська районна філія наукове відділення
Науковий керівник: Немирович Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури Квітневської зош І-ІІІ ступенів
Міністерство освіти та науки України iconЩодо роз’яснення до постанови Кабінету Міністрів України від 30. 09. 2009 №1073
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни

Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки україни інститут інноваційних технологій І змісту освіти 04070, м. Київ, вул. Сагайдачного, 37
Міністерства освіти і науки України “Питання підготовки та проведення Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри “Зірниця”...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені олеся гончара моє кредо
Міністерство освіти І науки України Відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації Районний методичний кабінет кобеляцька загальноосвітня...
Міністерство освіти та науки України iconПро організацію та порядок оплати праці за заміну тимчасово відсутніх учителів
Міністерство освіти І науки України та ЦК профспілки працівників освіти І науки України на численні запити з місць стосовно порядку...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України новомиргородська районна державна адміністрація відділ освіти методичний кабінет підготував методист рмк козак Ю. О. Вступ
України, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, регіональних органів управління освітою, вищих та загальноосвітніх...
Міністерство освіти та науки України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки хмельницької облдержадміністрації хмельницьке територіальне відділення ман україни білогірська районна філія наукове відділення
Працюючи над даною темою, я мала на меті розкрити нові сторони життєвого і творчого шляху. Анна Ахматова була неординарною особистістю....
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы