Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху icon

Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального рухуНазваниеЛабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Дата конвертации03.01.2013
Размер63.66 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Лабораторна робота №2


ВИЗНАЧЕННЯ ЗАКОНІВ КІНЕМАТИКИ ДИНАМІКИ ПОСТУПАЛЬНОГО РУХУ


Мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху.

Прилади і матеріали: машина Атвуада, секундомір, тягарі.


Опис установки

Установка складається з машини Атвуда і секундоміра.

Машина Атвуада — вертикальна штанга, в горі якої встановлений легкий блок, що обертаються з незначним тягарцем. Через блок перекинута нитка з тягарцем. Через блок перекинута нитка з тягарцями однакових мас М. Тягарі можуть утримуватись в будь-якому положенні електромагнітом. На штанзі кріпиться рухоме кільце з контактами, призначеними для вмикання секундоміра. Кільце служить для зняття додаткової маси m при проходженні через нього правого тягаря з контактами, з допомогою яких вимикається секундомір.

Для приведення машини в дію необхідно розімкнути коло електромагніта. Тягарі під дією додаткової маси проходять у рух і рухаються рівноприскорено, поки маса не зніметься кільцем, далі вони рухаються за інерцією, тобто рівномірно. У момент коли проходження правого тягаря через кільце вмикається секундомір.

Секундомір вимикається в момент, коли тягар досягає приймального блока. таким чином, секундомір зафіксовує час проходження тягарем шляху МК. Щоб привести машину в вихідне положення, необхідно повернути тягарі у вихідний стан і ввімкнути електромагніт.


Теоретичні відомості

Шлях, пройдений тілом, при рівномірному русі визначається за формулою , звідки випливає співвідношення , де S1, S2, S3, …, Sn – відрізки шляху; t1, t2, …, tn – інтервал часу проходження даних відрізків шляху. Якщо тягарі рухаються рівноприскорено, то справедливі формули , , де m, M – відповідно додаткова маса і маса тіла.

Початкова швидкість тягарців у цьому досліді дорівнює нулю.

Розглянемо динаміку рівноприскореного руху тягарців. Сила, що приводить систему в рух, дорівнює різниці ваги правого й лівого тіл. Припустимо, що тягарці завантажили масами т12. Тоді F1=(m2-m1)g. Якщо обидва навантаження перекласти на правий тягар, то сила визначатиметься як F2=(m1-m2)g. На основі закону Ньютона для двох випадків дістанемо , .

Звідси можна знайти співвідношення .

Завдання 1. Перевірити співвідношення . Для цього, встановити кільце машини Атвуда на різній висоті, виміряти секундоміром відповідний час t1,t2,…,tn.

Знайти швидкість рівномірного руху і записати у вигляді .

Перевірити, чи різниця між швидкостями, визначеними для двох дослідів, менша за сумарну абсолютну похибку визначення цих швидкостей: .

Завдання 2. Перевірити виконання формули , . Для цього зняти кільце зі штанги і перемикнути контакти, які вмикають секундомір. У початковий момент руху тягарів секундомір вмикається, а вимикається в момент коли тягарі торкаються блока. Установлюючи приймальний блок на різній висоті, виміряти шлях і відповідний час рівноприскореного руху правого тягаря. За цими даними побудувати графік залежності S=f(t). За формулою у цій системі координат побудувати теоретичний графік руху (області розходження експериментального і теоретичного графіків заштрихувати ).

Завдання 3. Перевірити співвідношення . Спочатку покласти на правий тягар два додаткових тягарі масою т1 і т2. Виміряти не менш як п’ять разів значення S i t. Потім перекласти менший тягар на лівій і повторити вимірювання. Ліву частину співвідношення обчислити, використовуючи формули , , а праву — за заданими масами додаткових тягарців.


ІS1=0,4m

S2=0,5m

t1

S1/t1, m/c

∆S1/t1, m/c

t2

S2/t2, m/c

∆S2/t2, m/c

1

1,06

0,38

-0,03

1,51

0,33

0,017

2

1,19

0,34

0,01

1,38

0,36

-0,013

3

1,22

0,33

0,02

1,43

0,35

-0,003

Ср

1,16

0,35

0,02

1,44

0,347

0,011

(м/с); (м/с)


ІІ

S,m

t1,c

t2,c

t3,c

tcp,c

0,2

1,03

1,07

1,05

1,05

0,3

1,31

1,21

1,23

1,25

0,4

1,37

1,40

1,40

1,39

0,5

1,54

1,61

1,52

1,56

0,6

1,77

1,73

1,63

1,71

; , =21,1 г, М=159,4 г, а ≈ 0,61 м/с2.
ІІІ

Для (т12)1

2

3

4

5

Ср

t,c

1,47

1,32

1,29

1,37

1,31

1,35

∆t,c

-0,12

0,03

0,06

-0,02

0,04

0,054

=>


Для (т21)1

2

3

4

5

Ср

t,c

2,53

2,62

2,63

2,44

2,56

2,56


- через похибки.


Контрольні запитання


1а. Що називають моментом інерції? Сформулюйте теорему Штейнера.

Скалярна величина, яка дорівнює сумі добутків мас частинок тіла на квадрати їх відстаней від осі обертання, називають моментом інерції тіла відносно даної осі.

Теорема Гюйгенса—Штейнера: момент інерції відносно довільної осі дорівнює сумі моменту інерції відносно осі, яка паралельна даній і проходить через центр мас тіла, і добутку маси тіла на квадрат відстані між осями.

Задача


Кинетическая энергия вала, вращающегося с постоянной скоростью, соответствующей 5 об/сек, равна 60 Дж. Найти момент количества движения этого вала.


Рішення

Кинетическая энергия —

5 (об/сек) ↔ 31,42 (рад/сек)

Момент количества движения — (кг·м2/сек)


Ответ: момент количества движения равен 3,8 (кг·м2/сек).Похожие:

Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconКінематика
Російський академик Л.Єйлер (1736) заснував основи кінематики і динаміки обертаючого руху твердих тіл. Кінематика розділ механіки...
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconНаліз динаміки ввп в у країні
Аналіз валового внутрішнього продукту, його структури та динаміки в Україні в роки незалежності 11
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconВедуча: Добрий день, малеча щира
З кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на дорогах. А це, у свою чергу, підвищує відповідальність усіх учасників...
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconПро проведення районного конкурсу дитячого малюнка та фото в рамках Всеукраїнського конкурсу „Моя сім’я за безпеку дорожнього руху
Управлінням державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та з метою широкого залучення дітей до вивчення...
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconПлан проведення тижня «Безпеки дорожнього руху дітей» шкільна лінійка «Знай та вивчай правила дорожнього руху»
«Світлофор» у 6 класі «Як попередити дорожньо-транспортний травматизм. Обов’язки і права пішоходів у темну пору доби»
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconСвято «у країні правил дорожнього руху»
Відомо всім, що найдорожчий скарб людини це її власне життя І здоров’я. Необережність на вулиці часто призводить до втрати не тільки...
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconСамостійна робота «Відносність руху. Траєкторія й шлях» Початковий рівень
Виберіть правильну відповідь. Довжину траєкторії, по якій рухається тіло протягом деякого проміжку часу, називають
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху iconПередумови декабристського руху в росії та україні. Повстання чернігівського піхотного полку на україні. Історичне значення руху декабристів
Такого кола людей талановитих, чистих, розвинених, розумних і самовідданих я не зустрічав Молоді люди, налякані жахливою дійсністю,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы