Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску icon

Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тискуНазваниеЛабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Дата конвертации03.01.2013
Размер47.38 Kb.
ТипЛабораторна робота
источник
1. /1 - 15/1/1.DOC
2. /1 - 15/1/LR1.DOC
3. /1 - 15/1/Lr ь1.doc
4. /1 - 15/1/Lr1(GOOD).DOC
5. /1 - 15/1/Лабораторна робота ь1.doc
6. /1 - 15/10/Lr ь10.doc
7. /1 - 15/10/Задача 1.doc
8. /1 - 15/11/11.DOC
9. /1 - 15/13/Лабораторна робота ь13.doc
10. /1 - 15/14/Лабораторна робота ь14.DOC
11. /1 - 15/15/~$тулка ь15 1.doc
12. /1 - 15/15/Титулка ь15 1.doc
13. /1 - 15/2/2.doc
14. /1 - 15/2/2_zadacha_2_19.doc
15. /1 - 15/2/LR2.DOC
16. /1 - 15/2/~$2.doc
17. /1 - 15/2/~$LR2.DOC
18. /1 - 15/2/~$тулка ь2.doc
19. /1 - 15/2/Титулка ь2.doc
20. /1 - 15/3/Титулка ь3.doc
21. /1 - 15/4/Лабораторна робота ь4.doc
22. /1 - 15/5/Лабораторна робота ь5.DOC
23. /1 - 15/6/Лабораторна робота ь6.doc
24. /1 - 15/7/Лабораторна робота ь7.doc
25. /1 - 15/8/LR8.DOC
26. /1 - 15/9/LR9.DOC
27. /1 - 15/Лабораторна робота ь4.doc
28. /1 - 15/Лабораторна робота ь5.DOC
29. /1 - 15/р13.doc
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Мета роботи освоїти один із методів визначення густини тіл. Прилади і матеріали
Лабораторна робота №1 визначення густини тіл правильної геометричної форми мета роботи: освоїти один з методів визначення густини тіла
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач В. А. Рудницький
Лабораторна робота №1 Визначення густини тіл правильної геометричної форми Викладач А. А. Хоменко
Теоретичні відомості
Лабораторна робота №10 Визначення коефіцієнта в’язкості рідини за падінням кульки в рідині (метод Стокса) Викладач А. А. Хоменко
Лабораторная работа №10 №140 Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормальных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих условиях равен 0,142 см 2 /с
Лабораторна робота №11 Визначення коефіцієнта поверхневого натягу рідини методом
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"
Міністерство освіти та науки України
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №2 Вивчення законів кінематики і динаміки поступального руху Мета роботи експериментально перевірити закони кінематики і динаміки поступального руху. Прилади і матеріали
Задача №19
Лабораторна робота №2 визначення законів кінематики динаміки поступального руху мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху
Лабораторна робота №15 Вимірювання опору методом моста постійного струму Викладач А. А. Хоменко
Лабораторна робота №3 Вивчення основного закону обертального руху Викладач В. А. Салогуб
Лабораторна робота №4 Визначення моменту інерції маховика
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Вивчення зіткнення куль
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску
Лабораторна робота №8 Виконав: Сабаш О
Лабораторна робота №9 визначення відношення теплоємностей повітря при сталих тиску І об’ємі мета роботи: навчитися визначити параметри теплообміну при різних газових процесах
Лабораторна робота №4 «визначення моменту інерціі маховика»
Лабораторна робота №5 дослідження залежності деформації розтягу стержня від прикладеної сили (перевірка закону гука)
Лабораторна робота №13 Тема: "Дослідження електростатичного поля"

Міністерство освіти та науки України

Житомирський державний технологічний Університет


Кафедра фізики
група БМ-6


Лабораторна робота №7


Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску


Виконав : Фадєєв Дмитро Миколайович
Перевірив : Салогуб Віктор Анатолійович
м. Житомир

2004 рік

Мета роботи : навчитися визначати одну з важливих фізичних констант.


Прилади і обладнання: лабораторна установка, аналітичні терези, набір важків.

Теоретичні відомості та опис установки
У роботі універсальна газова стала визначається методом зміни тиску повітря в об'ємі V посудини лабораторної установки, що складається з U - подібного водяного манометра, посудини, що запобігає випадковому попаданню води з манометра в посудину. Насос та два крани дають змогу збільшувати та зменшувати тиск у посудині. Положення обох кранів, коли червоні частинки їх ручок повороту знаходяться над мітками І, дає змогу підвищувати тиск у досліджуваному об'ємі; положення ручок над мітками II - зменшувати тиск. Поворот ручки крана на мітку І означає від'єднання посудини від насоса.

Запишемо рівняння Менделеєва-Клапейрона для об'єму V при температурі Т і атмосферному тиску для маси m повітря в посудині I :

(1)

Якщо тиск у балоні змінити на , відкачавши (чи навпаки, накачавши) насосом частину повітря, рівняння (1) набуде вигляду:

(2)

де - маса повітря в балоні після зміни тиску; – молярна маса повітря. Із (1) і (2) знаходимо:

(3)

Звідси : (4)
Порядок виконання роботи1. Перед початком зважування на аналітичних терезах необхідно детально ознайомитись з порядком роботи на них.

2. Підготувати аналітичні терези до зважування; обережно з'єднати скляний наконечник з гумовою трубкою балона. Крани поставити в положення І. Відкрити кран. При прокручуванні кранів значних зусиль не прикладати.

3. Обережно (щоб не видавити воду з манометра) зробити кілька качків насосом, довівши надмірний тиск у посудині до 400...500 мм. вод. ст., і поставити кран у положення II, почекавши, поки встановиться стала різниця рівнів у колінах манометра.

4. Вимірявши , обережно закрити кран, від'єднати балон від скляної трубки і встановити його на правій шальці аналітичних терезів для зважування (використовуючи дротяний гачок, що є на балоні).

5. Знаючи, що очікувана маса балону з повітрям приблизно дорівнює 128 г, зважити точно і визначити масу , балона з повітрям.

6. Після цього, за аретирувавши терези, відкрити кран і випустити надлишок повітря. Трохи почекавши, визначити масу т балона та повітря при атмосферному тиску в ньому.

7. Зняти балон з аналітичних терезів і під'єднати до установки. Повернувши крани у положення II, зменшити тиск у посудині на 400...500 мм. вод. ст., кран поставити у положення І. Почекавши, поки встановиться тиск у системі, записати зменшення тиску в посудині, закрити кран і знову зважити на аналітичних терезах посудину з закритим і відкритим краном. Визначити таким чином маси і дані занести до табл.


№ п/пг

,

г

,

мм. вод. ст.

Т,

К

R,

Дж/(кмольK)

1

161,9

161,83

560

295

9,280

2

161,78

161,83

430

295

9,976

Ср

161,84

161,83

495

295

9,628


8. За формулою (4) визначити R для кожного досліду.

9. Записати остаточний результат у вигляді:


Розрахунки
Висновок:


В результаті проведеної лабораторної роботи я навчился визначати одну з важливих фізичних констант – універсальну газову сталу методом зміни тиску.

При проведенні досліду я застосувал прилади і обладнання: лабораторну установку, аналітичні терези, набір важків.
Похожие:

Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconЛабораторна робота Визначення прискорення тіла у рівноприскореному русі
Завдання Визначити при­скорення кульки під час її галь­мування на горизонтальній по­верхні після скочування похи­лим жолобом
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconЛабораторна робота №1 Дослідження складного лінійного кола постійного струму мета роботи
Мета роботи: визначення ерс джерела, його внутрішнього опору R0, опору реостатів, експериментальна перевірка основних законів електричних...
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconДокументи
1. /ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ь2.doc
2. /ЛАБОРАТОРНА...

Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconРозробка системи уроків з теми “Африка” Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат крайніх точок Африки та протяжності материка.
Урок Африка. Особливості географічного положення. Дослідження та освоєння материка. Практична робота № Визначення географічних координат...
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconКонтрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №8"
Дайте визначення понять: синтез, категорія, приватизація
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconКонтрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №3"
Дайте визначення слідуючим категоріям: товар, вартість товару, виробничі відносини
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconКонтрольна робота з дисципліни "Політекономія" Тема "Варіант №2"
Дайте визначення слідуючим поняттям: метод політекономії, засоби праці, роздержавлення
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconПлан роботи школи вересен ь
Методична робота Робота над науково- методичною проблемою. Експериментальна робота
Лабораторна робота №7 Визначення універсальної газової сталої методом зміни тиску iconТиск твердих тіл, рідин, газів
Плакати із зображенням емблеми команд, аркуші чистого паперу, ручки, картки з дидактичними завданнями, прилади, робота яких грунтується...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©lib2.podelise.ru 2000-2013
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы