Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб icon

Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. СалогубНазваниеЛабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Дата конвертации03.01.2013
Размер92.77 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет


Кафедра фізики


Група ТТ-2

ФІКТ

Лабораторна робота №3

Вивчення основного закону обертального

рухуВикладач В.А.СалогубВиконавець В.О. Тонких


Житомир 2006

Мета роботи – експериментально перевірити основний закон динаміки обертального руху.

Прилади і матеріали: маятник Обербека, набір важків, секундомір, штангенциркуль, викрутка.

Теоретичні відомості

Основний закон динаміки виражається рівнянням:,

де - кутове прискорення тіла, що обертається; М – момент сили, яка діє на тіло; І – момент інерції тіла.

Коли вісь обертання закріплена, замість векторного рівняння можна використовувати скалярне.

У даній роботі експериментально перевіряється це рівняння на установці запропонованій Обербеком.

Установка – це хрестоподібний маховик, на стержні якого можуть надіватися додаткові муфти. Маховик приводиться в прискорений обертальний рух під дією тягаря. Оскільки радіус шківа, на який намотана нитка, відомий, то, вимірявши шлях h, пройдений тягарем вздовж лінійки, і час t проходження цього шляху, можна знайти кутове прискорення маховика:Звідси .

Визначимо силу, яка діє на шків і дорівнює натягу нитки(силою тертя нехтуємо):

де a - прискорення тягаря.

Тоді обертаючий момент:

Якщо момент інерції хрестовини дорівнює І0, то момент інерції всього маятника можна знайти як суму моментів інерції хрестовини і надітих на неї муфт. Оскільки розміри муфт малі порівняно з відстанню R від осі обертання до центрів їх мас, то:

,

де - маса муфти.

Момент інерції хрестовини, де m - маса, а l - довжина одного стержня хрестовини.

Таким чином, на установці можна незалежно виміряти величини, що входять до рівняння

.

Експериментальна перевірка основного закону обертального руху полягає в перевірці співвідношень:

, при I=const;

, при М=const.

Порядок виконання роботи

  1. Намотаємо нитку на шків, відмітимо проти якої поділки на шкалі знаходиться нижня частина пластинки з тягарем m1, відпустимо її і одночасно ввімкнемо секундомір. Коли пластинка досягне нижнього положення, зупинимо секундомір, визначимо час і виміряємо шлях, пройдений пластинкою. Аналогічні вимірювання повторимо п’ять разів, беручи кожен раз ту саму висоту h. Подібні вимірювання проведемо з тягарем m2.Виміряємо штангенциркулем діаметр шківа в кількох місцях, запишемо значення радіуса r. Результати вимірювань запишемо у таблицю:

№ п/п

m1,

г

m2,

г

h1,

см

r,

мм

t1,

с

,

с

t2,

с

,

с

M1,

Н*м

M2,

Н*м

1,

с-2

2,

с-2

I0,

кг*м2

1

336,7

481,1

70

9,56

8,14

-0,082

6,39

-0.22

0.032

0.045

2.165

3.349

0,0122

2

336,7

481,1

70

9,57

8,43

0,208

6,82

0.21

0.032

0.045

2.165

3.349

0,0122

3

336,7

481,1

70

9,57

8,31

0,088

6,60

-0.01

0.032

0.045

2.165

3.349

0,0122

4

336,7

481,1

70

9,56

8,21

-0,012

6,72

0.11

0.032

0.045

2.165

3.349

0,0122

5

336,7

481,1

70

9,58

8,02

-0,202

6,52

-0.09

0.032

0.045

2.165

3.349

0,0122

Ср

336,7

481,1

70

9,568

8,222

0,0702

6,61

0.0751

0.032

0.045

2.165

3.349

0,0122(с)

(c)

  1. Надінемо на протилежні кінці одного із стержнів маховика по муфті і закріпимо їх так, щоб центр мас системи був на осі обертання. За цих умов будь-яке положення маховика відносно стійке (стан байдужої рівноваги), а обертання маховика при сталому навантаженні рівноприскорене. Навантаживши пластинку тягарем m1, повторити п’ять разів вимірювання, описані в першому пункті. Відстань R від центра муфт до осі обертання виміряємо лінійкою. Значення маси муфти m0 задане(керівником лабораторної роботи). Результати вимірювань занесемо до наступної таблиці.

№ п/п

m1,

г

1,

с-2

I0,

кг*м2

h1,

см

,

с

,

с

,

г

R,

см

,

кг*м2

,

с-2

1

336,7

2.165

0,0122

70

9.99

0.126

32,5

26

0,02908

1,504

2

336,7

2.165

0,0122

70

9.85

-0.014

32,5

26

0,02908

1,504

3

336,7

2.165

0,0122

70

9.62

-0.244

32,5

26

0,02908

1,504

4

336,7

2.165

0,0122

70

10.11

0.246

32,5

26

0,02908

1,504

5

336,7

2.165

0,0122

70

9.75

-0.114

32,5

26

0,02908

1,504

Ср

336,7

2.165

0,0122

70

9.864

0.08635

32,5

26

0,02908

1,504Обробка результатів вимірювань

  1. Визначимо за формулою моментиM1 i M2 сил згідно з середніми значеннями з п’яти дослідів для кожної діючої сили.

  1. За формулою визначимо кутові прискорення i маховика згідно з їх середніми значеннями для кожного досліду.

(c-2)

(c-2)

  1. Перевіримо виконання співвідношення , при I=const;  1. За приведеною для I0 формулою визначимо момент інерції маховика без муфт, взявши його усереднене значення.

(кг*м2)

  1. За формулою визначимо момент інерції маховика з муфтами і кутове прискорення , яке надає маховику з муфтами тягар m1.

  1. Перевіримо виконання співвідношення , при М=const.  1. Оцінимо достовірність виконання співвідношень і , записавши відповідні величини у формі:

;

;Висновок: в ході лабораторної роботи ми експериментально перевірили завдяки установці Обербека основний закон динаміки обертального руху, який виражається рівнянням: .
Похожие:

Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconПро проведення районного конкурсу дитячого малюнка та фото в рамках Всеукраїнського конкурсу „Моя сім’я за безпеку дорожнього руху
Управлінням державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України та з метою широкого залучення дітей до вивчення...
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconСамостійна робота «Відносність руху. Траєкторія й шлях» Початковий рівень
Виберіть правильну відповідь. Довжину траєкторії, по якій рухається тіло протягом деякого проміжку часу, називають
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconВедуча: Добрий день, малеча щира
З кожним роком зростає інтенсивність автомобільного руху на дорогах. А це, у свою чергу, підвищує відповідальність усіх учасників...
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconУрок 4/4 Тема. Лабораторна робота №1 «Дослідження взаємодії зарядже­них тіл» Мета уроку: вивчити характер взаємодії однойменно й різнойменно заряджених тіл
Обладнання: дві повітряні кульки, шовкові нитки, дві ебонітові й дві скляні палички, вовняна ганчирка, аркуш паперу, графітові ошурки...
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб iconВивчення творчості Пантелеймона Куліша в середній школі (Дипломна робота)
Рідна українська література в цьому комплексі (разом з українською мовою України, та народознавством) не просто найголовніша складова,...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы