Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали icon

Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріалиНазваниеЛабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Дата конвертации03.01.2013
Размер46.37 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Лабораторна робота №2

Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху


Мета роботи – експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху.

Прилади і матеріали: машина Атвуда, секундомір, тягарі.

Теоретичні відомості

Шлях пройдений тілом, при рівномірному русі визначається за формулою S=vt, звідки випливає співвідношення:


= = … =

Якщо тягарі рухаються рівноприскорено, то справедливі формули:

S = a =

Початкова швидкість тягарів у цьому досліді дорівнює нулю.

Розглянемо динаміку рівноприскореного руху тягарів. Сила, що приводить систему в рух, дорівнює різниці ваги правого і лівого тіл. Припустимо, що тягарі завантажили масами m21. Тоді F1=(m1-m2)g. Якщо обидва навантаження перекласти на правий тягар, то сила визначатиметься як F2=(m1+m2)g. на основі закону Ньютона для двох випадків дістанемо:

a1= a2=

Звідси можна знайти співвідношення:

=

Порядок виконання роботи


Завдання 1 Перевірити співвідношення = = … =

№ п\п

S,см

t,с

t,с

t,с

t ср

1

20

0,66

0,68

0,65

0,66

2

30

0,97

0,99

1,01

0,98

3

40

1,29

1,35

1,32

1,32


≈ ≈ ≈ 0,3 м/с Співвідношення виконується


ΔSвідл=0,95 · 0,005см = 0,005см

εS1= =0,03 εS2= =0,02 εS3= =0,01

Δtвідл=0,95 · 0,005с = 0,005с

1) Δt1 = 0 Δt2 = 0,02 Δt3 = –0,01

St1 = = 0,009

2) Δt1 = –0,01 Δt2 = 0,01 Δt3 = –0,03

St2 = = 0,014
Δt1вип = 4,3 · 0,009 = 0,039 Δt2вип = 4,3 · 0,014 = 0,06
Δt1 = = 0,04 Δt2 = = 0,06

εt1= =0,06 εt2= =0,06

 ср = = 0,303 м/с  ср = = 0,306 м/с

ε = =0,07 ε = =0,06

Δ = 0,07•0,303 = 0,02 Δ = 0,06•0,306 = 0,02
Знайти швидкість рівномірного руху і записати у вигляді

=  ср ± Δ

= (3,0±0,2)*10-1м/с
Перевірити дану формулу

срср =Δ+ Δ
0,303 – 0,306 < 0,2 + 0,2

0,003 < 0,04

Співвідношення виконується
Завдання 2 Перевірити виконання формули S = a = Побудувати теоретичний і практично визначений графік руху.

№ п\п

S,м

t
Графік виконано на додатку 1


1

0,3

1,39

2

0,4

1,52

3

0,5

1,72

4

0,6

1,95


Завдання 3 Перевірити співвідношення =

1) m1 і m2 на правому 2) m1 на правому тягарцю

тягарцю m2 на лівому тягарцю№ п\п

S,м

t,с

1

0,6

1,51

2
1,53

3
1,52

4
1,65

5
1,6

Ср

0,6

1,56

№ п\п

S,м

t,с

1

0,6

2,72

2
2,94

3
2,87

4
2,77

5
2,82

Ср

0,6

2,82
F1 = (m1 + m2)g F2 = (m1 – m2)g

a1 = a1 =

=

S = → а =

a1 = = 0,5 м/с2 a2 = = 0,15 м/с2

3,33 ≈ 3,28 Співвідношення виконується

Висновок: На даній лабораторній роботі я експериментально перевірив закони кінематики і динаміки поступального руху використовуючи машину Атвуда, що в свою чергу є дуже пізнавальним. Як кажуть: ”Краще один раз побачити ніж тисячу разів почути”.
Похожие:

Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconКінематика
Російський академик Л.Єйлер (1736) заснував основи кінематики і динаміки обертаючого руху твердих тіл. Кінематика розділ механіки...
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconНаліз динаміки ввп в у країні
Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури та динаміки в Україні в роки незалежності 11
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconПро проведення районного конкурсу дитячого малюнка та фото в рамках Всеукраїнського конкурсу „Моя сім’я за безпеку дорожнього руху
Управлінням державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та з метою широкого залучення дітей до вивчення...
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconВедуча: Добрий день, малеча щира
З кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на дорогах. А це, у свою чергу, підвищує відповідальність усіх учасників...
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconПлан проведення тижня «Безпеки дорожнього руху дітей» шкільна лінійка «Знай та вивчай правила дорожнього руху»
«Світлофор» у 6 класі «Як попередити дорожньо-транспортний травматизм. Обов’язки і права пішоходів у темну пору доби»
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconСвято «у країні правил дорожнього руху»
Відомо всім, що найдорожчий скарб людини це її власне життя І здоров’я. Необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки...
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconСамостійна робота «Відносність руху. Траєкторія й шлях» Початковий рівень
Виберіть правильну відповідь. Довжину траєкторії, по якій рухається тіло протягом деякого проміжку часу, називають
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconПередумови декабристського руху в росії та україні. Повстання чернігівського піхотного полку на україні. Історичне значення руху декабристів
Такого кола людей талановитих, чистих, розвинених, розумних і самовідданих я не зустрічав Молоді люди, налякані жахливою дійсністю,...
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали iconПлан роботи шсп носівської зош І-ІІІ ст. №1 на 2011-2012 н р. № з\п Зміст роботи Дата
Методика складання календарних та поурочних планів; огляд статей з питань педагогічної майстерності (матеріа­ли педагогічної преси,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы