Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко icon

Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. ХоменкоНазваниеЛабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Дата конвертации03.01.2013
Размер63.87 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Житомирський державний технологічний

університет

Кафедра фізики


Група ГГ-4

ГЕФ

Лабораторна робота №15

Вимірювання опору методом моста
постійного струмуВикладач А.А. ХоменкоВиконавець О. .Сабаш


Житомир 2004

Мета роботи – експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху.

Прилади і матеріали: машина Атвуда, секундомір, тягарі.

Опис установки

Установка складається з машини Атвуда і секундоміра.

Машина Атвуда – вертикальна штанга, вгорі якої встановлений легкий блок, що обертається з незначним тертям. Через блок перекинута нитка з тягарями однакових мас. Тягарі можуть утримуватися в будь-якому положенні електромагнітом. На штанзі кріпиться рухоме кільце, яке служить для зняття додаткової маси при проходженні через нього правого тягаря. Знизу до штанги кріпиться приймальний блок для правого тягаря.

Для приведення машини в дію необхідно розімкнути коло електромагніта. Тягарі під дією додаткової маси приходять у рух і рухаються рівноприскорено, поки маса не зніметься кільцем. Далі вони рухаються за інерцією, тобто рівномірно. У момент проходження правого тягаря через кільце вмикається секундомір.

Секундомір вимикається, коли тягар досягає приймального блока. Таким чином, секундомір зафіксує час проходження шляху тягарем. Щоб привести машину у вихідне положення, необхідно повернути тягарі у вихідний стан і ввімкнути електромагніт.

Теоретичні відомості

Шлях пройдений тілом, при рівномірному русі визначається за формулою S=vt, звідки випливає співвідношення:

= = … =

Якщо тягарі рухаються рівноприскорено, то справедливі формули:

S = , a =

Початкова швидкість тягарів у цьому досліді дорівнює нулю.

Розглянемо динаміку рівноприскореного руху тягарів. Сила, що приводить систему в рух, дорівнює різниці ваги правого і лівого тіл.

Припустимо, що тягарі завантажили масами m12.

Тоді F1=(m1-m2)g. Якщо обидва навантаження перекласти на правий тягар, то сила визначатиметься як F2=(m1+m2)g. На основі закону Ньютона для двох випадків дістанемо:

a1= , a2=

Звідси можна знайти співвідношення:

=

Порядок виконання роботи

Завдання 1

Перевірити співвідношення = = … = .

Співвідношення виконується

Для цього встановлюється кільце машини Автуда на різній висоті і секундоміром вимірюється час.

№ п\п

S,см

t,с

t,с

t,с

t ср,с

1

20

0,64

0,71

0,69

0.68

2

30

0,96

0.99

1,08

1.01Знайти швидкість рівномірного руху і записати у вигляді:

Перевірити, чи різниця між швидкостями, визначеними для двох дослідів, менша за сумарну абсолютну похибку визначення цих швидкостей:

Нерівність виконується

Завдання 2

Перевірити виконання формули

M = 159.4 г m = 12.4 г

Для цього знімемо кільце зі штанги. У початковий момент руху тягарів секундомір вмикається, а вимикається в момент, коли правий тягар торкається блока. Установлюючи приймальний блок на різній висоті, виміряємо шлях і відповідний час рівноприскореного руху правого тягаря. За цими даними і вище наведеною формулою побудувати теоретично і практично визначений графік руху.

Теоретичний графік руху можна побудувати використавши рівність: .

Практичний графік руху можна побудувати на основі виконаних нами дослідів.

№ п\п

S,м

t,с

t,с

t,с

tср

1

30

1,62

1,60

1,57

1,597

2

40

2,07

1,95

1,97

1,997

3

50

2,20

2,22

2,12

2,18

Завдання 3

Перевірити співвідношення

=

1) Покладемо на правий тягар два додаткових тягарі масою m1 і m2

№ п\п

S,м

t,с

1

50

1,84

2

50

1,75

3

50

1,74

4

50

1,63

5

50

1,74

Ср

50

1,74

2) Перекладемо менший тягар на лівий і повторимо вимірювання

№ п\п

S,м

t,с

1

50

3,17

2

50

3,17

3

50

3,29

4

50

3,20

5

50

3,29

Ср

50

3,224

Ліву частину співвідношення обчислимо використовуючи формулу a = , а праву - за заданими масами додаткових тягарів.Співвідношення виконується

Висновок: в ході даної лабораторної роботи ми експериментально перевірили закони кінематики і динаміки поступального руху, використовуючи машину Атвуда.
Похожие:

Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconКолотило Наталія Радіонівна, вчитель фізики знз №35 м. Чернігова
Мета: сформувати поняття електричного струму; ознайомити учнів із діями електричного струму, практичним застосуванням властивостей...
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconОдиниці вимірювання величин. Співвідношення між одиницями вимірювання однієї І тієї ж величини значення десяткових префіксів
Для позначення одиниць різних величин використовуються префікси, які показують, у скільки разів збільшилась чи зменшилась основна...
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів Фізика
Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Вимірювання. Похибки...
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconДля загальноосвітніх навчальних закладів
Роль фізичного знання в житті людини й суспільному розвитку. Методи наукового пізнання. Теорія та експеримент. Закони фізики. Фізичні...
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко iconУрок 4/4 Тема. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії зарядже­них тіл» Мета уроку: вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл
Обладнання: дві повітряні кульки, шовкові нитки, дві ебонітові й дві скляні палички, вовняна ганчирка, аркуш паперу, графітові ошурки...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы